Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové systémy ZS Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové systémy ZS Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát"— Transkript prezentace:

1 Důchodové systémy ZS 2014-15 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát
Tel. +420/ Přeštice, Plzeň-jih sluzby.com/

2 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16
I. K Říjen 2014 Parametrické změny v systému důchodového pojištění a efektivita zavedení důchodového spoření pro jednotlivce Parametric changes in the systém of the retirement insurance systém and the effectiveness of the retirement saving systém for the individuals Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Česká republika .

3 Povinný důchodový systém v ČR Důchodové spoření v ČR
I. K Osnova: Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří v České republice a v evropských zemích Povinný důchodový systém v ČR Důchodové spoření v ČR Doplňkové penzijní připojištění se stáním příspěvkem v ČR .

4 Klady a zápory jednotlivých systémů z pohledu jednotlivce?
I. K Klady a zápory jednotlivých systémů z pohledu jednotlivce?

5 Klady a zápory jednotlivých systémů Zdroj: www.reforma-duchodu.com
I. K Klady a zápory jednotlivých systémů Zdroj: www.reforma-duchodu.com Výhody I. pilíře Nevýhody I. pilíře Výhody II. pilíře Nevýhody II. pilíře Výhody III. pilíře Nevýhody III. pilíře Státem garantovaný a financovaný Povinný systém, nelze vystoupit Dobrovolný systém, lze vstoupit Nelze vystoupit. Státní příspěvek až 230 Kč měsíčně Nízká likvidita, vázání prostředků do 60 let Průběžně financovaný Problém převahy ekonomicky neaktivních nad aktivními. Kapitálově financovaný, volba fondu a strategie financování. Správa finančních prostředků kapitálovým fondem Snížení daňového základu o ,- Kč ročně Nízký výnosový potenciál Dlouholetá tradice Demografický vývoj stárnutí Politická rizika Příspěvek zaměstnavatele

6 (Rok narození - 1977) x 2 = počet měsíců připočtených k věku 67 let
I. K Podmínky vzniku nároku starobní důchod v České republice z povinného důchodového pojištění – první pilíř, zákon č. 155/1995 Sb., v platném znění/ZDP Důchodový věk - § 32 ZDP Ročníky narozené od roku 1978 nemají stanovenou horní hranici a nedosáhnou důchodového věku dříve než v 67 letech. U žen se nebudou zohledňovat vychované děti. Ročníky narozené od roku 1978, postup určení důchodového věku dle vzorce: (Rok narození ) x 2 = počet měsíců připočtených k věku 67 let Potřebná doba pojištění - § 29 ZDP Postupné parametrické prodlužování potřebné doby pojištění z 25 let od roku 2010 o jeden rok navíc, v roce 2013 je to 29 let a cílovou dobou je rok 2018 , kdy bude od roku 2019 potřeba 35 let pojištění. .

7 Důchodová reforma a její vývoj v ČR a komparace se systémy důchodového zajištění v zahraničí
Materiály ke studiu, statistické údaje atd. dostupné on-line, zejména mechanismus určování důchodového věku, on-line Dále web MPSV ČR, Prakticky příručky ČSSZ, ČSSZ vydává pravidelně kažedoročně speciální publikace Všechny si můžete stáhnout z této strany: Detailnější informace z oblasti sociálního zabezpečení včetně vzorových příkladů výpočtu jednotlivých dávek. Jsou tematicky zaměřeny na konkrétní oblasti. I. K

8 Starobní důchod – penze
I. K Důchod v České republice z povinného důchodového pojištění – první pilíř, zákon č. 155/1995 Sb., v platném znění/ZDP Starobní důchod – penze Invalidní důchod-tři stupně (dříve částečný a plný) Pozůstalostní důchod – vdovský/vdovecký a sirotčí důchod Určování výše – vždy tzv. základní a procentní výměra. .

9 Rada seniorů ČR – návrh minimální výše starobního důchodu od roku 2015
I. K Rada seniorů ČR – návrh minimální výše starobního důchodu od roku 2015 „ návrh nového 36a ZDP“ Minimální starobní důchod (1) Je li starobní důchod, nebo souběh starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem, nebo souběh starobního důchodu a důchodu vypláceného z ciziny nižší než Kč, zvyšuje se na tuto částku. (2) Navýšení se neuskuteční, přesahuje – li movitý majetek žadatele 0,5 milionu Kč a nemovitý majetek 4 miliony Kč jedná – li se o jednočlennou domácnost; u dvojčlenné domácnosti nesmí movitý majetek žadatele a společně posuzované osoby přesáhnout 1 milion Kč a nemovitý majetek 5 milionů Kč. .

