Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. pro AEM Rozvoj PS v letech 2005 - 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. pro AEM Rozvoj PS v letech 2005 - 2015."— Transkript prezentace:

1 Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. svejnar@ceps.czsvejnar@ceps.czPrezentace pro AEM Rozvoj PS v letech 2005 - 2015

2 Rozvoj PS Zákon 458/2000 Sb, §24 odst. 1: „Provozovatel přenosové soustavy zajišťuje spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy“ Proces plánování rozvoje PS je jednou z nezbytných a nepřetržitých činností, která zajišťuje spolehlivý chod elektrizační soustavy ve standardních podmínkách Vzhledem k charakteru zařízení ČEPS, a.s. je nutno zajišťovat rozvoj soustavy v dostatečném výhledu pěti až deseti let

3 Základní cíle rozvoje PS Rozvoj konfigurace PS odpovídající predikovanému růstu spotřeby v jednotlivých regionech, včetně mezinárodní spolupráce Obnova dožívajícího zařízení odpovídající vyhodnocení kritérií založených na sledování poruchovosti, morální životnosti a ekologické legislativě Zvyšování kvality přenosových služeb – flexibilita, spolehlivost, stabilita provozních parametrů apod.

4 Úkoly rozvoje V dostatečném předstihu indikovat a odkrývat slabá místa v přenosové soustavě a navrhovat optimální řešení pro jejich odstranění Reagovat na vznesené požadavky stávajících a potenciálních uživatelů přenosové soustavy a řešit návrh jejich připojení, resp. zvýšení rezervované přenosové kapacity

5 Soubor základních činností Průběžná kontrola přenosových a zkratových poměrů v PS (v předstihu 5 – 10 let), návrh posilování schématu PS Na základě vyhlášky č. 51/2006 řešení požadavků na připojení nových uživatelů PS Ve spolupráci s rozvojovými útvary REAS kontrola a řešení posilování vazeb PS/DS Ve spolupráci se zahraničními TSO zvyšovat vzájemné přenosové kapacity Ověřování a návrh umístění nových kompenzačních a regulačních zařízení v PS Shrnutí výsledků o rozvojových plánech ve Studii rozvoje PS

6 Aktuální (plánované) rozvojové akce Posílení schématu PS Příčná spojka 400 kV Čechy Střed – Bezděčín 960 mil. Kč Nové vedení 400 kV Krasíkov – H. Životice 1450 mil. Kč Zdvojení vedení 400 kV Nošovice – Prosenice 1460 mil. Kč Vyvedení výkonu nových VtE do PS Rozvodna 400kV Vernéřov připojená z R Hradec 400 mil. Kč Vyvedení výkonu nového bloku ELE 660 MW R 400 kV Chotějovice 980 mil. Kč Nové vedení 400 kV Chotějovice – Výškov 69 0 mil. Kč Nové vedení 400 kV Chotějovice – Babylon 1075 mil. Kč Rozšíření transformačních vazeb 400/110 kV ve stanicích Čebín 85 mil. Kč Týnec 120 mil. Kč Neznášov 140 mil. Kč Zvyšování přeshraniční přenosové kapacity Zdvojení vedení 400 kV Slavětice – Dürnrohr 105 mil. Kč Nové vedení 400 kV Vítkov – Mechlenreuth 600 mil. Kč

7 4 Plánovaný rozvoj PS v letech 2005 - 2015 2 Mechlenreuth 10 3 1 12 8 11 9 7 6 5 x 13

8 DR ČEPSPavel Švejnar, ČEPS, a.s. Black out v PS

9 Obecná charakteristika black-outu Neexistuje pouze jedna příčina Obvykle vzniká posloupnost málo pravděpodobných a těžko predikovatelných událostí Takovýchto jevů existuje prakticky nekonečné množství a není je možné všechny zkontrolovat Dispečer není schopen na ně dostatečně rychle reagovat

