Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.1 Částice Víme, že jsou tělesa tvořena částicemi. Jsou všechny stejné nebo se od sebe liší? Pohled do historie: John Dalton (1766 – 1844) Joseph John Thomson (1856 – 1940) je považován za zakladatele atomistiky. zjistil roku 1897, že Demokritova a Daltonova představa o nedělitelnosti atomu není správná. Objevil elektrony. Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Ernest Rutherford (1871 – 1937) Niels Bohr (1885 – 1962) dokázal, že atom je tvořen kladným jádrem a elektronovým obalem. pracoval u E. Rutherforda, v roce 1913 vytvořil model atomu vodíku. Autor: Mgr. Hana Jirkovská

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.2 Co už umíme Základní částice látky je atom, původně považovaný za nedělitelnou částici. Molekula je částice vzniklá sloučením dvou a více atomů. Prvek je látka tvořená stejnými atomy. Sloučenina je látka tvořená různými atomy ve stejných molekulách. Chování částic – neustálý neuspořádaný pohyb, síly a mezery mezi nimi v látkách pevných, kapalných a plynných Difuze Brownův pokus

3 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.3 Nové pojmy Atom – skládá se ze dvou základních částí, atomového jádra a atomového obalu Elektron – částice objevená koncem 19. století, vyskytuje se v atomovém obalu Proton – částice přibližně 2000krát těžší než elektron, je v atomovém jádře Neutron – částice objevená roku 1932, je v atomovém jádře, má přibližně stejnou hmotnost jako proton Protonové číslo – počet protonů v atomu určitého prvku Periodická soustava prvků – tabulka prvků sestavená D.I.Mendělejevem (1834 – 1907) podle počtu protonů v atomu prvku Nukleony – částice v atomovém jádře, protony a neutrony Iont (Ion) – částice vzniklá z atomu přijetím nebo odevzdáním jednoho a více elektronů Izotop – atom stejného prvku, který se liší počtem neutronů v jádře Nukleonové číslo – počet nukleonů v atomu prvku

4 3.4 Výklad nového učiva Stavba atomu
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.4 Výklad nového učiva Stavba atomu Hmotnost atomu je soustředěna v atomovém jádře. V atomovém jádře jsou protony a neutrony. V atomovém obalu obíhají elektrony. Průměr celého atomu je přibližně krát větší než průměr atomového jádra. Protony a elektrony mají elektrický náboj stejné velikosti, ale odlišných vlastností. Náboj protonu je označován jako kladný + . Náboj elektronu je označován jako záporný – . Neutron elektrický náboj nemá, je elektricky neutrální. V atomu je stejný počet protonů a elektronů, atom je elektricky neutrální. Počet neutronů v daném prvku se může lišit, jsou různé izotopy téhož prvku. Podle zjednodušeného modelu E. Rutherforda a N. Bohra má atom dvě základní části – atomové jádro a atomový obal. Iont Ztratí-li atom jeden nebo více elektronů, vzniká z něj kladný iont. Přijme-li atom jeden nebo více elektronů, vzniká z něj záporný iont.

5 3.5 Procvičení a příklady 1) Jak si představujeme atom helia?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.5 Procvičení a příklady 1) Jak si představujeme atom helia? 2) Který prvek má protonové číslo 13? Odpověď: V periodické soustavě prvků je na 13. místě hliník, chemická značka Al, má 13 protonů a 13 elektronů. 3) V atomu vápníku je v jádře celkem 40 protonů a neutronů a v obalu 20 elektronů. Kolik protonů je v jádře? Kolik neutronů je v jádře? Odpověď: Protože je v obalu 20 elektronů a atom je neutrální, musí být v jádře 20 protonů. Nukleonů je celkem 40, z toho je 20 protonů. Musí být tedy 20 i neutronů. 4) Je na obrázku atom nebo iont? Odpověď: V atomové obalu je 19 elektronů, tedy o 1 méně než protonů v jádře. Je to kladný iont.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.6 Něco navíc pro šikovné 1) „Planetární systém“ představující atom podle E. Rutherforda a N. Bohra z roku 1911 je nepřesný. Elektrony nemají pravidelné trajektorie, jejich výskyt se řídí teorií pravděpodobnosti. 2) Co je to neutronová hvězda? Je to vesmírné těleso složené jen ze samých neutronů. 3) Co je to Atomium? Je to památník v Bruselu, původně postavený pro výstavu Expo Je vysoký 102 m. Skládá se z 9 ocelových koulí spojených tak, že celek má tvar buňky krystalu železa. Každá koule má průměr 18 m. Koule obsahují výstavní haly, restaurace a jiné veřejné prostory.

7 3.7 CLIL – Particles Vocabulary Exercise 1: Exercise 2:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 3.7 CLIL – Particles Vocabulary Proton – Proton Iont – Ion Elektron – Electron Kladný náboj – Positive charge Neutron – Neutron Záporný náboj – Negative charge Atomové jádro – Atomic nucleus Neutrální atom – Neutral atom Atomový obal – Atomic shell Model – Model Nukleony – Nucleons Nukleonové číslo – Nucleonic number Protonové číslo – Proton number Izotop – Isotope Soustava prvků – Periodic system of elements Složený – Compound Kyslík – Oxygen Exercise 1: Fill in the words: particle, atoms, element, protons The atom is a very small ………… of the matter. The molecule is a ………… compound of two and more ……….. . A proton number means the count of ………. in the atomic nucleus. Exercise 2: Oxygen is the 8th element in the periodic system of elements. How many protons are in its atomic nucleus? 8 What charge does the oxygen atomic nucleus have? Positive

8 3.8 Test znalostí 1. 3. 2. 4. V atomovém obalu jsou:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. 3. 2. 4. V atomovém obalu jsou: Kladný iont vznikne z atomu: c) a) d) protony neutrony elektrony molekuly přijetím elektronu přijetím protonu odtržením protonu odtržením elektronu Protony mají elektrický náboj: Atom železa má protonů: kladný záporný žádný neutrální 24 25 26 27

9 3.9 Použité zdroje Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY – 1. DÍL, SPN, 1992
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.9 Použité zdroje Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY – 1. DÍL, SPN, 1992 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998 Rauner: FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA, Fraus, 2004 Obrázky: Janovič,Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ-A,SPN,1989,str.22 Janovič,Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ-B,SPN,1989,str.16,24 Kolářová,Bohuněk: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,Prometheus,1998,str.63 Rauner:FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA,Fraus,2004,str.60 -

10 3.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 02 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 3.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 02 – 06/2012 Ročník 7. ročník Klíčová slova Částice, atom, atomové jádro, atomový obal, proton, elektron, neutron, protonové číslo, nukleonové číslo, izotop, iont, elektrický náboj Anotace Prezentace popisující částice atom, iont, proton, neutron a elektron a jejich vlastnosti.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google