Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ. A 1.páteř 2.klouby,koleno 3.svaly HK, DK TEST B 1.Svaly hlavy, krku 2.sval, regenerace 3.ruka-kostra,svaly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ. A 1.páteř 2.klouby,koleno 3.svaly HK, DK TEST B 1.Svaly hlavy, krku 2.sval, regenerace 3.ruka-kostra,svaly."— Transkript prezentace:

1 Nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ

2 A 1.páteř 2.klouby,koleno 3.svaly HK, DK TEST B 1.Svaly hlavy, krku 2.sval, regenerace 3.ruka-kostra,svaly

3 Nervový systém Možno rozdělit na: centrální nervový systém (CNS) periferní nervový systém (PNS) vegetativní nervový systém (VNS)

4 Centrální nervový systém -Nervový systém je hlavním systémem řízení a koordinace (všeho) …kontakt organismu s vnějškem, …kontakt a koordinace vnitřních systémů -Jeho základní funkcí je rychlý a přesný přenos informací z receptoru… pak zpracování v centrech … pak rychlý a přesný přenos odpovědi k efektoru.

5 Dokonalost či nedokonalost NS

6

7

8

9 Činnost nervového systému Činnost NS je podmíněná: -nervovými buňkami (NEURONY) a -vztahy, spoji či kontakty mezi buňkami 1.receptorovými 2.nervovými 3.efektorovými 1.Receptor(podnět) 2.Nerv.buňka (centrum, zpracování informace) 3.Efektor (odpověď)

10 Zvláštnosti nervové buňky Neuron má: naurychluje 1.na povrchu myelinovou pochvu, která urychluje přenos vzruchu… „přenos depolarizace“ v 2.v cytoplasmě hodně mitochondrií, ribosomů a endoplazmatického retikula hladkého i drsného … … to znamená že neurony mají mohutný metabolismus … že vyrábí hodně „bílkovin“ „molekul“ „transmitérů“ = mediátorů tj. látek, vzájemného kontaktů mezi buňkami… na přenášení podnětů, odpovědí, myšlení… Jiné buňky vyrábí např: -hodně imunoglobulinů = Imunitní buňky -buňky kostní dřeně vyrábí hodně Ery, Leukocytů… -sekreční buňky v trávicím traktů- hodně sekretů=trávicích šťáv, enzymů,… -buňky hormonální vyrábí hormony (kortikoidy, estrogeny, testosteron, hormony štítné žlázy apod.)

11 Neuron Jiná nerv.buňka Ranvierovy zářezy Transmitéry (ve vakuolách) mikrotubuly dendrity axon Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro Synapse Bun.membrána jiné buňky (Receptoru Efektoru) tělo

12 Neuron Tělo neuronu Axon – vlákno, vede odstředivě tj. pryč od buňky, na dlouhých axonech- vláknech je myelinová pochva Dendrity – krátké vlákna, vedou dostředivě, tj. do buňky Gliové buňky Tělo

13 Zajišťují výživu nerv.buněk, Úprava prostředí pro –“- Fagocytoza cizorodých látek Tvorba obalů (myelin. pochvy) kolem nerv.buněk Glie:ASTROCYTY MIKROGLIE OLIGODENDROGLIE Gliové buňky

14 Nervová tkáň Nervová tkáň je složená z: Nervových buněk Gliových buněk mezibuněčných prostorů

15 Nervovou tkáň tvoří: Nervové buňky, axony, dendrity Gliové buňky Mezibuněčná hmotaSYNAPSE ……………………………………………. Po narození máme asi 50 miliard nerv.buněk Denně zanikne 100 000 Za rok zanikne 36 500 000 milionů Za 100 let 3 650 000 000 miliardy Tj. dost buněk pro fungování, život, ale záleží na jejich kvalitě a zejména synapsích a mediátorech přenosu.

