Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ."— Transkript prezentace:

1 Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ

2 A 1. Hlavové nervy-latinsky 2. Přenos nervového vzruchu 3. Vyhřezlá ploténka v obl L4 TEST B 1.Nervy HK, DK-latinsky 2. Myelinová pochva-vzhled,funkce 3.Vyhřezlá ploténka v obl C4

3 Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ

4 Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ

5 Mozkové etáže Mozkové etáže (šedá kůra) (šedá kůra) 1 2 3 4 1 2 3 4 hemisféry limbický systém hypotalamus most, PM myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost cílený pohyb zuřivost, vztek H 2 O,minerály,Tk bdělost číst, psát strach hormony číst, psát strach hormony trvalá paměť dočasná paměť cyklus spánek 1 2 3 4

6 Témata: Nervová tkáň Nervová tkáň Metabolismus mozku Metabolismus mozku Mozkové mediatory-neurotransmitery Mozkové mediatory-neurotransmitery Paměť Paměť Mozek jako řídící centrum – analyzátor Mozek jako řídící centrum – analyzátor Limbický systém Limbický systém Duše-metabolický podklad duševní činnosti Duše-metabolický podklad duševní činnosti Spánek - hypnóza Spánek - hypnóza

7 Nervovou tkáň tvoří: Nervové buňky, axony, dendrity Gliové buňky Mezibuněčná hmota SYNAPSE ……………………………………………. Po narození máme asi 50 miliard nerv.buněk Denně zanikne 100 000 Za rok zanikne 36 500 000 milionů Za 100 let 3 650 000 000 miliardy Tj. dost buněk pro fungování, život, ale záleží na jejich kvalitě a zejména synapsích a mediátorech přenosu.

8 Metabolismus mozku Metabolismus mozku Neuron má v cytoplasmě hodně mitochondrií, ribosomů a endoplazmatického retikula - mohutná produkce transmitérů - nervových mediátorů - přenosy nervového vzruchu na synapsích …velký metabolismus …. vyžaduje také ….. velký odpočinek = regeneraci = spánek

9 Mozkové transmitery Aby spojení buněk dobře fungovalo, musí nervové buňky mít : -dobré synapse, -dobré membrány, -dobré obaly, myelinové pochvy, -pevné zdravé nervové buňky… proto musíme mít dostatek tuků, cukrů, bílkovin (tuk-lecitin-Ach, Bílk.-AK-tyrozin-A, NoA, Cukr-tryptofan-serotonin) (tuk-lecitin-Ach, Bílk.-AK-tyrozin-A, NoA, Cukr-tryptofan-serotonin) dostatek transmiterů (strava, aktivita, zdraví obecně, geny…) rozumný způsob života ( omezovat likvidátory nerv. buněk a buněčných membrán, myelinových pochev, synapsí: buněčných membrán, myelinových pochev, synapsí: -nemoci, -alkohol, -opiáty, -narkomani, -léky, -toxické látky …) -nemoci, -alkohol, -opiáty, -narkomani, -léky, -toxické látky …)

10 Mediátory mozkových buněk neurotransmitery Acetylcholin Acetylcholin Adrenalin Adrenalin Noradrenalin Noradrenalin Serotonin Serotonin Endorfiny Endorfiny Melatonin Melatonin

11 Neurotransmitery Neurotransmitery působí na receptory (v synapsích) (v synapsích) Receptor váže 1 – 5 neurotransmiterů. Neurotransmitery receptor 1. tlumí(inhibují) nebo 1. tlumí(inhibují) nebo 2. dráždí(stimulují) 2. dráždí(stimulují)

