Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015"— Transkript prezentace:

1

2 Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015
MS Excel Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015

3 Obsah semináře Popis programu Excel Základní dovednosti
Typy vkládaných dat Formát buňky Vzorce Funkce

4 Organizační informace
Výukový materiál: Odkaz: Veřejná knihovna e-objektů Opora: Využití ICT ve výuce (1. školení) Opora: Využití mob. dot. zař. (2. školení) Poslední kapitola: zadání DÚ + odkaz na test DÚ poslat školnímu koordinátorovi do 14 dnů (on zašle lektorovi) Tzn.: 2 školení = 2 DÚ = 2 testy

5 1. Popis programu Excel

6 MS Office Balíček programů
Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, OneNote, Access Excel Tabulkový kalkulátor (procesor) OpenOffice.org – Calc, LibreOffice.org Formáty souborů – verze 2007 a 2010 xlsx, xlsm, xltx, csv, pdf Formáty souborů – starších verzí bez x na konci (xls, …)

7 Excel – popis okna horní část

8 Excel – popis okna dolní část

9 Buňky Buňka - průsečík sloupečku a řádku
Sloupečky - označeny písmeny A, B, ..., AA, AB, ..., XFD (16 384) Řádky jsou očíslovány Označení buňky (např. B2)

10 Aktivní buňka Ukazatele myši

11 2. Základní dovednosti

12 Nastavení sloupců a řádků
Sloupce Šířka – lze nastavit myší nebo na kartě Domů tlačítkem Formát buňky Výchozí šířka 8,43 znaků – počet znaků standartního písma (Calibri 11) Řádky Výška – lze nastavit myší nebo na kartě Domů tlačítkem Formát buňky Výchozí výška 12,75 bodů – řídí se podle zadaného výchozího písma

13 Výběr oblastí Výběr celého sloupce – klikem na písmeno v záhlaví sloupce Výběr celého řádku – klikem na číslo řádku Výběr souvislé oblasti – tažením myši se stisknutým levým tlačítkem nebo pomocí klávesy Shift a kurzorových kláves Výběr nesouvislé oblasti – Ctrl + tažením (vyklikáváním) myši Buňka zařazena do výběru jako první zůstává bílá

14 Editace dat Zadávání dat Data píšeme do dané buňky
Ukončení zápisu – Enter, Tab, kurzorovou šipkou Oprava dat Úplný přepis – klikneme na buňku a obsah přepíšeme Oprava některých znaků – dvojklikem myši umístíme kurzor na opravované místo nebo pomocí klávesy F2 Rušení (mazání) dat Delete – smaže pouze obsah buňky Karta Domů – Úpravy – Vymazat – lze z buňky odstranit i obsah, formát, komentář odrážka

15 3. Typy vkládaných dat

16 Buňka – formát a obsah Formát buňky Souhrn nastavení vzhledu buňky
Písmo – font, velikost, barva, řez Šírka sloupečku, výška řádku Ohraničení, barva výplně Zarovnání v buňce, zalomení textu, ... Obsah buňky Co je v dané buňce zapsáno Typy vkládaných dat: Text Čísla Datum a čas Vzorce a funkce

17 Typ vkládaných dat – text
Běžný text, řetězec znaků tvořených písmeny Někdy i řetězec tvořený číslicemi Telefonní číslo – PSČ – 66491 Číslo účtu – /0300 A další např. rodné číslo, ... Buňce se dá přiřadit její textový formát Buňka s textovým formátem obsah zarovnává doleva

18 Typ vkládaných dat – čísla
Nejčastěji čísla zapsaná pomocí číslic Někdy v buňce kromě číslic mohou být i písmena Měna – 10,-Kč Další číselné údaje s jednotkami Buňce se dá přiřadit její číselný formát s jednotkou Obsah buňky s číselným formátem lze použít při výpočtech Buňka s číselným formátem obsah zarovnává doprava

19 Typ vkládaných dat – Datum a čas
Program Excel má nástroje (vzorce a funkce) na práci s časem a datem Buňku obsahující datum nebo čas je potřeba správně naformátovat Datum – Excel jej převádí na pořadové číslo ( – 1, – 2, ...)

20 Typ vkládaných dat – Vzorce a funkce
Excel je silný nástroj pro různé výpočty Vzorce a funkce lze vytvářet ručně nebo využít předdefinované Data v buňce obsahující vzorce nebo funkce musí začínat znakem =

21 Úkol Otevřete si program Excel
Vyzkoušejte si změnu šířky sloupců a výšky řádků Vyzkoušejte si výběr řádků, sloupců, souvislé a nesouvislé oblasti Do několika buněk si zapište data vyzkoušejte si jejich vymazání a opravy a upravení typu buňky

22 4. Formát buňky

23 Formát buňky Jinými slovy – vzhled, nastavení, typ, ...
Word – formát písma, odstavce, stránky Excel – formát buňky (každou buňku lze nastavit, naformátovat jinak) Nastavení se může týkat: Písma Zarovnání v buňce Typu vkládaných dat Ohraničení buňky nebo její výplně;

24 Formát buňky – nástroje
Karta Domů části – Písmo, Zarovnání, Číslo Písmo – font, velikost písma, řez písma, ohraničení buňky, barva výplně buňky, barva písma Zarovnání – ve svislém a vodorovném směru, zalomení textu, sloučení buněk Číslo – výběr typu dat – text, číslo, datum a čas, ...