16 Neuron v akci Ranvierovy zářezy Transmitéry (ve vakuolách) mikrotubuly Akce č.2 V axonu jsou mikrotubuly transit ve kterých je velký transit transmitérů (noradrenalín, acetylcholín) zabalených ve vakuolách Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro Akce č.1 přenos Myelinová pochva umožňuje rychlý přenos skoky vzruchu po nervovém vlákně skoky mezi Ranvierovými zářezy

17 Neuron v akci Akce č.1: šíření vzruchu po povrchu axonu. Myelinová pochva umožňuje rychlý přenos vzruchu po nervovém vlákně skoky mezi Ranvierovými zářezy Akce č.2: neurotrasmitéry (noradrenalín, acetylcholín) cestují zabalené ve vakuolách v axonu v tunelech- mikrotubulech z těla neuronu k synapsii, kde umožňují podráždění (excitaci) nebo útlum (inhibici)

18 Šíření vzruchu po axonu Klidová buňka s negativně nabitou bun.membránou uvnitř Podrážděním se buňka depolarizuje tj. Na ionty vstupují do buňky vyvolají depolarizaci a nervový impuls přeskakuje od - k + na Myelinové pochvě v Ranvierových zářezech - + + + + +

19 Synapse Mikrotubuly Mitochondrie Vakuoly s transmitéry Buněčná membrány Podráždění, které dosáhne synapse uvolní zde Ca ionty, které uvolní z vakuol mediátory (transmitér NoA a ACH), které pak zabezpečí podráždění další buňky např. efektoru

20 Pojmy s NS Podnět: je jakákoliv změna (mechanická, chemická, elektrická, teplotní) vnitřního nebo zevního prostředí, kterou je schopen receptor (čidlo) zaznamenat a proměnit na vzruch. Vzruch (impuls): je forma podráždění vedená nervovými vlákny Reflex: převod vzruchu z receptoru na efektor (sval, žláza)

21 Centrální nervový systém Je tvořen mozkem a míchou

22 Centrální nervový systém Vývoj nervové soustavy vede od nejstarších struktur k vývojově mladším (novějším) strukturám, které jsou nadřazeny strukturám starším Postup od nejstarších struktur NS: 1.mícha – medulla spinalis...nejstarší 2.zadní mozek 3.přední mozek..nejmladší

23 Centrální nervový systém 1.mícha – medulla spinalis 2.zadní mozek: kmen - Mozkový kmen - prodloužená mícha (medulla oblongata) - most (pons Varoli) - střední mozek (mesencephalon) -Mozeček (cerebellum) 3.Přední mozek - mezimozek (diencephalon) -mozkový podvěsek (hypophysis cerebri) -bazální ganglia -mozkové polokoule (hemisferiae) 4. Mozkové dutiny 4x, ve kterých je mozkomíšní mok (pozn.: ovládat podtržené!!!!)

24 Prodloužená mícha Kmen mozkový Centrum pro srdce a plíce Centra pro: -dýchání -srdeční činnost -bdělost -ostražitost

25 Centra pro: -dýchání -dýchání -srdeční činnost -srdeční činnost -bdělost -bdělost -ostražitost -ostražitost Mozkový kmen Mozkový kmen a PM Centrum pro srdce a plíce

26 Vývoj CNS

27 Ryby, obojživelníci Mozková kůra Limbický systém Mozkový kmen savci lidi Myšlení,řeč emoce životní funkce Vývoj CNS

28 Mozeček Centrální rýha Laloky a centrá mozku Centrum pro srdce a plíce

29 Mozková centra MOZEČEK ROVNOVÁHA

30 Korová mapa

31 šedá a bílá hmota (kůra) mozková a míšní Těla neuronů=šedá kůra Axony neuronů –bílá kůra

32 mícha Axony z mozku – bílá kůra míchy Šedá kůra míchy – zde sídlí těla nerv. buněk Periferní nervy

33 Obratel s míchou

34 Periferní nervový systém

35 Je tvořen periferními (obvodovými) nervy Nervy jsou svazky axonů či dendritů, tj. jedná se o výběžky nervových buněk (kterých tělo je uloženo v šedé kůře NS (mícha,ganglia, centra, kmen..) V nervu jsou stovky až desettisíce vláken (axonů), která jsou spojená vzájemně vazivem a na povrchu je vazivový obal. Uvnitř nervů probíhají cévy. Nervová vlákna: 1. Motorická 2. Senzitivní 3. Vegetativní=autonomní (SY, PARA)