12 Mozkové transmitery NoA,A- (Metabol: Tyrozin-Dopa-Dopamin-Adrenalin, NaA) - zabuduje informace do dlouhodobé paměti - zabuduje informace do dlouhodobé paměti - realizuje reakce boj-útěk, bdění - realizuje reakce boj-útěk, bdění - reakce šoku, strachu, hněvu - reakce šoku, strachu, hněvu Endorfiny – vnitřní morfiny mozku -uklidňují a působí proti bolesti -uklidňují a působí proti bolesti (vznik při relax.cvičení, po fyzické námaze, užívání jídel s Chilli) (vznik při relax.cvičení, po fyzické námaze, užívání jídel s Chilli) Acetylcholin- přenašeč, součást bun.membrán, obalů nervů (Metabol: tuk-lecitin-cholin-Ach) (Metabol: tuk-lecitin-cholin-Ach) Serotonin (Metabol: cukr-tryptofan-serotonin) -vysoká hladina – agresivita -vysoká hladina – agresivita -střední hladina – relaxace, spánek -střední hladina – relaxace, spánek -nízká hladina – deprese (antidepresiva- blok receptoru pro -nízká hladina – deprese (antidepresiva- blok receptoru pro serotonin čímž zvyšují hladinu Serotoninu v synapsy) serotonin čímž zvyšují hladinu Serotoninu v synapsy)

13 Paměť Podstata paměti je tvorba spojů mezi nervovými buňkami = tvorba SYNAPSÍ (kulturista opakovaným cvičením vyrábí nové aktiny a myosiny (kulturista opakovaným cvičením vyrábí nové aktiny a myosiny Učení…tj. „trénink mozkových buněk“..vyrábí v CNS nové synapse a mediatory) -Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex (paměťová stopa). reflex (paměťová stopa). (…jako když vyšlapuji nový chodník v trávě…jaký je podklad, také jsou stopy) (…jako když vyšlapuji nový chodník v trávě…jaký je podklad, také jsou stopy) -Pokud učení opakuji… vzniká nové spojení (synapse) ale i celý metabolismus nervové buňky ( nové transmitery ale i celý metabolismus nervové buňky ( nové transmitery … biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, … biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, endoplazmatického retikula, golgiho aparátů,ribozomů…) endoplazmatického retikula, golgiho aparátů,ribozomů…)

14 Paměť Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex (paměťová stopa). Tyto stopy vznikají a ukládají se v podkorových centrech … tj. v místech (skladištích) krátkodobé paměti. Zejména v (koníček). Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex (paměťová stopa). Tyto stopy vznikají a ukládají se v podkorových centrech … tj. v místech (skladištích) krátkodobé paměti. Zejména v hipokampu (koníček). Pokud učení opakuji … vzniká opakovaný vzruch, který donutí nervové vlákna tvořit nové spojení, nové synapse, pokud opakování bude dostatečné event. intenzívní event. značně emocionální, vznikne nejen nová synapse ale i celý metabolismus synapse (biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, endoplazmatického retikula, golgiho aparátů, ribozomů…). Toto opakované učení se ukládá v centrech dlouhodobé paměti – šedá kůra mozková

15 Neurotransmitery a paměť Klíčem k dlouhodobé paměti je hladina nervových přenašečů acetylcholinu a nervových fixátorů paměti Adrenalin, NoA..sídlo krátkodobé paměti je hipokampus..sídlo dlouhodobé paměti je v různých částech šedé kůry mozku (zrakové centrum, částech šedé kůry mozku (zrakové centrum, čichové centra, pohybová centra, čelní lalok …) čichové centra, pohybová centra, čelní lalok …) Omega 3MK (EPA, HDA) tvoří 20% nervové tkáně…

16 Neurotransmitery v praxi Schůze …pohodová, veselá…Tuky, cukry.. serotoninová pohoda …pohodová, veselá…Tuky, cukry.. serotoninová pohoda …bdělá, analytická …Bílkoviny.. adrenalinová bdělost, …bdělá, analytická …Bílkoviny.. adrenalinová bdělost, fixace myšlenek, analytické uvažování fixace myšlenek, analytické uvažováníUčení: …pro fixaci učeného si zvyšte hladinu NoA – po 2-3hod …pro fixaci učeného si zvyšte hladinu NoA – po 2-3hod učení stěhujte nábytek, vyběhněte schodiště, cvičte … učení stěhujte nábytek, vyběhněte schodiště, cvičte … … pro zrychlení přenosu myšlenek učení, když mozek … pro zrychlení přenosu myšlenek učení, když mozek „nebere“ - berte Lecitin, omega 3MK– zvýší vám hladinu Ach „nebere“ - berte Lecitin, omega 3MK– zvýší vám hladinu Ach

