Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - přehled ostatních technologií in-situ Elektrokinetická dekontaminace Narušování struktury, štěpení Metody tepelného ošetření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - přehled ostatních technologií in-situ Elektrokinetická dekontaminace Narušování struktury, štěpení Metody tepelného ošetření."— Transkript prezentace:

1 DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - přehled ostatních technologií in-situ Elektrokinetická dekontaminace Narušování struktury, štěpení Metody tepelného ošetření a tepelné podpory Vitrifikace Zakrytí, uzavření a enkapsulace ex-situ Chemická extrakce Chemická oxidace/redukce Dehalogenace Fyzikálně-mechanická separace Vitrifikace Spalování (vč. otevřeného spalování a detonace) Termická desorpce Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní

2 DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE – přehled ostatních technologií in situ Hydraulické štěpení Pneumatické štěpení Torpedace Radiolytický rozklad Metody tepelného ošetření Bariéry vertikální Hluboká injektáž ex situ Chemická oxidace Srážení, koagulace, flokulace, flotace Výměna iontů Adsorpce a absorpce Air stripping Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod

3 DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - přehled ostatních technologií Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin Oxidace Vypírání Membránové separace Adsorpce Vysokoenergetická destrukce Spalování Chemické, Fyzikální, Termické, Ostatní

4  Chemická extrakce (ex-situ)  Chemická oxidace/redukce (ex-situ)  Dehalogenace (ex-situ)  Elektrokinetická dekontaminace (in-situ)  Fyzikálně-mechanická separace (ex-situ)  Narušování struktury, štěpení (in-situ)  Metody tepelného ošetření a tepelné podpory (in-situ)  Vitrifikace (in-situ, ex-situ)  Spalování (vč. otevřeného spalování a detonace) (ex situ)  Termická desorpce (ex-situ)  Zakrytí, uzavření a enkapsulace (in-situ) Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů

5 CHEMICKÁ EXTRAKCE (ex-situ) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Blokové schéma chemické extrakce ex-situ (Kompendium Obr. č. 2.2.2-1) 1 - čištění emisí7 - zpracování rozpouštědla 2 - vyčištěné emise8 - rozpouštědlo obsahující kontaminanty 3 - recyklovaná rozpouštědla9 - zakoncentrovaný kontaminant 4 - odtěžení10 - tuhý vyčištěný materiál 5 - extrakční jednotka11 - odpadní voda 6 - mechanické třídění12 - nekontaminovaná nadsítná frakce

6 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů CHEMICKÁ OXIDACE/REDUKCE (ex-situ) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Blokové schéma chemické oxidace/redukce ex-situ (Kompendium Obr. č. 2.2.2-2) 1 - čištění emisí9 - nadsítná nekontaminovaná frakce 2 - odtěžení zeminy10 - uložení vyčištěného materiálu 3 - mechanické třídění zeminy11 - odpadní kal 4 - příprava kontaminované podsítné frakce12 - voda 5 - reaktor13 - reakční činidlo 6 - oddělení nespotřebovaného činidla14 - recyklace 7 - promývání15 - čištění odpadní vody 8 - odvodnění

7 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů DEHALOGENACE (ex-situ) PrincipProcesy sodíkový proces dehalogenace glykoláty alkalických kovů (DGAK angl. AGEP) katalytický rozklad v alkalickém prostředí (KRAP angl. BCD) chemická redukce v plynné fázi technologie solvatovaných elektronů Použitelnost Popis Sodíkový proces (dispergovaný Na, aktivovaný, radikálový mechanismus, !!!vlhkost!) Dehalogenace glykoláty alkalických kovů (DGAK angl. AGEP) (Na/K kovy nebo hydroxidy + polyethylenglykol, substituce halogenů hydroxylem, vhodné pro výšehalogenované) Katalytický rozklad v alkalickém prostředí (KRAP angl. BCD) (hydroxidy alkal.kovů, donor vodíku, katalyzátor, náhrada halogenu atomem vodíku, mechanismus nejasný, Spolana Neratovice) Chemická redukce v plynné fázi (plynný vodík, teplota nad 850 o C, riziko, Chemko Strážske?) Technologie solvatovaných elektronů (kovový Na v kapalném amoniaku, pro PCB v USA a Austrálii) Omezení použitelnosti Doba čištění