36 Periferní nerv Myelinová pochva axonu Cévy nervů gangiom

37 Periferní nerv Ranvierovy zářezy

38 Periferní nervový systém Dělení periferních nervů : 1.motorické-hybné (vedou vzruch z centra ke svalu-efektoru) 2.senzitivní -cítivé (vedou vzruch z periferie do centra, tj. od receptoru do centra a přináší informace o změnách na periferii) 3.smíšené Naprostá většina nervů jsou smíšené vlákna (obsahují vlákna motorická, senzitivní a autonomní-vegetativní) Přerušením nervu se naruší všechny funkce přenosu: 1. Ztráta hybnosti končetin… 2. Ztráta citlivosti kůže… 3.porucha prokrvení dané oblasti-porušením inervace hladké svaloviny cévy V M S M V S

39 Periferní nervový systém Z hlavy vystupují HLAVOVÉ NERVY (vystupují z mozk.kmene) (vystupují z mozk.kmene) Z míchy vystupují MÍŠNÉ NERVY (vystupují z míchy a míšních ganglií) (vystupují z míchy a míšních ganglií) -12 hlavových nervů -31 míšních nervů Nervy HK Nervy DK Nervy hrudníku

40 Periferní nervový systém Hlavové nervy: I. Nervus olfactorius - čichový II.Nervus opticus - zrakový oční III.N.oculomatorius – oční svaly oční IV.N.trochlearis – oční sval V.Nervus trigeminus – trojklaný oční VI.N.abducens – oční sval VII.Nervus facialis - mimika VIII.Nervus vestibulocochlearis – sluchový a rovnovážný nerv jazyk IX.N.glossopharyngeus – jazyk, hltan X.Nervus vagus – orgány dutiny hrudní a břišní svaly XI.N.accesorius některé krční svaly jazyka XII.N.hypoglosus – svaly jazyka

41 Periferní nervový systém Mezižeberní nervy nn.intercostales n.medianus kůži dlaně a pohyby prsty, palcem, zápěstím Syndrom karpálního tunelu Je součástí pl.brachialis n.ischiadicus (sedací) hlavní nerv zadní strany stehna n.femoralis (stehenní) hlavní nerv přední strany stehna Plexus brachialis (inervace HK, kůže, svaly) n.trigeminus (trojklaný, n.V) žvýkací svaly,zuby n.facialis (lícní, n.VII) mimické svaly

42 Sedací nerv

43 Receptorové tělísko Nervové zakončení: A.motorického nervu= nervosvalová ploténka B.senzitivního nervu= RECEPTOR=citlivé tělísko, které mění podnět na elektr.impuls… tj. tok depolarizace …tok Na iontů z povrchu axonu dovnitř axonu (čímž vzniká depolarizace) Reakce probíhá: 1.Podnět-receptor (tělísko) 2.nerv.buňky (centrum, zpracování informace) 3. (odpověď) efektor-nervosvalová ploténka

44 Vegetativní nervový systém Sympatickýparasympatický Sympatický a parasympatický Mediátorem sympatiku je Noradrenalin … proto adrenergní nervová vlákna Mediátorem parasymptatiku je Acetylcholin.. proto cholinergní nervová vlákna. -Je anatomicky a funkčně spojen s CNS a PNS -Zabezpečuje inervaci hladkého svalstva cév, dutých orgánů (GIT, dýchací systém, močový systém apod., žláz) …tímto veget.NS zasahuje do regulace: krevního tlaku, tvorba a vylučování šťáv, aktivita střev- peristaltika, křeče SY SY SY SY SY SY SY PARA PARA

45 Vegetativní nervový systém Oba systémy inervují stejné orgány a mají na ně opačný vliv: Sympatikus: reakce typu BOJ A ÚTĚK, stres Parasympatikus: leháro, pohoda Největší aktivita v odpočinku Sympatikus vystupuje z míchy Parasympatikus vystupuje z mozkového kmene a sakrální míchy (viz obrázek)

