Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Jak se překládá v Evropské komisi Univerzita Palackého Olomouc 14. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Jak se překládá v Evropské komisi Univerzita Palackého Olomouc 14. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Jak se překládá v Evropské komisi Univerzita Palackého Olomouc 14. dubna 2009

2 Praha, 25. září 2009 Překladatelské služby EU Evropská komise (DGT) Brusel/Lucemburk Překladatelské středisko Lucemburk Rada Evropské unie Brusel Účetní dvůr Lucemburk Výbor regionů & Evropský hospodářský a sociální výbor Brusel Evropská investiční banka Lucemburk - 50 Evropský parlament Lucemburk Evropský soudní dvůr Lucemburk Evropská centrální banka Frankfurt - 65 Interinstitucioná lní výbor pro překlady a tlumočení

3 Praha, 25. září 2009 Zaměstnanci DGT  Přibližně překladatelů a 600 asistentů  50 % v Bruselu, 50 % v Lucemburku  Místní kanceláře ve členských státech  Konkurzy EPSO

4 Praha, 25. září 2009 Právní základ  Nařízení Rady č. 1/58 Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v úředních jazycích  Smlouva o fungování Evropské unie Občané mají právo obracet se na instituce EU v kterémkoli úředním jazyce EU a mají právo dostat odpověď ve stejném jazyce

5 Praha, 25. září 2009 Trendy v překládání u Evropské komise Celková produkce (počet stránek) Podíl externích překladatelů 16%23%26% Zdrojový text v angličtině 45%62%72% - ve francouzštině 41%26%12% - v němčině 5%3% - v jiných jazycích 9% 13%

6 Praha, 25. září 2009 Rozdělení podle zdrojového jazyka 1997: stran 2008: stran Zdrojové jazyky: EN FR DE ostatní

7 Praha, 25. září 2009 Rozdělení podle cílového jazyka (2008)

8 Praha, 25. září 2009 Co překládáme  Právní texty a podkladové dokumenty  Rozhodnutí a sdělení Komise  Publikace  Korespondenci  Projevy a zápisy  Tiskové zprávy  Pracovní dokumenty  Internetové stránky

9 Praha, 25. září 2009 Tradiční pomůcky překladatele  Referenční zdroje  Knihovny (v Bruselu a Lucemburku)  Konzultace se zadavateli a dalšími překladateli  Konzultace s odborníky v Komisi, v jiných institucích nebo ve členských státech  Specializace, revize překladu

10 Praha, 25. září 2009 Elektronické nástroje  Softwarové nástroje (např. Dossier Manager)  Dokument na překlad ve Wordu a (meta)vyhledávací nástroj Quest  Terminologické databáze (např. IATE)  Dokumentační nástroje (např. EUR-Lex)  Překladové paměti (Trados – Translator‘s Workbench – TWB, Euramis)

11 Praha, 25. září 2009 Zadání překladu  Zadavatelé překladů: ostatní ředitelství a útvary Evropské komise, kabinety evropských komisařů, mluvčí  požadavky na překlad výhradně elektronicky (Poetry)  plánovací oddělení DGT – přijímá požadavky a domlouvá lhůty pro jejich splnění  sekretariáty jazykových odborů – přijímají požadavky na překlad a přidělují je konkrétním překladatelům (Suivi)

12 Praha, 25. září 2009 Fiche de travail

13 Praha, 25. září 2009 Dossier Manager  Rozhraní pro správu překladů  Dokument ve zdrojovém jazyce  Referenční dokumenty  Nástroj k vytvoření překladu  Nástroj ke komunikaci mezi překladateli pracujícími na překladu téhož dokumentu (Note)  Elektronický archiv překladů

14 Praha, 25. září 2009 IATE  InterActive Terminology for Europe  Mnohojazyčná terminologická databáze pro evropské instituce  Pokrývá všech 23 úředních jazyků EU  8,4 milionu termínů, včetně zkratek a slovních spojení 

15 Praha, 25. září 2009 EUR-Lex  Přístup online ke všem právním předpisům EU  Internetové stránky ve 23 úředních jazycích EU   Zhruba dokumentů  Úřední věstník EU  Možnosti vyhledávání