8 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů FYZIKÁLNĚ MECHANICKÁ SEPARACE (ex-situ) PrincipProcesy gravitační separace sítování magnetická separace Použitelnost Popis Gravitační separace (oddělování tuhých materiálů o různé hustotě, tuhá a kapalné fáze, dvou nemísitelných kapalných fází, mobilní i stacionární zařízení, 0,2 - 30 t/h) Sítování (síta o vhodné velikosti ok, za sucha, za mokra, střelniční valy, rozdrcené stavební konstrukce, někdy jako předúprava pro jiné technologie) Magnetická separace (pro feromagnetické materiály, obvykle v kombinaci s předchozími, zeminy kontaminované uranem či plutoniem, střelniční valy) Omezení použitelnosti Doba čištění

9 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů ELEKTROKINETICKÁ DEKONTAMINACE (in-situ) Princip (elektromigrace, elektroosmóza) Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis In situ elektrokinetická dekontaminace (Kompendium Obr. č. 2.1.2-1, U.S. EPA, 1995 ) 1 - Zpracování elektrolytů 2 - Extrakce/iontová výměna 3 - Zpracování 4 - Zdroj stejnosměrného napětí 5 - Anoda 6 - Katoda 7 - Kyselá vlna 8 - Alkalická vlna 9 - Kontaminovaná porézní matrice

10 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů NARUŠOVÁNÍ STRUKTURY, ŠTĚPENÍ (in-situ) Princip (pneumatické, hydraulické, torpedace) Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Schéma pneumatického štěpení (Kompendium Obr. č. 2.1.2-2) 1 - nesaturovaná zóna 2 - saturovaná zóna 3 - pozorovací vrt 4 - vrt pro štěpení 5 - vzniklé pukliny 6 - půda nebo skála 7 - injekční tryska 8 - vytváření puklin v saturované zóně 9 - regulace průtoku nebo tlaku 10 - zdroj tlakového plynu 11 - zásobování kapalnými medii 12 - zásobení pevnými medii

11 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů METODY TEPELNÉHO OŠETŘENÍ A TEPELNÉ PODPORY (in-situ)  ODPOROVÉ ZAHŘÍVÁNÍ (princip, použitelnost, omezení použití, popis - viz další obr.)  VSTŘIKOVÁNÍ VODNÍ PÁRY (princip, použitelnost, omezení použití, popis - viz další obr.)  ZATLÁČENÍ HORKÉHO VZDUCHU (princip, použitelnost, omezení použití, popis)  KONDUKTIVNÍ OHŘEV (princip, použitelnost, omezení použití, popis)

12 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů METODY TEPELNÉHO OŠETŘENÍ A TEPELNÉ PODPORY (in-situ) ODPOROVÉ ZAHŘÍVÁNÍ Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Schéma šestifázového uspořádání odporového ohřevu (Federal Remediation Technologies Roundtable, 2005) 1 - napojení na síť 2 - měření a řízení procesu 3 - podtlakové odstranění páry 4 - rozdělení teplot 5 - rozdělení napětí 6 - elektricky vyhřívaná oblast 7 - elektrody 8 - elektricky vyhřívaná oblast 9 - (perforovaný) ventingový vrt

13 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů METODY TEPELNÉHO OŠETŘENÍ A TEPELNÉ PODPORY (in-situ) VSTŘIKOVÁNÍ VODNÍ PÁRY Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis 1 - vyvíječ páry 2 - čištění par 3 - čištění čerpané vody 4 - vstřikování páry 5 - čerpání 6 - ohnisko znečištění Vstřikování vodní páry Schéma rozmístění zapouštěcích a extrakčních vrtů par při parním ohřevu půdy

14 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů VITRIFIKACE (in-situ, ex-situ) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Schéma technologického uspořádání in-situ vitrifikace (Kompendium Obr. č. 2.1.2-14, firemní materiál Soletanche Bachy) 1 – kryt 2 - úroveň terénu 3 - elektrody 4 - elektrický proud 5 – zemina 6 - roztavená zemina 7 - blok vitrifikovaného materiálu 8 - stav během vitrifikace 9 - stav po vitrifikaci

