Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová psychologie Novorozenec, kojenec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová psychologie Novorozenec, kojenec."— Transkript prezentace:

1 Vývojová psychologie Novorozenec, kojenec

2 Předčasně narozené děti
Náročná situace pro dítě, ale i pro rodiče „klokánkování“ – převzato od jihoamerických indiánů - Při stabilizovaném stavu dítěte, na krátkou dobu Přirozený inkubátor Děti lépe spí Méně apotických přestávek v dechu

3 Novorozenec – do 7/28 dní Výzkumy
Většina schopností novorozeného dítěte je na podstatně vyšší úrovni, než se předpokládalo Horizontální poloha X šikmá poloha

4 Zrakové vnímání Novorozenec relativně dobře vidí
Některé podněty sleduje se značným zájmem Pozornost přitahuje – pohyb Rozeznává tvary, barvy Dává přednost ostrým kontrastům a složitým vzorcům, lomeným liniím před přímkami Zvlášť přitažlivý je obličej (a vše,co jej připomíná) Problematická je ostrost Pozornost se rychle vyčerpává (do 10 min) Paměť na obličej – matka s maskou

5

6 Sluchové vnímání Vyšší ženský hlas Preference před jinými
Paměť z nitroděložního vývoje

7 Hmat a čich Teplo Taktilní uklidňování Sání prstů
Čich – rozpozná matku

8 Motorická stránka Značně nedokonalá
Maturační procesy, které jsou u jiných živočišných druhů ukončeny při narození, se u lidí vyvíjejí ještě celý první rok po narození

9 Schopnost novorozence učit se
Kompenzace motorických nedostatků Dítě získává zkušenosti z okolí Aktivně vyhledává „problémy“ v okolí, hledá řešení Naučené uchovává až 24 hodin Aktivně vyhledává příjemné a vyhýbá se nepříjemnému

10 Protosociální chování novorozence
Schopnost dítěte učit se je závislé na reakcích dospělého Synchronie pozornosti a afektu - společně zaměřená pozornost a společně sdílené emoce Intuitivní rodičovství k synchronizaci dochází zejména při ošetřování dítěte Asynchronie – matka nebo dítě

11 Interakce s malým dítětem
Přehánění výrazu (vyšší hlas, pomalejší tempo,jiný rytmus, výrazná mimika, dlouhé pohledy z očí do očí) Chudší repertoár výrazových projevů Stereotypie a rigidita výrazových projevů - Vytváří příznivé podmínky pro začlenění dítěte do sociální interakce

12 Kojenec

13 Motorika 3 měsíce V poloze na bříšku Opírá se o předloktí
Hlava pevně zvednutá šikmo k podložce Pozvolna uchopování předmětů 3-4 měsíc - smích

14 Motorika 6 – 9 měsíc Dítě se začíná v poloze na bříšku stavět na dlaně a na kolena, nebo (méně často) na plosky nohou Příprava na lezení Přidržení se podaných prstů Přitahování do sedu Sed s oporou

15 6 měsíců Žvatlání – slabiky jednotlivé, reduplikované
Uchopování předmětů – začíná uchopovat jednostranně Po šestém měsíci manipulace s hračkou – bouchání, třepání …

16 9 měsíc Sedí vzpřímeně, libovolně dlouho, otáčí se, předklání, zaklání
Leze Chůze s přidržováním (ohrádky …) Úchop klešťový – malé předměty Kolem 10. měsíce – záměrné pouštění věcí Řeč – začíná rozumět jednoduchým výzvám („pápá“, „paci-paci“)

17 1 rok Dítě stojí bez přidržování Chůze – vedeno za ruku
Hra – explorace Diferencuje různé hračky Řeč pokročila oproti 9. měsíci jen málo – vysloví asi 6 slov

18 Kognitivní vývoj - Piaget
Veškerým zdrojem inteligence je podle Piageta kontakt s okolím ASIMILACE – organismus působí na svoje okolí a okolní předměty tak, že je přeměňuje podle své povahy AKOMODACE – prostředí působí na organismus, ten se pod jeho tlakem mění Mezi 4 až 8 měsícem – kruhová reakce Od 8 měsíců začíná chápat trvalost v čase

19 Socializace – René Spitz
Práce o hospitalismu 3 stádia: Preobjektální (do 3 m) – předpoklad, že dítě nemá ustaven rozlišený vztah k objektům okolního světa (odporuje některým novějším poznatkům) Předběžného objektu (do 6-8 m) – dítě reaguje na obličej úsměvem, odlišuje jej od ostatních objektů (gestalt – oči, nos, ústa) Objektu (od 6-8 m) – rozlišuje známou a cizí tvář - anaklitická deprese, separační úzkost, strach z cizích lidí

20

21 Margareta Mahlerová specifický vztah k matce
Období normálního autismu (1 měsíc) Normální symbióza (2-4 měsíc) Separace – individuace (4 měsíc – 3 roky) Diferenciace (odlišení sebe od matky, explorace okolí) Procvičování ( nárůst separační úzkosti) Navazování přátelských vztahů (ambivalence vůči matce) Individuace (stálost objektu, schopny snášet delší separaci od matky)

22 Mary Ainsworthová Opakovaná krátkodobá separace
Děti s jistým (pevným vztahem k matce) Děti s nejistým (vyhýbavým vztahem k matce) – vyhýbání se kontaktu, agrese Děti s nejistým (rezistentním) vztahem k matce – kontakt, agrese, zlost, vzdor

23 Hra otců hra matek

24 Kritické období pro navázání vztahů?
Imprinting Výzkumy na zvířatech Kritické období pro obraz matky??? Důležité, ale ne nenapravitelné

25 Použitá a doporučená literatura:
Langmeier, J., Krejčířová, D. ( 1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada Hort, Vl., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E., a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál


Stáhnout ppt "Vývojová psychologie Novorozenec, kojenec."

Podobné prezentace


Reklamy Google