10 Důchodové spoření od roku 2013 – druhý pilíř, zákon č. 426/2011 Sb.
I. K Důchodové spoření od roku 2013 – druhý pilíř, zákon č. 426/2011 Sb. Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření Nový systém v České republice Nenaplňují se očekávání počtu účastníků, kteří do systému dobrovolně vstupují Porovnání a kalkulace není zcela přesná a v případě propočtů se jedná pouze o předběžné výsledky .

11 Důchodové spoření od roku 2013 – druhý pilíř
I. K Důchodové spoření od roku 2013 – druhý pilíř Důchodové spoření (neboli spoření ve II. pilíři) spočívá v tom, že si občan spoří 2 % z hrubé mzdy, stát mu k tomu z jeho hrubé mzdy přidá další 3 % (povinné odvody se sníží na 25 %). Výsledných 5 % si spoří na individuálním účtu u penzijní společnosti v důchodových fondech, kde se prostředky zhodnocují podle jím zvolené strategie. Je tak možné dosáhnout zajímavých výnosů s odpovídající zvolenou mírou rizika. KB PS nebude v letošním roce účtovat poplatek za obhospodařování prostředků a za zhodnocení za rok 2013, navíc je ZDARMA možná i vícenásobná změna strategie spoření. Účast v systému je dobrovolná, ale bez možnosti z II. pilíře vystoupit a smlouvu vypovědět. Nárok na výplatu vzniká dnem přiznání starobního důchodu ze státního důchodového systému. Prostředky z důchodového spoření vyplácí účastníkovi jím zvolená pojišťovna. Naspořené prostředky jsou předmětem dědictví a v průběhu spoření je nelze postihnout výkonem exekuce. Spoření ve II. pilíři je dobrovolné a každý občan si může sám zvážit, zda je pro něj tato forma spoření na penzi výhodná. Do II. pilíře může vstoupit každý ve věku od 18 do 35 let. .

12 I. K Účastnické fondy Penzijní společnosti nabízejí v ČR čtvero fondů s různou investiční strategií: Konzervativní fond Fond státních dluhopisů Vyvážený fond Dynamický fond „Účastnické fondy nezáporné zhodnocení garantovat nemusí“ ? ! ? .

13 Důchodové spoření – II. pilíř Komerční banka příklad
I. K Důchodové spoření – II. pilíř Komerční banka příklad

14 I. K Studuji na vysoké škole, zároveň také pracuji a můj příjem je Kč. Jsem optimista a do důchodu mám daleko. Proto jsem zvolil ve III. pilíři Dynamický účastnický fond, kam spořím 500 Kč měsíčně. Líbí se mi, že mám možnost zvolit kdykoliv jinou strategii spoření, a to zdarma.Karel, 25 let, student Karel se již zapojil i do II. pilíře. Snížil si tak odvody na sociální pojištění téměř o polovinu a získá tak navíc v důchodu měsíčně 536 Kč (ve II. pilíři zvolil Růstovou strategii životního cyklu). Pokud by spoléhal pouze na stát, byl by jeho důchod Kč, důchod ze všech tří pilířů bude mít Kč. .

15 Penzijní spoření se státním příspěvkem
I. K Penzijní spoření se státním příspěvkem Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se stáním příspěvkem Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření od roku 2013 .

16 Penzijní spoření se státním příspěvkem
I. K Penzijní spoření se státním příspěvkem Zákon č. 42/1994 Sb X Nově od roku 2013 z. č. 427/2011 Sb. Likvidita prostředků omezena. Prostředky v doplňkovém penzijním spoření mají velmi omezenou likviditu. Účastník odkládá svoje peníze na desítky let, aniž má možnost je vybrat bez ztráty připsaných úroků a státních příspěvků. U transformovaných fondů, dosavadního penzijního připojištění, zůstává možnost výsluhové penze, tedy možnost po patnácti letech vybrat až 50 procent naspořených prostředků. U nově vzniklých účastnických fondů tato možnost už neexistuje, je zde ovšem novinka v podobě tzv. předdůchodů. Ty umožňují čerpat prostředky z účastnických fondů ještě před odchodem do důchodu. Podmínkou je dovršení věku, který je o pět let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Dávky budou vypláceny měsíčně a celková suma naspořených prostředků musí být natolik vysoká, aby zajistila výplatu měsíčních dávek ve výši alespoň 30 procent průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Pro mladé lidi ovšem i tato novinka znamená likviditu doplňkového penzijního spoření prakticky nulovou. S ohledem na likviditu lze tedy třetí pilíř doporučit hlavně starším lidem, kteří nemají tak daleko do penze. To, co hraje proti transformovaným fondům, je jejich velice konzervativní investiční strategie. Transformované fondy zdědily z penzijního připojištění garanci nezáporného zhodnocení. A ta je pro mnoho klientů lákavá. Zdaleka ne všichni si uvědomují, že za tuto garanci pravděpodobně platí ve formě ušlých zisků, jakých je možné na dlouhodobých horizontech dosahovat. Opět se dostáváme do rozdílů v řádech desítek, u někoho i stovek tisíc. .

