Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Excel Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015 Obsah semináře 1.Popis programu Excel 2.Základní dovednosti 3.Typy vkládaných dat 4.Formát buňky 5.Vzorce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Excel Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015 Obsah semináře 1.Popis programu Excel 2.Základní dovednosti 3.Typy vkládaných dat 4.Formát buňky 5.Vzorce."— Transkript prezentace:

1

2 MS Excel Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015

3 Obsah semináře 1.Popis programu Excel 2.Základní dovednosti 3.Typy vkládaných dat 4.Formát buňky 5.Vzorce 6.Funkce

4 Organizační informace Výukový materiál: http://is.bibs.czhttp://is.bibs.cz Odkaz: Veřejná knihovna e-objektů Opora: Využití ICT ve výuce (1. školení) Opora: Využití mob. dot. zař. (2. školení) Poslední kapitola: zadání DÚ + odkaz na test DÚ poslat školnímu koordinátorovi do 14 dnů (on zašle lektorovi) Tzn.: 2 školení = 2 DÚ = 2 testy

5 1. Popis programu Excel

6 MS Office Balíček programů Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, OneNote, Access Excel Tabulkový kalkulátor (procesor) OpenOffice.org – Calc, LibreOffice.org Formáty souborů – verze 2007 a 2010 – xlsx, xlsm, xltx, csv, pdf Formáty souborů – starších verzí – bez x na konci (xls, …)

7 Excel – popis okna horní část

8 Excel – popis okna dolní část

9 Buňky Buňka - průsečík sloupečku a řádku Sloupečky - označeny písmeny A, B,..., AA, AB,..., XFD (16 384) Řádky jsou očíslovány 1- 1048576 Označení buňky (např. B2)

10 Aktivní buňka Ukazatele myši

11 2. Základní dovednosti

12 Nastavení sloupců a řádků Sloupce Šířka – lze nastavit myší nebo na kartě Domů tlačítkem Formát buňky Výchozí šířka 8,43 znaků – počet znaků standartního písma (Calibri 11) Řádky Výška – lze nastavit myší nebo na kartě Domů tlačítkem Formát buňky Výchozí výška 12,75 bodů – řídí se podle zadaného výchozího písma

13 Výběr oblastí Výběr celého sloupce – klikem na písmeno v záhlaví sloupce Výběr celého řádku – klikem na číslo řádku Výběr souvislé oblasti – tažením myši se stisknutým levým tlačítkem nebo pomocí klávesy Shift a kurzorových kláves Výběr nesouvislé oblasti – Ctrl + tažením (vyklikáváním) myši Buňka zařazena do výběru jako první zůstává bílá

14 Editace dat Zadávání dat Data píšeme do dané buňky Ukončení zápisu – Enter, Tab, kurzorovou šipkou Oprava dat Úplný přepis – klikneme na buňku a obsah přepíšeme Oprava některých znaků – dvojklikem myši umístíme kurzor na opravované místo nebo pomocí klávesy F2 Rušení (mazání) dat Delete – smaže pouze obsah buňky Karta Domů – Úpravy – Vymazat – lze z buňky odstranit i obsah, formát, komentář odrážka

15 3. Typy vkládaných dat

16 Buňka – formát a obsah Formát buňky Souhrn nastavení vzhledu buňky Písmo – font, velikost, barva, řez Šírka sloupečku, výška řádku Ohraničení, barva výplně Zarovnání v buňce, zalomení textu,... Obsah buňky Co je v dané buňce zapsáno Typy vkládaných dat: – Text – Čísla – Datum a čas – Vzorce a funkce

17 Typ vkládaných dat – text Běžný text, řetězec znaků tvořených písmeny Někdy i řetězec tvořený číslicemi – Telefonní číslo – 605123456 – PSČ – 66491 – Číslo účtu – 0978451548/0300 – A další např. rodné číslo,... Buňce se dá přiřadit její textový formát Buňka s textovým formátem obsah zarovnává doleva

18 Typ vkládaných dat – čísla Nejčastěji čísla zapsaná pomocí číslic Někdy v buňce kromě číslic mohou být i písmena – Měna – 10,-Kč – Další číselné údaje s jednotkami Buňce se dá přiřadit její číselný formát s jednotkou Obsah buňky s číselným formátem lze použít při výpočtech Buňka s číselným formátem obsah zarovnává doprava

19 Typ vkládaných dat – Datum a čas Program Excel má nástroje (vzorce a funkce) na práci s časem a datem Buňku obsahující datum nebo čas je potřeba správně naformátovat Datum – Excel jej převádí na pořadové číslo (1.1.1900 – 1, 2.1.1900 – 2,...)

20 Typ vkládaných dat – Vzorce a funkce Excel je silný nástroj pro různé výpočty Vzorce a funkce lze vytvářet ručně nebo využít předdefinované Data v buňce obsahující vzorce nebo funkce musí začínat znakem =

21 Úkol Otevřete si program Excel Vyzkoušejte si změnu šířky sloupců a výšky řádků Vyzkoušejte si výběr řádků, sloupců, souvislé a nesouvislé oblasti Do několika buněk si zapište data vyzkoušejte si jejich vymazání a opravy a upravení typu buňky

22 4. Formát buňky

23 Formát buňky Jinými slovy – vzhled, nastavení, typ,... Word – formát písma, odstavce, stránky Excel – formát buňky (každou buňku lze nastavit, naformátovat jinak) Nastavení se může týkat: – Písma – Zarovnání v buňce – Typu vkládaných dat – Ohraničení buňky nebo její výplně;