15 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů SPALOVÁNÍ (ex-situ) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis (cirkulační spalovací komora, cirkulační fluidní vrstva, infračervené spalování, rotační pece) Rotační spalovací pec (Eglhlimi a kol., 1999) 1 - sekundární spalovací komora 2 - škrcení průtoku 3 - vzorkovací místa 4 - rotační těsnění z listové pružiny 5 - vstřikování aditiv 6 - přídavný hořák 7 - hlavní hořák 8 - nabiják 9 - spalovací sekce 10 - přechodová sekce

16 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů SPALOVÁNÍ nebo DETONACE NA VOLNÉ PLOŠE Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Otevřený výbušný box (Federal Remediation Technologies Roundtable, 2005) 1 - drátěná klec 2 - spalovací prostor 3 - vrstva zeminy

17 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů TERMICKÁ DESORPCE (ex-situ) Princip přímá - sanace Karolina, Ostrava nepřímá - sanace Spolana Neratovice Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis Jednotka termické desorpce (SITA CZ, a.s. - firemní materiál) 1 - kontaminovaná předupravená zemina 2 - hlavní filtr 3 - výměník tepla 4 - systém zavážení zeminy 5 - systém dávkování Sorbalitu 6 - filtr s aktivním uhlím 7 - oxidační komora 8 - odvoz mimo provoz k likvidaci (využití) 9 - magnetický separátor 10 - vážní zařízení 11 - rotační desorbér 12 - mini filtr 13 - monitoring 14 - chladič zeminy 15 - odvoz mimo provoz k likvidaci 16 - dekontaminovaná zemina 17 - plynová cesta 18 - cesta zeminy 19 - roztok 20 - odpad (vedlejší produkt)

18 Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů ZAKRYTÍ, UZAVŘENÍ A ENKAPSULACE (in-situ) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Popis Schéma uzavření ložiska v geokontejnmentu (Kompendium, Obr. č. 2.1.2-13) 1 - znečištění 2 - injektáž Schéma enkapsulace ohniska znečištění pomocí injektáže (Kompendium Obr. č. 2.1.2-14, firemní materiál Soletanche Bachy)

19 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod CHEMICKÁ OXIDACE (ex-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popiszvláštní přednáška (v rámci ISCO) SRÁŽENÍ, KOAGULACE, FLOKULACE, FLOTACE (ex-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popispostupy primárně využívané v technologii výroby pitné vody a čištění odpadních vod VÝMĚNA IONTŮ (ex-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popispostupy primárně využívané při úpravě vod pro chladicí zařízení elektráren ADSORPCE, ABSORPCE (ex-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popis

20 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod AIR-STRIPPING (ex-situ) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Doba čištění Popis (provzdušňovače vertikální, horizontální) Schéma konvenční stripovací věže (Kompendium Obr. č. 3.2.2-1) 1 - výstup vzduchu na filtr 2 - demister 3 - distributor vody 4 - distribuční přepážka 5 - výplňový materiál 6 - vzduch 7 - voda 8 - vodoměr 9 - ventil 10 - průtokoměr 11 - vstup vzduchu 12 - výstup vody 13 - přítok vody 14 - ventilátor 15 - šoupě 16 - čerpadlo 1 - vstup vzduchu z ventilátoru 2 - demister 3 - odvod vzduchu na filtr 4 - vstup vody 5 - vzduch nasycený škodlivinami 6 - přepad vody 7 - odtok vody Schéma horizontálního difuzního provzdušňovače (Kompendium Obr. č. 3.2.2-2, firemní materiál společnosti Vodní zdroje Holešov)

21 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod HYDRAULICKÉ ŠTĚPENÍ (in-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popis(štěpící kapalina voda resp. roztok síťovaného polymeru) PNEUMATICKÉ ŠTĚPENÍ (in-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popis(štěpení vzduchem, viz ošetření nesaturované zóny) TORPEDACE (in-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnosti Popis(štěpení trhavinou) RADIOLYTICKÝ ROZKLAD (in-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnostiDoba čištění Popis METODY TEPELNÉHO OŠETŘENÍ (in-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnostiDoba čištění Popis(viz ošetření nesaturované zóny)

