Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pole Arrays.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pole Arrays."— Transkript prezentace:

1 Pole Arrays

2 Co jsou pole Pole je uspořádaná entice stejných datových prvků
Prvkem může být například číslo, řetězec nebo uživatelem definovaný typ Jednotlivé prvky pole je možné vyhledávat pomocí jejich pořadových čísel v jednotlivých rozměrech – indexů Indexy obvykle začínají nulou

3 Jak se deklarují Základní deklarace je pomocí příkazu DIM
Uvedený příklad vytvoří pole o 3 řádcích a 4 sloupcích – matici s indexy 0 až 2 a 0 až 3 Pole je možné vytvořit pomocí funkce Array Tento příklad vytvoří 1-rozměrné pole s položkami 10, 28, 45 a 11 – index 0 až 3 DIM(3,4) as Integer Základní pole o 5 prvcích nadefinujeme takto: Dim Pole5(5) As Byte Potom máme prvky Pole5(0) až Pole5(4). Můžeme zadat i úplnou deklaraci a určit si od jakého indexu má pole začínat. Dim Pole5(1 To 5) As Byte Potom máme prvky Pole5(1) až Pole5(5) Potřebujeme-li změnit rozsah pole za běhu, musíme použít příkaz REDIM. Dim Pole() As Byte ReDim Pole(1 To 5) Používá se hlavně pokud nevím, kolik prvků pole budu potřebovat. Chcete-li pole plnit z kódu, máte v podstatě dvě možnosti:. 1. Použít pole jako řetězec s oddělovačem položek a potom pomocí Split a Join převést text na pole. O této možnosti budeme hovořit dále. 2. Použít pro deklaraci příkaz ARRAY Plnění pomocí příkazu Array je velmi jednoduché. Nejprve si nadeklarujete proměnou typu Variant a té pak pomocí Array vložíte data. Dim MyArray As Variant MyArray=Array("Noc","Den") A = Array (10, 28, 45, 11)

4 Indexy Index je celé číslo, které určuje, který prvek pole je vybírán
Je to pořadové číslo prvku v určitém rozměru pole Defaultně je index v rozsahu od 0 do (počet_prvků – 1) Rozsah indexů lze explicitně definovat Příkaz DIM MyMatrix (1 to 5, 4 to 9, 3 to 5) as Integer vytvoří DIM MyMatrix (1 to 5, 4 to 9, 3 to 5) as Integer

5 REDIM Potřebujeme-li změnit rozsah pole za běhu, musíme použít příkaz REDIM Používá se hlavně pokud nevíme, kolik prvků pole budu potřebovat. Dim Pole() As Byte ReDim Pole(1 To 5)

6 SPLIT Funkce Split vytvoří z textu s oddělovačem pole.
Z řetězce "ráno,poledne,večer" můžeme udělat pole právě pomocí SPLIT. Parametry: Zdroj dat s oddělovačem = Nějaký text s čárkami oddělovač = znak, který odděluje položky v řetězci limit = kolik prvků načíst.Standardně nastaven na -1 (všechny) SPLIT(Zdroj dat s oddělovačem, oddělovač , limit)

7 JOIN Opakem SPLIT je funkce JOIN – vytvoří z pole text s oddělovačem.
Parametry: Pole – název pole, které se má sloučit Oddělovač – defaultně čárka limit = kolik prvků načíst.Standardně nastaven na -1 (všechny) Join(Pole, oddělovač , limit)

8 UBOUND a LBOUND Pro práci s poli jde použít pro dotaz na nejnižší a nejvyšší prvek pole funkce: UBound vrátí nejvyšší index pole, LBound naopak nejnižší. Když nevíme, kolik položek pole má, tak UBound (POLE) As Long LBound (POLE) As Long For i=LBound(Pole) To UBound(Pole)

9 Příklad použití


Stáhnout ppt "Pole Arrays."

Podobné prezentace


Reklamy Google