Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.1 Částice Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Víme,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.1 Částice Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Víme,"— Transkript prezentace:

1 3.1 Částice Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Víme, že jsou tělesa tvořena částicemi. Jsou všechny stejné nebo se od sebe liší? John Dalton (1766 – 1844) Niels Bohr (1885 – 1962) Joseph John Thomson (1856 – 1940) zjistil roku 1897, že Demokritova a Daltonova představa o nedělitelnosti atomu není správná. Objevil elektrony. Ernest Rutherford (1871 – 1937) dokázal, že atom je tvořen kladným jádrem a elektronovým obalem. pracoval u E. Rutherforda, v roce 1913 vytvořil model atomu vodíku. je považován za zakladatele atomistiky. Pohled do historie:

2 3.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Základní částice látky je atom, původně považovaný za nedělitelnou částici. Molekula je částice vzniklá sloučením dvou a více atomů. Prvek je látka tvořená stejnými atomy. Sloučenina je látka tvořená různými atomy ve stejných molekulách. pevných, kapalných a plynných Difuze Brownův pokus Chování částic – neustálý neuspořádaný pohyb, síly a mezery mezi nimi v látkách

3 3.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Atom –skládá se ze dvou základních částí, atomového jádra a atomového obalu Elektron –částice objevená koncem 19. století, vyskytuje se v atomovém obalu Proton – částice přibližně 2000krát těžší než elektron, je v atomovém jádře Neutron – částice objevená roku 1932, je v atomovém jádře, má přibližně stejnou hmotnost jako proton Protonové číslo –počet protonů v atomu určitého prvku Periodická soustava prvků – tabulka prvků sestavená D.I.Mendělejevem (1834 – 1907) podle počtu protonů v atomu prvku Nukleony – částice v atomovém jádře, protony a neutrony Iont (Ion) – částice vzniklá z atomu přijetím nebo odevzdáním jednoho a více elektronů Izotop – atom stejného prvku, který se liší počtem neutronů v jádře Nukleonové číslo – počet nukleonů v atomu prvku

4 3.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Stavba atomu Hmotnost atomu je soustředěna v atomovém jádře. V atomovém jádře jsou protony a neutrony. V atomovém obalu obíhají elektrony. Průměr celého atomu je přibližně 100 000krát větší než průměr atomového jádra. Protony a elektrony mají elektrický náboj stejné velikosti, ale odlišných vlastností. Náboj protonu je označován jako kladný +. Náboj elektronu je označován jako záporný –. Neutron elektrický náboj nemá, je elektricky neutrální. V atomu je stejný počet protonů a elektronů, atom je elektricky neutrální. Počet neutronů v daném prvku se může lišit, jsou různé izotopy téhož prvku. Iont Ztratí-li atom jeden nebo více elektronů, vzniká z něj kladný iont. Přijme-li atom jeden nebo více elektronů, vzniká z něj záporný iont. atomové jádro a atomový obal. Podle zjednodušeného modelu E. Rutherforda a N. Bohra má atom dvě základní části –

5 3.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Jak si představujeme atom helia? Odpověď: V periodické soustavě prvků je na 13. místě hliník, chemická značka Al, má 13 protonů a 13 elektronů. 2) Který prvek má protonové číslo 13? 3) V atomu vápníku je v jádře celkem 40 protonů a neutronů a v obalu 20 elektronů. Kolik protonů je v jádře? Kolik neutronů je v jádře? Odpověď: Protože je v obalu 20 elektronů a atom je neutrální, musí být v jádře 20 protonů. Nukleonů je celkem 40, z toho je 20 protonů. Musí být tedy 20 i neutronů. 4) Je na obrázku atom nebo iont? Odpověď: Je to kladný iont. V atomové obalu je 19 elektronů, tedy o 1 méně než protonů v jádře.

6 3.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) „Planetární systém“ představující atom podle E. Rutherforda a N. Bohra z roku 1911 je nepřesný. Elektrony nemají pravidelné trajektorie, jejich výskyt se řídí teorií pravděpodobnosti. 2) Co je to neutronová hvězda? 3) Co je to Atomium? Je to vesmírné těleso složené jen ze samých neutronů. Je to památník v Bruselu, původně postavený pro výstavu Expo 1958. Je vysoký 102 m. Skládá se z 9 ocelových koulí spojených tak, že celek má tvar buňky krystalu železa. Každá koule má průměr 18 m. Koule obsahují výstavní haly, restaurace a jiné veřejné prostory.

