Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afrika  II. Zeměpis Obyvatelstvo Hospodářství Regiony

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afrika  II. Zeměpis Obyvatelstvo Hospodářství Regiony"— Transkript prezentace:

1 Afrika  II. Zeměpis Obyvatelstvo Hospodářství Regiony
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Obyvatelstvo Počet obyvatel a jeho vývoj Počet obyvatel Afriky:
1 Počet obyvatel a jeho vývoj Počet obyvatel Afriky: Pořadí mezi kontinenty: Doplň: 1980 2009 2050 (odhad) Doplň počet obyvatel (v milionech) V kterých státech Afriky přibývá nejvíce obyvatelstva? Kolikanásobně se zvýšil počet obyvatel za posledních 30 let? Porovnej tempo růstu počtu obyvatel s ostatními světadíly. Co hrozí v přelidněných oblastech Afriky? Napiš alespoň tři možné důsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8

3 Obyvatelstvo Hustota zalidnění Nejhustěji osídlené části kontinentu:
2 Hustota zalidnění Nejhustěji osídlené části kontinentu: Porovnej západní a východní pobřeží jižní části Afriky. Zdůvodni rozdílnou hustotu osídlení. Které přírodní faktory nejvíce ovlivnily osídlení? zeměpisná šířka nadmořská výška podnebí přítomnost vodního toku, jezera vzdálenost od moře půdní typ jiné A 1 2 3 4 5 6 7 8

4 Obyvatelstvo Kolonizace 
3 Kolonizace Které dva státy měly v Africe nejvíce kolonií? Doplň období, ve kterém většina afrických států získala svoji nezávislost: Začátkem 19. století měly Afriku rozděleny nejmocnější státy Evropy. A - Obchod s otroky milionů otroků Předpoklad: V období století. - ? V průběhu 16. – 19. století kolonizátoři nakupovali místní obyvatele a vyváželi je jako otroky do svých zámořských kolonií. Přečti si první odstavec článku Historie otroctví v Africe I. a doplň údaje k obrázku (kam byli otroci vyváženi, odhad v milionech a období). Doplňující článek: 1 2 3 4 5 6 7 8

5 Obyvatelstvo  Z nabídky doplň, co v dané části kontinentu převažuje:
4 Z nabídky doplň, co v dané části kontinentu převažuje: A 5 4 Madagaskar Původní obyvatelé: 1 2 3 4 5 6 7 8

6 Obyvatelstvo  Podle textu doplň: 5 text Pygmejové (5 min) Filmy:
Masajové (5 min) 3 8 10 6 1 2 3 4 5 6 7 8

7 Obyvatelstvo Kočovní pastevci, chovají koně a velbloudy.  Bývají oblečení v dlouhých pláštích, tváře mají zakryté indigově modrým šálem. Žijí v pouštních oázách převážně v oblasti pohoří Hoggar a Tibesti. Tuarégové Potomci původních obyvatel jižní Afriky. Žijí v nejpustších oblastech Namibie a Botswany dosud téměř nezměněným způsobem života. Živí se sběrem a lovem. Mají malý vzrůst. Křováci (Sanové) Etnická skupina ve východní Africe. Žijí východně od Viktoriina jezera v severní Tanzánii a jižní Keni. Typickými fyzickými znaky jsou vysoká štíhlá postava a velmi tmavá pleť. Jsou chovatelé skotu, ovcí a koz, zemědělci a rybáři. Mají pověst dobrých bojovníků a v mnohém si udržují tradiční způsob života. Masajové Pygmejové Pygmejové žijící v pralesích Konžské pánve a Kamerunu jsou pozůstatkem staršího obyvatelstva střední Afriky. Jsou nižšího vzrůstu a živí se z části primitivním lovem zvěře a sběrem lesních plodin.

