Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chování na internetu.  S používáním nelegálního softwaru jsou spojena tato rizika:  Riziko trestního postihu za používání nelegálního softwaru  Používáním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chování na internetu.  S používáním nelegálního softwaru jsou spojena tato rizika:  Riziko trestního postihu za používání nelegálního softwaru  Používáním."— Transkript prezentace:

1 Chování na internetu

2  S používáním nelegálního softwaru jsou spojena tato rizika:  Riziko trestního postihu za používání nelegálního softwaru  Používáním nelegálně nabytého softwaru se vystavujete možnosti stíhání za přestupek či trestný čin s následnými sankcemi, které mohou mít podobu peněžitého trestu, trestu propadnutí věci, trestu odnětí svobody až na 5 let podle rozsahu trestného činu. V případě podnikatelů a firem jsou neopomenutelné i doměrky příslušných daní od finančních úřadů, penále z daňových nedoplatků, pokuty, eventuálně pak sankce vyplývající ze živnostenského zákona.

3  Riziko ztráty dat  V nelegálních programech, u nichž nemáte záruku jejich původu, se mohou vyskytovat chyby, které mohou vést k vymazání části nebo všech vašich dat. Představte si, že takto přijdete o důležité dokumenty, fotografie či videa.  Riziko virové nákazy počítače  Instalací nelegálního programového vybavení z nedůvěryhodných zdrojů se vystavujete nebezpečí nákazy vašeho počítače počítačovým virem. Následné náklady související s jeho odstraněním mohou přesáhnout cenu originálního softwaru.  Riziko finanční ztráty  Pokud máte v počítači uložené citlivé osobní informace nebo používáte počítač k přístupu na váš bankovní účet, hrozí v případě používání neověřeného nelegálního softwaru průnik do vašeho počítače a zneužití informací s možností přístupu cizí osoby na váš bankovní účet. Vzniklá ztráta může být mnohonásobně vyšší než cena legálního softwaru.

4  Riziko ztráty soukromí  Nelegální software může obsahovat zadní vrátka, která umožní cizí osobě přístup do vašeho počítače. Tato osoba může sledovat veškeré aktivity, jež vy nebo vaši rodinní příslušníci na počítači provádíte, a informace, které takto získá, může zneužít.  Riziko nemožnosti aplikovat bezpečnostní a funkční aktualizace  Výrobci originálního softwaru uvolňují v pravidelných intervalech aktualizace, které zvyšují bezpečnost softwaru a zlepšují jeho funkčnost. V případě nelegálních programů je možnost aplikovat tyto aktualizace omezena nebo zcela znemožněna.

5  Nejčastějšími případy nelegálního užití softwaru jsou:  stažení softwaru z internetu od subjektu, který není oprávněn licenci poskytnout,  vytvoření i pouhé držení neoprávněné kopie softwaru na nosiči dat - zákon je porušen již tímto jednáním, není tedy třeba instalace či aktivního užívání softwaru v počítači,  instalace softwaru na větším počtu počítačů, než pro kolik je udělena licence,  nadužívání licence, tzn. jedna licence je na síti využívána zároveň vícero uživateli,  užívání volně šiřitelného softwaru v rozporu s podmínkami jeho užití (např. uživatel freewaru jej po dovolené zkušební době neodstraní z počítače nebo software s licencí pouze pro nekomerční účely využívá při podnikání),  upgradování bez oprávněného držení základní verze softwaru.

6  Soud může přikázat okamžité upuštění od používání nelegálního softwaru, přiznat poškozenému náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (až dvojnásobek obvyklých licenčních poplatků), uložit povinnost omluvit se a případně přizná peněžité zadostiučinění. Je také možné, aby soud přiznal poškozenému právo na zveřejnění rozsudku na náklady viníka. Zpravidla také přizná úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení, které mohou být značné.  Trestní zákoník stanoví, že kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Při naplnění kvalifikované skutkové podstaty (vykazuje-li čin znaky obchodní činnosti, dle výše získaného prospěchu či výše způsobené škody) může být pachatel potrestán až osmi lety odnětí svobody.  Jakékoli neoprávněné užití, tzn. i nepatrné, je však správním deliktem a může za něj být uložena pokuta až 150 tisíc Kč.  Podle Business Software Alliance končí před soudem třetina veškerých případů zjištěného užívání nelegálního softwaru. Značná část odhalených nelegálních uživatelů se pak snaží dohodnout mimosoudně.


Stáhnout ppt "Chování na internetu.  S používáním nelegálního softwaru jsou spojena tato rizika:  Riziko trestního postihu za používání nelegálního softwaru  Používáním."

Podobné prezentace


Reklamy Google