Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISSS 2006 Hradec Králové, 3. a 4. dubna 2006 ČÚZK, Ing. Milan Vaněček ISKN informační systém katastru nemovitostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISSS 2006 Hradec Králové, 3. a 4. dubna 2006 ČÚZK, Ing. Milan Vaněček ISKN informační systém katastru nemovitostí."— Transkript prezentace:

1 ISSS 2006 Hradec Králové, 3. a 4. dubna 2006 ČÚZK, Ing. Milan Vaněček ISKN informační systém katastru nemovitostí

2 2 Obsah F Minulost – 5 let provozu, technologické změny, zvyšující se nároky na resort ČÚZK / ISKN F Přítomnost – realizované významné změny - rozšiřování portfolia služeb F Budoucnost – chystané změny – další služby

3 3 ISKN - minulost („technologická“) 3/2001 - migrace ze stávajícího systému - postupné zahájení provozu ISKN včetně dálkového přístupu (DP) 4/2004 - úprava DP pro kraje a obce (novela KZ) 4/2004 - příprava na technologické změny (RDP) 4/2005 - upgrade ZSW na serverech i stanicích 8/2005 - RDP - spuštění pro kraje a obce 2/2006 - RDP - i pro „platící“ uživatele – úplné odstavení systému DP z roku 2001 9/2005 - studie proveditelnosti centralizace ISKN 2004,2005 - plnění usnesení vlády č. 993/2003 (realizace změn v obvodech územní působnosti KÚ)

4 4 ISKN - minulost („uživatelská“) F trvalý nárůst počtu podání k zápisu práv do KN F průběžné snižování počtu zaměstnanců F očekávání lepších (rychlejších) služeb – postupné úpravy systému

5 5 Nároky na ISKN (minulost – přítomnost)

6 6 ISKN – přítomnost 1 F Ověření technologických předpokladů centralizace ISKN (SW pro práci s mapou + Oracle Forms/Reports 9i) Významné úpravy APV ISKN - 2005 F Zm ě ny uživatelského rozhraní do RDP –provoz na Oracle Application Server 10g –optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 SP 1 –zjednodušené rozhraní pro výpis z KN (rychlý výběr podle čísla LV, parcely, budovy, jednotky)

7 7 ISKN – přítomnost 2 Významné úpravy APV ISKN - březen 2006 F úpravy aplikace pro zavedení adresních míst budov a definičních bodů nemovitostí (zdroje : PF, MPSV, ČSÚ) –RÚIAN - plnění usnesení vlády č. 1306/2005 –rastry na DP

8 8 ISKN – přítomnost 3 Významné úpravy APV ISKN - březen 2006 F on-line přebírání údajů z evidence obyvatel systému IISSDE MV ČR (EO) do ISKN –urychlení a zjednodušení procesu ověřování účastníků řízení –kontrolovaný a zabezpečený přístup (využití LDAP serveru)

9 9 ISKN - budoucnost (2006) 1 Připojování a zobrazování rastrů v DP (1) F rastrové mapy KN u skenované (po ML) - rozložení do dvou vrstev –mapové listy v dekadickém kladu –ostatní mapové listy (ML v sáhovém kladu) u mapy KMD (po k.ú) převedené do rastrové podoby F rastrové mapy PK  volitelný doplněk při načtení dat katastrální mapy F barevná ortofota u volitelný doplněk při načtení dat přehledové mapy případně katastrální mapy

10 10 ISKN - budoucnost (2006) 2 Připojování a zobrazování rastrů v DP (2)  načítání definičních bodů parcel a definičních bodů adresních míst F vyhledání (lokalizace) parcely –podle čísla parcely –podle definičního bodu (včetně parcel zjednodušené evidence) –i v k.ú. bez DKM (pokud bude existovat její definiční bod) F v územích bez DKM - signalizace změn provedených od „posledního“ skenování

11 11 ISKN - budoucnost (2006) 3 F Opatřování výstupů DP e-značkou –všechny výpisy veřejných listin - dle vyhlášky č. 162/2001- budou ve formátu.pdf opatřovány e-značkou u časový údaj vytvoření výstupu u časový údaj souladu se záznamem v ISKN –pro ověřující osoby (dle z.č.365/2000) budou zřízeny zvláštní účty u identifikace výstupu - povinné vkládání pořadového čísla - při zadávání vstupních parametrů u účtování u v návrhu - tisk ověřovací doložky systémem –I.etapa - od 07/2006 - bez snímku mapy katastrální (vyžaduje změnu technologie)

12 12 ISKN - budoucnost (2006) 4 F Webové služby –zájem o službu z okruhu „větších“ uživatelů DP nebo odběratelů VF (veřejná správa, banky,..) –největší zájem o list vlastnictví (PDF) u dále pak o Informace o parcele/budově/jednotce –zavedení po etapách u první etapa - list vlastnictví (PDF) + podpůrné služby u druhá etapa –Informace o parcele/budově/jednotce –Přehled vlastnictví –Obsah LV (XML)

13 13 ISKN - budoucnost (výhled) F on-line zadávání podkladů pro návrhy na vklad do KN a ohlášení změny údajů KN –pro uživatele DP –web formuláře –automatizace procesů v ISKN – zakládání řízení, plombování

14 14 Děkuji za pozornost Dotazy ? možné též na milan.vanecek@cuzk.cz


Stáhnout ppt "ISSS 2006 Hradec Králové, 3. a 4. dubna 2006 ČÚZK, Ing. Milan Vaněček ISKN informační systém katastru nemovitostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google