Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz Rozvoj PS v letech 2005 - 2015 Prezentace pro AEM Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz Rozvoj PS v letech 2005 - 2015 Prezentace pro AEM Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz."— Transkript prezentace:

1 Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz
Rozvoj PS v letech Prezentace pro AEM Pavel Švejnar, ČEPS, a.s.

2 Rozvoj PS Zákon 458/2000 Sb, §24 odst. 1:
„Provozovatel přenosové soustavy zajišťuje spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy“ Proces plánování rozvoje PS je jednou z nezbytných a nepřetržitých činností, která zajišťuje spolehlivý chod elektrizační soustavy ve standardních podmínkách Vzhledem k charakteru zařízení ČEPS, a.s. je nutno zajišťovat rozvoj soustavy v dostatečném výhledu pěti až deseti let

3 Základní cíle rozvoje PS
Rozvoj konfigurace PS odpovídající predikovanému růstu spotřeby v jednotlivých regionech, včetně mezinárodní spolupráce Obnova dožívajícího zařízení odpovídající vyhodnocení kritérií založených na sledování poruchovosti, morální životnosti a ekologické legislativě Zvyšování kvality přenosových služeb – flexibilita, spolehlivost, stabilita provozních parametrů apod.

4 Úkoly rozvoje V dostatečném předstihu indikovat a odkrývat slabá místa v přenosové soustavě a navrhovat optimální řešení pro jejich odstranění Reagovat na vznesené požadavky stávajících a potenciálních uživatelů přenosové soustavy a řešit návrh jejich připojení, resp. zvýšení rezervované přenosové kapacity

5 Soubor základních činností
Průběžná kontrola přenosových a zkratových poměrů v PS (v předstihu 5 – 10 let), návrh posilování schématu PS Na základě vyhlášky č. 51/2006 řešení požadavků na připojení nových uživatelů PS Ve spolupráci s rozvojovými útvary REAS kontrola a řešení posilování vazeb PS/DS Ve spolupráci se zahraničními TSO zvyšovat vzájemné přenosové kapacity Ověřování a návrh umístění nových kompenzačních a regulačních zařízení v PS Shrnutí výsledků o rozvojových plánech ve Studii rozvoje PS

6 Aktuální (plánované) rozvojové akce
Posílení schématu PS Příčná spojka 400 kV Čechy Střed – Bezděčín mil. Kč Nové vedení 400 kV Krasíkov – H. Životice 1450 mil. Kč Zdvojení vedení 400 kV Nošovice – Prosenice 1460 mil. Kč Vyvedení výkonu nových VtE do PS Rozvodna 400kV Vernéřov připojená z R Hradec mil. Kč Vyvedení výkonu nového bloku ELE 660 MW R 400 kV Chotějovice mil. Kč Nové vedení 400 kV Chotějovice – Výškov mil. Kč Nové vedení 400 kV Chotějovice – Babylon mil. Kč Rozšíření transformačních vazeb 400/110 kV ve stanicích Čebín mil. Kč Týnec mil. Kč Neznášov mil. Kč Zvyšování přeshraniční přenosové kapacity Zdvojení vedení 400 kV Slavětice – Dürnrohr mil. Kč Nové vedení 400 kV Vítkov – Mechlenreuth mil. Kč

7 Plánovaný rozvoj PS v letech 2005 - 2015
6 11 9 1 Mechlenreuth 10 5 7 2 x 13 12 8 3 4

8 Black out v PS DR ČEPS Pavel Švejnar, ČEPS, a.s.

9 Obecná charakteristika black-outu
Neexistuje pouze jedna příčina Obvykle vzniká posloupnost málo pravděpodobných a těžko predikovatelných událostí Takovýchto jevů existuje prakticky nekonečné množství a není je možné všechny zkontrolovat Dispečer není schopen na ně dostatečně rychle reagovat

10 USA, 14.8.2003 Zasaženo 8 států USA a 2 provincie v Kanadě
50 mil lidí bez elektřiny Odpojeno mil vedení 290 generátorů v elektrárnách Celkový vypadlý výkon – MW Stav bez napětí trval 1 den v oblasti New Yorku, a téměř 2 dny v Detroitu

11 Itálie,

12 Itálie,

13 Itálie, 3:01 zkolabovalo vedení na úseku Mettlen-Lavorgo, způsobené pádem stromu. Neuspěly pokusy o automatické i ruční opětovné připojení. Nejblíže bylo vedení v úseku Sils- Soazza, které bylo tudíž přetíženo. Jak experti spočítali, tento úsek mohl vydržet přetížení nejvíce po dobu 15 minut. 3:11 zavolalo švýcarské koordinační centrum ETRANSu do kontrolního centra GRTN v Římě a požádalo o snížení italského importu o 300 MW. 3:21 konečně došlo ke snížení exportu.. Jak se ukázalo, bylo to nedostatečné a pozdě. 3:25 zkolaboval úsek Sils-Soazza Po výpadku dvou významných tras byly přetíženy ty zbývající natolik, že automaticky vypadla další propojení a za 12 vteřin byla italská soustava izolována od evropské sítě. V průběhu těchto 12 vteřin vysokého přetížení došlo k velmi nízkému napětí v severní Itálii, v jehož důsledku se zastavilo několik italských elektráren. V Itálii byla sice aplikována protiopatření, ale protože se odpojily výrobny, nebylo možné, aby italská soustava fungovala odděleně od sítí UCTE. Po 2 minutách a 30 vteřinách po odpojení země tak došlo k nevyhnutelnému výpadku elektřiny. Stav bez napětí trval 5 – 9 hodin, postiženo 57 mil. lidí