8 3

9

10 9

11 6 7

12 Obyvatelstvo 6 Na interaktivní mapě internetového portálu Aktuálně.cz klikni na konkrétní státy Afriky a zjisti jejich současné problémy. Do řádků níže napiš 5 nejzávažnějších problémů, které podle tebe nejvíce sužují africké obyvatelstvo. Označ, které z nich jsou zároveň globálními problémy lidstva. Současné problémy afrického obyvatelstva: Globální problém Další problémy: 1 2 3 4 5 6 7 8

13 Obyvatelstvo Doplňující úkoly: Gramotnost (schopnost číst a psát)
7 Doplňující úkoly: Gramotnost (schopnost číst a psát) Prohlédni si mapu gramotnosti ve světě a proveď ústně srovnání Afriky s ostatními světadíly. Přemýšlej o možných příčinách vysoké negramotnosti v Africe. Napiš alespoň tři možné příčiny: Střední délka života (naděje na dožití) Prohlédni si mapu „odhad střední délky života v jednotlivých zemích světa“. Jakého věku se v průměru dožívají obyvatelé Afriky? Porovnej s ostatními kontinenty. Proč se lidé v Africe dožívají v průměru nižšího věku než v ostatních částech světa? Z nabídky možných příčin vyber ty, které podle tebe tuto skutečnost v Africe nejvíce ovlivňují: kvalita ovzduší úroveň zdravotní péče nemoci (např. AIDS) ozbrojené konflikty kvalita pitné vody životospráva hladomory Jiné: 1 2 3 4 5 6 7 8

14 Obyvatelstvo Sídla  Doplň názvy měst:
8 Sídla Doplň názvy měst: Tři nejlidnatější africká města: 1. 2. 3. Kolik procent obyvatel Afriky žije ve městech? Porovnej s ostatními světadíly. 1 2 3 4 5 6 7 8

15 Hospodářství 70 % světových plantáží leží Zemědělství
9 70 % světových plantáží leží Zemědělství při pobřeží Středozemního moře v oblasti Sahelu při Guinejském zálivu v Etiopské vysočině v jižní části kontinentu c b a e A Chov kterých zvířat převládá v Africe? V oblasti tropického deštného lesa se těží: Doplň text: Doplň, které plodiny se pěstují: d 1 2 3 4 5 6

16 Hospodářství 10 Podle textu a obrázku urči, o jakou plodinu jde. Text získáš kliknutím na obrázek. 2 1 6 5 4 3 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6

17 Hospodářství Těžba, průmysl, doprava
11 Těžba, průmysl, doprava Pás území v JV části Afriky je bohaté na nerostné suroviny.  Doplň, které suroviny se zde těží: Toto území se nazývá S využitím hospodářské mapy Afriky doplň: V kterých částech kontinentu jsou největší naleziště ropy? Stručně popiš nebo vyjádři ústně. Afrika se podílí zhruba 12 % na celosvětové produkci ropy. Které čtyři státy vytěží nejvíce? Kam se v Africe vyváží vytěžená ropa? A 1 2 3 4 5 6

18 Hospodářství 12 Který z afrických států je největší vývozce průmyslového zboží? Které produkty vyváží: A Atlas: hospodářská mapa Afriky. a) státy v severní části kontinentu b) státy kolem Guinejského zálivu c) státy jižní části kontinentu Podle mapy (svět/hospodářství/doprava) doplň charakteristiku dopravy: v jádrových oblastech: v pouštních oblastech: ostatní území: v povodí řeky Kongo: Jak to ovlivňuje úroveň hospodářství? A Jaká je kvalita silnic a železnic? 1 2 3 4 5 6

19 Hospodářství 13 Porovnej hospodářskou úroveň Afriky a ostatních kontinentů. Uveď možné příčiny toho, že země Subsaharské Afriky patří mezi nejchudší na světě. A Které části kontinentu (státy) mají nejvyšší úroveň hospodářství? Jaký vliv na to má těžba nerostných surovin? Africká Unie (AU) Z prvního odstavce článku o AU zjisti, jaké jsou dva hlavní cíle tohoto sdružení. Kolik zemí je sdruženo v unii? Cíl: 30 1 2 3 4 5 6