17 Oddělení majetku a bezpečnost vkladů
I. K Oddělení majetku a bezpečnost vkladů Oddělení majetku a bezpečnost vkladů účastníků a majetku správce. Tato změna přišla právě s reformou penzijního systému v lednu Střadatelé se tak už nebudou muset podílet na nákladných kampaních a ostatních nákladech penzijních fondů a společností. Tato výhoda opravňuje podílet se na transparentním zhodnocení fondu po zaplacení stanoveného poplatku, a ne čekat, až co fond připíše po odečtení jeho nákladů. Dohlíží Česká národní banka. .

18 I. K Podpora státu Velkou výhodou účasti ve třetím pilíři (ve starých transformovaných i nových účastnických fondech) jsou bezpochyby státní příspěvky a daňové úlevy. Při úložce 500 korun za měsíc, ke které dostaneme od státu dalších 130 korun, se nám každá vložená pětistovka zhodnotí zhruba o 25 procent. To je pro člověka pohybujícího se na finančních a kapitálových trzích zhodnocení z říše snů. Háček je v tom, že touto sazbou „úročíme“ pouze nově příchozí peníze. Následně celých 630 korun leží ve fondu po mnoho let a rozhodující je, jak s nimi bude fond (a inflace) hospodařit. Reálný úrok tedy s přibývajícími prostředky a prodlužující se dobou spoření klesá a zhodnocení ve formě státních příspěvků má nakonec ve srovnání s „vlastním zhodnocením“ prostředků ve fondu spíš zanedbatelný význam. Na třicetiletém horizontu může rozdíl jednoho procentního bodu v ročním zhodnocení fondu znamenat desítky až stovky tisíc korun, mnohdy víc, než získáme na státních příspěvcích za celou dobu investování. .

19 Podpora zaměstnavatele
I. K Podpora zaměstnavatele Další velmi důležitý aspekt penzijních fondů je možnost domluvit se se zaměstnavatelem, že do nich bude přispívat. Zaměstnavatelé tuto možnost často využívají jako přilepšení ke mzdě pro své zaměstnance. Důvod je jednoduchý: zaměstnavatel nemusí z takto vyplacených prostředků hradit sociální a zdravotní pojištění. Podle některých statistik přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění zhruba jedna čtvrtina zaměstnavatelů. Nemůžeme výhodu paušalizovat na všechny smlouvy, ale nezanedbatelné části populace se díky těmto příspěvkům zvyšuje reálné zhodnocení jejich vlastního účastnického příspěvku. .

20 Vývoj důchodového spoření a penzijního připojištění
I. K Vývoj důchodového spoření a penzijního připojištění Aktuální informace dostupné na webu: .

21 „Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří“
I. K „Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří“ „článek 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“ Lze předpokládat, že bez vlastní iniciativy a doplňkových forem důchodového pojištění, nebude právo zakotvené v Listině základních práv a svobod České republiky realizováno. .

22 Doporučené a použité zdroje informací:
I. K Doporučené a použité zdroje informací: Jan Valášek, Finanční poradenství,  , dostupné na Informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Rytířová, L. Důchodové systémy v České republice, Olomouc: ANAG 2013, 114 s. ISBN Demografické projekce EUROSTAT .

23 Kapitálový pilíř v bývalých komunistických zemích již byl zaveden
I. K Kapitálový pilíř v bývalých komunistických zemích již byl zaveden Bulharsko Chorvatsko Estonsko Maďarsko Lotyšsko Polsko Slovensko .

24 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát
Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dne. Thank you for your attention. Praha, Karlovy Vary 2015 Plzeň Tel. +420/


Stáhnout ppt "Důchodové systémy ZS Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát"

Podobné prezentace


Reklamy Google