Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se stát překladatelem pro EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se stát překladatelem pro EU"— Transkript prezentace:

1 Jak se stát překladatelem pro EU
Jakub Marek

2 Zdroje Wagner, Bech, Martínez: Translating for European Union Institutions, Manchester: St Jerome Publishing Traineeships.html;jsessionid=712932D41F C A4CD9C. node2

3 Jak se stát interním překladatelem
Vysoké nároky, úředníka je později složité odvolat Nábor otevřeným výběrovým řízením Většina orgánů provádí nábor společně, výjimkou je Rada Evropské unie a Soudní dvůr (zvláštní požadavky, postup je podobný), kterákoli instituce může nábor provést sama E.centrální banka, E. investiční banka a Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie – odlišný postup náboru (kontaktovat přímo) Vyhlašuje se přibližně každé tři roky pro daný jazyk v Úředním věstníku (informace se zasílá univerzitám, překl. uskupením a jednotlivcům na požádání)

4 Vstupní podmínky Občan členského státu (nebo přistupujícího státu)
VŠ diplom z jazyka nebo specializované oblasti (ekonomie, právo, vědní obor atd.) Dokonalá znalost cílového jazyka + alespoň 2 úřední jazyky EU (další jazyky výhodou) Věk do 45 let Zkušenost: není nutná pro LA8 (pomocný překladatel, max. 3 roky od dovršení studia), tři roky praxe pro LA7 (překlad nebo spec. oblast)

5 Průběh náboru 1 Instituce (jedna nebo společně) vydají oznámení o otevřeném výběrovém řízení (avis de concours, notice of competition) Vytvoření poroty Protřídění uchazečů (zda splňují kritéria, lze se odvolat) Příprava testu Výběr textů na překlad (obecný text, novinový článek) Zvolí potřebný čas a udá, zda bude povolený slovník

6 Průběh náboru 2 Písemný test Ústní test
Brusel, Lucemburk či jiné vhodné místo v EU (podle jazyka) Rukou psaný překlad + test s výběrem možností na všeobecné znalosti a znalosti o EU Testy jsou anonymní, kontrolují dva lidé Ústní test Jen ti, co prošli písemnou částí Obvykle v Bruselu či Lucemburku Všeobecné otázky a dotazy o EU – vzdělání, rozhled, vyjadřovací schopnosti atd.

7 Průběh náboru 3 Rezervní seznam
Úspěšní kandidáti se dostanou na seznam, což ovšem nezaručuje, že dostanou práci překladatele Seznam platný 1 rok, lze prodloužit na 3 Kandidáti na seznamu by měli podávat informace o změnách bydliště, zaměstnání atd. Neúspěch nemá žádný vliv na další pokusy Úspěšnost 1–10 %(viz tabulka v textu)

8 Jak se stát externím překladatelem
Výběr veřejnou soutěží Pro uchazeče administrativně a časově náročné, proces je ale kvůli spravedlivosti nutné opakovat každých několik let (noví překladatelé na trhu, změna odměn na trhu atd.) Odměny se různí podle zemí a podle nabídek uchazečů Proces je složitý i pro instituce, snaží se jej tedy sjednocovat Specializované texty a neobvyklé jazykové kombinace

9 Vstupní podmínky Nelze přesně říci – široké spektrum potřeb, může se lišit podle instituce a situace (potřeba důkladně prostudovat instrukce a řídit se jimi – např. nabídky se posílají ve dvou do sebe vložených obálkách) Konkrétní specializované obory viz dokument Obvykle se mohou zúčastnit firmy i jednotlivci

10 Postup náboru Kontrola kandidátů, zda splňují podmínky (sociální pojištění, daně atd.) Ohodnocení kandidátů podle poměru kvality a ceny Kvalita podle popisu překl. metod a kontroly kvality v nabídce Úspěšní kandidáti dostanou rámcovou smlouvu, asi na 3 roky Nabídka musí být vyjádřena v eurech a nelze ji nijak měnit

11 Seznam uchazečů Řazen podle poměru cena/kvalita
Je vhodné do nabídky uvádět i málo časté jazykové kombinace, které můžeme nabídnout, instituce kvůli nim nechtějí dělat samostatné řízení Pořadí se může měnit Seznam čekatelů – lze napsat kdykoli (nejlépe do překl. oddělení), aby se na něj člověk dostal; dostane potom informaci o dalším výběrovém řízení, je možné získat zakázku na neobvyklé jazykové dvojice

12 Zadání zakázky Výběr z uchazečů záleží na:
Jazykové kombinaci Odbornosti Poměru c/k Dostupnosti Odborná pomoc – referenční materiály, kontakt na koordinátora nebo terminologa (měla by být až poslední možnost) Formátování a datum odevzdání je velmi důležité

13 Kontrola kvality Instituce mají povinnost ji provést, rozsah záleží na dokumentu a délce spolupráce (první text – min. 5 stran) Oznámkování na stupnici 0–10 (min. 7, jinak mohou být vyvozeny důsledky – zrušení smlouvy, jazykové dvojice, odbornosti; varovný dopis) Výsledek kontroly se může promítnout do hodnocení, a tedy i poměru c/k (po každé zakázce, 1krát za rok)

14 Post-editing strojového překladu
Zadává se externím překladatelům, kteří to zahrnuli do nabídky Mezi angličtinou, francouzštinou a němčinou Odměna asi 50 % Hlavní je rychlost, ne kvalita Zejména urgentní, málo důležité dokumenty, informativní funkce, interní potřeby

15 Stáže Liší se podle instituce, nejlepší informace na stránkách E. parlamentu Stejná práce jako interní překladatelé, práce je kontrolována Podmínky: Univerzitní diplom Věk do 30 let Schopnost překládat do mateřštiny ze dvou (podle webových stránek EP z jednoho) oficiálního jazyka EU Nemít dokončenou jinou stáž v EU Mohou být placené

16 Studijní návštěvy Neplacené, obvykle 4 týdny, pouze pro studenty univerzit, které mají doho s E komisí. Skupinové návštěvy Potřeba domluvit několik měsíců dopředu, pracovníci překl. oddělení studentům představí vou práci

17 Spolupráce s univerzitami
Překladatel z EU může několi týdnů (6) vyučovat na univerzitě překlad do svého jazyka a překlad pro ev. instituce Zároveň může navštěvovat jiné kurzy Výhody – úroveň jazyka, se kterou se studenti běžně nesetkávají, navázání kontaktů, zkušenost, představení reality v ev. Institucích, odpočinek Asi 2–3 vyslaní překladatelé ročně, iniciativa musí přijít od hostitelské univerzity

18 Překladatelé EU jako pokusní králíci
Překladatele v EU téměř nikdo nevyužívá k teoretické práci a výzkumu Občas studenti pracující na diplomové práci, instituce však téměř nikdy nevidí výsledky

19 LA FIN


Stáhnout ppt "Jak se stát překladatelem pro EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google