16 Praha, 25. září 2009 EUR-LEX

17 Praha, 25. září 2009 Školení a osobní rozvoj  Individuální roční plány školení  Tematická školení, jazykové kurzy, školení v IT  Přemístění na jiné místo (DGT, Komise, jiná instituce)  Teleworking a práce na částečný úvazek

18 Praha, 25. září 2009 Pracovní příležitosti  Stálý zaměstnanec  Dočasný zaměstnanec  Smluvní zaměstnanec  Externí překladatel  Stážista

19 Praha, 25. září 2009 Výběrová řízení  Jediný způsob jak se stát stálým zaměstnancem je uspět ve výběrovém řízení  Konkurzy se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie (řada C), významných novinách a na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO):  Celý výběrový postup trvá průměrně 8 až 10 měsíců

20 Praha, 25. září 2009 Podmínky výběrových řízení  Musíte být plnoprávným občanem členského státu EU  Musíte mít vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské), ale jazykový obor není podmínkou  Nevyžadují se odborné zkušenosti  Není stanovena věková hranice

21 Praha, 25. září 2009 Jazykové znalosti  Musíte bezvadně ovládat svůj hlavní jazyk / mateřský jazyk  Musíte výborně ovládat angličtinu nebo francouzštinu nebo němčinu  Musíte výborně ovládat druhý zdrojový jazyk – ten je určen v každém konkurzu podle potřeb (angličtina, francouzština, němčina, italština, polština, španělština atd.)  Znáte-li další jazyky, je to výhoda

22 Praha, 25. září 2009 Specifické dovednosti  Komise přikládá význam zvláště schopnosti uchazečů chápat problémy všeho druhu, které jsou často složité rychle reagovat na měnící se podmínky účinně komunikovat  Podrobnosti naleznete v rubrice „profil překladatele“ na adrese staff/profile/index_en.htm

23 Praha, 25. září 2009 Fáze výběrového řízení (1)  Přihlášky se podávají POUZE přes internet (stránky EPSO)  Vstupní testy na počítačích v cílovém i ve dvou zdrojových jazycích: test verbálních schopností test logického a numerického myšlení test abstraktního myšlení test jazykových dovedností Důraz na prověřování schopností, nikoli znalostí

24 Praha, 25. září 2009 Fáze výběrového řízení (2)  Uchazeči s nejvyšším počtem bodů získaných ve vstupních testech jsou vyzváni, aby podali úplnou přihlášku (například 300) Posuzování životopisu Uchazeči s nejvyšším počtem bodů a se životopisem a doklady splňujícími požadavky jsou pozváni na řadu testů do hodnoticího střediska

25 Praha, 25. září 2009 Fáze výběrového řízení (3)  Hodnoticí středisko: písemné testy a ústní pohovor téhož dne v Bruselu testy chování v konkrétní situaci (ve FR/EN/DE) dva překlady do hlavního jazyka (45 řádků, se slovníkem) skupinový úkol (ve FR/EN/DE) ústní prezentace (ve FR/EN/DE) pohovor (ve FR/EN/DE a hlavním jazyce)  Uchazeči s nejvyšším celkovým počtem bodů jsou začleněni do rezervního seznamu [ například: 100 ]

26 Praha, 25. září 2009 Platnost rezervního seznamu  Každý uchazeč dostane zprávu o svých výsledcích v konkurzu  Rezervní seznam je v platnosti na stanovené období, které může být prodlouženo  Uchazeči z rezervního seznamu jsou přijímáni, když se v dané injstituci uvolní místo  Úspěšní uchazeči mohou aktualizovat svůj životopis

27 Praha, 25. září 2009 Stáže  Trvání: 5 měsíců  Dvě kola ročně (začínají v březnu a říjnu)  Pouze pro absolventy vysokých škol  Stážista musí být s to překládat ze dvou jazyků EU do svého hlavního jazyka  Měsíční stipendium

28 Praha, 25. září 2009 Odkazy  Generální ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT):  Pracovní příležitosti:  Stáže:  Kancelář pro stáže:  Zastoupení EK v ČR:

29 Praha, 25. září 2009 Děkuji za pozornost Kontakt :


Stáhnout ppt "Generální ředitelství pro překlady EVROPSKÁ KOMISE Jak se překládá v Evropské komisi Univerzita Palackého Olomouc 14. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google