25 Formát buňky Dialogové okno – Formát buněk

26 Formát buněk – Číslo Nastavení typu dat: Obecný – výchozí nastavení
Číslo – počet des. míst Měna, účetnický – číslo s jednotkou měny Datum a čas – různé formáty jejich zápisu Matematický – zápis velkých a malých čísel Text – přepne na text i řetězec zapsaný číslicemi Vlastní – lze nadefinovat vlastní formáty zápisu čísel

27 Formát buněk – Zarovnání
Zarovnání textu v buňce ve vodorovném a svislém směru Zalomit text – víceřádkový zápis v jedné buňce Přizpůsobit buňce – automatická změna velikosti písma podle rozměrů buňky Sloučit buňky – více do jedné Orientace – text v buňce lze psát pod různým úhlem

28 Formát buněk – Písmo Nastavení týkající se písma v buňkách Font
Řez písma Velikost Podtržení Barva Efekty – přeškrtnuté a indexy

29 Formát buněk – Ohraničení
Nastavení čar ohraničujících buňky Styl – tvar čáry Barva čáry Předvolené – u vybrané oblasti: Žádné – zruší čáry Vnější – čára kolem oblasti Vnitřní – čáry uvnitř oblasti Ohraničení – pomocí tlačítek lze zapínat a vypínat jednotlivé čáry

30 Formát buněk – Výplň Buňky lze vybarvit Lze použít Jednu barvu
Různé přechodové barevné efekty Různé vzorky

31 Úkol Sami si procvičte právě probraná nastavení:
Přepínání mezi různými číselnými formáty Zarovnání textu v buňce – ve vodorovném a svislém směru, text psaný pod určitým úhlem, případně svisle, zalomit text a sloučit buňky Ohraničení – vytvořte tabulku, v níž ohraničíte všechny buňky a jinou čarou oddělíte záhlaví

32 Úkol Pomocí programu Excel vytvořte:
Svůj rozvrh hodin, včetně časů zvonění. Stejnou barvou pozadí buňky vyznačte daný předmět v dané třídě. Klasifikační arch, do nějž si jména žáků přenesete ze školní matriky.

33 5. Vzorce

34 Vzorce a funkce v Excelu
Excel - velké množství předdefinovaných funkcí a nástroje na tvorbu vlastních vzorců Lze využít v mnoha oblastech: Finančnictví Práce s datem a časem Matematika Statistika Databáze Logické funkce Textové funkce A další

35 Pravidla pro zápis vzorců
Zadávají se do buňky stejně jako číslo nebo text Zobrazují se v poli vzorců, kde se dají také jednoduše opravovat Musí začínat vždy znakem rovnítka Musí splňovat matematické zákonitostí a konvence

36 Matematické operátory
+ sčítání - odčítání * násobení / dělení ^ umocňování

37 Zápis vzorce B2 – zadaná hodnota (2) C2 – zadaná hodnota (5)
D2 – zapsán vzorec na součet hodnot z B2 a C2 (=B2+C2)

38 Vzhled tabulky po ukončení editace
D2 – zobrazí se výsledek výpočtu Řádek vzorců – skutečný obsah buňky

39 Úkol Do tabulky doplňte vzorce na výpočet obsahu a obvodu obdélníku

40 6. Funkce

41 Předdefinované funkce v Excelu
Velké množství předdefinovaných funkcí - Excel je velmi silný nástroj Struktura funkce =NÁZEV(argument1;argument1;…) Zápis funkce: Přímo do buňky nebo na řádek vzorců (pokud známe přesně název funkce, včetně způsobu syntaxe všech argumentů) Pomocí průvodce (pohodlnější a méně chybový) Oba postupy lze kombinovat (vzorec vytvořený pomocí průvodce, lze upravovat ručně v řádků vzorců)

42 Oblasti použití předdefinovaných funkcí
Finanční funkce Funkce data a času Matematické a trigonometrické funkce Statistické funkce Vyhledávací funkce Funkce databáze a správy seznamu Textové funkce Logické funkce Informační funkce Funkce pro zjištění typu hodnoty nebo odkazu

43 Karta Vzorce a okno Vložit funkci

44 1 – výpočet aritmetický průměru
Vzorec vytvořený ručně bez použití předdefinované funkce (součet čísel dělený jejich počtem)

45 2 – výpočet aritmetický průměru
Vzorec vytvořený pomocí nástroje Vložit funkci Argumenty – buňky se vstupními hodnotami odděleny středníkem

46 3 – výpočet aritmetický průměru
Vzorec vytvořený pomocí nástroje Vložit funkci Argumenty – buňky se vstupními hodnotami zadány rozsahem

47 Oprava funkce Úpravy nebo opravy vytvořené funkce – nejlépe přímo v řádku vzorců Změna vstupních hodnot (argumentů) – okamžitý přepočet výsledku

48 Úkol V programu Excel napište cca 10 čísel do buněk pod sebe a do dalších tří buněk vytvořte třemi různými způsoby vzorec na výpočet aritmetického průměru.

49 Vypracování Testu Otevřete si stránku is.bibs.cz
Odkaz: Veřejná knihovna e-objektů Opora: Využití ICT ve výuce (1. školení) Poslední kapitola: zadání DÚ + odkaz na test Test není časově omezen Po dokončení se Vám ukáží správné odpovědi

50 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Radim Dubčák Brno, 20. ledna 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google