Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula"— Transkript prezentace:

1 Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula
Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula

2 Členění Kontaminanty Termická desorpce Absorpce Experiment Výsledky
Obecně Čištění odpadního plynu Trendy ve vývoji Absorpce Experiment Výsledky

3 2B-pravděpodobně karcinogenní pro člověka 1-karcinogenní pro člověka
karcinogenita HCB 2B-pravděpodobně karcinogenní pro člověka PCB 1-karcinogenní pro člověka perzistence, bioakumulace, toxicita

4 Termická desorpce Náklady na provoz TD čištění odplynu
ohřev čištění odplynu Výstupy z termické desorpce: dekontaminovaný materiál odpadní plyn prachové částice vlhkost kontaminanty

5 Čištění odpadního plynu 1/2
Odstranění tuhých částic filtry, pračky, cyklony Odstranění kontaminantů A) Metody přímé destrukce spalování katalytická oxidace pyrolýza energetická a prostorová náročnost, vznik NOx, dioxinů a kyselých plynů

6 Čištění odpadního plynu 2/2
B) Metody separační Imobilizace: Kondenzace (bod varu POPs) adsorpce absorpce Destrukce produktů imobilizace spalovna, bazicky katalyzovaná destrukce Terciální dočištění odstranění dioxinů a těžkých kovů, neutralizace kyselých plynů (přímé metody) filtr s aktivním uhlím

7 Trendy ve vývoji TD Zjednodušení linky
 Zvýšení mobility a aplikovatelnosti Způsob ohřevu (mikrovlny) Způsob čištění odpadního plynu (absorpce)

8 bis(2-ethylhexyl) adipát - DEHA
Absorpční médium bis(2-ethylhexyl) adipát - DEHA

9 DEHA Prvotní experimenty Nejvyšší bod varu: 417 °C
Testování rozpouštědel s vhodnými vlastnostmi r. 2013 Teplota TD stejná jako teplota absorpce (200 °C) Nejvyšší bod varu: 417 °C Nejnižší tenze par: <10-4 Pa (20 °C ) Dostatečně nízká viskozita Vysoká absorpční kapacita pro zkoumané látky Celkově nejlepší dosažené výsledky

10 Cíl práce Ověření absorpce uměle ovlhčených par POPs do rozpouštědla DEHA při různých teplotách absorpčního rozpouštědla Vliv teploty absorpčního rozpouštědla na odnos absorpčního média z absorbéru Vliv teploty absorpčního rozpouštědla na kondenzaci v systému absorpce

11

12

13

14 Provedení experimentu
Navážka kontaminantů HCB-2g_technická směs, PCB-2g_Delor 103 Temperování aparatury (těsnost, alobal, čidla, izolace) Vývin vodní páry Doba zdržení při 200 oC: 2 hodiny Absorpční rozpouštědlo: 50 ml Teplota absorpčního rozpouštědla: 120 – 200 °C Jímání stripovaného rozpouštědla do kondenzátoru Chlazení kondenzátoru: voda-led Průtok dusíku: 50 ml/min Průměrný průtok vodní páry: 140 mg/min Extrakce (Hexan, Aceton) Analýzy GC-ECD

15 Podíl čistých kontaminantů v technických směsích HCB a PCB
Průměrný obsah kontaminantu z 10 měření [%] Směrodatná odchylka HCB 94,3 3,0 PCB 13,1 0,6

16 Výsledky - stripované množství absorpčního média
Bilance zachyceného množství média v absorbéru 100% základ je tvořen původním množstvím média

17 DEHA Stripované množství média [%] Průtok vodní páry systémem Qvp [mg/min] 200 °C 18,6 157 180 °C 17,1 156 160 °C 4,0 133 120 °C 0,4 73

18 Výsledky - účinnost absorpce
Bilance zachyceného množství kontaminantu v systému absorbér – kondenzátor 100% základ je tvořen množstvím par kontaminantů, vstupujících do systému absorpce

19

20 DEHA

21

22 Závěr Vývin vodní páry Pozorováno a vyhodnoceno množství odnosu DEHA při různých teplotních podmínkách Proměřena účinnost absorpce při různých teplotních podmínkách Zanášení absorbéru při nižších teplotách Nemožnost oddělení provázanosti procesů – zkreslování

23 Děkuji za pozornost Příspěvek vznikl za podpory TAČR projektu č. TA


Stáhnout ppt "Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula"

Podobné prezentace


Reklamy Google