22 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod BARIÉRY VERTIKÁLNÍ (in-situ) Princippasivní, aktivníPoužitelnost Omezení použitelnostiDoba čištění Popis onepropustné bariéry odrenážní bariéry oreaktivní bariéry(systém „funnel and gate, systém s kontrolovatelnou branou a obměnitelnými náplněmi) HLUBOKÁ INJEKTÁŽ (in-situ) PrincipPoužitelnost Omezení použitelnostiDoba čištění Popis oprůniková a puklinová injektáž, klakáž otrysková injektáž

23 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod BARIÉRY VERTIKÁLNÍ (in-situ) Princip těžby těsnicí podzemní stěny po vertikálních lamelách (Kompendium Obr. č. 3.1.3-5, firemní materiál Soletanche Bachy)

24 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod BARIÉRY VERTIKÁLNÍ (in-situ) Princip systému "funnel-and-gate" (Kompendium Obr. č. 3.1.3-6) 1 - tok podzemní vody 2 - znečištěná zóna 3 - znečištěná voda 4 - reaktivní brána 5 - upravená voda 6 - těsnicí podzemní stěna

25 Technologie čištění podzemních vod a průsakových vod BARIÉRY VERTIKÁLNÍ (in-situ) Schéma systému s kontrolovatelnou bránou a obměnitelnými náplněmi (Kompendium Obr. č. 3.1.3-7) 1 - těsnicí podzemní stěna 2 - drenážní část 3 - reaktivní brána s výměnnými náplněmi

26 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin OXIDACE FOTOLYTICKÁ OXIDACE PrincipPoužitelnost Omezení použitelnostiPopis FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE PrincipPoužitelnost Omezení použitelnostiPopis VYSOKOENERGETICKÁ DESTRUKCE PrincipPoužitelnost Omezení použitelnostiPopis

27 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin VYPÍRÁNÍ mokré odlučování prachu (tuhé částice), absorpce (páry nebo plyny) Mokré odlučování prachu Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Popis Schéma vybraných zařízení k mokrému odlučování prachu (Kompendium Obr. č. 4.2-2, Koutský, Malecha) A) sprchový odlučovač prachu B) hladinový odlučovač prachu C) Venturiho ejektorový odlučovač D) Venturiho odlučovač s cyklonem

28 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin VYPÍRÁNÍ mokré odlučování prachu (tuhé částice), absorpce (páry nebo plyny) Absorpce Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Popis Schéma absorpce polutantu s regenerací rozpouštědla destilací (Kompendium Obr. č. 4.2-3, Koutský, Malecha) A - plášť absorpční kolony B - plášť regenerační destilační kolony C - distributor kapaliny D - demister E - vodní chladič F - parní ohřívač G - výměník tepla H – čerpadlo I - nosič výplně kolony

29 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin MEMBRÁNOVÉ SEPARACE porézní membrány (separace podle rychlosti difuze v membráně) neporézní membrány (rozpouštění a difuze v membráně) Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Popis Schéma membránové separace VOC z proudu plynů ( Kompendium Obr. č. 4.2-4, Koutský, Malecha)

30 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin ADSORPCE Princip (adsorbenty, zařízení) Použitelnost Omezení použitelnosti Popis Základní schéma adsorpčního zařízení s regenerací vodní parou (Kompendium Obr. č. 4.2-8, Koutský, Malecha)

31 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin SPALOVÁNÍ termická oxidace (konvenční spalování)katalytické spalování Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Popis TERMICKÁ OXIDACE Technologické schéma termické oxidace ( Kompendium Obr. č. 4.2-9, Koutský, Malecha)

32 Technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin SPALOVÁNÍ termická oxidace (konvenční spalování)katalytické spalování Princip Použitelnost Omezení použitelnosti Popis KATALYTICKÉ SPALOVÁNÍ Technologické schéma katalytického spalování (Kompendium Obr. č. 4.2-10, Koutský, Malecha)


Stáhnout ppt "DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE - přehled ostatních technologií in-situ Elektrokinetická dekontaminace Narušování struktury, štěpení Metody tepelného ošetření."

Podobné prezentace


Reklamy Google