17 A, NoA Sero Sero Reakce na potraviny

18 Spánek Nervová buňka je typická mohutným metabolismem, mohutnou látkovou výměnou, mohutnou produkci neurotransmiterů Tam, kde je velký metabolismus, musí být velký odpočinek tkání a buněk (a v nich jednotlivých organel- zejména metabolických enzymů apod.) musí nastat regenerace, tj. v klidu dokončit svoji metabolickou práci.. a proto přichází regenerační uvolnění … … … spánek.

19 Spánek Při spánku dochází k: -poklesu teploty, -poklesu dechů -zpomalení pulsů, -poklesu tlaku -snížení filtrace ledvin -poklesu napětí svalů Bdění a spánek jsou nezbytné pro všechny živočichy s vysokou úrovní látkové výměny. Mediatory spánku – Serotonin a Melatonin

20 Spánek Spánek má 2 fáze: 1. nonREM (spí šedá kůra mozková) (non rapid eye movement sleep) 2. REM (spí podkoří = most, hipokampus)...hlubší, sny (rapid eye movement sleep) HYPNÓZA: jedná se o neúplný spánek šedé kůry mozkové. Ve stavu aktivity je jenom část mozkové kůry, která vnímá hypnotizéra. Využívá se v medicíně – léčebně.

21 Mozek jako řídící centrum analyzátor Mozek jako řídící centrum analyzátor Jedná se zejména o mozková centra šedé kůry mozkové Jedná se zejména o mozková centra šedé kůry mozkové

22 Mozek jako řídící centrum – analyzátor Mozek jako řídící centrum – analyzátor Asociační oblasti: - motorická - senzorická - senzorická -Pre-frontální oblast – chování jedince -Pre-frontální oblast – chování jedince -Temporální oblasti (fronto-occipito…) učení, paměť -Temporální oblasti (fronto-occipito…) učení, paměť -Centra řeči motorické Brocovo a senzorické Wernickeovo -Centra řeči motorické Brocovo a senzorické Wernickeovo porušení temporální asociační oblasti – 1.agnosie=neschopnost rozeznat jednotlivé předměty 1.agnosie=neschopnost rozeznat jednotlivé předměty 2.apraxie=-“- provádět jemné cílené pohyby 2.apraxie=-“- provádět jemné cílené pohyby 3.afázie=porucha řečových funkcí 3.afázie=porucha řečových funkcí neschopnost mluvit neschopnost mluvit neschopnost rozumět řeči=slovní hluchota neschopnost rozumět řeči=slovní hluchota 4.alexie=slovní slepota = neschopnost rozumět 4.alexie=slovní slepota = neschopnost rozumět napsanému slovu při poškození occipit.laloku. napsanému slovu při poškození occipit.laloku.

23 4 mozkové laloky a centra MOZEČEK ROVNOVÁHA

24 Mozková kůra jako řídící centrum (analyzátor) Mozková kůra jako řídící centrum (analyzátor) Tyto analytické schopnosti mozkové kůry umožní: (VELKOU INTELIGENCI) myslet, uvažovat, myslet, uvažovat, chovat se…, chovat se…, číst, psát, číst, psát, dělat cílené pohyby, dělat cílené pohyby, hodně se učit a naučit hodně se učit a naučit

25 Limbický systém Jedná se zejména o centra šedé kůry limbického systému

26 Limbický systém Limbický systém Zabezpečuje-vyhodnocuje-ovlivní: emoce, emoční chování, emoce, emoční chování, pudy, instinkty pudy, instinkty radost, zlost, strach, hněv, city radost, zlost, strach, hněv, city ovlivňuje vnitřní prostředí ovlivňuje vnitřní prostředí a to zejména vegetativní projevy emocí a to zejména vegetativní projevy emocí

27 Asociační centra limbického systému Ryby, obojživelníci Mozková kůra Limbický systém Mozkový kmen savci lidi Myšlení,řeč emoce životní funkce

