Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhFilozofie TémaFilozofie Tematická oblastFilozofie NázevÚvod do filozofie a světový názor AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkSrpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník AnotaceSN a jeho podoby, antropomorfismus a vývoj filozofie jako vědy Přínos/cílové kompetenceOrientace žáků v základních pojmech SN a vývoje filozofie VY_32_INOVACE_52_ 01

2 SVĚTOVÝ NÁZOR SVĚTOVÝ NÁZOR: je soustava názorů na svět jako celek, jeho původ, povahu a postavení člověka v tomto celku. Nevznikl ihned se vznikem společnosti. Postupem času se utvářel! Vzniká s AUTOREFLEXÍ /uvědomovat si SÁM-SEBE / Vede to k větší samostatnosti. Snažil se objevovat a vysvětlovat nepoznané (na úrovni tehdejší praxe). Do názoru jedince se vkrádá řada ILUZORNÍCH PŘEDSTAV – jež výrazně mění jeho SN.

3 FILOZOFIE FILOZOFIE = (řecky φιλοσοφία, složenina ze slov φιλώ FILEIN - milovat (filó) miluji, objímám, líbám SOFÍA – σοφία (sofía) moudrost ) Je to vědaJe to věda zkoumající neempirické otázky: o smyslu života, možnostech poznání, podstatě světa a vesmíru apod. // Věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení //

4 ANTROPOMORFISMUS ANTROPOMORFISMUS /řec./ znamená přiřazování specifických lidských vlastností přírodním jevům ( zvířatům, rostlinám, přírodním silám - jako je blesk, hrom atd. ) // Polidšťování přírody // - všechny tyto úvahy nevznikaly z neznalosti, ale ze ZÁVISLOSTI ČLOVĚKA NA PŘÍRODĚ ( z jeho bezmocnosti, kterou si uvědomuje v konfrontaci s přírodními silami).

5 FILOZOFICKÝ SN FILOZOFICKÝ SN = je logicky zdůvodněnou, ucelenou soustavou názorů na základní otázky světa jako celku a postavení člověka v tomto světě. Odlišnost od jiných SN : a/ logicky zdůvodněné a vědecky podložené názory. b/ obecnost a komplexnost.

6 Vznik filozofického SN Vznik filozofického světového názoru je spojován s těmito mezníky: 1/ Oddělení práce duševní od práce fyzické. 2/ Vznik třídního uspořádání společnosti. 3/ Rozvoj vědních poznatků (v geometrii, astronomii, fyzice).

7 JINÉ SVĚTOVÉ NÁZORY: Filozofové v dějinách zastávali v ohledu SN, často dokonce i protichůdná stanoviska. Tvrdili, že filozofie směřuje k poznání tzv. ABSOLUTNA. Jedni viděli ABSOLUTNO jako BOHA /náboženské SN jako systémy/. Druzí je ztotožňovali s přírodou /přírodní filozofický SN/.

8 PŘEDMĚT FILOZOFIE Předmětem filozofie můžeme označit soustavu otázek, které si lidé kladou od nepaměti. - Co bylo na počátku a z čeho vznikl svět? - Čím vysvětlit účelnost v přírodě? - Co je podstatou rozmanitých /nevysvětlitelných/ jevů? - Co je člověk? - Co je to smrt a je to opravdu konec lidské existence? - Co je to vědomí a je-li svět poznatelný? - Jak má člověk správně žít? = (etická stránka) Filozofie se snažila rozumově a logicky zdůvodnit své odpovědi = odvodit je z ostatních poznatků a zkušeností!

9 GENEZE FILOZOFIE: Filozofické myšlení začalo vznikat v zemích nejvíce rozvinutých jako byla Indie, Čína, Egypt, a pod. Řekové systematizovali veškerá poznání STARŠÍCH CIVILIZACÍ ( Indů, Babylóňanů) do ucelené podoby.

10 1/ JEDINÁ A VŠE POJÍMAJÍCÍ VĚDA (týká se všech otázek = lékařství, astronomie, matematika a pod) 2/ JAKO OBECNÁ VĚDA (kdy dochází k vydělení speciálních oborů jako samostatné vědní disciplíny !!! ) Filozofie se zúžila na zkoumání nejobecnějších otázek veškerého jsoucna. Dvě vývojové etapy filozofie:

11 Pokus se odpovědět: Co je to SN a jak se liší od náboženského SN? Co znamená – Antropomorfismus? Popiš vývoj filozofie jako vědní disciplíny. Z jakých dvou slov vznikl název filozofie? Vzpomeneš si na základní otázky, jež si klade před sebe předmět filozofie? Co znamená – Agnosticismus?

12 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990 Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google