Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JavaScript - 5. část Pole Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST VUT v Brně 0U2 - Základy informatiky a výpočetní techniky 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JavaScript - 5. část Pole Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST VUT v Brně 0U2 - Základy informatiky a výpočetní techniky 2."— Transkript prezentace:

1 JavaScript - 5. část Pole Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST VUT v Brně 0U2 - Základy informatiky a výpočetní techniky 2

2 Pole Jednoduchá proměnná – obsahuje jednu hodnotu Pole – možnost uchování skupiny hodnot Pole je v jazyce JavaScript chápáno jako objekt. Položky pole se zpřístupňují pomocí indexů: p[0], p[1],... Index lze chápat jako pořadové číslo položky. První položka má index 0. Přiřazení hodnoty do jednoduché proměnné: p = 25; do první položky pole : p[0] = 10; Vytvoření pole: var a=new Array(); var b=new Array(10); var c=new Array("Praha", "Brno", "Ostrava"); 25 p 13-510 p

3 Příklad - vložení hodnot do pole a jejich výpisu: pole var n=5; var x=new Array(n); for(i=0;i<n;i++) { x[i]=Math.round(Math.random()*10); //náhodně volená čísla z intervalu document.write("x["+i+"]="+x[i]+" "); }

4 Příklad použití pole Tah sportky – vylosuje se 6 čísel ze 49, čísla se nesmí opakovat. Tah sportky function losovani() { var c=new Array(6); s=""; for (i=0; i<6; i++) { opak=true; while (opak) { opak=false; x=Math.ceil(Math.random()*49); for (j=0; j<i; j++) if (x==c[j]) opak=true; } c[i]=x; s+=x+" "; } document.all.D.innerHTML=" Vylosovaná císla: "+s+" "; } LOSOVÁNÍ

5 Metody a vlastnosti objektu pole join( ) - spojí všechny prvky do řetězce var x=new Array(1,8,3); s=x.join(); - v s bude řetězec "1,8,3" reverse( ) - převrací pořadí prvků x.reverse(); - v x bude 3,8,1 sort( ) - třídí prvky pole - pole.sort(porovnávací_funkce) function f(a,b) {return (a-b)} s=x.join(); - v s bude řetězec "1,8,3" x.sort(f); - setřídí čísla vzestupně s=x.join(); - v s bude řetězec "1,3,8" length – vlastnost – počet položek pole function hledej(pole,hod) {n=pole.length; v=-1; for (i=0;i<n;i++) if (pole[i]==hod) { v=i; break;} return v; }

6 prvni = new Array("a","b","c"); druhe = new Array("d","e","f"); sloucene = prvni.concat(druhe); // vytvoří pole ["a","b","c","d","e","f"] for (i = 0; i < sloucene.length; i++) alert(sloucene[i]); prvni = new Array("a","b","c"); druhe = new Array("d","e","f"); treti = new Array("g","h","i"); sloucene = prvni.concat(druhe,treti); // vytvoří pole ["a","b","c","d","e","f","g","h","i"] for (i = 0; i < sloucene.length; i++) alert(sloucene[i]); pole = new Array("a","b","c"); tmp1 = pole.join(); //textový řetězec "a,b,c" alert(tmp1); tmp2 = pole.join(", "); //textový řetězec "a, b, c" alert(tmp2); tmp3 = pole.join(" : ") //textový řetězec "a : b : c" alert(tmp3);

7 function f(a,b) { return a-b; } function losovani() {var c=new Array(6); s=""; for (i=0;i<6;i++) {opak=true; while (opak) { opak=false; x=Math.ceil(Math.random()*49); for (j=0;j<i;j++) if (x==c[j]) opak=true; } c[i]=x; } c.sort(f); s=c.join(); document.all.D.innerHTML=" Vylosovaná císla: "+s+" "; } Příklad Tah sportky – vylosovaná čísla se vypíší setříděná

8 Implicitně vytvářená pole: Prohlížeč automaticky prvky se stejným identifikátorem interpretuje jako pole. Indexy se přidělují od 0 a to podle pořadí, ve kterém jsou prvky na stránce zapsány. Na jednotlivé prvky se pak lze těmito indexy odkazovat. Příklad Jedna Dvě Tři … if(document.f.prvek[1].checked) alert(" vybráno je Dvě")

9 Dodatky: Null indikuje „žádnou“ hodnotu, je obsahem proměnné, která nebyla inicializována NaN (Not-a-Number) =„nečíslo“ objeví se ve výsledku, kde je očekáván číselný údaj Undefined při použití proměnné, které ještě nebyla přidělena hodnota Specifické konstanty a hodnoty Vestavěné funkce isNaN(p) true - v případě, že parametr je nečíslo parseFloat (řetězec) parseInt(řetězec) pokusí se převést řetězec na reálné / celé číslo eval (řetězec) obsahuje-li řetězec příkaz nebo výraz, bude tento vyhodnocen

10 Použití eval: function Pridej(znak) {document.kalkulacka.displej.value+=znak;} function Smaz( ) {document.kalkulacka.displej.value="";} function Vyhodnot( ) { document.kalkulacka.displej.value=eval(document.kalkulacka.displej.value);}.....

11 Použití eval:


Stáhnout ppt "JavaScript - 5. část Pole Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST VUT v Brně 0U2 - Základy informatiky a výpočetní techniky 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google