28 Limbický systém

29 Asociační centra limbického systému vyhodnocují podněty, řeší, řídí, koordinují: 1.senzorické centra mozkové kůry (smysly, postcentr…) 1.senzorické centra mozkové kůry (smysly, postcentr…) 2.center autonomních nervů (srdce, plíce, git…) 2.center autonomních nervů (srdce, plíce, git…) 3.humorální faktory – tj. hormony (NL, šž, hypofýzy, sex…) 3.humorální faktory – tj. hormony (NL, šž, hypofýzy, sex…) 4.změny vnitřního prostředí jedince (pH, parciální tlak O 2,CO 2 4.změny vnitřního prostředí jedince (pH, parciální tlak O 2,CO 2 5.změny z okolního světa a zkušenost s okolím …. 5.změny z okolního světa a zkušenost s okolím ….

30 Asociační centra limbického systému Životní situace- životní zkušenosti čich Myšlení Senzorické pocity těla (nahromaděné v gyrus postcentralis) sluch zrak Vnější prostředí – životní prostředí, politika, horory, romantický film, osudy lidí …pošta pro tebe.. romantický film, osudy lidí …pošta pro tebe.. Látková výměna hormony

31 Závit pásový-gyrus cinguli Hypotalamushypofýza Čichové bulby Hipokampus(koníček) Závitpřihipokampový Amygdala (mandlové těleso)

32 Chování, emoce Pásový závit Přihipokampový závit Vztek, zuřivost Strach Amygdala(mandlové těleso) hněv Silné vzpomínky Emoce Čichové bulby Hipokampus(koníček) Poznání „nového“ paměť

33 Hypotalamus, hypofýza Centra pro automatické řízení procesů těla řízení procesů těla -teplotu, -teplotu, -příjem potravy, -příjem potravy, -vodu a minerály -vodu a minerály -krevní tlak, -krevní tlak, -cyklus spánku-bdění -cyklus spánku-bdění -činnost hormonů -činnost hormonů

34 Mozkový kmen Centra pro: -dýchání, -dýchání, -srdeční činnost, -srdeční činnost, -bdělost -bdělost -ostražitost, -ostražitost, Mozkový kmen

35 Mozkové etáže Mozkové etáže (šedá kůra) (šedá kůra) 1 2 3 4 1 2 3 4 Hemisfery limbický systém hypotalamus most, PM myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost cílený pohyb zuřivost, vztek H 2 O,minerály,Tk bdělost číst, psát strach hormony číst, psát strach hormony trvalá paměť dočasná paměť cyklus spánek 1 2 3 4 Myšlení,řeč emoce životní funkce

36 Duše Každý z nás by chtěl být ideál, … krásný, pohodový, sympaťák…. (nikdo nechce být cholerik, neurotik, hloupý, v depresi …..) Každý má svoji genetickou výbavu Každý má svoji genetickou výbavu -geneticky určené metabolické cestičky -geneticky určené metabolické cestičky -metabolické enzymy, látkovou výměnu, -metabolické enzymy, látkovou výměnu, -metabolickou schopnost vyrábět neuro- -metabolickou schopnost vyrábět neuro- transmitéry..tj. množství Ach,A,NoA,Serotoninu transmitéry..tj. množství Ach,A,NoA,Serotoninu geneticky dané množství buněk, synapsí, geneticky dané množství buněk, synapsí, čímž geneticky dané myšlení, uvažování, čímž geneticky dané myšlení, uvažování, chování, rozhodování, pohybová zručnost, učení chování, rozhodování, pohybová zručnost, učení … atd atd … atd atd

37 Duše To vše můžeme ovlivnit : naši aktivitou, stravou, režimem, učením … naši aktivitou, stravou, režimem, učením … Vše vnímáme smysly: oči – světlo oči – světlo sluch – zvuky sluch – zvuky čich – pachy čich – pachy hmat – pocity, doteky… hmat – pocity, doteky… chuť – chemické vlivy chuť – chemické vlivy To vše vyhodnocujeme v limbickém systému, hemisférách. hemisférách.

