Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Litovelské Pomoraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Litovelské Pomoraví."— Transkript prezentace:

1 Litovelské Pomoraví

2 Základní informace Rozloha: 96km2
Založena roku 1990 z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a na něj navazujícího komplexu lužních lesů. Oblast je také chráněna jako ptačí oblast.

3

4

5 Geologie Základním geologickým rysem celého území je kerná stavba.
Geologické podloží tvoří v Třesínsku štěrkopísky a devonské vápence (vznikl usazováním schránek prehistorických živočichů) a v Doubravě kulmské droby a břidlice. Oblasti v Třesínsku se říká pohřbený kras a je součástí „Severomoravského krasu“ V období pliocénu (poslední část 3-hor) a miocénu (předposlední část 3-hor) v oblasti Hornomoravského úvalu, Třesínského prahu a Mohelnické brázdy došlo k poklesu ker. Tektonické pohyby v této oblasti stále neustaly.

6 Geomorfologie Litovelské Pomoraví se rozkládá v údolní nivě (část údolí, která je pravidelně zplavována) řeky Moravy v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Hornomoravský úval patří k subprovincii Západní Karpaty, zatímco Mohelnická brázda patří k subprovincii Česká vysočina. Na tomto území se setkává velmi staré podloží České vysočiny s mladými Západními Karpaty. Výška se pohybuje od 210 m až po 345 m. Nejvyššími body jsou Jelení vrch a Třesín, které mají 344,9 m.

7 Fauna Mezi ryby v Moravě patří střevle potoční, mník jednovousý a ouklejka pruhovaná. V Litovelském Pomoraví se nachází populace cenných ohrožených živočišných druhů. Patří mezi ně: listonoh jarní, žábronožka sněžní, bobr evropský, vydra říční, ledňáček říční, volavka popelavá a včelojed lesní.

8 Flora Lesní prostory v Litovelském Pomoraví jsou většinou přirozeného původu. Jsou zde převážně lužní lesy, dubohabrové háje, lipové dubohabřiny a olšiny. V nivách řeky Moravy se ve velkém počtu vyskytují rákosiny, vysoké ostřice. Vyskytují se zde: bělozářka obecná, bojínek tuhý, orsej jarní, česnek medvědí a mnoho dalších.

9 Klima Klima oblasti je charakteristické mírnými zimami i léty a poměrně nízkým počtem srážek (600mm) Průměrná teplota 8 - 9°C

10 Lužní lesy Lužní lesy jsou hlavní předmět ochrany Litovelského pomoraví. Jejich charakter je dán vysokou hladinou podzemní vody a jarními záplavami. Je zde několik přírodních rezervací a mezi ně patří: Ramena řeky Moravy a Vrapač, Litovelské luhy, Hejtmanka, Kenický a Panenský les. 

11 Řeka Morava Tok řeky Moravy vytváří v Litovelském Pomoraví ojedinělý typ krajiny - tzv. „vnitrozemskou říční deltu“. Řeka je zde z velké části neregulovaná a díky tomu můžeme vidět přirozený vývoj koryta. Žije zde mnoho ryb, mezi nejrozšířenější druhy patří: střevle potoční, mník jednovousý a ouklejka pruhovaná.

12 Ludmírovské vrchoviny
Jedná se o krasový kopec v Třesíně. Je zajímavý hlavně z geologického a geomorfologického hlediska. V místech kde vystupuje vápenec na povrch, se vyskytují krasové jevy. Vznikl zde jeskynní systém „Mladečských jeskyní“ Délka jejich chodeb je 1250 m, ale pro veřejnost je jen 380 m. V prostorách dnešního vchodu, v Dómu mrtvých a v lomové stěně se našli přes 100 různých úlomků kostí a zubů Homo sapiens sapiens.

13 Zdroje Vypracoval: David Ličko
Vypracoval: David Ličko


Stáhnout ppt "Litovelské Pomoraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google