46 nemoci

47

48

49 Poranění lebky

50 Konec CNS a PNS

51 Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ

52 Mozkové etáže (šedá kůra) 1 2 3 4 hemisféry limbický systém hypotalamus most, PM myšlení emoce, láska teplota srdce, plíce řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost cílený pohyb zuřivost, vztek H 2 O,minerály,Tk bdělost číst, psát strach, zlost hormony trvalá paměť dočasná paměť cyklus spánek 1 2 3 4

53 Témata: Metabolismus mozku Mozkové mediátory-neurotransmitery Paměť Mozek jako řídící centrum – analyzátor Limbický systém Duše-metabolický podklad duševní činnosti Spánek - hypnóza

54 Metabolismus mozku Metabolismus mozku Neuron má v cytoplasmě hodně mitochondrií, ribosomů a endoplazmatického retikula - mohutná produkce transmitérů - nervových mediátorů - přenosy nervového vzruchu na synapsích …velký metabolismus …. vyžaduje také ….. velký odpočinek = regeneraci = spánek

55 Mediátory mozkových buněk = neurotransmitery Acetylcholin Acetylcholin Adrenalin Adrenalin Noradrenalin Noradrenalin Serotonin Serotonin Endorfiny Endorfiny Melatonin Melatonin

56 Mozkové transmitery Aby spojení buněk dobře fungovalo, musí nervové buňky mít : dobré -dobré synapse, dobré -dobré membrány, dobré -dobré obaly, myelinové pochvy, zdravé -pevné zdravé nervové buňky… proto musíme mít dostatek tuků, cukrů, bílkovin tukBílkCukr (tuk-lecitin-Ach, Bílk.-AK-tyrozin-A, NoA, Cukr-tryptofan-serotonin) dostatek transmiterů (strava, aktivita, zdraví obecně, geny…) omezovat likvidátory rozumný způsob života ( omezovat likvidátory nerv. buněk a buněčných membrán, myelinových pochev, synapsí: -nemoci, -alkohol, -opiáty, -narkomani, -léky, -toxické látky …)

57 Neurotransmitery Neurotransmitery působí na receptory (v synapsích) Receptor váže 1 – 5 neurotransmiterů. receptor Neurotransmitery receptor 1. tlumí(inhibují) nebo 2. dráždí(stimulují)

58 Mozkové transmitery NoA,A- NoA,A- (Metabol: Tyrozin-Dopa-Dopamin-Adrenalin, NaA) - zabuduje informace do dlouhodobé paměti - realizuje reakce boj-útěk, bdění - reakce šoku, strachu, hněvu Endorfiny Endorfiny – vnitřní morfiny mozku -uklidňují a působí proti bolesti (vznik při relax.cvičení, po fyzické námaze, užívání jídel s Chilli) Acetylcholin Acetylcholin- přenašeč, součást bun.membrán, obalů nervů (Metabol: tuk-lecitin-cholin-Ach) Serotonin Serotonin (Metabol: cukr-tryptofan-serotonin) -vysoká hladina – agresivita -střední hladina – relaxace, spánek -nízká hladina – deprese (antidepresiva- blok receptoru pro serotonin čímž zvyšují hladinu Serotoninu v synapsy)

59 Paměť tvorba Podstata paměti je tvorba spojů mezi nervovými buňkami = tvorba SYNAPSÍ (kulturista opakovaným cvičením vyrábí nové aktiny a myosiny …nerv.tkáň vyrábí synapse a mediatory) poprvé -Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex reflex (paměťová stopa). (…jako když vyšlapuji nový chodník v trávě…jaký je podklad, také jsou stopy) opakujisynapse -Pokud učení opakuji… vzniká nové spojení (synapse) metabolismus ale i celý metabolismus nervové buňky ( nové transmitery … biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, endoplazmatického retikula, golgiho aparátů,ribozomů…)

