Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.C + 1.D setkání s rodiči 18.června 2007. třídní učitelé : 1.C - Mgr.Marie Kokešová 1.D – Mgr.Alena Melicharová třídní schůzky 2x ročně – listopad,duben.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.C + 1.D setkání s rodiči 18.června 2007. třídní učitelé : 1.C - Mgr.Marie Kokešová 1.D – Mgr.Alena Melicharová třídní schůzky 2x ročně – listopad,duben."— Transkript prezentace:

1 1.C + 1.D setkání s rodiči 18.června 2007

2 třídní učitelé : 1.C - Mgr.Marie Kokešová 1.D – Mgr.Alena Melicharová třídní schůzky 2x ročně – listopad,duben sjednání konzultací podle potřeby : reditelstvi@gymrumburk.cz kokesova@gymrumburk.cz reditelstvi@gymrumburk.czkokesova@gymrumburk.cz melicharova@gymrumburk.cz telefon : 412332491 fax : 412332269 internet : www.gymrumburk.cz (učební plány, změny rozvrhu, průběžná klasifikace, seznam učebnic, termíny poraden, akce školy, odkazy na weby učitelů, školní řád, zásady omlouvání nepřítomnosti atd.)www.gymrumburk.cz

3 SRPŠ a Školská rada SRPŠ při Gymnáziu Rumburk : zástupci jednotlivých tříd- celkem 15- se scházejí při příležitosti třídních schůzek, prezentují názory, nápady, rozhodují o použití peněz z účtu sdružení (granty), členský příspěvek (200,-) školská rada – její existence vyplývá ze zákona (§167 zákona 561/2004 Sb., schvaluje školní řád,výroční zprávu školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, vyjadřuje se k vzdělávacímu programu, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy informace na www.gymrumburk.cz

4 různé informace dotazník : kontakty na rodiče (zákonné zástupce): mobil, mail (termíny třídních schůzek), informace o případných zdravotních problémech (diabetes, omezení TV atd.), ošetřující lékař, dysfunkce učebnice: seznam učebnic – povinná a doplňková literatura, burza učebnic 28.6., do 31.7. oznámení třídnímu, které učebnice chcete zakoupit přes školu (mailem nebo klasickou poštou) akce : první ročník – adaptační pobyt (září, do 1.000,-Kč) lyžařský kurz (leden, Krkonoše, do 4000 Kč) druhý ročník – zeměpisně dějepisná exkurze (do 2000 Kč) třetí ročník – sportovně turistický kurz Slovinsko (do 3000 Kč) maturitní ročník – DSD zkoušky pomůcky : seznam na webu v posledním srpnovém týdnu (sešity, TV, matematika) školní jídelna : telefon 412 332 692, pí Turková, oběd 22,-Kč volba zástupce třídy slavnostní zahájení školního roku 3.září v 9:00 v aule

5 učebnice - příklad Český jazyk a literatura ZU - Čítanka k literatuře v kostce 1 - Styblík, Čechová – Mluvnická a slohová cvičení DU - Přehledné dějiny literatury (Balajka a kol.), 1.díl - Stručná mluvnice česká, vydání po r. 1993 - Pravidla českého pravopisu, vydání po r.1993 Anglický jazyk a Německý jazyk bude upřesněno podle zařazení do jazykových skupin Dějepis ZU - Dějepis pro střední školy a gymnázia 1 (Pravěk a starověk), SPN (Popelka, Válková) - Dějepis pro střední školy a gymnázia 2 (Středověk a raný novověk), SPN (Čornej a kol.)

6 provoz školy začátek výuky 8:00 škola otevřena od 7:15 (podle dojíždějících) konec výuky – 14:20 (výjimečně 15:15) PC kluby – do 16:00 zájmová činnost : pěvecký sbor, odbíjená, kopaná dívčí, školní časopis, výtvarné činnosti atd.(podle zájmu) nepovinné předměty : francouzština, španělština šatní skříňky + přezouvání

7 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkemděleno Český jazyk a literatura4334141 Cizí jazyk333312 Další cizí jazyk 333312 Občanský a společenskovědní základ22228- Dějepis222-6- Zeměpis232-7- Matematika5322123 Fyzika2 a 2/322-6 a 2/32/3 Chemie2 a 2/322-6 a 2/32/3 Biologie2 a 2/322-6 a 2/32/3 Člověk a svět práce---11- Hudební obor / Výtvarný obor22--44 Tělesná výchova222288 Volitelné předměty-46/714/1324 Celkem hodin33 31/3231/3012866

8 Učební plán volitelných předmětů v matematicko-technickém bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Chemické praktikum-1--1 Cvičení z fyziky-1--1 Matematika a programování-2--2 Vybrané kapitoly z fyziky--2-2 Cvičení z matematiky--2-2 Deskriptivní geometrie--224 Seminář z chemie---22 Matematické programování---11 Matematická analýza---33 Seminář z matematiky---22 Seminář z fyziky---22 Celkem hodin-461222

9 Učební plán volitelných předmětů v jazykovém bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Latina--325 Konverzace v anglickém jazyce-2136 Konverzace v německém jazyce-2136 Francouzský jazyk--235 Celkem hodin-471122

10 Učební plán volitelných předmětů v humanitním bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Dějiny evropské civilizace-2--2 Dějiny výtvarné kultury-1--1 Dějiny hudby-1--1 Dějiny mimoevropských civilizací--2-2 Ekonomie--2-2 Základy praktické latiny / Země a její proměny --224 Literární a jazykový seminář---22 Seminář z dějepisu---22 Dějiny filosofie---22 Psychologie životní cesty---22 Sociologie každodennosti---22 Celkem hodin-461222

11 Učební plán volitelných předmětů v přírodovědném bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Matematika a programování-2--2 Cvičení z fyziky-2/3-- Chemické praktikum-2/3-- Seminář z biologie-2/3-- Vybrané kapitoly z fyziky--123 Seminář a cvičení z chemie--123 Biologie pro zvané--235 Základy praktické latiny / Země a její proměny --224 Matematické metody---33 Celkem hodin-461222

12 Deutsches Sprachdiplom DSD umožní přijetí ke studiu na VŠ v Německu, informace v letáčku,výuka navazuje na současné aktivity : studentské výměny s Sulzbach-Rosenbergem, spolupráci se Seifhennersdorfem (turistický kurz, exkurze Praha a Berlín, projekty „Was sagen wir unseren Enkeln?“ a „Vzrušující rok 1968“ ), Ellwangen (sbor, projekt Comenius), bude podpořena zvýšenou hodinovou dotací, podpora německé strany (18 škol v ČR)


Stáhnout ppt "1.C + 1.D setkání s rodiči 18.června 2007. třídní učitelé : 1.C - Mgr.Marie Kokešová 1.D – Mgr.Alena Melicharová třídní schůzky 2x ročně – listopad,duben."

Podobné prezentace


Reklamy Google