Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník : 8. Téma : Zájmena – druhy (přivlastňovací, tázací, neurčitá) Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

2 Zájmena - druhy

3 Zájmena Co je to zájmeno? die Pronomen zájmena nahrazují nebo doprovázejí podstatná jména v německém jazyce Např. Nahrazení: Andrea liest ein Buch. Sie liest ein Buch. Doprovázení: Martin wäscht sich. Die Post liegt in dieser Richtung. Welche Farbe hat die Blume?

4 Zájmena podle významu a použití se rozdělují zájmena v němčině do následujících skupin: 1. Osobní 2. Zvratná 3. Přivlastňovací 4. Ukazovací 5. Tázací 6. Neurčitá a záporná

5 Zájmena Přivlastňovací zájmena těmito zájmeny se určí, komu co patří majitel může být mužského, ženského nebo středního rodu česká zájmena svůj, svá, své se v němčině vyjadřují pomocí přivlastňovacích zájmen příslušné osoby např. Sie erfüllt ihren Plan. = Plní svůj plán přídavná jména stojící po přivlastňovacím zájmenu se skloňují jako po členu neurčitém samostatné přivlastňovací zájmeno se skloňuje obdobně jako člen určitý

6 Zájmena Jednotné číslo Množné číslo ichmeinmůjwieunsnáš dudientvůjihreuerváš ersienjehosieihrjejích sieihrjejíSieIhrVáš essienjeho Např. 1. pád - Das ist mein Buch. – To je má kniha 2. pád – Wessen Stift ist das? – Das ist meiner. – To je má (tužka) 3. pád – Hilfst du deinem Bruder (3. pád) mit seinen (4. pád) Hausaufgaben? – Pomáháš svému bratrovi s jeho domácími úkoly? 4. pád – Kannst du mir dein Auto leihen? – Můžeš mi půjčit tvé auto?

7 Zájmena Tázací zájmena tato zájmena se dotazují po osobě, věci nebo abstraktním pojmu wer – kdo wessen – koho, čeho wem – komu, co wen – koho, co was – co was für ein, was für eine, was für ein - jaký, jaká, jaké welcher, welche, welches - který, která, které

8 Zájmena Tázací zájmena Např. Wer war das? – Kdo to byl? Wessen Heft ist das? – Čí kniha to je? Wem verdanken wir dieses Chaos? – Komu vděčíme za tento zmatek? Wen besuchen wir heute? – Koho dnes navštívíme? Welche Note bekomme ich? – Jakou známku dostanu? Was für einen Wagen hat dein Vater? – Jaký vůz má tvůj táta?

9 Zájmena Neurčitá zájmena nahrazují blíže neznámou nebo popsanou osobu či věc (např. jemand, etwas) některé se vztahují na blíže neurčené množství nebo na celé skupiny živočichů, věcí atd. (např. manche, einige, alle) další neurčitá zájmena zase naznačují částečné množství, nebo omezené množství (např. ein bisschen, ein paar) all, alle – všechen, veškerý, všechna ander-(andere) - druhý, jiný beide - oba einer - nějaký einige - někteří

10 Zájmena Neurčitá zájmena ein bisschen, ein wenig, ein paar – trochu etwas - něco jeder, -e, -es - každý jemand - někdo kein - žádný man – člověk mancher, -e, -es – mnohý, některý mehrere - více, několik nichts - nic niemand - nikdo wenige - málokteří, málo

11 Zájmena Skloňování neurčitých zájmen - jemand - niemand jemand - niemand 1. pádjemandniemand 2. pádjemandesniemandes 3. pádjemand(em)niemand(em) 4. pádjemand(en)niemand(en)

12 Seznam použitých zdrojů http://www.nemecky.net [online]. [cit. 2011-05-04]. Zájmena. Dostupné z WWW:. http://www.nemecky.net [online]. [cit. 2011-05-04]. Zájmena vztažná. Dostupné z WWW:. http://petra99.blog.cz [online]. [cit. 2011-05-04]. Obrázek. Dostupné z WWW:. KOLEČKOVÁ O. a kol., Sprechen Sie Deutch (1. díl), Polyglot : Praha. 1996, s. 239, ISBN 80-901988-3-X.


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google