Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interkulturní práce a slovník roku Mladý Jeroným, 28. 3. 2015 Jana Vlastníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interkulturní práce a slovník roku Mladý Jeroným, 28. 3. 2015 Jana Vlastníková."— Transkript prezentace:

1 Interkulturní práce a slovník roku Mladý Jeroným, 28. 3. 2015 Jana Vlastníková

2 Projekt Formování profese „sociokulturní mediátor“ – inspirace portugalským modelem Realizátor InBáze, z.s.InBáze, z.s. Doba trvání projektu: 01.12.2012 – 30.11.2014 Zahraniční partner: ACIDI, I.P. (Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), Portugalsko Činnosti projektu: etablování profese, analýza zkušeností s IP v zahraničí, vytvoření tematické sítě v ČR, realizace kurzu pro IP, vydání publikace o IP, vydání slovníku pro IP v 7 jazykových verzích, zařazení profese IP do NSP a NSK

3 Založení Asociace pro interkulturní práci, z.s. Hlavní činnosti: Usilování o celospolečenské uznání profese interkulturní pracovník Prosazování profesních zájmů interkulturních pracovníků, zastupování a podpora interkulturních pracovníků při jednání se subjekty, které mají vliv na vykonávání interkulturní práce; Usilování o zajištění podmínek pro realizaci kvalitního vzdělávání pro interkulturní pracovníky v celé ČR; Trvalé zvyšování profesní úrovně interkulturní práce v ČR a nastavování etických standardů v oblasti poskytování interkulturní práce; Zprostředkování služeb interkulturních pracovníků pro migranty, veřejné instituce a další zájemce atd. www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz

4 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce specializované na cílovou skupinu migrantů, mediace, interkulturní komunikace, komunitního tlumočení a migračních studií. Kdo je interkulturní pracovník? Interkulturní pracovník/ce poskytuje asistenci včetně tlumočení při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti. www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz

5 Hlavní cíle interkulturní práce Zjednodušení styku a komunikace mezi institucemi a migranty a zajištění rovného přístupu k právům. Odbourávání nedorozumění, napětí a konfliktů vycházejících ze stereotypů vůči migrantům a migrantů vůči majoritě. Zasahování v obtížných situacích a pomoc při řešení konfliktů interkulturního soužití v rámci multidisciplinárních týmů. Zapojení do procesu adaptace norem a rozvoje nových přístupů institucí, které budou reflektovat kulturní specifika migrantů. www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz

6 Hlavní pracovní činnosti IP Samostatně vykonává interkulturní práci (včetně komunitního tlumočení) při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a NNO a při řešení sociálních problémů migrantů. Zprostředkovává komunikaci a napomáhá překonávat jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran. Samostatně poskytuje základní sociální a právní poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce. Mapuje potřeby a problémy migrantů a komunity v příslušné lokalitě, zprostředkovává kontakt mezi majoritou a migranty. Podporuje přátelské soužití majority a migrantů a napomáhá odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou. www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz

7 Hlavní pracovní činnosti IP Napomáhá prevenci a pozitivnímu řešení konfliktů mezi migranty a majoritou. Vytváří ve spolupráci s dalšími odborníky integrační strategie a projekty k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti. Svoji činnost vykonává samostatně pod odborným / supervizním dohledem sociálního pracovníka či jiné pomáhající profese. Vede příslušnou dokumentaci. www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz

8 Publikace o IP www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz

9 Slovník pro IP v 7 jazycích

10

11

12 slovnik.interkulturniprace.cz

13 Děkujeme za pozornost! Více informace o interkulturní práci na: www.interkulturniprace.cz www.interkulturniprace.cz info@asociaceip.cz


Stáhnout ppt "Interkulturní práce a slovník roku Mladý Jeroným, 28. 3. 2015 Jana Vlastníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google