Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se stát překladatelem pro EU JAKUB MAREK. Zdroje  Wagner, Bech, Martínez: Translating for European Union Institutions, Manchester: St Jerome Publishing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se stát překladatelem pro EU JAKUB MAREK. Zdroje  Wagner, Bech, Martínez: Translating for European Union Institutions, Manchester: St Jerome Publishing."— Transkript prezentace:

1 Jak se stát překladatelem pro EU JAKUB MAREK

2 Zdroje  Wagner, Bech, Martínez: Translating for European Union Institutions, Manchester: St Jerome Publishing. 2002.  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/ Traineeships.html;jsessionid=712932D41F6245432C28132974A4CD9C. node2

3 Jak se stát interním překladatelem  Vysoké nároky, úředníka je později složité odvolat  Nábor otevřeným výběrovým řízením  Většina orgánů provádí nábor společně, výjimkou je Rada Evropské unie a Soudní dvůr (zvláštní požadavky, postup je podobný), kterákoli instituce může nábor provést sama  E.centrální banka, E. investiční banka a Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie – odlišný postup náboru (kontaktovat přímo)  Vyhlašuje se přibližně každé tři roky pro daný jazyk v Úředním věstníku (informace se zasílá univerzitám, překl. uskupením a jednotlivcům na požádání)

4 Vstupní podmínky  Občan členského státu (nebo přistupujícího státu)  VŠ diplom z jazyka nebo specializované oblasti (ekonomie, právo, vědní obor atd.)  Dokonalá znalost cílového jazyka + alespoň 2 úřední jazyky EU (další jazyky výhodou)  Věk do 45 let  Zkušenost: není nutná pro LA8 (pomocný překladatel, max. 3 roky od dovršení studia), tři roky praxe pro LA7 (překlad nebo spec. oblast)

5 Průběh náboru 1  Instituce (jedna nebo společně) vydají oznámení o otevřeném výběrovém řízení (avis de concours, notice of competition)  Vytvoření poroty  Protřídění uchazečů (zda splňují kritéria, lze se odvolat)  Příprava testu  Výběr textů na překlad (obecný text, novinový článek)  Zvolí potřebný čas a udá, zda bude povolený slovník

6 Průběh náboru 2  Písemný test  Brusel, Lucemburk či jiné vhodné místo v EU (podle jazyka)  Rukou psaný překlad + test s výběrem možností na všeobecné znalosti a znalosti o EU  Testy jsou anonymní, kontrolují dva lidé  Ústní test  Jen ti, co prošli písemnou částí  Obvykle v Bruselu či Lucemburku  Všeobecné otázky a dotazy o EU – vzdělání, rozhled, vyjadřovací schopnosti atd.

7 Průběh náboru 3  Rezervní seznam  Úspěšní kandidáti se dostanou na seznam, což ovšem nezaručuje, že dostanou práci překladatele  Seznam platný 1 rok, lze prodloužit na 3  Kandidáti na seznamu by měli podávat informace o změnách bydliště, zaměstnání atd.  Neúspěch nemá žádný vliv na další pokusy  Úspěšnost 1–10 %(viz tabulka v textu)

8 Jak se stát externím překladatelem  Výběr veřejnou soutěží  Pro uchazeče administrativně a časově náročné, proces je ale kvůli spravedlivosti nutné opakovat každých několik let (noví překladatelé na trhu, změna odměn na trhu atd.)  Odměny se různí podle zemí a podle nabídek uchazečů  Proces je složitý i pro instituce, snaží se jej tedy sjednocovat  Specializované texty a neobvyklé jazykové kombinace

9 Vstupní podmínky  Nelze přesně říci – široké spektrum potřeb, může se lišit podle instituce a situace (potřeba důkladně prostudovat instrukce a řídit se jimi – např. nabídky se posílají ve dvou do sebe vložených obálkách)  Konkrétní specializované obory viz dokument  Obvykle se mohou zúčastnit firmy i jednotlivci

10 Postup náboru  Kontrola kandidátů, zda splňují podmínky (sociální pojištění, daně atd.)  Ohodnocení kandidátů podle poměru kvality a ceny  Kvalita podle popisu překl. metod a kontroly kvality v nabídce  Úspěšní kandidáti dostanou rámcovou smlouvu, asi na 3 roky  Nabídka musí být vyjádřena v eurech a nelze ji nijak měnit

11 Seznam uchazečů  Řazen podle poměru cena/kvalita  Je vhodné do nabídky uvádět i málo časté jazykové kombinace, které můžeme nabídnout, instituce kvůli nim nechtějí dělat samostatné řízení  Pořadí se může měnit  Seznam čekatelů – lze napsat kdykoli (nejlépe do překl. oddělení), aby se na něj člověk dostal; dostane potom informaci o dalším výběrovém řízení, je možné získat zakázku na neobvyklé jazykové dvojice

12 Zadání zakázky  Výběr z uchazečů záleží na:  Jazykové kombinaci  Odbornosti  Poměru c/k  Dostupnosti  Odborná pomoc – referenční materiály, kontakt na koordinátora nebo terminologa (měla by být až poslední možnost)  Formátování a datum odevzdání je velmi důležité

13 Kontrola kvality  Instituce mají povinnost ji provést, rozsah záleží na dokumentu a délce spolupráce (první text – min. 5 stran)  Oznámkování na stupnici 0–10 (min. 7, jinak mohou být vyvozeny důsledky – zrušení smlouvy, jazykové dvojice, odbornosti; varovný dopis)  Výsledek kontroly se může promítnout do hodnocení, a tedy i poměru c/k (po každé zakázce, 1krát za rok)

14 Post-editing strojového překladu  Zadává se externím překladatelům, kteří to zahrnuli do nabídky  Mezi angličtinou, francouzštinou a němčinou  Odměna asi 50 %  Hlavní je rychlost, ne kvalita  Zejména urgentní, málo důležité dokumenty, informativní funkce, interní potřeby

15 Stáže  Liší se podle instituce, nejlepší informace na stránkách E. parlamentu  Stejná práce jako interní překladatelé, práce je kontrolována  Podmínky:  Univerzitní diplom  Věk do 30 let  Schopnost překládat do mateřštiny ze dvou (podle webových stránek EP z jednoho) oficiálního jazyka EU  Nemít dokončenou jinou stáž v EU  Mohou být placené

16 Studijní návštěvy  Neplacené, obvykle 4 týdny, pouze pro studenty univerzit, které mají doho s E komisí.  Skupinové návštěvy  Potřeba domluvit několik měsíců dopředu, pracovníci překl. oddělení studentům představí vou práci

17 Spolupráce s univerzitami  Překladatel z EU může několi týdnů (6) vyučovat na univerzitě překlad do svého jazyka a překlad pro ev. instituce  Zároveň může navštěvovat jiné kurzy  Výhody – úroveň jazyka, se kterou se studenti běžně nesetkávají, navázání kontaktů, zkušenost, představení reality v ev. Institucích, odpočinek  Asi 2–3 vyslaní překladatelé ročně, iniciativa musí přijít od hostitelské univerzity

18 Překladatelé EU jako pokusní králíci  Překladatele v EU téměř nikdo nevyužívá k teoretické práci a výzkumu  Občas studenti pracující na diplomové práci, instituce však téměř nikdy nevidí výsledky

19  LA FIN


Stáhnout ppt "Jak se stát překladatelem pro EU JAKUB MAREK. Zdroje  Wagner, Bech, Martínez: Translating for European Union Institutions, Manchester: St Jerome Publishing."

Podobné prezentace


Reklamy Google