Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2007."— Transkript prezentace:

1 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2007 – ALDIS Hradec Králové – 2. a 3.4.2007

2 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Vláda ČR svým usnesením č. 1306/2005 uložila MPSV ve spolupráci s ČÚZK, MV a ČSÚ sjednotit postupně datový obsah registru UIR-ADR s ostatními dílčími evidencemi adres a vytvořit tak datový základ pro registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). S obsahem UIR-ADR je třeba sjednotit adresy v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) ČÚZK informačním systému evidence obyvatel (ISEO-ADR) MV registru sčítacích obvodů (RSO) a UIR- ZSJ správce ČSÚ. Dále MI ČR předpokládá předložit vládě věcný záměr zákonné úpravy RUIAN do 31. března 2007, do konce roku 2007 by měl být zpracován návrh přísl. zákona (platnost od 1.7.2008 ? ).

3 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Registr UIR-ADR poskytuje MPSV všem uživatelům zdarma, a to nejen data, ale k dispozici jsou i následující stále rozšiřované služby (www.mpsv.cz) prohlížení obsahu registru pomocí internetu ověřování adres v registru po internetu udržování si vlastní kopie registru dotazování z vlastní aplikace on-line do registru zadávání reklamací on-line (velcí uživatelé) Ke kontrole na správnost adres využívá registr UIR-ADR již dnes řada organizací i mimo veřejnou správu - PVS, ePUSA, Živnostenský registr, Obchodní rejstřík, CEDR,. - Sev. energetika, plynárny, vodovody, telefony, mapy, …

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí ČÚZK jako správce budoucího RUIAN uzavřel s MPSV písemnou dohodu o společné přípravě tohoto registru, která by měla vést k minimalizaci nákladů na řešení a zajistit rovněž v maximální míře ochranu investic a prostředků, vložených do tvorby UIR-ADR a ISKN. K jednotnému postupu přípravy datového obsahu adresní části registru se připojily i MV ČR a ČSÚ a tajemníkům obcí III byla zaslána informace dopisem ze dne 14. prosince 2006, čj. 2006/77867 – 611. Co je důležité: Jde pouze o adresy jako takové, tj. v podstatě o kontrolu přidělených popisných čísel a ulic a o jejich správný a úplný zápis v datovém základu nového registru podle skutečného aktuálního stavu, tedy o to, co je v pravomoci obcí, nepůjde o kontrolu, zda nebo kdo na adrese bydlí, zda je budova zapsaná v ISKN, jaký je to sčítací obvod a podobně. Není to tedy věcí sociálních odborů, ani informatiků, ale těch pracovníků, kteří mají na starosti a znají problematiku adres.

16 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Jednorázové řešení rozdílů bude on-line přímým přístupem obcí přes internet k datům a prováděním oprav přímo do datového základu adresní části RUIAN založeného na UIR-ADR, a to speciálním programem. Vlastní sjednocování adres bude mít dvě části: porovnání všech čtyř evidencí a sjednocení maximálního počtu adres do jednotného registru založeného na UIR-ADR pomocí speciálních softwareových prostředků (90 % adres) řešení neshod zjištěných porovnáním, které nemohou být vy- řešeny automaticky nebo na úrovni správců evidencí a které musejí být řešeny v místě vzniku dat. Předpokládáme tedy dvě kola. První v centru, kdy kromě počítačového porovnání se pokusíme odstranit maximum rozdílů tak, aby ve druhém kole pro obce zbylo co nejméně rozdílů k řešení.

17 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Na obce III jsme se obrátili z toho důvodu, že z této úrovně v současné době zadávají adresy do ISEO-ADR Ministerstva vnitra. Doporučujeme nahlásit za obec III kontaktní osobu (správce), které umožníme přístup do datového základu a ke zjištěným rozdílům a podle rozsahu oprav dohodneme další postup, tj. případné umožnění přístupu i jednotlivým obcím, resp. můžeme zajistit i sloučení obcí do regionů v rámci III podle potřeby. Časový harmonogram – v březnu zkušební porovnání a následně první kolo v centru, na obce se neobrátíme dříve než počátkem 2. čtvrtletí, předpokládáme i možnost zkušebního provozu, případná školení apod., to vše dle skutečné potřeby. Ve druhém čtvrtletí by tedy mělo dojít již k vlastnímu řešení neshod na obcích a čištění registru. Ideální by bylo, kdyby zároveň se spuštěním on-line systému oprav neshod mezi registry byly již stejným způsobem do datového základu RUIAN zanášeny i aktuální změny, samozřejmě zpřístupněné a využívané všemi čtyřmi zainteresovanými resorty.

18 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí A co to konkrétně bude znamenat, jakým způsobem budou řešeny neshody: -na základě automatického porovnání registrů vznikne sestava rozdílů proti datovému základu adres UIR-ADR v RUIAN a pracovník řešící „reklamace“ vždy uvidí, v čem je problém -například, že oproti UIR-ADR je v ISEO-ADR MV navíc v příslušné obci adresa Holendova 2007/1; pokud tato adresa opravdu neexistuje, reklamaci jen zamítne, pokud skutečně existuje, doplní ji do UIR-ADR -nebo uvidí, že v RSO ČSÚ chybí v příslušné obci oproti UIR-ADR adresa Zajíčkova 1989/17; opět pokud tato adresa skutečně existuje, jen potvrdí oprávněnost reklamace, ale samozřejmě do RSO ČSÚ nic nedoplňuje, vyřeší si následně ČSÚ na základě elektronické sestavy; pokud tato adresa ve skutečnosti neexistuje, z UIR-ADR ji odstraní. Pracuje se tedy jen s datovým základem RUIAN, ne se všemi 4 registry.

19 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Uvedený postup bude velmi výhodný i pro všechny stávající uživatele UIR-ADR (změny se jich dotknou jen málo): referenční kódy adres, ulic a objektů v působnosti MPSV budou převzaty z UIR-ADR nadále budou k dispozici změnové soubory veškeré prováděné opravy datového obsahu při sjednocová- ní adres jim tak budou průběžně k dispozici již během roku 2007 bude možné užívat adresní část budoucího RÚIAN, žádný další „velký skok“ nebude. V průběhu roku 2007 si tak mohou všichni stávající uživatelé UIR-ADR i všechny resorty postupně připravovat své infor- mační systémy na využívání adres z budoucího RUIAN

20 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost. Mgr. Karel Lux karel.lux@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google