Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovací proces a druhy plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovací proces a druhy plánování"— Transkript prezentace:

1 Plánovací proces a druhy plánování
Michaela Soprová, Nikola Kuklová, Jana Lukšanová

2 Plánování je rozhodovací proces rozvoje podniku, ve kterém manažer formuje cíl a cesty k jeho dosažení je zaměřeno do budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou situací a budoucnem

3 Základní charakteristiky plánování
přispívání k dosažení záměrů a cílů je prioritní mezi manažerskými činnostmi vztahuje se na veškeré aktivity umožňuje efektivní provádění činností je uskutečňováno ve všech stupních managementu

4 Cíle podniku základem celého procesu komplexního strategického plánování je stanovení cílů podniku cíle vyjádřují stav, kterého chceme dosáhnout

5 Podnikové cíle Obecné cíle Specifické cíle maximalizace zisku
maximalizace příjmů vysoká kvalita služeb maximalizace ekonomického růstu podniku minimalizace nákladů Specifické cíle Minimalizace ztrát Maximalizace vlastního kapitálu Inovační cíle Maximalizace zisku z jedné konkrétní akce

6 Zaměření cílů S – specifické M – měřitelné A – akceptovatelné
R – realizovatelné T – termínované

7 Typy plánu Z hlediska časového horizontu
dlouhodobé plánování – více než 5 let střednědobé – 1 až 5 let krátkodobé – asi 1 rok

8 Typy plánu z hlediska úrovně rozhodovacího procesu
strategické plánování obecné cíle organizace taktické plánování cíle jednotlivých organizačních článků operativní plánování cíle jednotlivých zaměstnanců

9 Komplexní strategické plánování podniku
integrují individuální plány rozvojových funkcí podniku tvořené na úrovni Top managementu Postup při tvorbě komplexních plánů podniku 1) uvědomění si příležitosti 2) stanovení cílů 3) určování alternativních postupů 4) hodnocení alternativních postupů 5) výběr postupů 6) formulování odvozených

10 Základní typy strategií:
1) strategie defenzivní 2) strategie ofenzivní 3) strategie mírně ofenzivní 4) strategie zůstatková

11 Plánování jednotlivých činností
Plánování marketingu Plánování výroby Plánování nákupu Plánování výzkumu a vývoje Plánování obnovy a údržby DHM Finanční plánování Plánování lidských zdrojů

12 Použitá literatura: Podniková ekonomika, Miroslav Synek a kol., 3.přepracované a doplněné vydání, nakl.C.H.Beck, 2002 Teorie řízení-skripta ČZU, prof.Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., ČZU 2007 Úvod do podnikového hospodářství, Günter Wöhe, 2.přepracované vydání, překl. Zuzana Maňasová, Praha, 2007


Stáhnout ppt "Plánovací proces a druhy plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google