38 Duše – vidění tunelů Vše vnímáme smysly: zrak vidí vždy v rozsahu zorného pole zrak vidí vždy v rozsahu zorného pole (možná právě proto vidíme tunel při klinické smrti) (možná právě proto vidíme tunel při klinické smrti) zrak vidí jenom světlo a jeho projevy (tma značí zrak vidí jenom světlo a jeho projevy (tma značí vypnutí zrakového centra… (možná právě proto vidíme vypnutí zrakového centra… (možná právě proto vidíme v klinické smrti na konci tunelu světlo…) v klinické smrti na konci tunelu světlo…) tj. ve zrakových centrech máme „vypálené vzpomínky na tunelové vidění a vidění světla). tunelové vidění a vidění světla). Příklad: když se dítě narodí s kataraktou, tj. zákalem čočky = nevidí, čímž neovlivňuje zrakem svoje zrakové centrum v mozku a zde čímž neovlivňuje zrakem svoje zrakové centrum v mozku a zde nevzniknou žádné synapse, spoje. Když se oči (katarakta) odoperují nevzniknou žádné synapse, spoje. Když se oči (katarakta) odoperují dítě sice vidí, ale zůstává jako slepé, protože centrum zraku nefunguje. dítě sice vidí, ale zůstává jako slepé, protože centrum zraku nefunguje.

39 Duše – převtělování „do minulosti“ Vše ovlivňujeme naší životní zkušenosti, tj. i zkušenosti od rodičů či pra..pra..pra..prarodičů tj. i zkušenosti od rodičů či pra..pra..pra..prarodičů (možná právě proto se můžeme převtělovat i několik (možná právě proto se můžeme převtělovat i několik generací dozadu… generací dozadu… protože pradědeček nám odevzdal svůj šílený prožitek protože pradědeček nám odevzdal svůj šílený prožitek nebo jenom slyšený příběh, který se mu vryl do genu nebo jenom slyšený příběh, který se mu vryl do genu jako silná vzpomínka … tj. pořádná funkční nervová jako silná vzpomínka … tj. pořádná funkční nervová synapse s metabolickými projevy… tj. tvorbou a přenosem synapse s metabolickými projevy… tj. tvorbou a přenosem neurotransmiterů neurotransmiterů Děda nám odevzdal svůj prožitek jako soubor látkové výměny na synapsích nervových vláken.

40 Duše – klinická smrt Náš CNS hlídá v každém okamžiku šílené množství (triliony) podnětů z těla a okolí : -napětí svalů, šlach, -napětí svalů, šlach, -aktivitu a množství hormonů, -aktivitu a množství hormonů, -stav receptorů, - pH krve, tkání, -stav receptorů, - pH krve, tkání, -stupeň látkové výměny, -stupeň látkové výměny, -parciální tlaky O 2, CO 2, atd,atd………) -parciální tlaky O 2, CO 2, atd,atd………) Při klinické smrti najednou mozková kůra vše VYPNE, triliony reakcí nefungují, CNS je nehlídá, mozku se značně odlehčí … „nemá co dělat“ (možná právě proto lítáme pod stropem při klinické smrti..)

41 Duše = látková výměna Duše = látková výměna JE SKLENICE aktuální STAVU: -látkové výměny, -látkové výměny, -nakumulovaných hormonů, -nakumulovaných hormonů, -transmiterů, -transmiterů, -množství synapsí, -množství synapsí, -metabolitů, -metabolitů, -enzymů, ………………… -enzymů, ………………… které jsou dané v našem těle geneticky, tréninkem, zkušeností ???????? geneticky, tréninkem, zkušeností ???????? Duše je pak vztah k něčemu, vyjádřen naší metabolickou schopností naši nervové tkáně (buněk)

42 Duše – myšlenka Duše – myšlenka Je myšlenka hmotná ??? Dá se vážit ? Měřit ?? Hodnotit ??? Pokud budeme hodnotit myšlenku jako látkovou výměnu jako látkovou výměnu tak snad asi … ANO

43 přeji duševní pohodu a klideček přeji duševní pohodu a klideček


Stáhnout ppt "Duše, city, limbický systém MUDr.Vladimír Compeľ."

Podobné prezentace


Reklamy Google