Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duše, city, limbický systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duše, city, limbický systém"— Transkript prezentace:

1 Duše, city, limbický systém
MUDr.Vladimír Compeľ

2 TEST A B 1.Hlavové nervy-latinsky 2.Přenos nervového vzruchu
3.Vyhřezlá ploténka v obl L4 B 1.Nervy HK, DK-latinsky 2. Myelinová pochva-vzhled,funkce 3.Vyhřezlá ploténka v obl C4

3 Duše, city, limbický systém
MUDr.Vladimír Compeľ

4 Duše, city, limbický systém
MUDr.Vladimír Compeľ

5 Mozkové etáže (šedá kůra) 1 2 3 4
hemisféry limbický systém hypotalamus most, PM myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost cílený pohyb zuřivost, vztek H2O,minerály,Tk bdělost číst, psát strach hormony trvalá paměť dočasná paměť cyklus spánek

6 Témata: Nervová tkáň Metabolismus mozku
Mozkové mediatory-neurotransmitery Paměť Mozek jako řídící centrum – analyzátor Limbický systém Duše-metabolický podklad duševní činnosti Spánek - hypnóza

7 Nervovou tkáň tvoří: Nervové buňky, axony, dendrity Gliové buňky
Mezibuněčná hmota SYNAPSE ……………………………………………. Po narození máme asi 50 miliard nerv.buněk Denně zanikne Za rok zanikne milionů Za 100 let miliardy Tj. dost buněk pro fungování, život, ale záleží na jejich kvalitě a zejména synapsích a mediátorech přenosu.

8 Metabolismus mozku Neuron má v cytoplasmě hodně mitochondrií,
ribosomů a endoplazmatického retikula - mohutná produkce transmitérů - nervových mediátorů - přenosy nervového vzruchu na synapsích …velký metabolismus …. vyžaduje také ….. velký odpočinek = regeneraci = spánek

9 Mozkové transmitery Aby spojení buněk dobře fungovalo, musí nervové buňky mít : -dobré synapse, -dobré membrány, -dobré obaly, myelinové pochvy, -pevné zdravé nervové buňky… proto musíme mít dostatek tuků, cukrů, bílkovin (tuk-lecitin-Ach, Bílk.-AK-tyrozin-A, NoA, Cukr-tryptofan-serotonin) dostatek transmiterů (strava, aktivita, zdraví obecně, geny…) rozumný způsob života (omezovat likvidátory nerv. buněk a buněčných membrán, myelinových pochev, synapsí: -nemoci, -alkohol, -opiáty, -narkomani, -léky, -toxické látky …)

10 Mediátory mozkových buněk
neurotransmitery Acetylcholin Adrenalin Noradrenalin Serotonin Endorfiny Melatonin

11 Neurotransmitery Neurotransmitery působí na receptory (v synapsích)
Receptor váže 1 – 5 neurotransmiterů. Neurotransmitery receptor 1. tlumí(inhibují) nebo 2. dráždí(stimulují)

12 Mozkové transmitery NoA,A-(Metabol: Tyrozin-Dopa-Dopamin-Adrenalin, NaA) - zabuduje informace do dlouhodobé paměti - realizuje reakce boj-útěk, bdění - reakce šoku, strachu, hněvu Endorfiny – vnitřní morfiny mozku -uklidňují a působí proti bolesti (vznik při relax.cvičení, po fyzické námaze, užívání jídel s Chilli) Acetylcholin-přenašeč, součást bun.membrán, obalů nervů (Metabol: tuk-lecitin-cholin-Ach) Serotonin (Metabol: cukr-tryptofan-serotonin) -vysoká hladina – agresivita -střední hladina – relaxace, spánek -nízká hladina – deprese (antidepresiva- blok receptoru pro serotonin čímž zvyšují hladinu Serotoninu v synapsy)

13 (kulturista opakovaným cvičením vyrábí nové aktiny a myosiny
Paměť Podstata paměti je tvorba spojů mezi nervovými buňkami = tvorba SYNAPSÍ (kulturista opakovaným cvičením vyrábí nové aktiny a myosiny Učení…tj. „trénink mozkových buněk“ ..vyrábí v CNS nové synapse a mediatory) -Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex (paměťová stopa). (…jako když vyšlapuji nový chodník v trávě…jaký je podklad, také jsou stopy) -Pokud učení opakuji… vzniká nové spojení (synapse) ale i celý metabolismus nervové buňky (nové transmitery …biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, endoplazmatického retikula, golgiho aparátů,ribozomů…)

14 Paměť Pokud se něco učím poprvé – vzniká první paměťový reflex (paměťová stopa). Tyto stopy vznikají a ukládají se v podkorových centrech … tj. v místech (skladištích) krátkodobé paměti. Zejména v hipokampu (koníček). Pokud učení opakuji … vzniká opakovaný vzruch, který donutí nervové vlákna tvořit nové spojení, nové synapse, pokud opakování bude dostatečné event. intenzívní event. značně emocionální, vznikne nejen nová synapse ale i celý metabolismus synapse (biochemické změny v neuronech.. produkce mitochondrií, endoplazmatického retikula, golgiho aparátů, ribozomů…). Toto opakované učení se ukládá v centrech dlouhodobé paměti – šedá kůra mozková