20 Hospodářství Maroko má největší zásoby
14 Maroko má největší zásoby a je také největším vývozcem. V severní části kontinentu je rozšířen chov Jaké je hospodářské využití? Jaké je jejich hospodářské využití? Na plantážích Ghany a Pobřeží slonoviny se vypěstuje většina světové produkce plodiny, ze které se vyrábí čokoláda. O jakou plodinu jde? Z kterého území se káva rozšířila do celého světa? Doplň současný stát. Z které části Země pochází? Který africký stát je největším producentem diamantů? Kvůli mouše tse-tse není v oblasti tropů rozšířen chov dobytka. Proč? Jaké je jejich využití? 1 2 3 4 5 6

21 Regiony Afriky Zeměpis Vyber region a kliknutím otevřeš zadání úkolů:
15 Vyber region a kliknutím otevřeš zadání úkolů: Zeměpis Arabská severní Afrika Sahel Střední Afrika Východní Afrika Jižní Afrika 11 Rozdělení na regiony podle zdroje: 21

22 Arabská severní Afrika
16 Podle mapy seřaď státy od západu na východ. Dopiš název hlavního města. Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas): přírodní podmínky (podnebí, vegetace) rasa A jazyk úroveň hospodářství náboženství 11 Na základě znalostí z předchozích kapitol vyber stát tohoto regionu a na další straně vytvoř jeho stručnou charakteristiku. 1 2 3 4 5

23 Turisticky zajímavá místa Přírodní podmínky
Stát: Hlavní město: 17 Obyvatelstvo Hospodářství Turisticky zajímavá místa Přírodní podmínky vodstvo: povrch: podnebí: pouště: A zemědělství, těžba, průmysl: HDP na obyvatele (přibližně): Národní parky počet obyvatel: Vyváží: Státy Afriky (Wikipedie) Informace o státech Afriky I. Informace o státech Afriky II. Články portálu Lidé a Země 1 2 3 4

24 Arabská severní Afrika
18 1 3 2 5 4 6  Doplňovačka (doplňuj shora dolů): Největším africkým ostrovem ve Středozemním moři je: Ke kterému státu patří? Najdi na mapě. Asuánská přehrada Na řece Nil u města Asuán jsou vybudovány dvě přehrady. Ta novější a větší se nazývá Asuánská přehrada. Vytvořená vodní plocha se jmenuje: jezero. Za jakým účelem byla postavena? proti záplavám voda pro zavlažování výroba el. energie zdroj pitné vody Velbloud jednohrbý Nejvyšší vrchol pohoří Atlas (první ze dvou slov) Stát, kterému patří Sinajský poloostrov Hlavní město Maroka Původní obyvatelé severní části kontinentu Obyvatelé severní části kontinentu Najdi na satelitním snímku: 1 2 3 4

25 Arabská severní Afrika
19 Podle textu doplň, o které město se jedná. Využij atlas. hlavní město nejlidnatější město regionu leží na řece Nil na předměstí v Gíze historické památky významný turistický ruch (fotografie) významné historické město přístav na břehu Středozemního moře druhé nejlidnatější město státu město založil Alexandr Veliký v roce 331 př. n. l. hlavní město největšího státu regionu přístav centrum vývozu ropy město ležící na pobřeží Atlant. oceánu významný turistický ruch leží na pobřeží Středozemního moře založeno Féničany v 7. stol. př. n. l. politické, ekonomické a kulturní centrum země Fotografie 1 2 3 4

26 Arabská severní Afrika
20 Klikni pro zvětšení

27 Sahel  Doplň názvy států:
21 Doplň názvy států: 11 2 3 1 4 5 6 Nejlidnatějším městem regionu je hlavní město Súdánu: Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas): přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A rasa náboženství úroveň hospodářství jazyk 1 2

28 Sahel  Rozhodni o pravdivosti vět (pravdivé označ kliknutím):
22 Rozhodni o pravdivosti vět (pravdivé označ kliknutím): Oblast Sahelu je velmi suchá. Obživou místních lidí je hlavně zemědělství, a to převážně pastevectví. Státy Sahelu patři mezi hospodářsky nejméně vyspělé země na světě. V oblasti je rozšířen je chov velbloudů. Využívají se k dopravě zboží i osob, pro mléko a maso. Jejich trus se využívá jako palivo. Více jak 80 % obyvatel je gramotných. Oblast trpí nedostatkem půdy a vody. V polopouštích žijí příslušníci kočovných kmenů Tuarégové. Čadské jezero na hranici mezi Čadem a Súdánem postupně vysychá. Nejlidnatějším městem regionu je Chartúm. V západní části Sahelu se pěstuje bavlník, kukuřice, pšenice. A A A A A A 1 2