60 Paměť Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex stopa krátkodobé hipokampu Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex (paměťová stopa). Tyto stopy vznikají a ukládají se v podkorových centrech … tj. v místech (skladištích) krátkodobé paměti. Zejména v hipokampu (koníček). opakuji synapse metabolismus dlouhodobé šedá kůra mozková Pokud učení opakuji … vzniká opakovaný vzruch, který donutí nervové vlákna tvořit nové spojení, nové synapse, pokud opakování bude dostatečné event. intenzívní event. značně emocionální, vznikne nejen nová synapse ale i celý metabolismus synapse (biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, endoplazmatického retikula, golgiho aparátů, ribozomů…). Toto opakované učení se ukládá v centrech dlouhodobé paměti – šedá kůra mozková

61 Neurotransmitery a paměť Klíčem k dlouhodobé paměti je hladina nervových přenašečů acetylcholinu a nervových fixátorů paměti Adrenalin, NoA..sídlo krátkodobé paměti je hipokampus..sídlo dlouhodobé paměti je v různých částech šedé kůry mozku (zrakové centrum, částech šedé kůry mozku (zrakové centrum, čichové centra, pohybová centra, čelní lalok …) čichové centra, pohybová centra, čelní lalok …) …Omega 3MK (EPA, DHA) tvoří 20% nervové tkáně…

62 Neurotransmitery v praxi Schůze …pohodová, veselá…Tuky, cukry.. serotoninová pohoda …bdělá, analytická …Bílkoviny.. adrenalinová bdělost, fixace myšlenek, analytické uvažování Učení: zvyšte NoA …pro fixaci učeného si zvyšte hladinu NoA – po 2-3hod učení stěhujte nábytek, vyběhněte schodiště, cvičte … … pro zrychlení přenosu myšlenek učení, když mozek zvýší Ach „nebere“ - berte Lecitin, omega 3MK– zvýší vám hladinu Ach

63 Reakce na potraviny A, NoA Sero

64 Spánek Nervová buňka je typická mohutným metabolismem, mohutnou látkovou výměnou, mohutnou produkci neurotransmiterů Tam, kde je velký metabolismus, musí být velký odpočinek tkání a buněk (a v nich jednotlivých organel- zejména metabolických enzymů apod.) musí nastat regenerace, tj. v klidu dokončit svoji metabolickou práci.. a proto přichází regenerační uvolnění … … … spánek spánek.

65 Spánek Při spánku dochází k: -poklesu teploty, -poklesu dechů -zpomalení pulsů, -poklesu tlaku -snížení filtrace ledvin -poklesu napětí svalů Bdění a spánek jsou nezbytné pro všechny živočichy s vysokou úrovní látkové výměny. Serotonin Melatonin Mediátory spánku – Serotonin a Melatonin

66 Spánek Spánek má 2 fáze: kůra 1. nonREM (spí šedá kůra mozková) (non rapid eye movement sleep) most 2. REM (spí podkoří = most, hipokampus)...hlubší, sny (rapid eye movement sleep) HYPNÓZA: jedná se o neúplný spánek šedé kůry mozkové. Ve stavu aktivity je jenom část mozkové kůry, která vnímá hypnotizéra. Využívá se v medicíně – léčebně.

67 Mozek jako řídící centrum analyzátor Mozek jako řídící centrum analyzátor Jedná se zejména o mozková centra šedé kůry mozkové

68 Mozek jako řídící centrum – analyzátor Asociačníoblasti Asociační oblasti: - motorická - senzorická -Pre-frontální oblast – chování jedince -Temporální oblasti (fronto-occipito…) učení, paměť -Centra řeči motorické Brocovo a senzorické Wernickeovo porušení temporální asociační oblasti – 1.agnosierozeznat 1.agnosie =neschopnost rozeznat jednotlivé předměty 2.apraxiepohyby 2.apraxie=-“- provádět jemné cílené pohyby 3.afázie 3.afázie =porucha řečových funkcí mluvit neschopnost mluvit neschopnost rozumět řeči=slovní hluchota 4.alexieslepota 4.alexie =slovní slepota = neschopnost rozumět napsanému slovu při poškození occipit.laloku.

