Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká renesanční a humanistická literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká renesanční a humanistická literatura"— Transkript prezentace:

1 Česká renesanční a humanistická literatura
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Česká renesanční a humanistická literatura
(od 70. let 15. stol. do 30. let. 17. stol.) Historické souvislosti: - první projevy renesance a humanismu – za vlády Karla IV. (Prahu navštívil např. F. Petrarca); - husitské války přerušení kulturního vývoje - po skončení válek na českém trůně: - Zikmund Lucemburský, Albrecht II. Habsburský, Ladislav Pohrobek - Jiří z Poděbrad ( ) - Jagellonci ( ) - odklon od katolictví, klesá vliv krále stavovská unie - Habsburkové ( ) absolutismus

3 Znaky literatury: - zaměřena k problematice společenské a náboženské - důraz se klade na naučný a vzdělávací ráz - objevuje se snaha o vyrovnání s kulturou jiných zemí (Itálie, Německo) - funkce estetická a zábavná ustupuje do pozadí

4 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
(? ) - dvořan krále Vladislava II. Jagellonského - podporoval vědu a umění - psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk Žaloba k sv. Václavu - autor kárá své současníky - vytýká šlechtě rozmařilý život Titulní list sbírky latinských básní Bohuslava Hasištejnského

5 Viktorin Kornel ze Všehrd
( ) - spisovatel, právník - od roku 1484 děkan Karlovy univerzity Předmluva k překladu díla Jana Zlatoústého Knihy o napravení padlého - formulace programu českého humanismu - názor, že český vzdělanec má psát česky psát latinsky = přilévat vodu do moře Knihy devatery - autor se snažil podpořit úsilí měšťanů v zápase se šlechtou

6 přeložil několik novel z Dekameronu
Hynek z Poděbrad (? ) syn Jiřího z Poděbrad přeložil několik novel z Dekameronu Verše o milovníku Májový sen - mladíkovi se zdá sen o milované dívce Stesk na ženitbu Verše o milovníku - díla mají erotický nádech - projevuje se v nich renesanční pohled na svět - tvorba se dochovala v Neuberském sborníku (značně poškozen)

7 Vrcholný humanismus (od 30. let 16. stol. do 30. let 17. stol.) Historické souvislosti: - v Čechách vládnou Habsburkové (1526) - rozvoj humanistické vzdělanosti – „zlatý věk české literatury“ české knihy mají vysokou jazykovou úroveň i vysokou úroveň technického zpracování využití knihtisku - latinský a národní proud se sbližují; výchovný ráz literatury zůstává

8 Dějepisectví Václav Hájek z Libočan (zemřel – 1553) - katolický kněz, vlastenec - vynikající vypravěč  - jeho dílo reprezentuje spíše literaturu uměleckou než historickou

9 Kronika česká výpravná beletrizujíci kronika není historicky věrná oslavuje šlechtu a katolicismus

10 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 1621)
Cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 1621) Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta - doplněno autorovými ilustracemi diplomat, válečník, hudební skladatel popraven na Staroměstském náměstí v roce1621 Dobová ilustrace Staroměstské exekuce

11 Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599)
- univerzitní profesor, tiskař, nakladatel (Melantrich) Kalendář historický – ke každému dni shrnuje události, které se staly od stvoření světa až po autorovu současnost

12 Filipika proti misomusům - útočná řeč proti odpůrcům vyššího vzdělání
Jan Blahoslav ( ) - biskup jednoty bratrské - básník, překladatel, historik, pedagog, gramatik, hudební teoretik - významně přispěl k vývoji českého jazyka a jazykovědy Filipika proti misomusům - útočná řeč proti odpůrcům vyššího vzdělání Muzika - hudební teorie pro zpěváky, kteří neuměli latinsky Kancionál šamotulský - sborník sebraných i původních náboženských písní, vyšel v polských Šamotulích Gramatika česká - frazeologie, skladba, slovník

13 - Jan Blahoslav přeložil Nový zákon
Bible kralická - Jan Blahoslav přeložil Nový zákon - ostatní členové jednoty bratrské Starý zákon - vyšla v Kralicích na Moravě – měla šest částí - jazyk Bible kralické (bibličtina) – na dlouhou dobu vzor literárního jazyka Titulní stránka Bible kralické tištěné v letech

14 Knížky lidového čtení:
- nenáročná literatura zábavného rázu Historie o bratru Janovi Palečkovi - vyprávění o šaškovi krále Jiřího z Poděbrad Trojánská kronika - jedna z prvních českých tištěných knížek (překlad latinské knihy) - vyšla asi v roce 1479 - pojednává o trojské válce

15 Česká renesanční a humanistická literatura
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS, Brno 2008


Stáhnout ppt "Česká renesanční a humanistická literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google