Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204."— Transkript prezentace:

1 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

2 Otázka 1: Jak se vypočítá změna veličiny (např. dráhy, času) mezi dvěma měřeními? Otázka 2: Jak se vypočítá velikost rychlosti na daném úseku během pohybu? Otázka 3: Co je okamžitá rychlost hmotného bodu v daném čase? Co říká o pohybu tělesa? Otázka 4: Jaká je základní jednotka rychlosti? Otázka 5: Čím měříme okamžitou rychlost automobilu, větru, letadla, lodi, proudění vody?

3 Průměrná rychlost:  Během pohybu se na delším časovém úseku většinou rychlost mění (rozjíždění, zpomalení v zatáčkách, větší rychlost na dálnici než ve městě, brzdění, stání na křižovatkách…)  Jak určíme průměrnou rychlost a jaký je její význam? StartCíl

4 Úkol 1: Urči, zda má 1.autíčko průměrnou rychlost na stejné trati od startu do cíle menší, větší nebo stejnou jako 2. autíčko. 1. 20m/s 2m/s 2. 20m/s 2m/s Dráha obou je stejná. Ale 1. autíčko zjevně dojede do cíle za kratší čas (většinu dráhy jede rychleji). Proto 1. autíčko má průměrnou rychlost větší.

5 Průměrná rychlost není aritmetickým průměrem jednotlivých rychlostí na úsecích!  Proto ji značíme v P a ne v jako aritmetický průměr jednotlivých rychlostí.  Zdůvodnění: aritmetický průměr určujeme např. u více stejně hodnotných měření nebo stejně důležitých členů. Velikosti rychlostí zde nemají stejnou „důležitost“, záleží na délkách a dobách pohybu na úsecích.

6 Průměrná rychlost:  Průměrná rychlost se nezabývá kolísáním velikosti okamžité rychlosti.  Závisí pouze na celkové dráze, kterou těleso urazilo za celkový čas.  Průměrná rychlost pohybu:

7 Úkol 2: Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu dráhy dlouhou 800m rychlostí 20m/s a druhou polovinu dráhy rychlostí 40m/s. Řešení: v p = s c /t c = 1600m/60s = 27m/s

8 Obecné řešení 2: Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu dráhy rychlostí v 1 a druhou polovinu dráhy rychlostí v 2. s 1 = s/2, v 1 s 2 = s/2, v 2 t 1 = s/2 : v 1 = s/2 v 1 t 2 = s/2 :v 2 = s/2v 2  Průměrná rychlost na stejně dlouhých úsecích nezávisí na délce dráhy a není aritmetickým průměrem jednotlivých rychlostí.

9 Úkol 3: Urči průměrnou rychlost vozidla, které projíždí první polovinu doby (tj. 30s) rychlostí 20m/s a druhou polovinu doby rychlostí 40m/s. Řešení: v p = s c /t c = 1800m/60s = 30m/s

10

11 Úkol 4: Vypočti průměrnou rychlost autíčka z minulé hodiny na celé trati od startu do cíle. 0 m 6 m 43 m 17 m 24 m 29 m 35 m 55 m 72 m 100 m 0s 30s 5s 10s 40s 25s 20s 15s 45s 35s 8. 7. 5. 6. 4. 9. 3. 2. 1.

12 Řešení 4: Vypočti průměrnou rychlost autíčka z minulé hodiny na celé trati od startu do cíle.  Podstatné informace: Start : → Cíl: celková dráha: s celk = 100m celkový čas: t celk = 45s průměrná rychlost: v p = ? v p = s celk / t celk v p = 100m : 45s = 2,2 m/s 100 m 45s 0s 0 m

13 Úkol 5: Urči rychlost vozidla na úsecích A – C a jeho průměrnou rychlost na celé trati. s (km) t (h) 90 60 30 0 1 3 2 4 A B C

14 Řešení 5: Rychlost vozidla na úseku A: s (km) t (h) 90 60 30 0 1 3 2 4 A B C Δs = 30km, Δt = 2h, v A = Δs / Δt v A = 30/2 = 15km/h 15 1

15 Řešení 5: Rychlost vozidla na úseku B: s (km) t (h) 90 60 30 0 1 3 2 4 A B C Δs = 60km – 30km = 30km Δt = 3h - 2h = 1h v B = Δs / Δt v B = 30/1 = 30km/h

