Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textové soubory Vytváření a zpracování textových souborů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textové soubory Vytváření a zpracování textových souborů."— Transkript prezentace:

1 Textové soubory Vytváření a zpracování textových souborů

2 Co to je textový soubor Jde o takový soubor, který neobsahuje žádné formátovací prvky, pouze prostý text (nezáleží na tom, zda jde o ASCII text nebo text v národních znacích) Jde o takový soubor, který neobsahuje žádné formátovací prvky, pouze prostý text (nezáleží na tom, zda jde o ASCII text nebo text v národních znacích)

3 Objekty pro prohlížení adresářů DriveListBox – disky v počítači DriveListBox – disky v počítači DirListBox – adresáře DirListBox – adresáře FileListBox – soubory v adresáři FileListBox – soubory v adresáři DriveListBox DirListBox FileListBox

4 DriveListBox DriveListBox je prvek umožňující výběr pracovního disku DriveListBox je prvek umožňující výběr pracovního disku Na paletě jej najdete pod ikonou Na paletě jej najdete pod ikonou Zobrazí seznam všech v počítači obsažených disků Zobrazí seznam všech v počítači obsažených disků Prostřednictvím vlastnosti Drive vrací vybranou hodnotu Prostřednictvím vlastnosti Drive vrací vybranou hodnotu

5 DirListBox DirListBox je prvek, který zobrazuje strom adresářů na vybraném disku DirListBox je prvek, který zobrazuje strom adresářů na vybraném disku Na paletě jej najdete pod ikonou Na paletě jej najdete pod ikonou V seznamu adresářů je možné listovat, otvírat a zavírat jednotlivé adresáře V seznamu adresářů je možné listovat, otvírat a zavírat jednotlivé adresáře Prostřednictvím vlastnosti Path vrací cestu odpovídající právě aktivnímu (vybranému) adresáři Prostřednictvím vlastnosti Path vrací cestu odpovídající právě aktivnímu (vybranému) adresáři

6 FileListBox 1 FilelistBox je prvek, který zobrazuje seznam souborů, které jsou obsaženy v aktuálním adresáři a umožňuje jejich výběr FilelistBox je prvek, který zobrazuje seznam souborů, které jsou obsaženy v aktuálním adresáři a umožňuje jejich výběr Na paletě jej najdete pod ikonou Na paletě jej najdete pod ikonou Aktuální adresář je určován hodnotou vlastnosti Path, ve které je uložena aktuální cesta Aktuální adresář je určován hodnotou vlastnosti Path, ve které je uložena aktuální cesta Typ zobrazených souborů je určen vlastností Pattern Typ zobrazených souborů je určen vlastností Pattern

7 FileListBox 2 Důležité vlastnosti: Důležité vlastnosti: List – vrací seznam souborů v adresáři, výběr pomocí indexuList – vrací seznam souborů v adresáři, výběr pomocí indexu ListCount – obsahuje počet souborů v adresářiListCount – obsahuje počet souborů v adresáři ListIndex – vrací index právě vybraného (aktuálního) souboruListIndex – vrací index právě vybraného (aktuálního) souboru Výraz List1.List(List1.ListIndex) vrací název vybraného souboru Výraz List1.List(List1.ListIndex) vrací název vybraného souboru

8 Propojení těchto objektů 1 K vytvoření funkčního celku, který by umožňoval vybírat soubory a pracovat s nimi, je potřeba do procedury, která ošetřuje změnu, vložit odpovídající programový kód K vytvoření funkčního celku, který by umožňoval vybírat soubory a pracovat s nimi, je potřeba do procedury, která ošetřuje změnu, vložit odpovídající programový kód Pro prvek DriveListBox vložíme Pro prvek DriveListBox vložíme Private Sub Drive1_Change() Dir1.Path = Drive1.Drive End Sub

9 Propojení těchto objektů 2 Pro prvek DirListBox ošetříme změnu pomocí Pro prvek DirListBox ošetříme změnu pomocí U prvku FileListBox již další propojení nepotřebujeme – případnou změnu výběru ošetříme podle záměru programu U prvku FileListBox již další propojení nepotřebujeme – případnou změnu výběru ošetříme podle záměru programu Private Sub Dir1_Change() File1.Path = Dir1.Path End Sub

