Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍSLOVKY ŘADOVÉ A NÁSOBNÉ Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 9. 2013 Cílový ročník: 6. – 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍSLOVKY ŘADOVÉ A NÁSOBNÉ Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 9. 2013 Cílový ročník: 6. – 9."— Transkript prezentace:

1 ČÍSLOVKY ŘADOVÉ A NÁSOBNÉ Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 9. 2013 Cílový ročník: 6. – 9. ročník

2 • Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace • Vzdělávací obor: Německý jazyk 2. stupeň • Tematický okruh: Tvarosloví • Téma: Číslovky • Metodický list/anotace: žáci se seznámí se systémem německých číslovek řadových a násobných, procvičí se v jejich praktickém používání • Jazyk: čeština, němčina • Očekávaný výstup: žáci používají číslovky řadové a násobné na základě uvedených pravidel, zapisují řadové číslovky správně číslicemi, učí se je psát německy • Speciální vzdělávací potřeby: žádné • Druh učebního materiálu: prezentace • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň • Typická věková skupina: 11 – 15 let

3 ZÁKLADNÍ POJMY: • NUMERALIA – ČÍSLOVKY • KARDINALIA – ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ • ORDINALIA – ČÍSLOVKY ŘADOVÉ • MULTIPLIKATIVA – ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ

4 ŘADOVÉ ČÍSLOVKY • u řadových číslovek používáme člen a pojíme je k podstatným jménům B. Das zweite Heft bis mein. Ten druhý sešit je můj. • pokud za číslovkou řadovou nestojí podstatné jméno, přebírá tato číslovka funkci podstatného jména a píšeme ji velkým písmenem B. David war der Erste. David byl první. • pokud píšeme řadovou číslovku číslicí, píšeme za ní stejně jako v češtině tečku B. Ich sehe das 27. Bild. Vidím 27. obrázek.

5 ŘADOVÉ ČÍSLOVKY: (1. – 20.) 1. – erste 11 - elfte 2 – zweite 12 - zwölfte 3 – dritte 13 - dreizehnte 4 – vierte 14 - vierzehnte 5 – fünfte 15 - fünfzehnte 6 – sechste 16 – sechzehnte 7 – siebte 17 – siebzehnte 8 – achte 18 - achtzehnte 9 – neunte 19 - neunzehnte 10- zehnte 20 - zwanzigste

6 PAMATUJ! • řadové číslovky tvoříme z číslovek základních • 1. – 19. – přípona –te B. der, die, das zweite • od 20. – přípona –ste B. der, die, das zwanzigste • zvláštní pravopis některých řadových číslovek: • der, die, das erste – 1. • der, die, das dritte – 3. • der, die, das siebte – 7. • der, die, das sechzehnte – 16. • der, die, das siebzehnte – 17.

7 DALŠÍ ŘADOVÉ ČÍSLOVKY: 30. – dreissigste 45. - fünfundvierzigste 40. – vierzigste 99. neunundneunzigste 50. – fünfzigste 60. – sechzigste 70. – siebzigste 80. – achtzigste 90. – neunzigste 100. – hundertste 1 000. – tausendste 1 000 000. – millionste

8 Úkol 1: Ve skupině vytvořte 5 vět s řadovými číslovkami a přeložte je do němčiny – vypisujte je vždy slovy. Úkol 2: Své věty napište na kartičky – z jedné strany německy a z druhé česky. Vytvořené kartičky si vyměňte s další skupinou k procvičování.

9 NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY - tvoříme je ze základních číslovek příponou –mal = -krát -fach = -násobný 1x – einmal einfach - jednoduchý 2x – zweimal zweifach - dvojnásobný 3x – dreimal dreifach – trojnásobný 10x – zehnmal zehnfach – desetinásobný 100x – hundertmal hundertfach – stonásobný mnohokrát – vielmal vielfach - mnohonásobný

10 Beispiele: • Ich war bei am Meer nur zweimal. • Byl jsem u moře jen dvakrát. • Jan Železný ist der dreifache Olympiasieger. • Jan Železný je trojnásobný olympijský vítěz. (1992, 1996, 2000)

11 Úkol: Přelož do češtiny následující věty: 1. Ich mache die Aufgabe nur einmal! 2. Sie ist nämlich ganz einfach. 3. Du brauchst das nicht dreimal sagen! 4. Ich habe es schon zweimal gehört. 5. Diesen Film habe mag ich sehr – ich habe ihn schon zwanzigmal gesehen! 6. Dieser Schauspieler ist vielfacher Oscar – Preistäger.

12 Řešení: 1.Udělám tu úlohu jen jednou! 2.Je totiž úplně jednoduchá. 3.Nemusíš to říkat třikrát! 4.Už jsem to dvakrát slyšel. 5.Této film mám velmi ráda – už jsem ho viděla dvacetkrát! 6.Tento herec je mnohanásobný držitel Oscara.

13 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Snímek s. 1O (Jan Železný ): Frank-m. [online]. Dostupné pod licencí CC-BY-SA na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDelezn%C3%B D_2012.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDelezn%C3%B D_2012.JPG Ostatní obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

14 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "ČÍSLOVKY ŘADOVÉ A NÁSOBNÉ Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 9. 2013 Cílový ročník: 6. – 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google