Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HUMANISMUS V ČECHÁCH 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HUMANISMUS V ČECHÁCH 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 HUMANISMUS V ČECHÁCH 7. ročník

2 HUMANISMUS V ČECHÁCH Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová
Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

3 OBSAH Společensko-historické pozadí Architektura Sochařství Hudba
Jazyk Literatura Bible kralická Jan Blahoslav Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd a Mikuláš Dačický z Heslova Daniel Adam z Veleslavína

4 Společensko-historické pozadí
Renesance se v českých zemích rozvíjela až v 16. století: české země se dlouho vyrovnávaly s odkazem husitské revoluce dlouhodobá kulturní a politická izolace renesance končí nástupem baroka v době pobělohorské Praha se stala významným centrem vědy, výtvarného umění, literatury a hudby. Rudolf II. (vládl )

5 Architektura na rozdíl od gotické neohromovala, snažila se vzbudit pocit lidského sebevědomí přestavba panských sídel Belveder letohrádek Hvězda Schwarzenberský palác

6 Malířství na dvůr Rudolfa II. přicházeli umělci z Itálie, Německa, Holandska malují portréty šlechty, zátiší, krajiny plné zvěře Giuseppe Arcimboldo - alegorické portréty z rostlin

7 Sochařství drobná plastika z mramoru a bronzu portály
rozvíjí se medailérství V průběhu let vytvořil pro Valdštejnskou zahradu nizozemský sochař Adriaen de Vries soubor soch znázorňujících postavy z řecké mytologie

8 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Hudba zámečtí páni pěstovali zámecké kapely (např. na dvoře jihočeských Rožmberků nebo kapela císaře Rudolfa II.) členové kapel byli z řad zámeckého služebnictva, tzv. hudebníci v livrejích na repertoáru často italská hudba význam nototisku pro šíření hudby Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ) vzdělaný dvořan, diplomat, válečník a vyspělý hudební skladatel

9 Jazyk originální díla méně častá, většinou vznikaly překlady
převládala naučná literatura rozvíjelo se vydávání knih humanistická čeština byla vyspělým spisovným jazykem jejím vzorem a ideálem byla antická latina díla psána tzv. bratrským pravopisem (pravopis, který se ustálil v tiscích vydávaných Jednotou bratrskou) zaveden háček místo teček nad souhláskami j se psalo jako g změna aj v ej (vajce – vejce) zdokonalila se interpunkce tečka na konci věty čárka pro členění uvnitř věty přibyl otazník 1533 vyšla první česká mluvnice Gramatika česká

10 Literatura V 2. polovině 15. století dvě linie tvorby
latinský humanismus český humanismus Jan Blahoslav Jan Amos Komenský (už na poč. baroka) Jan Jessenius (lékař, matematik) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Václav Hájek z Libočan Mikuláš Dačický z Heslova zábavná próza, tzv. knížky lidového čtení (Historie o bratru Janu Palečkovi) tiskařská (vydavatelská) činnost Jiří Melantrich Daniel Adam z Veleslavína

11 Bible kralická vrcholem literární činnosti Jednoty bratrské
jedná se o šestidílný překlad Bible do češtiny čeština byla v této době vzorem ušlechtilého, čistého a krásného jazyka                    

12 JAN BLAHOSLAV ( 20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571
Moravský Krumlov) český humanistický spisovatel, teolog, historik biskup Jednoty bratrské pocházel z bohaté bratrské měšťanské rodiny

13 Moravská zemská knihovna v Brně
DÍLO Vydal KANCIONÁL (zpěvník) s duchovními písněmi. Kniha MUZIKA – učil, jak zpívat a skládat písně. GRAMATIKA ČESKÁ – vyložil první pravidla zákonitosti české mluvnice. 4) Přeložil do mateřštiny Nový zákon z latiny. Jan Blahoslav, Gramatika česká, přepis z 2. pol. 17.stol., Moravská zemská knihovna v Brně  

14 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
(1564 – 1621) potomek starobylého českého šlechtického rodu na hradě Klenov u Klatov na poč. stavovského povstání přestoupil od katolictví k protestanství popraven na Staroměstském náměstí v roce 1621 Dílo: cestopis inspirovaný jeho cestou do Jeruzaléma (chtěl navštívit Boží hrob) Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta Psal duchovní (mše) a světskou hudbu (skladby se zachovaly ve zlomcích).

15 Václav Hájek z Libočan (? - † 18. března 1553) - český kronikář
spisovatel nejprve utrakvistický farář, později katolický kněz Byl společensky velmi obratný, díky svým známostem se domohl mnoha církevních funkcí, kterých zastával i několik najednou, po celý život jej však provázely soudní spory, v nichž byl obviňován z různých zpronevěr, neplnění si povinností vyplývající z jeho funkce atd.

16 Kronika česká psal ji 6 let
začíná příchodem Čechů (resp. Slovanů) do Čech a končí roku 1527. není příliš spolehlivá je poutavá a dramatická Hájek však obětoval čtivosti faktickou přesnost, což je škoda zvláště proto, že měl exkluzivní přístup k Deskám zemským, tehdejšímu zemskému archivu, který nedlouho po napsání jeho kroniky lehl popelem.

17 Viktorin Kornel ze Všehrd
(1460? – 1520) Mikuláš Dačický z Heslova (1555 – 1626)

18 Daniel Adam z Veleslavína
(1546 – 1599) významný autor, tiskař, nakladatel oženil se s dcerou Jiřího Melantricha (majitel jednoho z nejvýznamnějších pražských nakladatelství) po smrti Melantricha tiskárnu převzal Vydal: Kalendář historický – seřadil historické události k jednotlivým dnům kalendářního roku Česko-německo-latinsko-řecký slovník

19 Téma: Český humanismus a renesance – 7. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "HUMANISMUS V ČECHÁCH 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google