29 Střední Afrika  Doplň názvy států: 23
Skupina ostrovů v Guinejském zálivu: 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 1 2 3

30 Střední Afrika  Doplň název státu, popř. hlavní město: Hlavní město:
24 Doplň název státu, popř. hlavní město: Rozlohou i počtem obyvatel patří mezi největší africké státy. Velká část jeho území leží v Konžské pánvi. Územím státu protéká nejvodnatější řeka Afriky a druhá nejvodnatější řeka světa. Na větší části území se nachází tropický deštný les. Země je bohatá na nerostné suroviny (měď, diamanty, uran, kobalt, ropa). I přes bohaté naleziště surovin má země velké ekonomické problémy a patří mezi nejchudší. Jednou z příčin jsou dlouholeté ozbrojené konflikty a války. Hlavní město: Stát: Obyvatelé severní části státu jsou převážně muslimové, v jižní části žijí křesťané. Úředním jazykem je angličtina. Patří mezi země s největší hustotou obyvatelstva a také s největším růstem počtu obyvatel. Je nejlidnatější ze všech afrických států. Jsou zde bohatá naleziště ropy, stát patří mezi její největší vývozce na světě. Díky nalezištím ropy, kterou tento stát těží, zpracovává i vyváží, patří mezi nejbohatší země Afriky. Přesto většina obyvatel žije v chudobě a je negramotná. Státem prochází rovník. Převážně zemědělská země. Je největším vývozce kakaa na světě. Vyváží také kávu, kokosové ořechy a další zemědělské produkty. V názvu země najdeš savce. 1 2 3

31 Střední Afrika Doplňující úkoly: Kapverdy Co znamená překlad?
25 Doplňující úkoly: Kapverdy Co znamená překlad? Samostatný stát od roku Pod který stát ostrovy patřily před tímto rokem? Matně černá ruda, ze které se získávají prvky niob a tantal. V Demokratické republice Kongo se nachází většina světových zásob. Používá se při výrobě kondenzátorů (pro malé součástky např. mobilních telefonů a notebooků). O jakou rudu jde? (Doplňovačka) Surovina pro výrobu čokolády Strategická energetická surovina, jejímž největším Africkým producentem je Nigérie Půdní typ (půda načervenalé barvy, typická pro tropické oblasti, obsahuje železo) Podnebí Střední Afriky Nemoc, kterou přenášejí komáři rodu Anopheles Druhá nejvodnatější řeka regionu 1 3 2 4 5 6 1 2 3

32 Východní Afrika  Doplň názvy států:
26 1 9 4 2 6 5 3 8 7 11 10 12 13 15 14 Doplň názvy států: Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas): rasa náboženství jazyk úroveň hospodářství přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A 1 2 3 4

33 Východní Afrika  Doplň text:
27 Doplň text: Státy tohoto regionu leží na litosférické desce. Její západní okraj tvoří Velkou příkopovou propadlinu s mnoha jezery. Největším je , z něhož vytéká řeka Nejhlubším jezerem je s hloubkou m. Většina území jsou s průměrnou nadmořskou výšku přes m n. m. Leží zde vulkán s nejvyšším vrcholem Afriky (5 895 m n. m.) a nejvyšší vrchol Keni (druhá nejvyšší hora Afriky). Nejrozšířenějším biomem regionu jsou s vysokou travou, roztroušeným výskytem stromů (typický je baobab) a volně pohybujícími se stády zvířat. Mnoho národních parků je cílem turistů z celého světa, kteří představují příjem pro místní obyvatelstvo. A Mezi nejznámější národní parky patří: 1 2 3 4

