Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II Mgr. Luboš Káňa Gymnázium Sušice kvinta osmiletého studia a první.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II Mgr. Luboš Káňa Gymnázium Sušice kvinta osmiletého studia a první."— Transkript prezentace:

1

2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II Mgr. Luboš Káňa Gymnázium Sušice kvinta osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia F-1 · Fyzika hravě · DUM č. 20 PÍSEMNÝ TEST Z DYNAMIKY

3 Napište co nejpřesněji znění Prvního Newtonova pohybového zákona. Jméno: Třída: Písemná práce z fyziky (dynamiky) Skupina A 1 Napište matematicky (úplnou vektorovou rovnicí) definici hybnosti hmotného bodu. 2 Napište jednotku fyzikální veličiny „síla“ a vyjádřete ji také v základních jednotkách SI. 3 Napište, co je „Izolovaná soustava těles“. 4 Těleso o hmotnosti 0,15 t má počáteční hybnost 300 kg.m.s -1. Jak velkou brzdnou silou musíme působit, abychom ho zcela zastavili a délka brzdné dráhy byla 3 m? 8 [ F ] = =

4 Jak velkou silou musíme působit na těleso o hmotnosti 650 g, abychom mu udělili zrychlení 10 m.s -2 ? 5 Jakou hmotnost má těleso, které se pohybuje rychlostí 54 km.h -1, přičemž jeho hybnost má velikost 45 kg.m.s -1 ? 6 Za jak dlouho zastaví chlapec na klouzačce, jestliže se začal klouzat s počáteční rychlostí 18 km.h -1 ? Součinitel smykového tření mezi podrážkou jeho bot a ledovou plochou klouzačky je 0,25. Tíhové zrychlení uvažujte 10 m.s -2. 7

5 Napište co nejpřesněji znění Třetího Newtonova pohybového zákona. Jméno: Třída: Písemná práce z fyziky (dynamiky) Skupina B 1 Napište matematicky (úplnou vektorovou rovnicí) definici Druhého Newtonova pohybového zákona. 2 Napište značku a také jednotku fyzikální veličiny „hybnost“. 3 Napište, co je „Izolovaná soustava těles“. 4 Automobil o hmotnosti 2 t se rozjížděl z klidu rovnoměrně zrychleným pohybem a když urazil dráhu 4 m měl hybnost 8000 kg.m.s -1. Jak velkou stálou silou působil jeho motor během rozjezdu? 8 [ ] =

6 Jakou okamžitou rychlost má letící pták o hmotnosti 1800 g, jestliže velikost jeho hybnosti je 36 kg.m.s -1 ? 5 Jak hmotnost má těleso, jemuž síla o velikosti 0,48 kN udělí zrychlení 16 m.s -2 ? 6 Dívka se začala klouzat po klouzačce a po 2 sekundách zastavila. Jakou urazila dráhu? Součinitel smykového tření mezi podrážkou jejích bot a ledovou plochou klouzačky je 0,2. Tíhové zrychlení uvažujte 10 m.s -2. 7

7 v 0 2 a Napište co nejpřesněji znění Prvního Newtonova pohybového zákona. Jméno: Třída: Písemná práce z fyziky (dynamiky) Skupina A 1 Napište matematicky (úplnou vektorovou rovnicí) definici hybnosti hmotného bodu. 2 Napište jednotku fyzikální veličiny „síla“ a vyjádřete ji také v základních jednotkách SI. 3 Napište, co je „Izolovaná soustava těles“. 4 Těleso o hmotnosti 0,15 t má počáteční hybnost 300 kg.m.s -1. Jak velkou brzdnou silou musíme působit, abychom ho zcela zastavili a délka brzdné dráhy byla 3 m? 8 [ F ] = = m = 0,15 t = 150 kg p 0 = 300 kg.m.s -1 s = 3 m F = ? s = s 0 + v 0 t - at 2 F = m.a 1212 v = v 0 – at (v = 0 m.s -1 ) t = v 0 a v 0 2 a s = s 0 + - (s 0 = 0 m) 1212 v 0 2 a s = 1212 v 0 2 2 s a = p 0 = m.v 0 p0 m p0 m v 0 = p 0 2 2sm 2 a = p 0 2 2sm F = 300 2 2.3.150 F = 90000 900 F = = 100 N F = 100 N Musíme působit brzdnou silou o velikosti 100 N. Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. p = m.v N kg.m.s -2 Izolovaná soustava těles je taková, jejíž tělesa na sebe navzájem působí silami dle třetího Newtonova zákona a přitom na ně nepůsobí silami žádná jiná tělesa mimo tuto soustavu. (Resp. je nulová jejich výslednice sil.)

8 Jak velkou silou musíme působit na těleso o hmotnosti 650 g, abychom mu udělili zrychlení 10 m.s -2 ? 5 Jakou hmotnost má těleso, které se pohybuje rychlostí 54 km.h -1, přičemž jeho hybnost má velikost 45 kg.m.s -1 ? 6 Za jak dlouho zastaví chlapec na klouzačce, jestliže se začal klouzat s počáteční rychlostí 18 km.h -1 ? Součinitel smykového tření mezi podrážkou jeho bot a ledovou plochou klouzačky je 0,25. Tíhové zrychlení uvažujte 10 m.s -2. 7 m = 650 g = 0,65 kg a = 10 m.s -2 F = ? F = m.a F = 0,65.10 N F = 6,5 N Těleso má hmotnost 3 kilogramy. Musíme působit silou o velikosti 6,5 Newtonů. v = 54 km.h -1 = 15 m.s -1 p = 45 kg.m.s -1 m = ? p = m.v pvpv m = 45 15 m = kg m = 3 kg v 0 = 18 km.h -1 = 5 m.s -1 f = 0,25 g = 10 m.s -2 t = ? v = v 0 – at (v = 0 m.s -1 ) t = v 0 a F t = f.F n (F n = F G ) F t = f.m.g F t = f.F G Ftm Ftm a = f.m.g m a = a = f.g t = v 0 f.g t = = s 5 0,25.10 5 2,5 t = 2 s Chlapec na klouzačce zastaví za 2 sekundy.

