Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek 10.10.2013 BRATISLAVA Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Přeštice, Plzeň-jih

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek 10.10.2013 BRATISLAVA Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Přeštice, Plzeň-jih"— Transkript prezentace:

1 Příspěvek 10.10.2013 BRATISLAVA Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Přeštice, Plzeň-jih ilda@seznam.cz http://www.akilda.cz/ kostadinovova@gmail.com http://www.advokatni sluzby.com/

2 Parametrické změny v systému důchodového pojištění a efektivita zavedení důchodového spoření pro jednotlivce Parametric changes in the systém of the retirement insurance systém and the effectiveness of the retirement saving systém for the individuals  Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát  Tel. +420/ 777 57 40 16  Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s.  Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Česká republika I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

3 Osnova:  Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří v České republice a v evropských zemích  Povinný důchodový systém v ČR  Důchodové spoření v ČR  Doplňkové penzijní připojištění se stáním příspěvkem v ČR I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

4 Klady a zápory jednotlivých systémů z pohledu jednotlivce? I. K. 10. 10. 2013

5 Klady a zápory jednotlivých systémů Zdroj: www.reforma-duchodu.comwww.reforma-duchodu.com I. K. 10. 10. 2013 Výhody I. pilíře Nevýhody I. pilíře Výhody II. pilíře Nevýhody II. pilíře Výhody III. pilíře Nevýhody III. pilíře Státem garantovan ý a financovaný Povinný systém, nelze vystoupit Dobrovolný systém, lze vstoupit Nelze vystoupit. Státní příspěvek až 230 Kč měsíčně Nízká likvidita, vázání prostředků do 60 let Průběžně financovaný Problém převahy ekonomicky neaktivních nad aktivními. Kapitálově financovaný, volba fondu a strategie financování. Správa finančních prostředků kapitálovým fondem Snížení daňového základu o 12.000,- Kč ročně Nízký výnosový potenciál Dlouholetá tradice Demografic ký vývoj stárnutí Politická rizika Příspěvek zaměstnava tele Politická rizika

6 Podmínky vzniku nároku starobní důchod v České republice z povinného důchodového pojištění – první pilíř, zákon č. 155/1995 Sb., v platném znění  Důchodový věk Ročníky narozené od roku 1978 nemají stanovenou horní hranici a nedosáhnou důchodového věku dříve než v 67 letech. U žen se nebudou zohledňovat vychované děti. Ročníky narozené od roku 1978, postup určení důchodového věku dle vzorce: (Rok narození – 1rok 978 ) x 2 = počet měsíců připočtených k věku 67 let  Potřebná doba pojištění Postupné parametrické prodlužování potřebné doby pojištění z 25 let od roku 2010 o jeden rok navíc, v roce 2013 je to 29 let a cílovou dobou je rok 2018, kdy bude od roku 2019 potřeba 35 let pojištění. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

7 Důchodové spoření od roku 2013 – druhý pilíř, zákon č. 426/2011 Sb.  Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření  Nový systém v České republice  Nenaplňují se očekávání počtu účastníků, kteří do systému dobrovolně vstupují  Porovnání a kalkulace není zcela přesná a v případě propočtů se jedná pouze o předběžné výsledky I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

8 Důchodové spoření od roku 2013 – druhý pilíř  Důchodové spoření (neboli spoření ve II. pilíři) spočívá v tom, že si občan spoří 2 % z hrubé mzdy, stát mu k tomu z jeho hrubé mzdy přidá další 3 % (povinné odvody se sníží na 25 %).  Výsledných 5 % si spoří na individuálním účtu u penzijní společnosti v důchodových fondech, kde se prostředky zhodnocují podle jím zvolené strategie.  Je tak možné dosáhnout zajímavých výnosů s odpovídající zvolenou mírou rizika.  KB PS nebude v letošním roce účtovat poplatek za obhospodařování prostředků a za zhodnocení za rok 2013, navíc je ZDARMA možná i vícenásobná změna strategie spoření.  Účast v systému je dobrovolná, ale bez možnosti z II. pilíře vystoupit a smlouvu vypovědět.  Nárok na výplatu vzniká dnem přiznání starobního důchodu ze státního důchodového systému. Prostředky z důchodového spoření vyplácí účastníkovi jím zvolená pojišťovna. Naspořené prostředky jsou předmětem dědictví a v průběhu spoření je nelze postihnout výkonem exekuce.  Spoření ve II. pilíři je dobrovolné a každý občan si může sám zvážit, zda je pro něj tato forma spoření na penzi výhodná. Do II. pilíře může vstoupit každý ve věku od 18 do 35 let. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