24 Formát buňky – nástroje Písmo – font, velikost písma, řez písma, ohraničení buňky, barva výplně buňky, barva písma Zarovnání – ve svislém a vodorovném směru, zalomení textu, sloučení buněk Číslo – výběr typu dat – text, číslo, datum a čas,... Karta Domů části – Písmo, Zarovnání, Číslo

25 Formát buňky Dialogové okno – Formát buněk

26 Formát buněk – Číslo Nastavení typu dat: Obecný – výchozí nastavení Číslo – počet des. míst Měna, účetnický – číslo s jednotkou měny Datum a čas – různé formáty jejich zápisu Matematický – zápis velkých a malých čísel Text – přepne na text i řetězec zapsaný číslicemi Vlastní – lze nadefinovat vlastní formáty zápisu čísel

27 Formát buněk – Zarovnání Zarovnání textu v buňce ve vodorovném a svislém směru Zalomit text – víceřádkový zápis v jedné buňce Přizpůsobit buňce – automatická změna velikosti písma podle rozměrů buňky Sloučit buňky – více do jedné Orientace – text v buňce lze psát pod různým úhlem

28 Formát buněk – Písmo Nastavení týkající se písma v buňkách Font Řez písma Velikost Podtržení Barva Efekty – přeškrtnuté a indexy

29 Formát buněk – Ohraničení Nastavení čar ohraničujících buňky Styl – tvar čáry Barva čáry Předvolené – u vybrané oblasti: – Žádné – zruší čáry – Vnější – čára kolem oblasti – Vnitřní – čáry uvnitř oblasti Ohraničení – pomocí tlačítek lze zapínat a vypínat jednotlivé čáry

30 Formát buněk – Výplň Buňky lze vybarvit Lze použít – Jednu barvu – Různé přechodové barevné efekty – Různé vzorky

31 Úkol Sami si procvičte právě probraná nastavení: Přepínání mezi různými číselnými formáty Zarovnání textu v buňce – ve vodorovném a svislém směru, text psaný pod určitým úhlem, případně svisle, zalomit text a sloučit buňky Ohraničení – vytvořte tabulku, v níž ohraničíte všechny buňky a jinou čarou oddělíte záhlaví

32 Úkol Pomocí programu Excel vytvořte: Svůj rozvrh hodin, včetně časů zvonění. Stejnou barvou pozadí buňky vyznačte daný předmět v dané třídě. Klasifikační arch, do nějž si jména žáků přenesete ze školní matriky.

33 5. Vzorce

34 Vzorce a funkce v Excelu Excel - velké množství předdefinovaných funkcí a nástroje na tvorbu vlastních vzorců Lze využít v mnoha oblastech: – Finančnictví – Práce s datem a časem – Matematika – Statistika – Databáze – Logické funkce – Textové funkce – A další

35 Pravidla pro zápis vzorců Zadávají se do buňky stejně jako číslo nebo text Zobrazují se v poli vzorců, kde se dají také jednoduše opravovat Musí začínat vždy znakem rovnítka Musí splňovat matematické zákonitostí a konvence

36 Matematické operátory + sčítání - odčítání * násobení / dělení ^ umocňování

37 Zápis vzorce B2 – zadaná hodnota (2) C2 – zadaná hodnota (5) D2 – zapsán vzorec na součet hodnot z B2 a C2 (=B2+C2)

38 Vzhled tabulky po ukončení editace D2 – zobrazí se výsledek výpočtu Řádek vzorců – skutečný obsah buňky

39 Úkol Do tabulky doplňte vzorce na výpočet obsahu a obvodu obdélníku

40 6. Funkce

41 Předdefinované funkce v Excelu Velké množství předdefinovaných funkcí - Excel je velmi silný nástroj Struktura funkce =NÁZEV(argument1;argument1;…) Zápis funkce: – Přímo do buňky nebo na řádek vzorců (pokud známe přesně název funkce, včetně způsobu syntaxe všech argumentů) – Pomocí průvodce (pohodlnější a méně chybový) – Oba postupy lze kombinovat (vzorec vytvořený pomocí průvodce, lze upravovat ručně v řádků vzorců)

42 Oblasti použití předdefinovaných funkcí Finanční funkce Funkce data a času Matematické a trigonometrické funkce Statistické funkce Vyhledávací funkce Funkce databáze a správy seznamu Textové funkce Logické funkce Informační funkce Funkce pro zjištění typu hodnoty nebo odkazu

43 Karta Vzorce a okno Vložit funkci

44 1 – výpočet aritmetický průměru Vzorec vytvořený ručně bez použití předdefinované funkce (součet čísel dělený jejich počtem)

45 2 – výpočet aritmetický průměru Vzorec vytvořený pomocí nástroje Vložit funkci Argumenty – buňky se vstupními hodnotami odděleny středníkem

46 3 – výpočet aritmetický průměru Vzorec vytvořený pomocí nástroje Vložit funkci Argumenty – buňky se vstupními hodnotami zadány rozsahem

47 Oprava funkce Úpravy nebo opravy vytvořené funkce – nejlépe přímo v řádku vzorců Změna vstupních hodnot (argumentů) – okamžitý přepočet výsledku

48 Úkol V programu Excel napište cca 10 čísel do buněk pod sebe a do dalších tří buněk vytvořte třemi různými způsoby vzorec na výpočet aritmetického průměru.

49 Vypracování Testu Otevřete si stránku is.bibs.cz Odkaz: Veřejná knihovna e-objektů Opora: Využití ICT ve výuce (1. školení) Poslední kapitola: zadání DÚ + odkaz na test Test není časově omezen Po dokončení se Vám ukáží správné odpovědi

50 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MS Excel Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015 Obsah semináře 1.Popis programu Excel 2.Základní dovednosti 3.Typy vkládaných dat 4.Formát buňky 5.Vzorce."

Podobné prezentace


Reklamy Google