Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov"— Transkript prezentace:

1 HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov
Odborná příprava JSDH v oblasti ochrany obyvatelstva v rámci ÚO Prostějov plk.Ing.Petr Ošlejšek mjr.Ing.Alice Hrubá HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov

2 Praktické provádění činností
Zaměstnání na pracovištích Instruktor + pomocník družstva max. 10 osob Doba zaměstnání na pracovišti cca 1 hodina 15 min. – opakování, teoretické zásady 45 min. – praktické zaměstnání Vhodné prostory, výcvikové plochy AČR, nevyužívané průmyslové areály apod..

3 Srubový tábor AČR – Hamry VVP Dědice

4 Příklad organizace pracovišť
Povodně II Stany I Zdrav. I+II EC I+II Evakuace II Škodliviny I Evakuace I Stany II Škodliviny II Spojení I Spojení II Povodně I

5 ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO JSDH
MĚSTA PROSTĚJOV MĚSTA OLOMOUC HAMRY

6 prezentovat jednotkám SDH obcí činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva
Cíle prezentovat jednotkám SDH obcí činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva zajistit zvýšení odborné úrovně členů JSDH obcí potvrdit efektivitu zapojení JSDH obcí do plnění úkolů ochrany obyvatelstva ověřit vhodnost formy odborné přípravy zapojit příslušníky odd. OO a PLA a odd. IZS do odborné přípravy JSDH obcí

7 12 pracovišť s odborným výkladem a praktickou činností
Forma 12 pracovišť s odborným výkladem a praktickou činností Cílem odborné přípravy je především prezentace rozsahu a obsahu činností. (Pro efektivní odbornou přípravu nutno rozdělit zaměstnání na dva dny)

8 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Městský úřad Prostějov
Organizátoři HZS Olomouckého kraje ÚO Prostějov odd. OO a PLA prac. IZS a služeb CPS Prostějov, PS Konice ÚO Olomouc CPS Olomouc Krajské ředitelství Odbor OO a PLA Odbor IZS Psychologická služba Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Městský úřad Prostějov Magistrát města Olomouc Česká asociace hasičských důstojníků

9 JSDH města Prostějov JSDH města Olomouc Zúčastněné jednotky Vrahovice
Źešov Krasice Domamyslice Čechovice JSDH města Olomouc 49 osob 67 osob

10 PRACOVIŠTĚ

11 Povodně základní typy povodní organizace protipovodňové ochrany
hlásná služby (profily, odečítání z vodoměrné tyče) pohyb ve vodním toku zajištění objektu proti vniknutí vody provizorní protipovodňové hráze výstavba protipovodňové hráze z pytlů s pískem další technické prostředky čerpání vody při povodních nebezpečí zřícení objektů vysoušeče a jejich nasazení, odstraňování naplaveného bláta hygienické zásady, desinfekce elektrozařízení při povodních

12 Nouzové krytí střech, likvidace polomů
Střechy typy střech, nosná konstrukce střechy, charakter poškození nebezpečí (vítr, plachta..) kotevní bod, jištění hasiče nouzové připevnění uvolněného pláště střechy (hřebíky, lana..) provizorní konstrukce pro plachtu – latě natažení plachty na konstrukci uchycení plachty na konstrukci Polomy jištění, ochranné pomůcky vyznačení nebezpečné oblasti dopadu nebezpečí pádu stromu (zásady kácení) práce s pilou ve výškách strhávání větví

13 Závaly, sesuvy půdy závaly zeminou, stavební sutí, kamenem
označení nebezpečné oblasti bezpečnostní opatření při pohybu v nebezpečné oblasti materiál na pažení – dřevo, spec.pažící tyče, kulatina, desky zásady při instalaci pažnic výkopové práce využití technických prostředků – zemní stroje, sací bagry použití nouzových prostředků – žebře apod..