34 Východní Afrika  Podle textu urči název státu:
28 Podle textu urči název státu: Díky Národním parkům (např. NP Serengeti, NP Ngorongoro) patří mezi nejnavštěvovanější africké státy. Na území státu leží nejvyšší vrchol Afriky. V severní části země žijí Masajové. Stát vznikl sloučením dvou původně nezávislých států Tanganiky a Zanzibaru. Stát pojmenovaný ponejvyšší hoře (5 199 m n. m.). Hlavním městem je Nairobi. Dříve znám pod názvem Habeš. Většina území leží na stejnojmenné vysočině. Stát se nachází na stejnojmenném poloostrově. Obyvateli jsou Somálci. Převažujícím náboženstvím je islám. 1 2 3 4

35 Východní Afrika Správné odpovědi 29 Plantáže agáve sisalové v Tanzánii, z jejíchž listů se získává textilní vlákno: Endemické rostliny a živočichové. Např.: 5 895 m n. m. V suchých savanách východní Afriky a na Madagaskaru: Významná produkce hřebíčku na ostrově: Luxusní turistický ruch na ostrovech: 25 26 27 28 29 24 Tanzánie je jeho významný světový vývozce. 11 1 2 3 4

36 Jižní Afrika  Doplň názvy států:
30 Doplň názvy států: 11 1 6 5 4 3 2 7 8  Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas): rasa náboženství jazyk úroveň hospodářství přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A Doplň názvy měst: 1 2 3

37 Jižní Afrika  Vytvoř stručnou charakteristiku regionu:
31 Vytvoř stručnou charakteristiku regionu: Přírodní podmínky vodstvo: povrch: podnebí: pouště: Obyvatelstvo náboženství: jazyky: většina (přes 75 %): menšiny: Jihoafrická republika: Hospodářství zemědělství: nerostné suroviny: hospodářsky nejvyspělejší stát: A 1 2 3

38 Jižní Afrika 32 Řeka pramenící do bezodtokové oblasti pouště Kalahari: V oblasti pouště Kalahari žijí původní obyvatelé: Největší, nejstarší a nejnavštěvovanější národní park JAR. 31 24 Africký národ žijící na jihu Afriky. Má svůj jazyk a království (Zuzuland). V Jihoafrické republice tvoří asi 1/5 obyvatelstva. Turisticky hojně navštěvované, zařazované často mezi nejkrásnější města světa. Pohled ze Stolové Hory. 11 Jaká významná sportovní událost proběhla v roce 2010 v Republice Jižní Afrika? V kterých městech? Diamanty 32 33 1 2 3

39 32

40 31

41 33

42 Náboženství křesťanství islám tradiční náboženství hinduismus 18

43 Jazyky Afrikánština Francouzština Arabština Angličtina
Africké tradiční Svahilština Portugalština Španělština 19

44 HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2008
Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt (celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území) je ukazatelem výkonnosti ekonomiky státu. HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2008 (odhad v amerických dolarech) USD 20

45 Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt (celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území) je ukazatelem výkonnosti ekonomiky státu. HDP států Afriky v roce 2008 Mld. dolarů 2

46 Gramotnost 23

47 Střední délka života nad 80 77.5 - 80 75 - 77.5 72.5 - 75 70 - 72.5
                pod 40  nezjištěno    nad 80                   22

48 Prognóza vývoje počtu obyvatel
Počet obyvatel Tab.: Počet obyvatel ve světě a v jednotlivých světadílech (v tisících) Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393 656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113 362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989 442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726 568 521 228 318 654 31 160 2005 6 512 276 921 073 3 936 536 729 421 556 512 335 175 33 559 2009 1 009 893 4 121 097 732 206 582 418 348 360 35 387 Prognóza vývoje počtu obyvatel 2020 7 674 833 1 276 369 4 596 256 732 952 645 543 383 384 40 329 2030 8 308 895 1 524 187 4 916 701 723 373 689 859 410 204 44 572 2040 8 801 196 1 769 615 5 125 3326 708 489 718 034 431 490 48 242 2050 9 149 984 1 998 466 5 231 485 691 048 448 464 51 338 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online] [cit ]. Dostupný z www: <http://esa.un.org/wup2009/unup/>.

