Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2."— Transkript prezentace:

1 Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2

2 Danuše BAUEROVÁ Institute Innovation in Education Department of Mathematical Methods in Economics Faculty of Economics VŠB-Technical University Ostrava The Czech Republic Danuse.Bauerova@vsb.cz Realizace programu KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Seminář Ostravice 29.-30.3.2006

3 CÍLE KURZU Vlastní identifikace s novými možnostmi (a omezeními) komunikace v informační společnosti Získání přehledu o možnostech komunikace v době nadvlády ICT Získání schopnosti kategorizace dostupných metod vzhledem k různým cílům a cílovým skupinám Praktické osvojení si široké škály dovedností Získání sebevědomí uživatelů při vznášení požadavků účastníků kurzu jako uživatelů na techniky - zvyšování efektivity komunikace Akceptace systemizace a strukturalizace v komunikaci

4 Cílové skupiny Management univerzit Management fakult Vedení kateder a institutů Zástupce katedry, resp. institutu Studenti Zaměstnanci institucí

5 Struktura částí GENEZE projektu, sestavování týmu ve virtuálním prostředí SYSTEMATIZACE komunikace mezi partnery projektu (V DOBĚ KONÁNÍ projektu) Uzavření projektu, vyhodnocení, příprava na NOVÉ komunikace

6 MODUL 1 Geneze projektu, sestavování týmu ve virtuálním prostředí Komunikace s NEZNÁMÝM partnerem –Sofistikované metody vyhledávání potenciálních partnerů –Využití předchozí systematičnosti v uchovávání kontaktů –Zahájení komunikace ze strany možných partnerů, prezentace sebe sama na webu –Nástroje komunikace pro navazování kontaktu PRVNÍ kontakt, formální komunikace –Představení cílů, záměrů, charakteru potenciálních účastníků, výstupů budoucího projektu –Komunikace jako nástroj k identifikaci se s projektem Rychlost a operativnost v komunikaci na úkor systematičnosti Formální komunikace s institucí, s donátory projektu

7 MODUL 2 Systematizace komunikace mezi partnery projektu (v době konání projektu) Nová kultura komunikace ve znalostní společnosti, nové myšlení účastníků –Efektivita komunikace –Ochota sdílet informace F2F setkání – komunikace ve virtuálním prostředí Představení možností komunikace ve virtuálním prostředí s ohledem na budoucí klasifikaci nutnou pro výběr (online a offline komunikace, synchronní a asynchronní komunikace, brainstorming online, wiki technologie, prezentace, kick off komunikace, aktivity jako akcelerátor komunikace, možnosti vybraných sw aj.) –Možnosti a omezení jednotlivých variant –Odlidštění kontra individualizace přístupů Strukturalizace a systemizace –Specifikace kritérií, preference (rychlost, spolehlivost, oficiálnost –Klasifikace variant, vhodnost pro konkrétní cíle a účastníky –Technická stránka problému jako služba člověku, požadavky účastníků –Síťová struktura komunikace –Základní integrace nového systému do stávajících systémů partnerů Vzdělávání účastníků – –Praktické využívání nabízených komunikačních nástrojů (viz výše), osvojování si konkrétních dovednosti komunikovat s využitím ICT –Vzdělávání prezenčně a online –Aktualizace v čase –Motivace k aktivní komunikaci dostupnými prostředky Zásady komunikace sloužící řízení projektu –Specifikace metod komunikace vhodné k řízení –Hierarchizace přístupů –Povinnosti a práva členů týmu –Etika Kontinuální aktualizace přístupů, správa komunikačního systému

8 MODUL 3 Uzavření projektu, vyhodnocení, příprava na nové komunikace Sumarizace výstupů jako základ nové komunikace Prezentace jako nástroj pro zrod nových týmů, komunikace s neznámým partnerem Komunikace jako nástroj k poznání sebe sama – reflexe

9 Absolventi získají ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI sestavit TÝM ve virtuálním prostředí specifikovat své potřeby a POŽADAVKY na technickou podporu komunikace KATEGORIZOVAT a STRUKTURALIZOVAT nástroje dle vhodnosti ke komunikaci s jasným cílem vyhodnocovat komunikaci z hlediska EFEKTIVITY a KVALITY REÁLNĚ komunikovat s využitím MULTIMEDIÁLNÍ podpory ICT specifikovat a využívat komunikační nástroje v ŘÍZENÍ využívat PREZENTACE svých výsledků přes webové rozhraní k navazování nových komunikací využívat komunikaci k REFLEXI své osobnosti

10 Forma studia KOMBINOVANÁ forma Nejen obsah, ale také poskytování PODPORY studia S využitím LCMS (Moodle) Důraz na KOMUNIKACI ve vzdělávání (diskuse učitel-student, student-student, fóra, ankety aj.) KONSTRUKTIVISTICKÉ metody – využívání AKTIVIT v LCMS otázka zamyšlení odpověď Průběžná MOTIVACE studujících EVALUACE výkonů

11 Realizace studijních opor Více forem studijních opor – ZNOVUPOUŽITELNÉ vzdělávací objekty: –studijní text v MS PowerPoint –nástroj „kniha“ v LCMS Moodle –prezentace v Power Pointu –HTML stránky –tištěná i elektronická podoba –využití METODICKÝCH šablon vhodných pro distanční studium »pro tvorbu vzdělávacích objektů »pro vytvoření struktury kurzu v LCMS

12 Konstruktivismus ve výuce

13

14

15

16

17

18

19 PODPORA STUDIA Služby managera kurzu. Tištěný průvodce kurzem. Tištěný průvodce modulem. Tutorované vzdělávání. Konzultační činnost online i F2F.

20  …UČILI MÉNĚ… … SE UČILI VÍCE… Děkuji za pozornost! Danuše BAUEROVÁ Danuse.Bauerova@vsb.cz EkF VŠB-TU Ostrava Institut Inovace vzdělávání iiv.vsb.cz


Stáhnout ppt "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google