69 Mozková centra MOZEČEK ROVNOVÁHA

70 Mozková kůra jako řídící centrum (analyzátor) Mozková kůra jako řídící centrum (analyzátor) Tyto analytické schopnosti mozkové kůry umožní: (VELKOU INTELIGENCI) myslet, uvažovat, myslet, uvažovat, chovat se…, chovat se…, číst, psát, číst, psát, dělat cílené pohyby, dělat cílené pohyby, hodně se učit a naučit hodně se učit a naučit

71 Limbický systém Limbický systém Zabezpečuje-vyhodnocuje-ovlivní: emoce emoce, emoční chování, pudy pudy, instinkty radost, zlost, strach, hněv, city-lásku ovlivňuje vnitřní prostředí vegetativní a to zejména vegetativní projevy emocí

72 Asociační centra mozku Ryby, obojživelníci Mozková kůra Limbický systém Mozkový kmen savci lidi Myslet,mluvit, psát emoce životní funkce

73 Limbický systém

74 Asociační centra limbického systému vyhodnocují podněty, řeší, řídí, koordinují: 1.senzorické centra mozkové kůry (smysly, postcentr…) 2.center autonomních nervů (srdce, plíce, git…) 3.humorální faktory – tj. hormony (NL, šž, hypofýzy, sex…) 4.změny vnitřního prostředí jedince (pH, parciální tlak O 2,CO 2 5.změny z okolního světa a zkušenost s okolím ….

75 Asociační centra limbického systému Životní situace- životní zkušenosti čich MyšleníSenzorické pocity těla (nahromaděné v gyrus postcentralis) sluch zrak Vnější prostředí – životní prostředí, politika, horory, romantický film, osudy lidí …pošta pro tebe.. Látková výměna hormony

76 Závit pásový-gyrus cinguli Hypotalamus hypofýza Čichové bulby Hipokampus(koníček) Závitpřihipokampový Amygdala (mandlové těleso)

77 Chování, emoce Pásový závit-cingulum Přihipokampový závit Vztek, zuřivost Strach Amygdala(mandlové těleso) hněv Silné vzpomínky Emoce Čichové bulby Hipokampus(koníček) Poznání „nového“ paměť

78 Hypotalamus, hypofýza Centra pro automatické řízení procesů těla řízení procesů těla -teplotu, -teplotu, -příjem potravy, -příjem potravy, -vodu a minerály -vodu a minerály -krevní tlak, -krevní tlak, -cyklus spánku-bdění -cyklus spánku-bdění -činnost hormonů -činnost hormonů

79 Mozkový kmen Centra pro: -dýchání, -dýchání, -srdeční činnost, -srdeční činnost, -bdělost -bdělost -ostražitost, -ostražitost,

80 Mozkové etáže Mozkové etáže (šedá kůra) (šedá kůra) 1 2 3 4 Hemisfery limbický systém hypotalamus most, PM myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost cílený pohyb zuřivost, vztek H 2 O,minerály,Tk bdělost číst, psát strach hormony trvalá paměť dočasná paměť cyklus spánek 1 2 3 4 Myšlení,řeč emoce životní funkce

81 Duše Každý z nás by chtěl být ideál, … krásný, pohodový, sympaťák…. (nikdo nechce být cholerik, neurotik, hloupý, v depresi …..) Každý má svoji genetickou výbavu Každý má svoji genetickou výbavu -geneticky určené metabolické cestičky -geneticky určené metabolické cestičky -metabolické enzymy, látkovou výměnu, -metabolické enzymy, látkovou výměnu, -metabolickou schopnost vyrábět neuro- -metabolickou schopnost vyrábět neuro- transmitéry..tj. množství Ach,A,NoA,Serotoninu transmitéry..tj. množství Ach,A,NoA,Serotoninu geneticky dané množství buněk, synapsí, geneticky dané množství buněk, synapsí, čímž geneticky dané myšlení, uvažování, čímž geneticky dané myšlení, uvažování, chování, rozhodování, pohybová zručnost, učení chování, rozhodování, pohybová zručnost, učení … atd atd … atd atd

82 Duše To vše můžeme ovlivnit : naši aktivitou, stravou, režimem, učením … smysly Vše vnímáme smysly : oči – světlo sluch – zvuky čich – pachy hmat – pocity, doteky… chuť – chemické vlivy To vše vyhodnocujeme v limbickém systému, hemisférách.

