Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace a rozvoj přenosové soustavy ČR Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva a generální ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace a rozvoj přenosové soustavy ČR Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva a generální ředitel."— Transkript prezentace:

1 Modernizace a rozvoj přenosové soustavy ČR Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva a generální ředitel

2 Úvodem o ČEPS a PS ČR  ČEPS jako provozovatel PS má zákonnou povinnost mimo jiné zabezpečit spolehlivé provozování a rozvoj PS (z.č. 458/2000 Sb., § 24 odst. 1 písm. a)  Rozvoj PS je zabezpečován modernizací stávající infrastruktury a/nebo výstavbou nových zařízení  V současné době je modernizace a rozvoj PS ovlivňován především požadavky trhu s elektrickou energií a jejich vývojem

3 Faktory, které výrazným způsobem ovlivňují rozvoj PS ve střednědobém horizontu Vybrané příklady  Výstavba větrných elektráren/farem na řadě míst ČR (zejména Krušné hory)  Modernizace a posilování zdrojové základny v severozápadní oblasti PS ČR  Výrazný nárůst spotřeby v severovýchodní oblasti PS ČR (Ostravsko)

4 Vliv větrných elektráren na rozvoj PS ČR  Záměry na výstavbu větrných farem jsou zaznamenávány především v severozápadní části PS (uzlové oblasti Hradec a Vítkov)  Vývoj v oblasti větrných elektráren vyvolává nutnost realizovat následující rozvojové akce v PS –Ve střednědobém horizontu: Výstavbu nové rozvodny 400 kV Vernéřov Výstavbu vedení 400 kV Vernéřov – Hradec

5 Vliv větrných elektráren na rozvoj PS ČR –V delším časovém horizontu: Výstavbu nové rozvodny 400 kV Vítkov Výstavbu vedení 400 kV Vítkov – Vernéřov Výstavbu vedení 400 kV Vítkov – Přeštice  Rozvoj PS v souvislosti s větrnou energií zahrnuje: –Realizaci 14 nových polí 400 kV –Realizaci cca 178 km nových vedení 400 kV

6 Vliv modernizace a posilování zdrojové základny na rozvoj PS ČR  Posílení a modernizace zdrojů je plánována především v severozápadní části PS (uzlová oblasti Výškov a Chotějovice)  Očekávaný vývoj v oblasti tepelných elektráren vyvolává nutnost realizovat následující rozvojové akce v PS –Ve střednědobém horizontu: Výstavbu nové rozvodny 400 kV Chotějovice Výstavbu nového vedení 400 kV Chotějovice – Výškov

7 Vliv modernizace a posilování zdrojové základny na rozvoj PS ČR –V delším časovém horizontu: Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed (variantně vedení Výškov – Řeporyje) Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Babylon – Bezděčín Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Výškov – Babylon  Rozvoj PS v souvislosti s modernizací a posílením tepelných zdrojů zahrnuje: –Realizaci 20 nových polí 400 kV –Realizaci cca 225 km nových dvojitých vedení 400 kV

8 Vliv nárůstu spotřeby v severovýchodní části PS na její rozvoj  V oblasti jsou registrovány žádosti o nové odběry v hodnotách: –370 MW k roku 2008 –760 MW k roku 2015  Asi 70% z uvedených registrovaných žádostí je považováno za reálné navýšení  Pro oblast tak bude nutno z PS nově zajistit 530 MW el. výkonu

9  Posilováním transformací ve stávajících uzlech PS je možno dosáhnou navýšení výkonu o 400 MVA a to je hodnota nedostatečná. –Výměna transformátorů 250 MVA za stroje o výkonu 350 MVA v uzlech: 2xTR Nošovice, 1xTR Albrechtice, 1x TR H. Životice  K plnému pokrytí nárůstu spotřeby je proto nutné vybudovat v oblasti novou transformační stanici 400/110 kV Vliv nárůstu spotřeby v severovýchodní části PS na její rozvoj

10 Řešení nárůstu spotřeby v severovýchodní oblasti PS  Optimální variantou pro zajištění nárůstu spotřeby v oblasti je výstavba nové transformace 400/110 kV v lokalitě Kletné  Výhody vybrané varianty Kletné: –umožňuje nasazení dvou nových transformátorů 400/110 kV s výkonem –2x 350 MVA od počátku provozu –výhledově umožňuje nasazení třetího transformátoru 400/110 kV, 350 MVA

11 Řešení nárůstu spotřeby v severovýchodní oblasti PS –odlehčí přetěžovanou oblast Liskovec (tj. klíčová oblast ostravské aglomerace) –představuje ekonomicky příznivou variantu  Výstavba nové transformovny 400/110 kV Kletné představuje koncepční a dlouhodobě perspektivní způsob pokrytí vysokého nárůstu spotřeby v oblasti

12 Řešení nárůstu spotřeby v severovýchodní oblasti PS  Vedle výstavby nové transformační stanice Kletné bude nutné v souvislosti se zajištěním nárůstu spotřeby v této oblasti realizovat následující rozvojové akce: –Výstavbu nového vedení 400 kV Krasíkov – H. Životice –Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Prosenice - Nošovice  Rozvoj PS v souvislosti se zajištěním zásobování severovýchodní oblasti PS v dostatečné kvalitě a spolehlivosti zahrnuje: –Instalaci 4 transformátorů 400/110 kV, 350 MVA –Realizaci 11 nových polí 400 kV –Realizaci cca 159 km nových vedení 400 kV

13  V případě transformovny Kletné byl termín uvedení do provozu stanoven na konec roku 2011  Tento úkol bude možné zajistit jen v případě podpory a úzké součinnosti všech zainteresovaných stran, zejména státní správy a krajských samosprávných orgánů. Řešení nárůstu spotřeby v severovýchodní oblasti PS

14  Klíčová bude podpora v průběhu přípravy investice: –Při získání kladného stanoviska k procesu EIA –Při realizaci nákupu pozemků pro transformační stanici a při zanesení stavby do územních plánů –Při průběhu stavebního a územního řízení a získání stavebního povolení

15 Celkový přehled rozvojových akcí PS ve střednědobém výhledu

16 Závěr – Co nás výhledově čeká? Jen u těchto vybraných akcí  Výstavba 45 nových polí  Výstavba nových vedení o délce cca 562 km  Pochopitelně + doplňující infrastrukturu

17 ALE !!!!!

18 Chráněná území včetně ochranných pásem v ČR

19 Dálnice D1 stále končí před Hradcem Králové Jak to nechceme!

20 Děkuji za pozornost Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Vladimír Tošovský Předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 tosovsky@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Modernizace a rozvoj přenosové soustavy ČR Ing. Vladimír Tošovský předseda představenstva a generální ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google