Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní texty / zákoníky Foto:The Iraqi Legal Database (http://www.iraq-ild.org/)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní texty / zákoníky Foto:The Iraqi Legal Database (http://www.iraq-ild.org/)"— Transkript prezentace:

1 Právní texty / zákoníky Foto:The Iraqi Legal Database (http://www.iraq-ild.org/)

2 Úvod – vývoj práva a soudnictví Nejstarší období – nepsané zvyky a pravidla Vždy provázáno s náboženstvím – spory řešeny pod záštitou bohů V roli zákonodárce panovník – jemu zákony předány božstvem Rozvoj soudní instituce se státem, v menším měřítku spory řešeny lokálně (městský sněm, rada stařešinů,…) Procesy veřejné u chrámového vstupu, výjimečně mimo město Pro Mezopotámii typická kolektivní vina

3 1.Normativní texty –Zákonodárná díla, zásady, normy, … –Už ve 3. tis. BC, nejvíce přelom 3./2. tis. BC s rozvojem písařských škol –Opisy zákoníků na tabulkách – pro praxi, pro učební účely,… 2.Texty ze soudní praxe –Smlouvy, soudní protokoly, výpovědi svědků, rozhodnutí soudu, přísahy, pečetě účastníků sporu –Z této formy chybí nejvážnější přestupky (ublížení na zdraví, vraždy,…) – známo pouze ze zákoníků –Ustálená fráze „uzavřený případ“ –Soudní protokoly až od 21. stol. BC

4 Normativní texty Předchůdci zákoníků – reformní texty –Prozatím nejstarší z 25. stol. BC, Lagaš/Gírsu – reformy panovníka Entemeny –Urukagina (24. stol. BC) – obsáhlé reformy s prologem, které nevešly v platnost, součástí proklamace o ochraně vdov, sirotků a sociálně slabších –Gudeovy nápisy (22. stol. BC) – řada ustanovení věnovaná ženám – dědické právo dcery, není-li v rodině syn

5 Urukagina, 24. sto. BC, Lagaš / Gírsu

6 Gudeův cylindr

7 Sumerské zákoníky Ur-Nammu (nebo Šulgi) – 22./21. stol. BC – Ur –Tradiční forma – prolog – zákony – epilog –V prologu opět utvrzení legitimity na trůně pod záštitou božstev –Právo všeho druhu – rodinné, majetkové, zákony o otrocích, křivopřísežnictví, … –Náhrady za ublížení formou finanční kompenzace Lipit-Ištar – 20. stol. BC – Isin –„sumerský kodex“ –Opět pouze opisy, nemáme originál –Hodně fragmentární – práva a povinnosti vlastníků půdy, řemeslníků, předpisy o otroctví –Dělení obyvatelstva na svobodné a „závislé“

8 Zákony Ur-Nammuovy

9 Zákony z Ešnunny – konec 19. stol. BC –Tradiční formule šumma awílum – jestliže člověk (plnoprávný) –Figuruje skupina obyvatelstva mezi plnoprávnými a otroky – muškén –Uzákonění hospodářských tarifů – „ceník“ Akkadské zákoníky Chammurabi (1792-1750 BC) - Babylon –Čedičová stéla, 2,25 m vysoká, na vrcholu reliéf – panovník před Šamašem –Prolog – 282 „paragrafů“ – epilog –Nalezena v Súsách, po jižní Mezopotámii desítky opisů z různých období (až z Novobabylonského období) –Propracovanější než předchozí –Psána starým způsobem – zprava do leva ve sloupcích, tzv. monumentálním písmem

10 Chammurabiho zákoník, 18. stol. BC

11

12 –CH zákony lze dělit mnoha způsoby – nejzákladnější: a) dotýkající se veřejného pořádku, chrámu, paláce, obyvatelstva; b) individuální postavení občanů – majetek, rodina, dědictví, adopce, manželství, pracovní činnosti,… –Psáno kasuistickou formou – na příkladech, ne všeobecná formulace Otázkou je, do jaké míry byly zákony a zákonáky používány v praxi, mnohdy rozpory mezi zákoníkem a právními rozhodnutími z praxe Asyrské zákonodárství –Staroasyrské zákony – platné v obchodních osadách (Anatolie) –Středoasyrské zákony – Aššur – 12./11. stol. BC (Tiglatpilesar I.)– tabulky značeny abecedně A-J – většina pouhé fragmenty, nečitelné –Nejzachovalejší tabulka „A“ – „Právní zrcadlo asyrské ženy“

13 Tabulka s Chammurabiho zákony, 18. stol. BC

14 Harémové edikty – Aššur – Tiglatpilesar I. –23 opatření o uspořádání u dvora od 14.-12. stol. BC –Upozorňuje na výlučné postavení panovníka a nedotknutelnost jeho osoby –Ochrana zájmů palácového personálu –Pravidla královského harému Královské edikty Specifické vymezení, lokální Povinnosti vůči panovníkovi – daně, pracovní a jiné povinnosti pro stát,… Formou ediktů často osvobození od těchto praktit

15 Korespondence Mezistátní smlouvy a ujednání – obchodní, o rovnocenném postavení sousedních měst, partnerské, … Hraniční kameny – kudurru (Kassitské období) – vymezení hranic Mezinárodní právo Vnitropolitická x soukromá Často obchodní a politické záležitosti Panovníci, panovník x vazalové, královské manželky, konkubíny, místodržitelé v odlehlých provinciích x panovník, …


Stáhnout ppt "Právní texty / zákoníky Foto:The Iraqi Legal Database (http://www.iraq-ild.org/)"

Podobné prezentace


Reklamy Google