Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předsednictvo RVŠ dne 17. 6. 2010 Vladimír Kebo Informace o Kulatém stolu SPD a RVŠ dne 25. 5. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předsednictvo RVŠ dne 17. 6. 2010 Vladimír Kebo Informace o Kulatém stolu SPD a RVŠ dne 25. 5. 2010."— Transkript prezentace:

1 Předsednictvo RVŠ dne 17. 6. 2010 Vladimír Kebo Informace o Kulatém stolu SPD a RVŠ dne 25. 5. 2010

2 Program Diskuse se bude týkat následujících témat: Spolupráce průmyslu a univerzit z pohledu konkurenceschopnosti ČR, R. Špicar Podpora spolupráce a reforma výzkumu, vývoje a inovací, V. Haasz Podněty reformy terciárního vzdělávání -Podpora spolupráce průmyslu a univerzit?, K. Rais Kulatý stůl bude hledat odpovědi na tyto otázky: Potřebuje ČR Národní inovační strategii? Co dále s reformami pro podporu konkurenceschopnosti v České republice? Jsou univerzity a průmysl klíčem ke znalostní společnosti? 2

3 Závěry 2009 Otevřít diskusi na vládní úrovni se zástupci technických vysokých škol a podniků, která by jasně definovala hospodářskou politiku České republiky a současně technického vysokoškolského vzdělávání ve spojitosti s požadavky průmyslu. Probíhaly drobné diskuze, ale bod jedna nebyl splněn. Přehodnotit omezení prostředků ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj v následujících 3 letech na úroveň roku 2009, podporovat a zajistit prostředky na českou účast v technologických platformách Splněno. Za ROK 2010, OHROŽENO PRO LÉTA NÁSLEDUJÍCÍ 3

4 Závěry 2009 Efektivně nastavit vznikající Technologickou agenturu jako platformu účinné podpory výsledků spolupráce vysokých škol, dalších výzkumných organizací a podniků. Splněno. Zjednodušit systém čerpání prostředků ze strukturálních fondů na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v souladu s jejich posláním a dobrými mravy, preferovat obsah projektu nad formou. Proveden byl přesný opak, přestože stále převažuje forma nad obsahem. Zjednodušit odpočet daní pro VaV a zvýhodnit nákup služeb pro VaV od výzkumných organizací. Nebylo splněno a je třeba otevřít veřejné diskuse na dané téma 4

5 Závěry 2010 Výzva zástupců průmyslových podniků a technických vysokých škol vládě Zástupci vysokých škol z Ostravy, Prahy, Brna, Zlína a Opavy a podnikatelské sféry vyzývají vládu k následujícím opatřením, jejichž návrhy vzešly z debaty u kulatého stolu dne 25. května 2010 na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě v Ostravě. Diskuse o spolupráci technických univerzit a průmyslu se zúčastnilo na pět desítek představitelů technických vysokých škol, Akademie věd ČR, zaměstnavatelských organizací i jednotlivých podniků. 5

6 Závěry 2010 Doporučujeme vládě, aby ve vazbě na hospodářskou strategii modifikovala strukturu vzdělávacího systému a vytvořila motivační mechanizmy k zefektivnění spolupráce vysokých škol a průmyslu. Prvním krokem by měla být podpora „podnikových stipendií“, tedy vytvoření podmínek pro jejich aktivní podporu. Kulatý stůl pozitivně ohodnotil návrhy Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání publikované na stránkách MŠMT 1, zejména v oblasti řízení VŠ, a jejich více-zdrojového financování. 6

7 Závěry 2010 Akreditační procedury v technických a přírodovědných programech musí vycházet z globálního charakteru inženýrského vzdělávání a reflektovat potřebu vyšší úrovně spolupráce vysokých škol a průmyslu. Zvýraznit tak (legislativně zakotvit) 3. roli vysokých škol. Využití evropských zdrojů pro financování VaV v aplikační sféře bude klíčové pro globální konkurenceschopnost průmyslových podniků a vysokých škol, jejichž kvalita je rozhodující pro tvorbu vysoce kvalifikované pracovní síly. 7

8 Závěry 2010 V rámci kulatého stolu byly pozitivně přijaty závěry projektu OECD „Inovační strategie", na téma „Posilování spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu, vývoji a inovacích", (kulatý stůl MŠMT dne 31.3.2010. Využití evropských zdrojů pro financování VaV v aplikační sféře bude klíčové pro globální konkurenceschopnost průmyslových podniků a vysokých škol, jejichž kvalita je rozhodující pro tvorbu vysoce kvalifikované pracovní síly. 8

9 Závěry 2010 Je třeba aktivně podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, vysokými školami a ústavy AV ČR podílejícími se na výzkumu podporovaném EC (7RP), v mezinárodních výzkumných centrech (např. CERN) a v evropských infrastrukturních zařízeních (typu FAIR či ELI), která by vedla ke zvýšenému uplatnění českých firem při jejich budování a provozu. 9


Stáhnout ppt "Předsednictvo RVŠ dne 17. 6. 2010 Vladimír Kebo Informace o Kulatém stolu SPD a RVŠ dne 25. 5. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google