10 USA, 14.8.2003 Zasaženo 8 států USA a 2 provincie v Kanadě 50 mil lidí bez elektřiny Odpojeno 34 000 mil vedení 290 generátorů v elektrárnách Celkový vypadlý výkon – 61800 MW Stav bez napětí trval 1 den v oblasti New Yorku, a téměř 2 dny v Detroitu

11 Itálie, 28.9.2003

12

13 3:01 zkolabovalo vedení na úseku Mettlen-Lavorgo, způsobené pádem stromu. Neuspěly pokusy o automatické i ruční opětovné připojení. Nejblíže bylo vedení v úseku Sils- Soazza, které bylo tudíž přetíženo. Jak experti spočítali, tento úsek mohl vydržet přetížení nejvíce po dobu 15 minut. 3:11 zavolalo švýcarské koordinační centrum ETRANSu do kontrolního centra GRTN v Římě a požádalo o snížení italského importu o 300 MW. 3:21 konečně došlo ke snížení exportu.. Jak se ukázalo, bylo to nedostatečné a pozdě. 3:25 zkolaboval úsek Sils-Soazza Po výpadku dvou významných tras byly přetíženy ty zbývající natolik, že automaticky vypadla další propojení a za 12 vteřin byla italská soustava izolována od evropské sítě. V průběhu těchto 12 vteřin vysokého přetížení došlo k velmi nízkému napětí v severní Itálii, v jehož důsledku se zastavilo několik italských elektráren. V Itálii byla sice aplikována protiopatření, ale protože se odpojily výrobny, nebylo možné, aby italská soustava fungovala odděleně od sítí UCTE. Po 2 minutách a 30 vteřinách po odpojení země tak došlo k nevyhnutelnému výpadku elektřiny. Stav bez napětí trval 5 – 9 hodin, postiženo 57 mil. lidí Itálie, 28.9.2003

14 1970 11.1. až 18.1 Několikadenní kalamitní stav zhroucení izolační pevnosti vedení a rozvoden 400 kV, 220 kV, 110 kV v Čechách, zaznamenáno 515 výpadků, v každém z uvedených dnů separátní provoz až 6 oddělených systémů. Příčinou bylo silné znečištění izolátorů po dlouhotrvajícím období sucha při silné inverzi (teplota okolo nuly, vysoká vlhkost, mlha) 1972 17.8. Rozpad ES ČSSR včetně okolních států následkem ztráty statické stability uvnitř naší sítě 400 kV a 220 kV, výpadek napájení cca 5000 MW na 3 hodiny 1978 10.5. Přípojnicový zkrat v R 220 kV Hradec a následný rozpad soustavy 220 kV, výpadek napájení 1280 MW na 30 minut Pozn.: Podstatné snížení poruchovosti zařízení PS po výměně izolátorů, vypínačů a ostatních přístrojů za výrobky renomovaných firem (ABB, SIEMENS apod.) Výpadky v České republice

15 Nepříznivé počáteční podmínky, tj. údržba generátorů a linek, vysoké zatížení Extrémní povětrnostní jevy Nepředvídatelné poruchy zařízení Postupné vypínání vedení v průběhu rozvoje poruchy a/nebo působením ochran, zapříčiňuje přetížení dalších linek Špatné nastavení nebo chyby HW (ochran) zajišťujícího řízení a ochranu proti nesprávným operacím nebo zásahům Pokles napětí v důsledku nedostatku jalového výkonu Nedostatečná údržba zařízení – zanedbání průseků vedení Neschopnost operátorů předejít dalšímu šíření poruchy a problémů využitím EMS/SCADA systémů Nedostatečné plánovací a rozvojové studie Neexistence automatik působících pro: –prevenci dalšího přetěžování linek –zastavení poklesu napětí –inicializaci automatické a předem připraveného dělení přenosové soustavy Příčiny

16 Deregulace v energetice, privatizace subjektů v energetice Málo investic do přenosových linek a ostatních zařízení vvn Závislost zemí na dovozu elektřiny Nízká cena za přenos elektřiny – přenosy elektřiny na dlouhé vzdálenosti Celkově hodně zatížená přenosová síť Tlak na zmenšování provozních rezerv Trendy mající vliv na výpadky v PS