83 Duše – vidění tunelů Vše vnímáme smysly : zrak vidí vždy v rozsahu zorného pole zrak vidí vždy v rozsahu zorného pole (možná právě proto vidíme tunel při klinické smrti) (možná právě proto vidíme tunel při klinické smrti) zrak vidí jenom světlo a jeho projevy (tma značí zrak vidí jenom světlo a jeho projevy (tma značí vypnutí zrakového centra… (možná právě proto vidíme vypnutí zrakového centra… (možná právě proto vidíme v klinické smrti na konci tunelu světlo…) v klinické smrti na konci tunelu světlo…) tj. ve zrakových centrech máme „vypálené vzpomínky na tunelové vidění a vidění světla). tunelové vidění a vidění světla). Příklad: když se dítě narodí s kataraktou, tj. zákalem čočky = nevidí, čímž neovlivňuje zrakem svoje zrakové centrum v mozku a zde čímž neovlivňuje zrakem svoje zrakové centrum v mozku a zde nevzniknou žádné synapse, spoje. Když se oči (katarakta) odoperují nevzniknou žádné synapse, spoje. Když se oči (katarakta) odoperují dítě sice vidí, ale zůstává jako slepé, protože centrum zraku nefunguje. dítě sice vidí, ale zůstává jako slepé, protože centrum zraku nefunguje.

84 Duše – převtělování „do minulosti“ životnízkušenosti Vše ovlivňujeme naší životní zkušenosti, tj. i zkušenosti od rodičů či pra..pra..pra..prarodičů převtělovat (možná právě proto se můžeme převtělovat i několik generací dozadu… protože pradědeček nám odevzdal svůj šílený prožitek nebo jenom slyšený příběh, který se mu vryl do genu jako silná vzpomínka … tj. pořádná funkční nervová synapse s metabolickými projevy… tj. tvorbou a přenosem neurotransmiterů Prapraděda nám odevzdal svůj prožitek jako soubor látkové výměny na synapsích nervových vláken.

85 Duše – klinická smrt Náš CNS hlídá v každém okamžiku šílené množství (triliony) podnětů z těla a okolí : -napětí svalů, šlach, -napětí svalů, šlach, -aktivitu a množství hormonů, -aktivitu a množství hormonů, -stav receptorů, - pH krve, tkání, -stav receptorů, - pH krve, tkání, -stupeň látkové výměny, -stupeň látkové výměny, -parciální tlaky O 2, CO 2, atd,atd………) -parciální tlaky O 2, CO 2, atd,atd………) Při klinické smrti najednou mozková kůra vše VYPNE, triliony reakcí nefungují, CNS je nehlídá, mozku se značně odlehčí … „nemá co dělat“ (možná právě proto lítáme pod stropem při klinické smrti..)

86 Duše = látková výměna Duše = látková výměna JE SKLENICE aktuální STAVU: -látkové výměny, -látkové výměny, -nakumulovaných hormonů, -nakumulovaných hormonů, -transmiterů, -transmiterů, -množství synapsí, -množství synapsí, -metabolitů, -metabolitů, -enzymů, ………………… -enzymů, ………………… které jsou dané v našem těle geneticky, tréninkem, zkušeností ???????? geneticky, tréninkem, zkušeností ???????? Duše je pak vztah k něčemu, vyjádřen naší metabolickou schopností naši nervové tkáně (buněk)

87 Duše – myšlenka Duše – myšlenka Je myšlenka hmotná ??? Dá se vážit ? Měřit ?? Hodnotit ??? Pokud budeme hodnotit myšlenku jako látkovou výměnu jako látkovou výměnu tak snad asi … ANO

88 přeji duševní pohodu a klideček přeji duševní pohodu a klideček


Stáhnout ppt "Nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ. A 1.páteř 2.klouby,koleno 3.svaly HK, DK TEST B 1.Svaly hlavy, krku 2.sval, regenerace 3.ruka-kostra,svaly."

Podobné prezentace


Reklamy Google