9 Účastnické fondy Penzijní společnosti nabízejí v ČR čtvero fondů s různou investiční strategií:  Konzervativní fond  Fond státních dluhopisů  Vyvážený fond  Dynamický fond „ Účastnické fondy nezáporné zhodnocení garantovat nemusí“ ? ! ? I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

10 Důchodové spoření – II. pilíř Komerční banka příklad I. K. 10. 10. 2013

11 Studuji na vysoké škole, zároveň také pracuji a můj příjem je 20 000 Kč. Jsem optimista a do důchodu mám daleko. Proto jsem zvolil ve III. pilíři Dynamický účastnický fond, kam spořím 500 Kč měsíčně. Líbí se mi, že mám možnost zvolit kdykoliv jinou strategii spoření, a to zdarma. Karel, 25 let, student Karel se již zapojil i do II. pilíře. Snížil si tak odvody na sociální pojištění téměř o polovinu a získá tak navíc v důchodu měsíčně 536 Kč (ve II. pilíři zvolil Růstovou strategii životního cyklu). Pokud by spoléhal pouze na stát, byl by jeho důchod 13 267 Kč, důchod ze všech tří pilířů bude mít 17 062 Kč. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

12 Penzijní spoření se státním příspěvkem  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se stáním příspěvkem  Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření od roku 2013 I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

13 Penzijní spoření se státním příspěvkem  Zákon č. 42/1994 Sb. X Nově od roku 2013 z. č. 427/2011 Sb.  Likvidita prostředků omezena.  Prostředky v doplňkovém penzijním spoření mají velmi omezenou likviditu. Účastník odkládá svoje peníze na desítky let, aniž má možnost je vybrat bez ztráty připsaných úroků a státních příspěvků.  U transformovaných fondů, dosavadního penzijního připojištění, zůstává možnost výsluhové penze, tedy možnost po patnácti letech vybrat až 50 procent naspořených prostředků.  U nově vzniklých účastnických fondů tato možnost už neexistuje, je zde ovšem novinka v podobě tzv. předdůchodů. Ty umožňují čerpat prostředky z účastnických fondů ještě před odchodem do důchodu. Podmínkou je dovršení věku, který je o pět let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Dávky budou vypláceny měsíčně a celková suma naspořených prostředků musí být natolik vysoká, aby zajistila výplatu měsíčních dávek ve výši alespoň 30 procent průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Pro mladé lidi ovšem i tato novinka znamená likviditu doplňkového penzijního spoření prakticky nulovou.  S ohledem na likviditu lze tedy třetí pilíř doporučit hlavně starším lidem, kteří nemají tak daleko do penze.  To, co hraje proti transformovaným fondům, je jejich velice konzervativní investiční strategie. Transformované fondy zdědily z penzijního připojištění garanci nezáporného zhodnocení. A ta je pro mnoho klientů lákavá. Zdaleka ne všichni si uvědomují, že za tuto garanci pravděpodobně platí ve formě ušlých zisků, jakých je možné na dlouhodobých horizontech dosahovat. Opět se dostáváme do rozdílů v řádech desítek, u někoho i stovek tisíc. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

