Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Litovelské Pomoraví. Základní informace Rozloha: 96km 2 Založena roku 1990 z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a na něj navazujícího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Litovelské Pomoraví. Základní informace Rozloha: 96km 2 Založena roku 1990 z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a na něj navazujícího."— Transkript prezentace:

1 Litovelské Pomoraví

2 Základní informace Rozloha: 96km 2 Založena roku 1990 z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a na něj navazujícího komplexu lužních lesů. Oblast je také chráněna jako ptačí oblast.

3

4

5 Geologie Základním geologickým rysem celého území je kerná stavba. Geologické podloží tvoří v Třesínsku štěrkopísky a devonské vápence (vznikl usazováním schránek prehistorických živočichů) a v Doubravě kulmské droby a břidlice. Oblasti v Třesínsku se říká pohřbený kras a je součástí „Severomoravského krasu“ V období pliocénu (poslední část 3-hor) a miocénu (předposlední část 3-hor) v oblasti Hornomoravského úvalu, Třesínského prahu a Mohelnické brázdy došlo k poklesu ker. Tektonické pohyby v této oblasti stále neustaly.

6 Geomorfologie Litovelské Pomoraví se rozkládá v údolní nivě (část údolí, která je pravidelně zplavována) řeky Moravy v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Hornomoravský úval patří k subprovincii Západní Karpaty, zatímco Mohelnická brázda patří k subprovincii Česká vysočina. Na tomto území se setkává velmi staré podloží České vysočiny s mladými Západními Karpaty. Výška se pohybuje od 210 m až po 345 m. Nejvyššími body jsou Jelení vrch a Třesín, které mají 344,9 m.

7 Fauna Mezi ryby v Moravě patří střevle potoční, mník jednovousý a ouklejka pruhovaná. V Litovelském Pomoraví se nachází populace cenných ohrožených živočišných druhů. Patří mezi ně: listonoh jarní, žábronožka sněžní, bobr evropský, vydra říční, ledňáček říční, volavka popelavá a včelojed lesní.

8 Flora Lesní prostory v Litovelském Pomoraví jsou většinou přirozeného původu. Jsou zde převážně lužní lesy, dubohabrové háje, lipové dubohabřiny a olšiny. V nivách řeky Moravy se ve velkém počtu vyskytují rákosiny, vysoké ostřice. Vyskytují se zde: bělozářka obecná, bojínek tuhý, orsej jarní, česnek medvědí a mnoho dalších.

9 Klima Klima oblasti je charakteristické mírnými zimami i léty a poměrně nízkým počtem srážek (600mm) Průměrná teplota 8 - 9°C

10 Lužní lesy Lužní lesy jsou hlavní předmět ochrany Litovelského pomoraví. Jejich charakter je dán vysokou hladinou podzemní vody a jarními záplavami. Je zde několik přírodních rezervací a mezi ně patří: Ramena řeky Moravy a Vrapač, Litovelské luhy, Hejtmanka, Kenický a Panenský les.

11 Řeka Morava Tok řeky Moravy vytváří v Litovelském Pomoraví ojedinělý typ krajiny - tzv. „vnitrozemskou říční deltu“. Řeka je zde z velké části neregulovaná a díky tomu můžeme vidět přirozený vývoj koryta. Žije zde mnoho ryb, mezi nejrozšířenější druhy patří: střevle potoční, mník jednovousý a ouklejka pruhovaná.

12 Ludmírovské vrchoviny Jedná se o krasový kopec v Třesíně. Je zajímavý hlavně z geologického a geomorfologického hlediska. V místech kde vystupuje vápenec na povrch, se vyskytují krasové jevy. Vznikl zde jeskynní systém „Mladečských jeskyní“ Délka jejich chodeb je 1250 m, ale pro veřejnost je jen 380 m. V prostorách dnešního vchodu, v Dómu mrtvých a v lomové stěně se našli přes 100 různých úlomků kostí a zubů Homo sapiens sapiens.

13 Zdroje http://kolo.cz/clanek/nenarocna-cykloturistika-litovelskym-pomoravim/kategorie/vylety-s-detmi http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-morava/hana-olomoucko/6257-chko_litovelske_pomoravi/ http://www.treking.cz/regiony/podesy.htm http://ucebnice.eko-g.cz/uzemi.html http://www.foto-rumanek.cz/bledule-a-snezenky-litovelske-pomoravi/ http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=Geologie&site=CHKO_litovelske_pomoravi_cz http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Litovelsk%C3%A9_Pomorav%C3% AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Litovelsk%C3%A9_Pomorav%C3% AD http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99etihory http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adoln%C3%AD_niva http://www.geocaching.com/geocache/GC20FPJ_litovelske-pomoravi-aneb-vodacka-earthcache?guid=ca894a8c-078c- 49dd-97fa-ad78793e5c3c http://www.geocaching.com/geocache/GC20FPJ_litovelske-pomoravi-aneb-vodacka-earthcache?guid=ca894a8c-078c- 49dd-97fa-ad78793e5c3c http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2014-rg/2014_Koutna.pdf http://botany.cz/cs/carex-elata/ http://www.chovzvirat.cz/zvire/1027-lednacek-ricni/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD http://virtus.upol.cz/fotogalerie.php?typ=mzchu&id=11 http://naturephoto.tyto.cz/?page=gallery&cat=6650&style=foto&backid=9 http://www.biolib.cz/cz/image/id103792/ http://www.olomoucky-kraj.com/object.php?object=36 http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-morava/hana-olomoucko/5711-mladecske-jeskyne/ http://vlcekondrej.blog.cz/0907/krasy-podzemi http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2014-rg/2014_Koutna.pdf http://www.slideshare.net/mirijovsky/a-new-remote-sensing-methodology-for-detailed-international-mapping-in-the-v4- region http://www.slideshare.net/mirijovsky/a-new-remote-sensing-methodology-for-detailed-international-mapping-in-the-v4- region Vypracoval: David Ličko


Stáhnout ppt "Litovelské Pomoraví. Základní informace Rozloha: 96km 2 Založena roku 1990 z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a na něj navazujícího."

Podobné prezentace


Reklamy Google