15 Neurotransmitery a paměť
Klíčem k dlouhodobé paměti je hladina nervových přenašečů acetylcholinu a nervových fixátorů paměti Adrenalin, NoA ..sídlo krátkodobé paměti je hipokampus ..sídlo dlouhodobé paměti je v různých částech šedé kůry mozku (zrakové centrum, čichové centra, pohybová centra, čelní lalok …) Omega 3MK (EPA, HDA) tvoří 20% nervové tkáně…

16 Neurotransmitery v praxi
Schůze …pohodová, veselá…Tuky, cukry .. serotoninová pohoda …bdělá, analytická …Bílkoviny .. adrenalinová bdělost, fixace myšlenek, analytické uvažování Učení: …pro fixaci učeného si zvyšte hladinu NoA – po 2-3hod učení stěhujte nábytek, vyběhněte schodiště, cvičte … … pro zrychlení přenosu myšlenek učení, když mozek „nebere“ - berte Lecitin , omega 3MK– zvýší vám hladinu Ach

17 Reakce na potraviny Sero A, NoA Sero

18 Spánek Nervová buňka je typická mohutným metabolismem,
mohutnou látkovou výměnou, mohutnou produkci neurotransmiterů Tam, kde je velký metabolismus, musí být velký odpočinek tkání a buněk (a v nich jednotlivých organel- zejména metabolických enzymů apod.) musí nastat regenerace, tj. v klidu dokončit svoji metabolickou práci .. a proto přichází regenerační uvolnění … … … spánek.

19 Spánek Při spánku dochází k: -poklesu teploty, -poklesu dechů
-zpomalení pulsů, poklesu tlaku -snížení filtrace ledvin -poklesu napětí svalů Bdění a spánek jsou nezbytné pro všechny živočichy s vysokou úrovní látkové výměny. Mediatory spánku – Serotonin a Melatonin

20 Spánek Spánek má 2 fáze: 1. nonREM (spí šedá kůra mozková)
(non rapid eye movement sleep) 2. REM (spí podkoří = most, hipokampus)...hlubší, sny (rapid eye movement sleep) HYPNÓZA: jedná se o neúplný spánek šedé kůry mozkové. Ve stavu aktivity je jenom část mozkové kůry, která vnímá hypnotizéra. Využívá se v medicíně – léčebně.

21 Mozek jako řídící centrum analyzátor
Jedná se zejména o mozková centra šedé kůry mozkové

22 Mozek jako řídící centrum – analyzátor Asociační oblasti: - motorická
- senzorická -Pre-frontální oblast – chování jedince -Temporální oblasti (fronto-occipito…) učení, paměť -Centra řeči motorické Brocovo a senzorické Wernickeovo porušení temporální asociační oblasti – 1.agnosie=neschopnost rozeznat jednotlivé předměty 2.apraxie=-“- provádět jemné cílené pohyby 3.afázie=porucha řečových funkcí neschopnost mluvit neschopnost rozumět řeči=slovní hluchota 4.alexie=slovní slepota = neschopnost rozumět napsanému slovu při poškození occipit.laloku.

23 4 mozkové laloky a centra
MOZEČEK ROVNOVÁHA

24 Mozková kůra jako řídící centrum (analyzátor)
Tyto analytické schopnosti mozkové kůry umožní: (VELKOU INTELIGENCI) myslet, uvažovat, chovat se…, číst, psát, dělat cílené pohyby, hodně se učit a naučit

25 Limbický systém Jedná se zejména o centra šedé kůry limbického systému

26 Limbický systém Zabezpečuje-vyhodnocuje-ovlivní:
emoce, emoční chování, pudy, instinkty radost, zlost, strach, hněv, city ovlivňuje vnitřní prostředí a to zejména vegetativní projevy emocí

27 Asociační centra limbického systému
lidi savci Myšlení,řeč Mozková kůra Limbický systém Mozkový kmen emoce životní funkce Ryby, obojživelníci

28 Limbický systém

29 Asociační centra limbického systému
vyhodnocují podněty, řeší, řídí, koordinují: 1.senzorické centra mozkové kůry (smysly, postcentr…) 2.center autonomních nervů (srdce, plíce, git…) 3.humorální faktory – tj. hormony (NL, šž, hypofýzy, sex…) 4.změny vnitřního prostředí jedince (pH, parciální tlak O2,CO2 5.změny z okolního světa a zkušenost s okolím ….

