Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."— Transkript prezentace:

1 Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics Studies at Faculty of Science of Palacky University in Olomouc MAPLIMAT CZ.1.07/2.2.00/15.0243 Kontrolní schůze řešitelů 12. 11. 2010

2 Program schůze  Informace o realizaci klíčových aktivit a publicity (Talašová + koordinátoři)  Zkušenosti s vyplňováním pracovních výkazů a další důležité informace (Janečková, PS UP)  Zkušenosti s přípravou studijních opor (Talašová, Krausová, Závodný)  Peněžní toky a podpisové vzory (Krausová)  Stanovení termínů do první monitorovací zprávy (Krausová)  Diskuse, odpovědi na dotazy řešitelů

3 Klíčové aktivity projektu 1.Inovace studijních plánů 2.Příprava a realizace inovované výuky, e-learning 3.Realizace odborných praxí studentů 4.Podpora odborné činnosti a výzkumu studentů 5.Odborné konference 6.Získávání zájemců o studium aplikované matematiky.

4 Aktivita 1: Inovace studijních plánů Co:  Inovace studijních plánů 5 studijních oborů aplikované matematiky v modulární struktuře.  Inovace sylabů.  Zapracování veškerých změn do Stagu.  Zpracování koncepce využití e-learningu v prostředí Moodle.  Zabezpečení SW a HW vybavení pro výuku.  Panelové diskuse se studenty inovovaných oborů o nových možnostech studia.  Vytipování výuky vhodné pro ostatní obory PřF a UP. Kdo: Koordinátoři, zástupci partnerů, lektoři Kdy: 10/2010 – 4/2012

5 Aktivita 2: Příprava a realizace inovované výuky, e-learning Co:  Příprava přednášek nových a inovovaných předmětů  Zpracování e-learningových studijních opor.  Pro vybrané přednášky budou navíc zpracována skripta.  Realizace nové a inovované výuky.  Evaluace výuky a následné úpravy.  Aktualizace popisu předmětů ve Stagu.  Rozvíjení e-learningového prostředí a webu projektu. Kdo: Lektoři, koordinátoři pro výuku, odborní pracovníci pro zajištění e-learningu a studijních opor Kdy: 10/2010 – 9/2013

6 Aktivita 3: Realizace odborných praxí studentů Co:  Upřesnění způsobu organizace a náplně studentských odborných praxí.  Vyhledávání firem k zajištění odborných praxí studentů  Prezentace partnerů a spolupracujících firem na PřF UP  Zajištění studentských praxí v partnerských a spolupracujících firmách.  Konzultační činnost pracovníků firem poskytovaná studentům na praxích.  Každoroční vyhodnocení praxí. Kdo: Koordinátorka praxí, konzultanti odborných praxí ve spol. firmách Kdy: 10/2010 – 9/2013

7 Aktivita 5: Odborné konference Co:  Organizační i odborné zajištění konference Olomoucké dny aplikované matematiky v lednu r. 2011:  prestižní zahraniční a tuzemští přednášející,  konference jako výuka pro studenty  web a další informační materiály konference  sborník konference  publikace vybraných příspěvků v recenzovaném časopise.  Organizační i odborné zajištění konference Olomoucké dny aplikované matematiky v r. 2013, závěrečné konference projektu: Kdo: Koordinátoři pro přípravu konferencí, odborní garanti konferencí a sborníků, překladatel, odborní pracovníci pro zpracování webu a textů, koordinátoři studijních oborů. Kdy: 10/2010 – 9/2011, 1O/2012-9/2013

8 Aktivita 6: Získávání zájemců o studium aplikované matematiky Co:  Organizační zajištění prezentace inovovaných studijních oborů na akci Gaudeamus  Organizační zajištění prezentace inovovaného studia na Dnech otevřených dveří UP  Zpracování propagační brožury o inovovaných studijních oborech a dalších propagačních materiálů, jejich průběžná aktualizace.  Propagace studia na středních školách. Kdo: Koordinátoři obsahové náplně i organizačního zabezpečení studia, koordinátor mezioborové spolupráce, koordinátoři bakalářských a navaz. studijních oborů Kdy: 10/2010 – 2/2011, 1O/2011-2/2012, 1O/2012-2/2013

9 Publicita projektu  Informační materiály:  Propagační brožura informující o projektu MAPLIMAT a v jeho rámci o inovovaných studijních oborech aplikované matematiky, letáky, plakáty  1x měsíčně Zpravodaj projektu na webu projektu.  Informační akce:  zahájení projektu na webu fakulty, v Žurnále UP (Bulletinu PS)  odborné konference ODAM,  studentská soutěž O cenu děkana, Gaudeamus, Den otevřených dveří  Propagační předměty  Zvláštní tiskové a mediální zprávy  Web projektu

10 A tohle už známe…


Stáhnout ppt "Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Streamlining the Applied Mathematics."

Podobné prezentace


Reklamy Google