Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ RENESANČNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ AUTOŘI Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ RENESANČNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ AUTOŘI Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ RENESANČNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ AUTOŘI Mgr. Michal Oblouk

2 HUMANISMUS V ČECHÁCH 77770. léta 15. století – 20. léta 17. století ppppřevaha literatury naukového typu, rozkvět humanistické vzdělanosti lllliteratura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi rrrrozkvět spisovné češtiny (vliv latiny), význam knihtisku rrrrenesance se v pravém slova smyslu neprosadila (vliv náboženské ideologie), pouze v knížkách lidového čtení, zábavné próze oooo rozvoj humanistického vzdělání se zasloužila Jednota bratrská Hynek z Poděbrad (1452 – 1492) – syn Jiřího z Poděbrad, představitel renesanční literatury

3 LATINŠTÍ HUMANISTÉ JAN Z RABŠTEJNA (1437 – 1473) – autor latinské rozpravy Dialogus (o politice krále Jiřího z Poděbrad) BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC (asi 1461 – 1510) – katolický filozof, básník, cestovatel, autor latinské básně Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů JAN CAMPANUS VODŇANSKÝ (asi 1572 – 1622) – básník, dramatik, rektor pražské univerzity, autor českých dějin, hra Bretislaus JAN SKÁLA Z DOUBRAVKY (1486 – 1553)

4 NÁRODNÍ HUMANISTÉ VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD (1460 – 1520) – spisovatel, právník a univerzitní mistr, právnický spis O práviech, o súdiech i o dskách Země české knihy devatery (obhajoba zájmů měšťanstva proti šlechtě) MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA (1555 – 1626) – spisovatel a šlechtic, sbírka pořekadel a básní Prostopravda, kronika rodu Dačických a Kutné Hory Paměti

5 KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC (1564 – 1621) - spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník, popraven r. 1621 na Staroměstském náměstí, cestopis Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta VÁCLAV VRATISLAV Z MITROVIC (1576 – 1635) – spisovatel a šlechtic, cestopis Příhody (z diplomatické cesty do Cařihradu, z vězení)

6 VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN (1523 – 1553) - k- kronikář, spisovatel a katolický kněz - pocházel z drobné české šlechty - vedl neustálé spory se šlechtici, kteří faráře pokládali za své sluhy - jeho kronika mu přinesla velký úspěch, přesto zůstal bez příjmu a silně zadlužen - zemřel v klášteře - d- dílo: KRONIKA ČESKÁ – české dějiny od počátku do roku 1526, poutavé příběhy, vypravěčské umění – obliba u čtenářů až do národního obrození, ale historické nepřesnosti a výmysly, byla napsána na objednávku české šlechty

7 JAN BLAHOSLAV (1523 – 1571) - spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské - narodil se v Přerově ve velmi bohaté měšťanské bratrské rodině - studoval v Prostějově na latinském gymnáziu, poté na univerzitě ve Wittenbergu - r. 1557 je vysvěcen na biskupa Jednoty bratrské - v 50. letech absolvoval několik diplomatických misí v zájmu své církve, podporoval šíření vzdělanosti - jako biskup žil většinou v Ivančicích, kde se věnoval svým církevním povinnostem a kde je také pohřben e považován za předchůdce J. A. Komenského - přeložil Nový zákon z řečtiny a dal tak podnět k překladu celé bible

8 BLAHOSLAVOVO DÍLO Filipika proti misomusům – obrana proti nepřátelům vzdělanosti, polemický a útočný projev, polemika s biskupem Janem Augustou Gramatika česká – rozsáhlá kniha, opis starší gramatiky češtiny od Beneše Optáta a Václava Filomatesa, bohatě doplněná Blahoslavem, o jazykové kultuře a normě, slovní zásoba, frazeologie a skladba + sbírka přísloví, je zaměřena hlavně na sloh (mluvený projev) Muzika – hudební teorie pro zpěváky a skladatele Šamotulský kancionál – soubor 754 bratrských písní, převážně lyrických a duchovních Akta Jednoty bratrské – dějiny jednoty, soubor listin, dopisů a pamětí v 15 svazcích

9 BIBLE KRALICKÁ - 1579 – 1594 - kolektivní dílo českých bratří - vydána v tajné tiskárně v Kralicích nad Oslavou - 1. český překlad bible z původních jazyků - iniciátorem překladu byl bratrský kněz Jan Blahoslav - první vydání vyšlo v šesti svazcích (tzv. Šestidílka) - kvalitní knihtisk a grafická úprava, dokonalost - vzor spisovné češtiny zor literárního jazyka, zvl. v době národního obrození - na Slovensku (jako bibličtina) ji evangelíci používali až do poloviny 19. století

10 ZLATÝ VĚK ČESKÉ LITERATURY pppposlední třetina 16. století, tzv. doba rudolfinská (císař Rudolf II., 1576 - 1611) nebo veleslavínská DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (1546 – 1599) – nakladatel a vydavatel (zeť Jiřího Melantricha z Aventina, zdědil po něm tiskárnu), spisovatel, organizátor literární činnosti, univerzitní profesor, zasloužil se o vydání 80 českých děl, autor Kalendáře historického (u jednotlivých dní roku zaznamenal významné historické události) VAVŘINEC BENEDIKT Z NEDOŽIER (1555 – 1615) TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU (1525 – 1600)

11 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_ H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_ H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_ H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav  http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_kralick%C3 %A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_kralick%C3 %A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_kralick%C3 %A1


Stáhnout ppt "ČESKÁ RENESANČNÍ LITERATURA VÝZNAMNÍ AUTOŘI Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google