30 Asociační centra limbického systému
Vnější prostředí – životní prostředí, politika, horory, romantický film, osudy lidí …pošta pro tebe.. Životní situace- životní zkušenosti Myšlení Senzorické pocity těla (nahromaděné v gyrus postcentralis) sluch zrak čich Látková výměna hormony

31 Hypotalamus hypofýza Závit pásový-gyrus cinguli Čichové bulby Hipokampus(koníček) Amygdala (mandlové těleso) Závit přihipokampový

32 Amygdala(mandlové těleso)
Chování, emoce Pásový závit Silné vzpomínky Emoce Čichové bulby Amygdala(mandlové těleso) hněv Hipokampus(koníček) Poznání „nového“ paměť Přihipokampový závit Vztek, zuřivost Strach

33 Hypotalamus, hypofýza Centra pro automatické řízení procesů těla
-teplotu, -příjem potravy, -vodu a minerály -krevní tlak, -cyklus spánku-bdění -činnost hormonů

34 Mozkový kmen Centra pro: Mozkový kmen -dýchání, -srdeční činnost,
-bdělost -ostražitost, Mozkový kmen

35 Mozkové etáže (šedá kůra) 1 2 3 4
Myšlení,řeč 2 Mozkové etáže (šedá kůra) emoce 3 životní funkce 4 Hemisfery limbický systém hypotalamus most, PM myšlení emoce, zlost teplota srdce, plíce řeč pudy, instinkt příjem potravy ostražitost cílený pohyb zuřivost, vztek H2O,minerály,Tk bdělost číst, psát strach hormony trvalá paměť dočasná paměť cyklus spánek

36 Duše Každý z nás by chtěl být ideál, … krásný, pohodový, sympaťák….
(nikdo nechce být cholerik, neurotik, hloupý, v depresi …..) Každý má svoji genetickou výbavu -geneticky určené metabolické cestičky -metabolické enzymy, látkovou výměnu, -metabolickou schopnost vyrábět neuro- transmitéry ..tj. množství Ach,A,NoA,Serotoninu geneticky dané množství buněk, synapsí, čímž geneticky dané myšlení, uvažování, chování, rozhodování, pohybová zručnost, učení … atd atd

37 Duše To vše můžeme ovlivnit :
naši aktivitou, stravou, režimem, učením … Vše vnímáme smysly: oči – světlo sluch – zvuky čich – pachy hmat – pocity, doteky… chuť – chemické vlivy To vše vyhodnocujeme v limbickém systému, hemisférách.

38 Duše – vidění tunelů Vše vnímáme smysly:
zrak vidí vždy v rozsahu zorného pole (možná právě proto vidíme tunel při klinické smrti) zrak vidí jenom světlo a jeho projevy (tma značí vypnutí zrakového centra… (možná právě proto vidíme v klinické smrti na konci tunelu světlo…) tj. ve zrakových centrech máme „vypálené vzpomínky na tunelové vidění a vidění světla). Příklad: když se dítě narodí s kataraktou, tj. zákalem čočky = nevidí, čímž neovlivňuje zrakem svoje zrakové centrum v mozku a zde nevzniknou žádné synapse, spoje. Když se oči (katarakta) odoperují dítě sice vidí, ale zůstává jako slepé, protože centrum zraku nefunguje.

39 Duše – převtělování „do minulosti“
Vše ovlivňujeme naší životní zkušenosti, tj. i zkušenosti od rodičů či pra..pra..pra..prarodičů (možná právě proto se můžeme převtělovat i několik generací dozadu… protože pradědeček nám odevzdal svůj šílený prožitek nebo jenom slyšený příběh, který se mu vryl do genu jako silná vzpomínka … tj. pořádná funkční nervová synapse s metabolickými projevy… tj. tvorbou a přenosem neurotransmiterů Děda nám odevzdal svůj prožitek jako soubor látkové výměny na synapsích nervových vláken.

40 Duše – klinická smrt Náš CNS hlídá v každém okamžiku šílené množství
(triliony) podnětů z těla a okolí : -napětí svalů, šlach, -aktivitu a množství hormonů, -stav receptorů, - pH krve, tkání, -stupeň látkové výměny, -parciální tlaky O2, CO2, atd,atd………) Při klinické smrti najednou mozková kůra vše VYPNE, triliony reakcí nefungují, CNS je nehlídá, mozku se značně odlehčí … „nemá co dělat“ (možná právě proto lítáme pod stropem při klinické smrti..)

41 Duše = látková výměna JE SKLENICE aktuální STAVU: -látkové výměny,
-nakumulovaných hormonů, -transmiterů, -množství synapsí, -metabolitů, -enzymů, ………………… které jsou dané v našem těle geneticky, tréninkem, zkušeností ???????? Duše je pak vztah k něčemu, vyjádřen naší metabolickou schopností naši nervové tkáně (buněk)

42 Pokud budeme hodnotit myšlenku
Duše – myšlenka Je myšlenka hmotná ??? Dá se vážit ? Měřit ?? Hodnotit ??? Pokud budeme hodnotit myšlenku jako látkovou výměnu tak snad asi … ANO

43 přeji duševní pohodu a klideček


Stáhnout ppt "Duše, city, limbický systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google