10 Výběr typu souboru Pro výběr typu souboru nastavujeme vlastnost Pattern Pro výběr typu souboru nastavujeme vlastnost Pattern Vytvoříme si textové pole Text1 a tlačítko, které doplníme programovým kódem Vytvoříme si textové pole Text1 a tlačítko, které doplníme programovým kódem Po kliknutí na tlačítko se vyberou soubory podle masky v Text1.Text Po kliknutí na tlačítko se vyberou soubory podle masky v Text1.Text Private Sub Command1_Click() File1.Pattern = Text1.Text End Sub

11 Název souboru Nyní už umíme zobrazit název vybraného souboru Nyní už umíme zobrazit název vybraného souboru Na formuláři vytvoříme textové pole Text1 a ke kliknutí na seznam souborů připojíme následující kód Na formuláři vytvoříme textové pole Text1 a ke kliknutí na seznam souborů připojíme následující kód Private Sub List1_Click() Text1.Text = List1.List(List1.ListIndex) End Sub

12 Cesta k souboru Chceme-li se souborem pracovat, musíme znát jeho adresu Chceme-li se souborem pracovat, musíme znát jeho adresu Absolutní adresu získáme tak, že k cestě, kterou získáme z FileListBoxu připojíme název souboru, který jsme právě vybrali Absolutní adresu získáme tak, že k cestě, kterou získáme z FileListBoxu připojíme název souboru, který jsme právě vybrali Text1.Text = dirList.Path + "\" + filList.List(filList.ListIndex)

13 Otevírání souboru Základním příkazem pro otevření souboru je příkaz Open Základním příkazem pro otevření souboru je příkaz Open Jeho syntaxe je následující Jeho syntaxe je následující pathname – cesta k souborupathname – cesta k souboru mode – způsob otevření souborumode – způsob otevření souboru access – způsob přístupu k obsahu souboruaccess – způsob přístupu k obsahu souboru lock – způsob uzamčení souborulock – způsob uzamčení souboru filenumber – číslo souboru (rozsah 1 - 511)filenumber – číslo souboru (rozsah 1 - 511) reclength – délka záznamu při náhodném čteníreclength – délka záznamu při náhodném čtení Open pathname [For mode] [Access access] [lock] As [#]filenumber [Len=reclength]

14 Otevírání souboru - pathname Určení absolutní cesty k souboru jsme již probrali Určení absolutní cesty k souboru jsme již probrali Je vhodné doplnit, že můžeme používat i relativní adresování Je vhodné doplnit, že můžeme používat i relativní adresování Při tom program dopočítává adresu podle použitých názvů, lomítek a dvojteček vzhledem k adresáři, ze kterého byl spuštěn Při tom program dopočítává adresu podle použitých názvů, lomítek a dvojteček vzhledem k adresáři, ze kterého byl spuštěn

15 Otevírání souboru - mode Soubor lze otevřít různými způsoby: Soubor lze otevřít různými způsoby: Sekvenční přístup – mody Append, Input, OutputSekvenční přístup – mody Append, Input, Output Náhodný přístup – mod Random - záznamyNáhodný přístup – mod Random - záznamy Binární přístup – mod Binary – jednotlivé byteBinární přístup – mod Binary – jednotlivé byte Soubory otevřené v modech Binary, Input a Random lze současně otevřít vícekrát Soubory otevřené v modech Binary, Input a Random lze současně otevřít vícekrát

16 Otevírání souboru - acces Tento parametr určuje, jakým způsobem lze nakládat s obsahem otevřeného souboru Tento parametr určuje, jakým způsobem lze nakládat s obsahem otevřeného souboru Read – soubor lze pouze čístRead – soubor lze pouze číst Write – do souboru lze pouze zapisovatWrite – do souboru lze pouze zapisovat ReadWrite – soubor lze číst a lze do něj zapisovat (defaultní)ReadWrite – soubor lze číst a lze do něj zapisovat (defaultní)