9 Napište co nejpřesněji znění Třetího Newtonova pohybového zákona. Jméno: Třída: Písemná práce z fyziky (dynamiky) Skupina B 1 Napište matematicky (úplnou vektorovou rovnicí) definici Druhého Newtonova pohybového zákona. 2 Napište značku a také jednotku fyzikální veličiny „hybnost“. 3 Napište, co je „Izolovaná soustava těles“. 4 Automobil o hmotnosti 2 t se rozjížděl z klidu rovnoměrně zrychleným pohybem a když urazil dráhu 4 m měl hybnost 8000 kg.m.s -1. Jak velkou stálou silou působil jeho motor během rozjezdu? 8 [ ] = m = 2 t = 2000 kg p = 8000 kg.m.s -1 s = 4 m F = ? s = s 0 + v 0 t + at 2 F = m.a 1212 v = v 0 + at (v 0 = 0 m.s -1 ) t = vava v2av2a s = s 0 + v 0 t + (s 0 = 0 m; v 0 = 0 m.s -1 ) 1212 v 2 2a s = p = m.v pmpm v = p 2 2sm 2 a = p 2 2sm F = 8000 2 2.4.2000 F = 64 000 000 16 000 F = N F = 4 000 N = 4 kN Během rozjezdu automobilu působil jeho motor stálou silou o velikosti 4 kN. Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly vznikají a zanikají současně. a = p kg.m.s -1 Izolovaná soustava těles je taková, jejíž tělesa na sebe navzájem působí silami dle třetího Newtonova zákona a přitom na ně nepůsobí silami žádná jiná tělesa mimo tuto soustavu. (Resp. je nulová jejich výslednice sil.) FmFm F = m.a F = ΔpΔtΔpΔt v 2 2s a =

10 Jakou okamžitou rychlost má letící pták o hmotnosti 1800 g, jestliže velikost jeho hybnosti je 36 kg.m.s -1 ? 5 Jak hmotnost má těleso, jemuž síla o velikosti 0,48 kN udělí zrychlení 16 m.s -2 ? 6 Dívka se začala klouzat po klouzačce a po 2 sekundách zastavila. Jakou urazila dráhu? Součinitel smykového tření mezi podrážkou jejích bot a ledovou plochou klouzačky je 0,2. Tíhové zrychlení uvažujte 10 m.s -2. 7 Letící pták má velikost okamžité rychlosti 20 m.s -1. m = 1800 g = 1,8 kg p = 36 kg.m.s -1 v = ? p = m.v pmpm v = FaFa m = t = 2 s f = 0,2 g = 10 m.s -2 s = ? F t = f.F n (F n = F G ) F t = f.m.g F t = f.F G Ftm Ftm a = f.m.g m a = a = f.g Než se dívka na klouzačce zastavila, urazila dráhu 4 metry. F = 0,48 kN = 480 N a = 16 m.s -2 m = ? F = m.a Musíme působit silou o velikosti 6,5 Newtonů. v = 20 m.s -1 480 16 m = kg m = 30 kg 36 1,8 v = m.s -1 s = s 0 + v 0 t - at 2 1212 s = at 2 1212 fgt 2 2 s = v = v 0 – at (v = 0 m.s -1 ) v 0 = at s = s 0 + at 2 - at 2 (s 0 = 0 m) 1212 0,2.10.2 2 2 s = = m 8282 s = 4 m

11 PÍSEMNÝ TEST Z DYNAMIKY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Luboš Káňa, Gymnázium Sušice Předmět: Fyzika, mechanika Datum vytvoření: leden 2013 Třída: kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia Označení: VY_32_INOVACE_F-1_20 Anotace a metodické poznámky: Tento materiál slouží učiteli k otestování znalostí studentů ze středoškolské dynamiky. Písemný test je vypracovaný pro dvě skupiny (A a B), aby ho mohli řešit studenti celé třídy bez sklonků k opisování. Charakter jednotlivých otázek a příkladů je volen tak, aby obě skupiny byly obdobné co do složitosti a časové náročnosti. Podklady pro písemný test jsou pro každou skupinu na dvou stranách formátu A4 (3.- 6. strana tohoto materiálu), které se vytisknou oboustranně na jeden list a po přehnutí vytvoří formát A5 o čtyřech stranách. Na závěr tohoto materiálu je ukázka řešení pro učitele (7.- 10. strana). Klasifikaci si již každý učitel udělá sám s přihlédnutím k celkovým znalostem třídy jako celku či k vlastním prioritám při hodnocení. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že ukázkové řešení není jediným správným, a vyučující by měl při hodnocení vzít v úvahu i další alternativní možnosti řešení.

12 PÍSEMNÝ TEST Z DYNAMIKY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Luboš Káňa, Gymnázium Sušice Předmět: Fyzika, mechanika Datum vytvoření: leden 2013 Třída: kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia Označení: VY_32_INOVACE_F-1_20 Použité materiály: Všechny použité fyzikální příklady jsou dílem autora prezentace Mgr. L. Káni. Prezentace je vytvořena pomocí nástrojů MS Power Point 2007. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II Mgr. Luboš Káňa Gymnázium Sušice kvinta osmiletého studia a první."

Podobné prezentace


Reklamy Google