17 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu a) legislativní Sledování legislativy a promítání do Kodexu PS, podnikových směrnic a předpisů Definování standardů v Kodexu PS Certifikace poskytovatelů podpůrných služeb

18 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu b) organizační „Risk management“ společnosti Zavedení moderního a integrovaného informačního systému společnosti Sledování a vyhodnocování poruch zařízení Příprava trenažéru pro dispečery Zavádění koordinovaných aukcí Zlepšování fyzické zabezpečenosti zařízení společnosti

19 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu c) technická Aplikace základního kritéria „N-1“ (N-2) –Kontrola připravovaných režimů již v rámci roční a měsíční přípravy provozu –stanovení obchodovatelných kapacit na přípustnou úroveň z hlediska bezpečnostních limitů –Týdenní upřesňování (navyšování obchodovatelných kapacit podle skutečného vývoje provozu ES) –Denní příprava provozu sítí – výpočty na aktuálních modelech, možnost přerušení prací i anulování zbylých obchodovatelných kapacit v případě ohrožení spolehlivosti Údržbu ochranných pásem a linek vvn v ČEPS definují : –Pochůzkové kontroly vedení vvn –Letecké kontroly stavu tras vedení vvn

20 Opatření v ČEPS proti vzniku Black-outu c) další technická Rekonstrukce stávajícího zařízení a nové investice podle schváleného Podnikatelského plánu a Investičního rozpočtu Přejímání nových technologických trendů Výpočty spolehlivosti sítí a rozvoden Vyhodnocování standardů spolehlivosti podle vyhl. 306 Spolupráce se sousedními TSO Spolupráce s provozovateli distribučních soustav (PDS) Defence plan

21 Děkuji za pozornost Ing.Pavel Švejnar Ředitel sekce Rozvoj a bezpečnost provozu PS ČEPS, a.s. www.ceps.czwww.ceps.cz Elektrárenská 774/2 101 52 PRAHA 10 svejnar@ceps.cz Tlf.: +420 211 044 201

22 1. zdvojení linky Čechy Střed - Bezděčín rok 2006, délka 68 km, náklady 960 mil. Kč

23 2. nová linka Krasíkov - Horní Životice rok 2010, délka 78 km, náklady 1450 mil. Kč

24 3. zdvojení linky Nošovice - Prosenice rok 2009, délka 79 km, náklady 1460 mil. Kč

25 4. zdvojení linky Slavětice - Dürnrohr rok 2006, délka 43 km, náklady 105 mil. Kč

26 roky 2008, délka 11 km, nákl. 60 mil.Kč 5. Hradec - Vernéřov ( VtE CzechVenti)

27 6. Výškov-R Chotějovice-Babylon (ELE 660MW) rok 2012, délka 81 km, náklady 2750 mil. Kč

28 7. Vítkov - Vernéřov rok 2015, délka 78 km, náklady 1500 mil. Kč

29 8. vysunutý transformátor Mošnov (- Nošovice) rok 2013, délka 24 km, náklady 360 mil. Kč

30 9. VtE – oblast Hradec rok 2009, délka 2 km, náklady 70 mil. Kč

31 10. nová linka Vítkov - Mechlenreuth rok 2015, délka (naše) 44 km, nákl. 600 mil. Kč

32 11. bloky 2 x 660 MW Počerady (- Výškov) rok 2015, délka 6 km, 60 mil. Kč

33 12. nová dvojitá linka Kočín - Mírovka rok 2020, délka 110 km, náklady 2040 mil. Kč

34 13. Zasmyčkování V413 do Mírovky (2x1000MW ETU) rok 2020, délka 24 km, náklady 450 mil. Kč


Stáhnout ppt "Pavel Švejnar, ČEPS, a.s. pro AEM Rozvoj PS v letech 2005 - 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google