14 Výpadky v České republice
až 18.1 Několikadenní kalamitní stav zhroucení izolační pevnosti vedení a rozvoden 400 kV, 220 kV, 110 kV v Čechách, zaznamenáno 515 výpadků, v každém z uvedených dnů separátní provoz až 6 oddělených systémů. Příčinou bylo silné znečištění izolátorů po dlouhotrvajícím období sucha při silné inverzi (teplota okolo nuly, vysoká vlhkost, mlha) Rozpad ES ČSSR včetně okolních států následkem ztráty statické stability uvnitř naší sítě 400 kV a 220 kV, výpadek napájení cca 5000 MW na 3 hodiny Přípojnicový zkrat v R 220 kV Hradec a následný rozpad soustavy 220 kV, výpadek napájení 1280 MW na 30 minut Pozn.: Podstatné snížení poruchovosti zařízení PS po výměně izolátorů, vypínačů a ostatních přístrojů za výrobky renomovaných firem (ABB, SIEMENS apod.)

15 Příčiny Nepříznivé počáteční podmínky, tj. údržba generátorů a linek, vysoké zatížení Extrémní povětrnostní jevy Nepředvídatelné poruchy zařízení Postupné vypínání vedení v průběhu rozvoje poruchy a/nebo působením ochran, zapříčiňuje přetížení dalších linek Špatné nastavení nebo chyby HW (ochran) zajišťujícího řízení a ochranu proti nesprávným operacím nebo zásahům Pokles napětí v důsledku nedostatku jalového výkonu Nedostatečná údržba zařízení – zanedbání průseků vedení Neschopnost operátorů předejít dalšímu šíření poruchy a problémů využitím EMS/SCADA systémů Nedostatečné plánovací a rozvojové studie Neexistence automatik působících pro: prevenci dalšího přetěžování linek zastavení poklesu napětí inicializaci automatické a předem připraveného dělení přenosové soustavy

16 Trendy mající vliv na výpadky v PS
Deregulace v energetice, privatizace subjektů v energetice Málo investic do přenosových linek a ostatních zařízení vvn Závislost zemí na dovozu elektřiny Nízká cena za přenos elektřiny – přenosy elektřiny na dlouhé vzdálenosti Celkově hodně zatížená přenosová síť Tlak na zmenšování provozních rezerv

17 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu a) legislativní
Sledování legislativy a promítání do Kodexu PS, podnikových směrnic a předpisů Definování standardů v Kodexu PS Certifikace poskytovatelů podpůrných služeb

18 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu b) organizační
„Risk management“ společnosti Zavedení moderního a integrovaného informačního systému společnosti Sledování a vyhodnocování poruch zařízení Příprava trenažéru pro dispečery Zavádění koordinovaných aukcí Zlepšování fyzické zabezpečenosti zařízení společnosti

19 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu c) technická
Aplikace základního kritéria „N-1“ (N-2) Kontrola připravovaných režimů již v rámci roční a měsíční přípravy provozu stanovení obchodovatelných kapacit na přípustnou úroveň z hlediska bezpečnostních limitů Týdenní upřesňování (navyšování obchodovatelných kapacit podle skutečného vývoje provozu ES) Denní příprava provozu sítí – výpočty na aktuálních modelech, možnost přerušení prací i anulování zbylých obchodovatelných kapacit v případě ohrožení spolehlivosti Údržbu ochranných pásem a linek vvn v ČEPS definují : Pochůzkové kontroly vedení vvn Letecké kontroly stavu tras vedení vvn

20 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu c) další technická
Rekonstrukce stávajícího zařízení a nové investice podle schváleného Podnikatelského plánu a Investičního rozpočtu Přejímání nových technologických trendů Výpočty spolehlivosti sítí a rozvoden Vyhodnocování standardů spolehlivosti podle vyhl. 306 Spolupráce se sousedními TSO Spolupráce s provozovateli distribučních soustav (PDS) Defence plan

21 Děkuji za pozornost Ing.Pavel Švejnar
Ředitel sekce Rozvoj a bezpečnost provozu PS ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2 PRAHA 10 Tlf.:

22 1. zdvojení linky Čechy Střed - Bezděčín
rok 2006, délka 68 km, náklady 960 mil. Kč

23 2. nová linka Krasíkov - Horní Životice
rok 2010, délka 78 km, náklady 1450 mil. Kč

24 3. zdvojení linky Nošovice - Prosenice
rok 2009, délka 79 km, náklady 1460 mil. Kč

25 4. zdvojení linky Slavětice - Dürnrohr
rok 2006, délka 43 km, náklady 105 mil. Kč

26 5. Hradec - Vernéřov (VtE CzechVenti)
roky 2008, délka 11 km, nákl. 60 mil.Kč

27 6. Výškov-R Chotějovice-Babylon (ELE 660MW)
rok 2012, délka 81 km, náklady 2750 mil. Kč

28 7. Vítkov - Vernéřov rok 2015, délka 78 km, náklady 1500 mil. Kč

29 8. vysunutý transformátor Mošnov (- Nošovice)
rok 2013, délka 24 km, náklady 360 mil. Kč

30 9. VtE – oblast Hradec rok 2009, délka 2 km, náklady 70 mil. Kč

31 10. nová linka Vítkov - Mechlenreuth
rok 2015, délka (naše) 44 km, nákl. 600 mil. Kč

32 11. bloky 2 x 660 MW Počerady (- Výškov)
rok 2015, délka 6 km, 60 mil. Kč

33 12. nová dvojitá linka Kočín - Mírovka
rok 2020, délka 110 km, náklady 2040 mil. Kč

34 13. Zasmyčkování V413 do Mírovky (2x1000MW ETU)
rok 2020, délka 24 km, náklady 450 mil. Kč


Stáhnout ppt "Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz Rozvoj PS v letech 2005 - 2015 Prezentace pro AEM Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google