Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná příprava JSDH v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci ÚO Prostějov plk.Ing.Petr Ošlejšek mjr.Ing.Alice Hrubá HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná příprava JSDH v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci ÚO Prostějov plk.Ing.Petr Ošlejšek mjr.Ing.Alice Hrubá HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov."— Transkript prezentace:

1 Odborná příprava JSDH v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci ÚO Prostějov plk.Ing.Petr Ošlejšek mjr.Ing.Alice Hrubá HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov

2 Praktické provádění činností Zaměstnání na pracovištích –Instruktor + pomocník –družstva max. 10 osob Doba zaměstnání na pracovišti cca 1 hodina –15 min. – opakování, teoretické zásady –45 min. – praktické zaměstnání Vhodné prostory, výcvikové plochy AČR, nevyužívané průmyslové areály apod..

3 Srubový tábor AČR – Hamry VVP Dědice

4 Příklad organizace pracovišť Povodně II Stany I Zdrav. I+II EC I+II Evakuace II Škodliviny I Evakuace I Stany II Škodliviny II Spojení I Spojení II Povodně I

5 ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO JSDH MĚSTA PROSTĚJOV MĚSTA OLOMOUC HAMRY 7.10.2006

6 Cíle oprezentovat jednotkám SDH obcí činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva ozajistit zvýšení odborné úrovně členů JSDH obcí opotvrdit efektivitu zapojení JSDH obcí do plnění úkolů ochrany obyvatelstva oověřit vhodnost formy odborné přípravy ozapojit příslušníky odd. OO a PLA a odd. IZS do odborné přípravy JSDH obcí

7 Forma 12 pracovišť s odborným výkladem a praktickou činností Cílem odborné přípravy je především prezentace rozsahu a obsahu činností. (Pro efektivní odbornou přípravu nutno rozdělit zaměstnání na dva dny)

8 Organizátoři HZS Olomouckého kraje ÚO Prostějov –odd. OO a PLA –prac. IZS a služeb –CPS Prostějov, PS Konice ÚO Olomouc –CPS Olomouc Krajské ředitelství –Odbor OO a PLA –Odbor IZS –Psychologická služba Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ÚO Prostějov Městský úřad Prostějov Magistrát města Olomouc Česká asociace hasičských důstojníků

9 Zúčastněné jednotky JSDH města Prostějov Vrahovice Źešov Krasice Domamyslice Čechovice JSDH města Olomouc 49 osob 67 osob

10 PRACOVIŠTĚ

11 Povodně základní typy povodní organizace protipovodňové ochrany hlásná služby (profily, odečítání z vodoměrné tyče) pohyb ve vodním toku zajištění objektu proti vniknutí vody provizorní protipovodňové hráze výstavba protipovodňové hráze z pytlů s pískem další technické prostředky čerpání vody při povodních nebezpečí zřícení objektů vysoušeče a jejich nasazení, odstraňování naplaveného bláta hygienické zásady, desinfekce elektrozařízení při povodních

12 Nouzové krytí střech, likvidace polomů Střechy typy střech, nosná konstrukce střechy, charakter poškození nebezpečí (vítr, plachta..) kotevní bod, jištění hasiče nouzové připevnění uvolněného pláště střechy (hřebíky, lana..) provizorní konstrukce pro plachtu – latě natažení plachty na konstrukci uchycení plachty na konstrukci Polomy jištění, ochranné pomůcky vyznačení nebezpečné oblasti dopadu nebezpečí pádu stromu (zásady kácení) práce s pilou ve výškách strhávání větví

13 Závaly, sesuvy půdy závaly zeminou, stavební sutí, kamenem označení nebezpečné oblasti bezpečnostní opatření při pohybu v nebezpečné oblasti materiál na pažení – dřevo, spec.pažící tyče, kulatina, desky zásady při instalaci pažnic výkopové práce využití technických prostředků – zemní stroje, sací bagry použití nouzových prostředků – žebře apod..

