Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 OBSAH 1)Společensko-historické pozadí 2)Architektura 3)Sochařství 4)Hudba 5)Jazyk 6)Literatura 7)Bible kralická 8)Jan Blahoslav 9)Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 10)Václav Hájek z Libočan 11)Viktorin Kornel ze Všehrd a Mikuláš Dačický z Heslova 12) Daniel Adam z Veleslavína

5 Renesance až v 16. století: Renesance se v českých zemích rozvíjela až v 16. století:  české země se dlouho vyrovnávaly s odkazem husitské revoluce  dlouhodobá kulturní a politická izolace  renesance končí nástupem baroka v době pobělohorské Rudolf II. (vládl 1576-1612) Praha se stala významným centrem vědy, výtvarného umění, literatury a hudby.

6  na rozdíl od gotické neohromovala, snažila se vzbudit pocit lidského sebevědomí  přestavba panských sídel Belveder letohrádekHvězda Schwarzenberskýpalác

7  na dvůr Rudolfa II. přicházeli umělci z Itálie, Německa, Holandska  malují portréty šlechty, zátiší, krajiny plné zvěře Giuseppe Arcimboldo - alegorické portréty z rostlin

8  drobná plastika z mramoru a bronzu  portály  rozvíjí se medailérství V průběhu let 1625 - 26 vytvořil pro Valdštejnskou zahradu nizozemský sochař Adriaen de Vries soubor soch znázorňujících postavy z řecké mytologie

9  zámečtí páni pěstovali zámecké kapely (např. na dvoře jihočeských Rožmberků nebo kapela císaře Rudolfa II.)  členové kapel byli z řad zámeckého služebnictva, tzv. hudebníci v livrejích  na repertoáru často italská hudba  význam nototisku pro šíření hudby Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621) - vzdělaný dvořan, diplomat, válečník a vyspělý hudební skladatel

10  originální díla méně častá, většinou vznikaly překlady  převládala naučná literatura  rozvíjelo se vydávání knih  humanistická čeština byla vyspělým spisovným jazykem jejím vzorem a ideálem byla antická latina díla psána tzv. bratrským pravopisem (pravopis, který se ustálil v tiscích vydávaných Jednotou bratrskou) zaveden háček místo teček nad souhláskami j se psalo jako g změna aj v ej (vajce – vejce) zdokonalila se interpunkce tečka na konci věty čárka pro členění uvnitř věty přibyl otazník  1533 vyšla první česká mluvnice Gramatika česká

11 V 2. polovině 15. století dvě linie tvorby latinský humanismusčeský humanismus Jan Blahoslav Jan Amos Komenský (už na poč. baroka) Jan Jessenius (lékař, matematik)  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Václav Hájek z Libočan Mikuláš Dačický z Heslova  zábavná próza, tzv. knížky lidového čtení (Historie o bratru Janu Palečkovi)  tiskařská (vydavatelská) činnost Jiří Melantrich Daniel Adam z Veleslavína

12 - vrcholem literární činnosti Jednoty bratrské - jedná se o šestidílný překlad Bible do češtiny - čeština byla v této době vzorem ušlechtilého, čistého a krásného jazyka a krásného jazyka

13 ( 20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov) - český humanistický spisovatel, teolog, historik biskup Jednoty bratrské - biskup Jednoty bratrské - pocházel z bohaté bratrské měšťanské rodiny

14 1)Vydal KANCIONÁL (zpěvník) s duchovními písněmi. 2)Kniha MUZIKA – učil, jak zpívat a skládat písně. 3)GRAMATIKA ČESKÁ – vyložil první pravidla zákonitosti české mluvnice. zákonitosti české mluvnice. 4) Přeložil do mateřštiny Nový zákon z latiny. Jan Blahoslav, Gramatika česká, přepis z 2. pol. 17.stol., Moravská zemská knihovna v Brně

15 (1564 – 1621) -potomek starobylého českého šlechtického rodu na hradě Klenov u Klatov přestoupil od katolictví k protestanství - na poč. stavovského povstání přestoupil od katolictví k protestanství - popraven na Staroměstském náměstí v roce 1621 Dílo: Dílo: cestopis inspirovaný jeho cestou do Jeruzaléma (chtěl navštívit Boží hrob) Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta duchovní (mše) a světskou hudbu Psal duchovní (mše) a světskou hudbu (skladby se zachovaly ve zlomcích).

16 český kronikář - český kronikář - spisovatel nejprve utrakvistický farář - nejprve utrakvistický farář, později katolický kněz (? - † 18. března 1553) Byl společensky velmi obratný, díky svým známostem se domohl mnoha církevních funkcí, kterých zastával i několik najednou, po celý život jej však provázely soudní spory, v nichž byl obviňován z různých zpronevěr, neplnění si povinností vyplývající z jeho funkce atd.

17 - psal ji 6 let - začíná příchodem Čechů (resp. Slovanů) do Čech a končí roku 1527. - není příliš spolehlivá - je poutavá a dramatická - Hájek však obětoval čtivosti faktickou přesnost, což je škoda zvláště proto, že měl exkluzivní přístup k Deskám zemským, tehdejšímu zemskému archivu, který nedlouho po napsání jeho kroniky lehl popelem.

18 (1460? – 1520) (1555 – 1626)

19 -významný autor, tiskař, nakladatel - oženil se s dcerou Jiřího Melantricha (majitel jednoho z nejvýznamnějších pražských nakladatelství) - po smrti Melantricha tiskárnu převzal Kalendář historický – Vydal: Kalendář historický – seřadil historické události k jednotlivým dnům kalendářního roku Česko-německo-latinsko-řecký slovník (1546 – 1599)

20 Téma: Český humanismus a renesance – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google