Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula."— Transkript prezentace:

1 Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula

2 Členění Kontaminanty Termická desorpce – Obecně – Čištění odpadního plynu – Trendy ve vývoji Absorpce Experiment Výsledky

3 HCB 2B - pravděpodobně karcinogenní pro člověka PCB 1 - karcinogenní pro člověka perzistence, bioakumulace,toxicita karcinogenita

4 Termická desorpce Náklady na provoz TD ohřev čištění odplynu Výstupy z termické desorpce: dekontaminovaný materiál odpadní plyn prachové částice vlhkost kontaminanty

5 Čištění odpadního plynu 1/2 1.Odstranění tuhých částic filtry, pračky, cyklony 2.Odstranění kontaminantů A) Metody přímé destrukce – spalování – katalytická oxidace – pyrolýza – energetická a prostorová náročnost, – vznik NOx, dioxinů a kyselých plynů

6 Čištění odpadního plynu 2/2 B) Metody separační – Imobilizace: Kondenzace (bod varu POPs) adsorpce absorpce – Destrukce produktů imobilizace spalovna, bazicky katalyzovaná destrukce 3.Terciální dočištění odstranění dioxinů a těžkých kovů, neutralizace kyselých plynů (přímé metody) filtr s aktivním uhlím

7 Trendy ve vývoji TD Zjednodušení linky –  Zvýšení mobility a aplikovatelnosti – Způsob ohřevu (mikrovlny) – Způsob čištění odpadního plynu (absorpce)

8 Absorpční médium bis(2-ethylhexyl) adipát - DEHA

9 DEHA Prvotní experimenty – Testování rozpouštědel s vhodnými vlastnostmi r. 2013 – Teplota TD stejná jako teplota absorpce (200 °C) Nejvyšší bod varu:417 °C Nejnižší tenze par:<10 -4 Pa (20 °C ) Dostatečně nízká viskozita Vysoká absorpční kapacita pro zkoumané látky Celkově nejlepší dosažené výsledky

10 Cíl práce Ověření absorpce uměle ovlhčených par POPs do rozpouštědla DEHA při různých teplotách absorpčního rozpouštědla Vliv teploty absorpčního rozpouštědla na odnos absorpčního média z absorbéru Vliv teploty absorpčního rozpouštědla na kondenzaci v systému absorpce

11

12

13

14 Provedení experimentu Navážka kontaminantů HCB-2g_technická směs, PCB-2g_Delor 103 Temperování aparatury (těsnost, alobal, čidla, izolace) Vývin vodní páry Doba zdržení při 200 o C: 2 hodiny Absorpční rozpouštědlo: 50 ml Teplota absorpčního rozpouštědla: 120 – 200 °C Jímání stripovaného rozpouštědla do kondenzátoru Chlazení kondenzátoru: voda-led Průtok dusíku: 50 ml/min Průměrný průtok vodní páry: 140 mg/min Extrakce (Hexan, Aceton) Analýzy GC-ECD

15 Podíl čistých kontaminantů v technických směsích HCB a PCB kontaminantPrůměrný obsah kontaminant u z 10 měření [%] Směrodatná odchylka HCB 94,33,0 PCB 13,10,6

16 Výsledky - stripované množství absorpčního média Bilance zachyceného množství média v absorbéru 100% základ je tvořen původním množstvím média

17 DEHA Stripované množství média [%] Průtok vodní páry systémem Q vp [mg/min] 200 °C18,6157 180 °C17,1156 160 °C4,0133 120 °C0,473

18 Výsledky - účinnost absorpce Bilance zachyceného množství kontaminantu v systému absorbér – kondenzátor 100% základ je tvořen množstvím par kontaminantů, vstupujících do systému absorpce

19

20 DEHA

21

22 Závěr Vývin vodní páry Pozorováno a vyhodnoceno množství odnosu DEHA při různých teplotních podmínkách Proměřena účinnost absorpce při různých teplotních podmínkách Zanášení absorbéru při nižších teplotách Nemožnost oddělení provázanosti procesů – zkreslování

23 Děkuji za pozornost Příspěvek vznikl za podpory TAČR projektu č. TA02021346


Stáhnout ppt "Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula."

Podobné prezentace


Reklamy Google