14 Stabilizace stavebních konstrukcí základní typy konstrukcí (nosné, nenosné, konstrukční systémy budov – stěnový, sloupový označení nebezpečné oblasti bezpečnostní opatření při pohybu v nebezpečném prostoru materiál na stabilizaci konstrukcí – dřevo, spec.pažící tyče, kulatina, desky vyztužení stropu vyztužení okenního otvoru, vyztužení stěny využití nouzových prostředků

15 Evakuace obyvatelstva práva povinnosti občanů ve vztahu k evakuaci, evakuace zvířat evakuační střediska, (označení, evidence osob, poskytování základních informací) evakuační zavazadlo

16 Zajištění nouzového přežití obyvatelstva zajištění nouzového ubytování hygiena v podmínkách nouzového přežití zajištění stravování obsluha topidel

17 Zásahy na nebezpečné a neznámé látky prvotní opatření organizace místa zásahu ochranné prostředky hasiče, improvizované ochranné prostředky

18 Dekontaminace osob a obyvatelstva dekontaminace hasiče, dekontaminace obyvatelstva a techniky

19 Používání elektrozařízení při mimořádných událostech bezpečnost při práci obsluha EC speciální technické prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací

20 Poskytování první pomoci zásady první pomoci resuscitace stabilizace

21 Zásady komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události obecné zásady komunikace komunikace s postiženými

22 Prostředky pro nouzové přežití kontejner pro nouzové přežití výstavba stanu

23 Materiál humanitární pomoci – sklad Hamry ukázka materiálu humanitární pomoci

24 Nutné návaznosti 1.Proškolení velitele v kurzu 2.Velitel proškolí svoji jednotku 3.Cvičení pro jednotku 4.Využití při reálných událostech

25 EVAKUACE Prostějov 5.10.2006 Součást cvičení KŠ ORP Prostějov Povodně ve správním obvodě ORP Prostějov

26 I. Evakuace skupiny studentů studenti RG Prostějov evakuace do prostoru pro nouzové ubytování v objektu HZS Olomouckého kraje - Hamry

27 ZPROVOZNĚNÍ MÍSTA NOUZOVÉHO UBYTOVÁNÍ SRUBOVÝ TÁBOR AČR HAMRY Hamry 6.10.2006 Cvičení pro JSDH obce

28 Časový sled činností 01:30 –rozhodnutí o potřebě evakuace dalších osob předpokládá se potřeba zajisti nouzové ubytování pro cca 50 osob –místo nouzového ubytování - srubový tábor AČR. Pro zprovoznění tábora byly určeny jednotka města Prostějov –OPIS povolává jednotku města Prostějov do Hamer 02:00 –soustředění jednotek ve skladě Hamry (cca 27 členů JSDH)

29 Časový sled činností 02:15 –rozdělení jednotky na II. skupiny A) zajištění vývozu materiálu ze skladu (odd. OO a PLA) B) příprava srubového tábora pro zprovoznění – zajištění osvětlení (výpadek el. energie v celém areálu) (odd. IZS) 03:00 –rozdělení jednotky na III. skupiny A) zajištění výstavby 3 ks stanů (převlékárny a sprchy) včetně ohřevu vody a osvětlení (IZS + OO a PLA) B)Osvětlení tábora, zprovoznění sociálního zařízení, příprava stravy („KIS“) C) příprava srubů pro nouzové ubytování – deky, spacáky, náhradní oděvy (IZS + OO a PLA)

30 Zprovoznění tábora – příprava osvětlení

31 Zprovoznění tábora – dovoz materiálu

32 Zprovoznění tábora – výstavba stanů

33 Zprovoznění tábora – zprovoznění EC

34 Zprovoznění tábora – zprovoznění sprchy

35 Časový sled činností 04:00 –Probuzení evakuovaných studentů – informování o nutnosti přesunu do dalšího místa nouzového ubytování – přesun pěšky cca 3km. 04:50 –Příjem evakuovaných v srubovém táboře a jejich ubytování

36 Zprovoznění tábora – příjem evakuovaných

37 Poznatky z evakuace a přípravy nouzového ubytování Pozitiva –ověření možnosti využití tábora pro nouzové ubytování –využití jednotek pro vývoz materiálu ze skladu a zprovoznění tábora –dobrá úroveň znalostí JSDH města –odborná příprava v OO v roce 2005 Bude nutné řešit -obměna EC uložených ve skladu Hamry – v zátěži se objevily poruchy -doplnění osvětlovacích souprav -střídání členů a příslušníků HZS -zapojení i dalších jednotek z území, především JPO V -dopravní prostředky pro vývoz materiálu ze skladu – KN + valník -úprava evakuačního střediska Hamry – sociální zařízení, oddělené prostory apod..


Stáhnout ppt "Odborná příprava JSDH v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci ÚO Prostějov plk.Ing.Petr Ošlejšek mjr.Ing.Alice Hrubá HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov."

Podobné prezentace


Reklamy Google