14 Oddělení majetku a bezpečnost vkladů  Oddělení majetku a bezpečnost vkladů účastníků a majetku správce.  Tato změna přišla právě s reformou penzijního systému v lednu 2013. Střadatelé se tak už nebudou muset podílet na nákladných kampaních a ostatních nákladech penzijních fondů a společností. Tato výhoda opravňuje podílet se na transparentním zhodnocení fondu po zaplacení stanoveného poplatku, a ne čekat, až co fond připíše po odečtení jeho nákladů.  Dohlíží Česká národní banka. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

15 Podpora státu  Velkou výhodou účasti ve třetím pilíři (ve starých transformovaných i nových účastnických fondech) jsou bezpochyby státní příspěvky a daňové úlevy.  Při úložce 500 korun za měsíc, ke které dostaneme od státu dalších 130 korun, se nám každá vložená pětistovka zhodnotí zhruba o 25 procent. To je pro člověka pohybujícího se na finančních a kapitálových trzích zhodnocení z říše snů. Háček je v tom, že touto sazbou „úročíme“ pouze nově příchozí peníze. Následně celých 630 korun leží ve fondu po mnoho let a rozhodující je, jak s nimi bude fond (a inflace) hospodařit.  Reálný úrok tedy s přibývajícími prostředky a prodlužující se dobou spoření klesá a zhodnocení ve formě státních příspěvků má nakonec ve srovnání s „vlastním zhodnocením“ prostředků ve fondu spíš zanedbatelný význam. Na třicetiletém horizontu může rozdíl jednoho procentního bodu v ročním zhodnocení fondu znamenat desítky až stovky tisíc korun, mnohdy víc, než získáme na státních příspěvcích za celou dobu investování. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

16 Podpora zaměstnavatele  Další velmi důležitý aspekt penzijních fondů je možnost domluvit se se zaměstnavatelem, že do nich bude přispívat.  Zaměstnavatelé tuto možnost často využívají jako přilepšení ke mzdě pro své zaměstnance.  Důvod je jednoduchý: zaměstnavatel nemusí z takto vyplacených prostředků hradit sociální a zdravotní pojištění.  Podle některých statistik přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění zhruba jedna čtvrtina zaměstnavatelů.  Nemůžeme výhodu paušalizovat na všechny smlouvy, ale nezanedbatelné části populace se díky těmto příspěvkům zvyšuje reálné zhodnocení jejich vlastního účastnického příspěvku. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

17 Vývoj důchodového spoření a penzijního připojištění Aktuální informace dostupné na webu: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy- sektor/monitoring/vyvoj-penzijniho- pripojisteni I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

18 „Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří“  „ článek 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod “  Lze předpokládat, že bez vlastní iniciativy a doplňkových forem důchodového pojištění, nebude právo zakotvené v Listině základních práv a svobod České republiky realizováno. I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

19 Doporučené a použité zdroje informací:  Jan Valášek, Finanční poradenství, 19.12.2012, dostupné na http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni- poradenstvi/klady-a-zapory-tretiho-pilire-noveho- penzijniho-systemu/ Jan ValášekFinanční poradenství http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni- poradenstvi/klady-a-zapory-tretiho-pilire-noveho- penzijniho-systemu/  Informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, http://sociálníporadce.mpsv.cz  Rytířová, L. Důchodové systémy v České republice, Olomouc: ANAG 2013, 114 s. ISBN 978-80-7263-821-5  Demografické projekce EUROSTAT I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

20 Kapitálový pilíř v bývalých komunistických zemích již byl zaveden  Bulharsko  Chorvatsko  Estonsko  Maďarsko  Lotyšsko  Polsko  Slovensko I. K. 10. 10. 2013 kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/..

21 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dne. Thank you for your attention. Bratislava 10. 10. 2013 Tel. +420/777 57 40 16 ilda@seznam.cz http://www.akilda.cz/ kostadinovova@gmail.com http://www.advokatnisluzby.com/ Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát


Stáhnout ppt "Příspěvek 10.10.2013 BRATISLAVA Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Přeštice, Plzeň-jih"

Podobné prezentace


Reklamy Google