7 3.7 CLIL – Particles Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary Proton – ProtonIont – Ion Elektron – Electron Kladný náboj – Positive charge Neutron – Neutron Záporný náboj – Negative charge Atomové jádro – Atomic nucleus Neutrální atom – Neutral atom Atomový obal – Atomic shellModel – Model Nukleony – Nucleons Nukleonové číslo – Nucleonic number Protonové číslo – Proton numberIzotop – Isotope Soustava prvků – Periodic system of elementsSložený – Compound Kyslík – Oxygen Exercise 1: Fill in the words: particle, atoms, element, protons The atom is a very small ………… of the matter. The molecule is a ………… compound of two and more ………... A proton number means the count of ………. in the atomic nucleus. Exercise 2: Oxygen is the 8th element in the periodic system of elements. How many protons are in its atomic nucleus?8 What charge does the oxygen atomic nucleus have? Positive

8 3.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c) 2.a) 3.d) 4.c) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika V atomovém obalu jsou: a)protony b)neutrony c)elektrony d)molekuly Protony mají elektrický náboj: a)kladný b)záporný c)žádný d)neutrální Kladný iont vznikne z atomu: a)přijetím elektronu b)přijetím protonu c)odtržením protonu d)odtržením elektronu Atom železa má protonů: a)24 b)25 c)26 d)27

9 3.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY – 1. DÍL, SPN, 1992 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998 Rauner: FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA, Fraus, 2004 Obrázky: Janovič,Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ-A,SPN,1989,str.22 Janovič,Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ-B,SPN,1989,str.16,24 Kolářová,Bohuněk: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,Prometheus,1998,str.63 Rauner:FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA,Fraus,2004,str.60 - http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k43.htmhttp://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k43.htm - http://kimia.upi.edu/staf/nurul/Web%202011/0900765/teori%20atom%20rutherfood.htmlhttp://kimia.upi.edu/staf/nurul/Web%202011/0900765/teori%20atom%20rutherfood.html - http://www.windows2universe.org/people/modern_era/bohr.htmlhttp://www.windows2universe.org/people/modern_era/bohr.html - http://andrewpaladie.wordpress.com/2010/05/25/the-school-gets-tougher-and-so-do-the-conversations/http://andrewpaladie.wordpress.com/2010/05/25/the-school-gets-tougher-and-so-do-the-conversations/ - http://lacko.wz.cz/fyzosmicka.phphttp://lacko.wz.cz/fyzosmicka.php - http://fyzika1v.blogspot.com/2010/11/model-atomu-helia.htmlhttp://fyzika1v.blogspot.com/2010/11/model-atomu-helia.html - http://sophiatesla.tumblr.com/http://sophiatesla.tumblr.com/ - http://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_13_mic.phphttp://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_13_mic.php - http://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/novinky_obr/kura-neutronove-hvezdy-10miliardkrat-pevnejsi-nez-ocel.htmlhttp://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/novinky_obr/kura-neutronove-hvezdy-10miliardkrat-pevnejsi-nez-ocel.html - http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=7993http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=7993 Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY – 1. DÍL, SPN, 1992 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998 Rauner: FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA, Fraus, 2004 Obrázky: Janovič,Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ-A,SPN,1989,str.22 Janovič,Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ-B,SPN,1989,str.16,24 Kolářová,Bohuněk: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,Prometheus,1998,str.63 Rauner:FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA,Fraus,2004,str.60 - http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k43.htmhttp://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k43.htm - http://kimia.upi.edu/staf/nurul/Web%202011/0900765/teori%20atom%20rutherfood.htmlhttp://kimia.upi.edu/staf/nurul/Web%202011/0900765/teori%20atom%20rutherfood.html - http://www.windows2universe.org/people/modern_era/bohr.htmlhttp://www.windows2universe.org/people/modern_era/bohr.html - http://andrewpaladie.wordpress.com/2010/05/25/the-school-gets-tougher-and-so-do-the-conversations/http://andrewpaladie.wordpress.com/2010/05/25/the-school-gets-tougher-and-so-do-the-conversations/ - http://lacko.wz.cz/fyzosmicka.phphttp://lacko.wz.cz/fyzosmicka.php - http://fyzika1v.blogspot.com/2010/11/model-atomu-helia.htmlhttp://fyzika1v.blogspot.com/2010/11/model-atomu-helia.html - http://sophiatesla.tumblr.com/http://sophiatesla.tumblr.com/ - http://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_13_mic.phphttp://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_13_mic.php - http://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/novinky_obr/kura-neutronove-hvezdy-10miliardkrat-pevnejsi-nez-ocel.htmlhttp://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/novinky_obr/kura-neutronove-hvezdy-10miliardkrat-pevnejsi-nez-ocel.html - http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=7993http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=7993

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období02 – 06/2012 Ročník7. ročník Klíčová slovaČástice, atom, atomové jádro, atomový obal, proton, elektron, neutron, protonové číslo, nukleonové číslo, izotop, iont, elektrický náboj AnotacePrezentace popisující částice atom, iont, proton, neutron a elektron a jejich vlastnosti.


Stáhnout ppt "3.1 Částice Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Víme,"

Podobné prezentace


Reklamy Google