14 Stabilizace stavebních konstrukcí
základní typy konstrukcí (nosné, nenosné, konstrukční systémy budov – stěnový, sloupový označení nebezpečné oblasti bezpečnostní opatření při pohybu v nebezpečném prostoru materiál na stabilizaci konstrukcí – dřevo, spec.pažící tyče, kulatina, desky vyztužení stropu vyztužení okenního otvoru, vyztužení stěny využití nouzových prostředků

15 práva povinnosti občanů ve vztahu k evakuaci, evakuace zvířat
Evakuace obyvatelstva práva povinnosti občanů ve vztahu k evakuaci, evakuace zvířat evakuační střediska, (označení, evidence osob, poskytování základních informací) evakuační zavazadlo

16 Zajištění nouzového přežití obyvatelstva
zajištění nouzového ubytování hygiena v podmínkách nouzového přežití zajištění stravování obsluha topidel

17 Zásahy na nebezpečné a neznámé látky
prvotní opatření organizace místa zásahu ochranné prostředky hasiče, improvizované ochranné prostředky

18 dekontaminace hasiče, dekontaminace obyvatelstva a techniky
Dekontaminace osob a obyvatelstva dekontaminace hasiče, dekontaminace obyvatelstva a techniky

19 Používání elektrozařízení při mimořádných událostech
bezpečnost při práci obsluha EC speciální technické prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací

20 Poskytování první pomoci
zásady první pomoci resuscitace stabilizace

21 Zásady komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události
obecné zásady komunikace komunikace s postiženými

22 kontejner pro nouzové přežití
Prostředky pro nouzové přežití kontejner pro nouzové přežití výstavba stanu

23 ukázka materiálu humanitární pomoci
Materiál humanitární pomoci – sklad Hamry ukázka materiálu humanitární pomoci

24 Nutné návaznosti Proškolení velitele v kurzu
Velitel proškolí svoji jednotku Cvičení pro jednotku Využití při reálných událostech

25 EVAKUACE Prostějov 5.10.2006 Součást cvičení KŠ ORP Prostějov
Povodně ve správním obvodě ORP Prostějov

26 I. Evakuace skupiny studentů
studenti RG Prostějov evakuace do prostoru pro nouzové ubytování v objektu HZS Olomouckého kraje - Hamry

27 ZPROVOZNĚNÍ MÍSTA NOUZOVÉHO UBYTOVÁNÍ SRUBOVÝ TÁBOR AČR HAMRY
Cvičení pro JSDH obce

28 01:30 02:00 Časový sled činností
rozhodnutí o potřebě evakuace dalších osob předpokládá se potřeba zajisti nouzové ubytování pro cca 50 osob místo nouzového ubytování - srubový tábor AČR. Pro zprovoznění tábora byly určeny jednotka města Prostějov OPIS povolává jednotku města Prostějov do Hamer 02:00 soustředění jednotek ve skladě Hamry (cca 27 členů JSDH)

29 02:15 03:00 Časový sled činností rozdělení jednotky na II. skupiny
A) zajištění vývozu materiálu ze skladu (odd. OO a PLA) B) příprava srubového tábora pro zprovoznění – zajištění osvětlení (výpadek el. energie v celém areálu) (odd. IZS) 03:00 rozdělení jednotky na III. skupiny A) zajištění výstavby 3 ks stanů (převlékárny a sprchy) včetně ohřevu vody a osvětlení (IZS + OO a PLA) B)Osvětlení tábora, zprovoznění sociálního zařízení, příprava stravy („KIS“) C) příprava srubů pro nouzové ubytování – deky, spacáky, náhradní oděvy (IZS + OO a PLA)

30 Zprovoznění tábora – příprava osvětlení

31 Zprovoznění tábora – dovoz materiálu

32 Zprovoznění tábora – výstavba stanů

33 Zprovoznění tábora – zprovoznění EC

34 Zprovoznění tábora – zprovoznění sprchy

35 Časový sled činností 04:00 Probuzení evakuovaných studentů – informování o nutnosti přesunu do dalšího místa nouzového ubytování – přesun pěšky cca 3km. 04:50 Příjem evakuovaných v srubovém táboře a jejich ubytování

36 Zprovoznění tábora – příjem evakuovaných

37 Pozitiva Bude nutné řešit
Poznatky z evakuace a přípravy nouzového ubytování Pozitiva ověření možnosti využití tábora pro nouzové ubytování využití jednotek pro vývoz materiálu ze skladu a zprovoznění tábora dobrá úroveň znalostí JSDH města –odborná příprava v OO v roce 2005 Bude nutné řešit obměna EC uložených ve skladu Hamry – v zátěži se objevily poruchy doplnění osvětlovacích souprav střídání členů a příslušníků HZS zapojení i dalších jednotek z území, především JPO V dopravní prostředky pro vývoz materiálu ze skladu – KN + valník úprava evakuačního střediska Hamry – sociální zařízení, oddělené prostory apod..


Stáhnout ppt "HZS Olomouckého kraje - ÚO Prostějov"

Podobné prezentace


Reklamy Google