17 Otevírání souboru - lock Tento klíč určuje, jaké operace jsou na otevřeném souboru umožněny pro jiné uživatele Tento klíč určuje, jaké operace jsou na otevřeném souboru umožněny pro jiné uživatele Shared - sdílenýShared - sdílený Lock Read – uzamčený pro čteníLock Read – uzamčený pro čtení Lock Write – uzamčený pro zápisLock Write – uzamčený pro zápis Lock Read Write – uzamčený pro čtení i zápisLock Read Write – uzamčený pro čtení i zápis

18 Otevírání souboru - filenumber Jde o číslo, pod kterým je soubor otevírán – je jím identifikován a můžeme s jeho pomocí k souboru přistupovat pomocí dalších příkazů Jde o číslo, pod kterým je soubor otevírán – je jím identifikován a můžeme s jeho pomocí k souboru přistupovat pomocí dalších příkazů Může být v rozsahu od 1 do 511 Může být v rozsahu od 1 do 511 Nesmí se současně opakovat – musí být jednoznačný Nesmí se současně opakovat – musí být jednoznačný Volné číslo souboru můžeme najít pomocí příkazu FreeFile Volné číslo souboru můžeme najít pomocí příkazu FreeFile

19 Otevírání souboru - reclength Při otevření v modu Random určuje délku záznamu (recordu), který je čten Při otevření v modu Random určuje délku záznamu (recordu), který je čten Při sekvenčním čtení určuje velikost znakového buferu Při sekvenčním čtení určuje velikost znakového buferu Toto číslo nesmí být větší než 32,767 Toto číslo nesmí být větší než 32,767

20 Uzavření souboru Soubor uzavíráme pomocí příkazu Close Soubor uzavíráme pomocí příkazu Close Jeho syntaxe je následující Jeho syntaxe je následující Je možné uzavřít současně více souborů, které jsou zapsány v parametru filenumberlist Je možné uzavřít současně více souborů, které jsou zapsány v parametru filenumberlist Close [filenumberlist]

21 Čtení ze souboru 1 Pro čtení ze souborů otevřených v modech Random a Binary používáme příkaz Get Pro čtení ze souborů otevřených v modech Random a Binary používáme příkaz Get filenumber – číslo souborufilenumber – číslo souboru recnumber – číslo záznamu (čtení v modu Random)recnumber – číslo záznamu (čtení v modu Random) varname – jméno proměnné, do které se záznam ukládávarname – jméno proměnné, do které se záznam ukládá Get [#]filenumber, [recnumber], varname

22 Čtení ze souboru 2 Pro čtení souborů otevřených sekvenčně použijeme příkaz Input # Pro čtení souborů otevřených sekvenčně použijeme příkaz Input # Jeho syntaxe je následující Jeho syntaxe je následující filenumber – číslo souborufilenumber – číslo souboru varlist – seznam proměnných, do kterých se načtené ukládá (nesmí být pole)varlist – seznam proměnných, do kterých se načtené ukládá (nesmí být pole) Input #filenumber, varlist

23 Zápis do souboru 1 Pro čtení ze souborů otevřených v modech Random a Binary používáme příkaz Put Pro čtení ze souborů otevřených v modech Random a Binary používáme příkaz Put filenumber – číslo souborufilenumber – číslo souboru recnumber – číslo záznamurecnumber – číslo záznamu varname – proměnná, ze které se do souboru zapisujevarname – proměnná, ze které se do souboru zapisuje Put [#]filenumber, [recnumber], varname

24 Zápis do souboru 2 Pro zápis do souborů otevřených sekvenčně použijeme příkazy Print #, Write # Pro zápis do souborů otevřených sekvenčně použijeme příkazy Print #, Write # Oba příkazy mají obdobnou syntaxi Oba příkazy mají obdobnou syntaxi Název příkazuNázev příkazu Číslo souboruČíslo souboru Text, který má být zapsánText, který má být zapsán V modu Append se píše na konec souboru, v modu Output se soubor přepisuje V modu Append se píše na konec souboru, v modu Output se soubor přepisuje


Stáhnout ppt "Textové soubory Vytváření a zpracování textových souborů."

Podobné prezentace


Reklamy Google