16 Řešení 5: Rychlost vozidla na úseku C: s (km) t (h) 90 60 30 0 1 3 2 4 A B C Δs = 90km – 60km = 30km Δt = 3,33 h - 3h = 0,33h v C = Δs / Δt v C = 30/0,33 = 90km/h

17 Řešení 5: Průměrná rychlost vozidla na celé trati: s (km) t (h) 90 60 30 0 1 3 2 4 A B C s celk = 90km, t celk = 3,33h, v P = s / t v P = 90/3,33 = 27km/h Nepotřebujeme znát velikosti rychlostí na jednotlivých úsecích!

18 Úkol 6: Jak velkou rychlostí by musel jet automobil z poslední úlohy, aby celou trať projel stálou rychlostí a dorazil do cíle za stejný čas? Jak by vypadal jeho graf dráhy? Zakresli do původního grafu jinou barvou.

19 Řešení 6: Musel by jet právě průměrnou rychlostí 27km/h. s (km) t (h) 90 60 30 0 1 3 2 4 A B C Projet celou trať stálou rychlostí a přitom urazit stejnou dráhu za stejný čas – to je význam průměrné rychlosti v P.

20  Průměrná rychlost udává, jakou rychlostí by se těleso muselo pohybovat po celou dobu pohybu, aby urazilo danou celkovou dráhu za daný celkový čas.

21 Otázka: Je průměrná rychlost pohybujícího se tělesa také vektor jako rychlost okamžitá? Průměrná rychlost neříká nic o průběhu pohybu, velikosti ani směru okamžitých rychlostí v různých časech → není vektor, ale je skalár.

22 Úkol 7: Určete, o jakou rychlost jde:  Letadlo má cestovní rychlost 800km/h. …průměrná  Tachometr motocyklu ukazuje rychlost 120km/h. …okamžitá  Maximální rychlost nákladního automobilu je 80km/h. …maximální hodnota okamžité rychlosti

23 Sbírka úloh z Fyziky pro SŠ, Oldřich Lepil a kolektiv  2.5 Cyklista projel dráhu 3 km za 10 minut. Jaká byla jeho průměrná rychlost? Jakou dráhu by ujel při této průměrné rychlosti za půl hodiny?  2.7 Automobil jel tři čtvrtiny celkové doby jízdy rychlostí 90 km · h –1, zbývající dobu jízdy rychlostí 50 km · h –1. Vypočítejte jeho průměrnou rychlost.  2.8 Automobil projel tři čtvrtiny celkové dráhy rychlostí 90 km ∙ h –1 a zbývající část dráhy rychlostí 50 km ∙ h –1. Vypočítejte jeho průměrnou rychlost.  2.9 Turista šel 2 hodiny po rovině rychlostí 6 km ∙ h –1, další hodinu vystupoval do prudkého kopce rychlostí 3 km ∙ h –1. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

24 Sbírka úloh z Fyziky pro SŠ, Oldřich Lepil a kolektiv  2.10 Nákladní automobil jel první polovinu dráhy po dálnici rychlostí 80 km ∙ h –1, druhou polovinu dráhy po polní cestě rychlostí 20 km ∙ h –1. Vypočítejte jeho průměrnou rychlost.  2.11 Cyklista jede úsek cesty o délce 18 km rychlostí 15 km ∙ h –1 a úsek o délce 9 km rychlostí 30 km ∙ h –1. Jaká je jeho průměrná rychlost?  2.12 Řidič automobilu plánuje jízdu do vzdálenosti 30 km na dobu půl hodiny. Nejprve je však nucen jet 20 minut za kolonou pomalých vozidel rychlostí 30 km ∙ h –1. Jakou rychlostí by musel jet ve zbývajícím čase 10 minut, aby dorazil do cíle za plánovanou dobu?

25  Obr.1 Eskalátor: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Escalator%2C_Va%C5%88kovka%2C_B rno_%283%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Escalator%2C_Va%C5%88kovka%2C_B rno_%283%29.jpg  Obr.1 Cyklista: Klipart PP


Stáhnout ppt "4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204."

Podobné prezentace


Reklamy Google