Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2006."— Transkript prezentace:

1 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2006 – Hradec Králové – ALDIS – 3. a 4.4.2006

2 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí MPSV nadále poskytuje všem uživatelům zdarma nejen data registru adres UIR-ADR, ale k dispozici jsou i následující stále rozšiřované služby (www.mpsv.cz) prohlížení obsahu registru pomocí internetu ověřování adres v registru po internetu udržování si vlastní kopie registru dotazování z vlastní aplikace on-line do registru zadávání reklamací on-line (velcí uživatelé) K rozšíření služeb došlo zejména při zobrazování adresních míst v mapových podkladech na aktualizované mapě RZM 1:10 000 od Zeměměřického úřadu s doplněním uliční sítě dodané k zobrazování v internetové aplikaci firmou CEDA.

3 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Nad tabulkou každého prvku územní identifikace je nyní tlačítko se symbolem zeměkoule, které umožňuje zobrazit prvek ze zvýrazněného řádku tabulky na mapě takto: adresní místo je na mapě zobrazeno červeným kroužkem umístěným v jeho definičním bodě prvky Stavební objekt, Ulice, Část obce a Pošta jsou na mapě lokalizovány zobrazením všech svých adres. míst ostatní prvky jsou na mapě zobrazeny zvýrazněním území prvku a v malých měřítkách i zobrazením adres. U zobrazených adresních míst lze kurzorem myši interaktiv- ně zjišťovat jejich aktuální atributy v UIR-ADR i zdroj jejich souřadnic (CEDA, ČSÚ). Předmětná adresa se zobrazí červe- ným kroužkem, žlutými kroužky potom všechny další adresy

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Vláda ČR svým usnesením č. 1306/2005 uložila MPSV ve spolupráci s ČÚZK, MV a ČSÚ sjednotit postupně datový obsah registru UIR-ADR s ostatními dílčími evidencemi adres a vytvořit tak do 31. prosince 2006 datový základ pro registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). S obsahem UIR-ADR je tedy třeba sjednotit adresy v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) ČÚZK informačním systému evidence obyvatel (ISEO-ADR) MV registru sčítacích obvodů (RSO) a UIR- ZSJ správce ČSÚ. Dále vláda uložila ministryni informatiky vypracovat ve spo- lupráci s předsedou ČÚZK věcný záměr zákonné úpravy RÚIAN a předložit ho vládě do 30. června 2006.

16 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí MPSV a ČÚZK se již dohodly na společné přípravě budoucího RÚIAN a uzavřená dohoda by měla vést k minimalizaci nákladů na řešení a zajistit rovněž v maximální míře ochranu investic a prostředků, vložených do tvorby registrů UIR-ADR a ISKN. Vlastní sjednocování adres v letošní roce bude mít dvě části: porovnání všech čtyř evidencí a sjednocení maximálního počtu adres do jednotného registru založeného na UIR-ADR pomocí speciálních softwareových prostředků (90 % adres) řešení neshod zjištěných porovnáním, které nemohou být vy- řešeny automaticky nebo na úrovni správců evidencí a které musejí být řešeny v místě vzniku dat, tedy na obcích. Ze dvou možných přístupů (off-line vytvořením rozdílových sestav, rozeslá- ním na obce, vyznačením chyb, zasláním zpět a provedením oprav v centru nebo on-line přímým přístupem obcí přes internet k datům a prováděním oprav přímo do registru speciálním programem) se navrhuje přístup on-line.

17 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Ideální by bylo, kdyby zároveň se spuštěním on-line systému oprav neshod mezi registry byly již stejným způsobem do dato- vého základu RÚIAN zanášeny i aktuální změny, které by byly samozřejmě zpřístupněny všem zainteresovaným resortům. Předpokládáme, že obce budou vyzvány ke spolupráci společ- ným dopisem náměstků všech 4 zúčastněných resortů. Časový harmonogram - do poloviny roku 2006 analýza a pří- prava programů, ve třetím čtvrtletí vlastní porovnání a sjedno- cení bezesporných dat a ve čtvrtém čtvrtletí již vlastní řešení neshod na obcích a čištění registru (od konce roku 2006 by tak již mohl probíhat přechod na on-line údržbu jednotného datové- ho základu registru, ten by již byl po celý rok 2007 k dispozici tak, aby od 1.1.2008 mohl být RÚIAN plně zprovozněn).

18 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Uvedený postup bude velmi výhodný i pro všechny stávající uživatele UIR-ADR (změny se jich dotknou jen málo): referenční kódy adres, ulic a objektů v působnosti MPSV budou převzaty z UIR-ADR nadále budou k dispozici změnové soubory veškeré prováděné opravy datového obsahu při sjednocová- ní adres jim tak budou průběžně k dispozici v podstatě od 1.1.2007 bude možné užívat adresní část budoucího RÚIAN, žádný další „velký skok“ nebude. V průběhu roku 2007 si tak mohou všichni stávající uživatelé UIR-ADR i všechny resorty postupně připravovat své infor- mační systémy na využívání adres z budoucího RÚIAN

19 Tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost. Mgr. Karel Lux karel.lux@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Příprava datového obsahu adresní části registru územní identifikace, adres a nemovitostí Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky ISSS 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google