49 Produkce ropy v roce 2008 - Afrika
stát miliony tun podíl na světové produkci (%) Alžírsko 85,6 2,2 Angola 92,2 2,3 Kamerun 4,3 0,1 Čad 6,7 0,2 Kongo 12,9 0,3 Egypt 34,6 0,9 Rovníková Guinea 17,9 0,5 Gabon 11,8 Lybie 86,2 Nigérie 105,3 2,7 Súdán 23,7 0,6 Tunisko 4,2 Afrika celkem 488 12,4 Zdroj: bp.com: BP Statistical Review of World Energy June Dostupné na www :

50 Největší města počet obyvatel (město) (aglomerace) 1 Lagos 8 029 200
2 Káhira 3 Kinshasa 4 Alexandria 5 Casablanca 6 Abidjan 7 Kano 8 Ibadan 9 Kapské město 10 Addis Abeba Zdroj: Mongabay.com. Largest Cities in Africa. Dostupné z www:

51 Velká (Cheopsova) pyramida a Velká sfinga

52 Rachefova pyramida a Velká sfinga

53

54

55

56

57

58 Řeka Nil

59 Řeka Nil

60 17

61 1

62 Původem pochází z Ameriky
Původem pochází z Ameriky. Pěstuje se v tropických oblastech a je základní potravinovou složkou pro miliony lidí. Sklízí se jeho podzemní hlízy. Ty sice obsahující jedovaté šťávy, lisováním se však tyto šťávy odstraní. Po vylisování se zpracovávají na mouku, z níž se peče chléb. 1 Zpět

63 Pěstují se v tropických oblastech
Pěstují se v tropických oblastech. Sklízejí se načervenalé hlízy, přezdívané sladké brambory. Obsahují cukr a škrob. 2 Zpět

64 Z plodů se získává olej, který se využívá v potravinářství
Z plodů se získává olej, který se využívá v potravinářství.V Africe se pěstuje na plantážích na území při Guinejském zálivu. 3 Zpět

65 Strom dorůstá až 20 metrů. Pěstuje se v tropických oblastech
Strom dorůstá až 20 metrů. Pěstuje se v tropických oblastech. Jeho plody se opékají, smaží nebo vaří. Obsahují škrob a zpracované připomínají čerstvě upečený chléb. 4 Zpět

66 Z plodu této rostliny se vyrábí textilní vlákno
Z plodu této rostliny se vyrábí textilní vlákno. Mezi největší producenty v Africe patří státy Burkina Faso a Egypt. 5 Zpět

67 Semena plodů této plodiny se praží a drtí na prášek, následně využívají i jako surovina k výrobě čokolády. 6 Zpět

68 Kilimandžáro, sisal, Seychely, lemuři, Zanzibar, baobab
Zpět

69 Zdroje Autor © Jan Zicha
Jklamo. Commons.wikimedia.org: Africa-GDP.svg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Africa-GDP.svg>. Devouard, Florence. Commons.wikimedia.org: Targui.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Targui.jpg>. Taberlet, Jacques. Commons.wikimedia.org: Kobli1.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kobli1.jpg>. Donjos83. Commons.wikimedia.org: Abbas Suan.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abbas_Suan.JPG>. Gray, Lisa. Commons.wikimedia.org: San lady botswana.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_lady_botswana.jpg>. Beatty, Ian. Commons.wikimedia.org: San tribesman.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_tribesman.jpg>. Misiorowski, Mariusz. Commons.wikimedia.org: PigmejeBaka.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PigmejeBaka.JPG>. Helga76. Commons.wikimedia.org: Maasai tribe.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maasai_tribe.jpg>. Quadell. Commons.wikimedia.org: Kenyan man 2.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kenyan_man_2.jpg>. Pro úpravu použito: Lokal Profil. Commons.wikimedia.org: BlankMap-Africa.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa.svg>. Monniaux, David. Commons.wikimedia.org: Manihot esculenta dsc07325.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Manihot_esculenta_dsc07325.jpg>. Miya. Commons.wikimedia.org: Ipomoea batatasL ja01.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatasL_ja01.jpg>. Tomasole. Commons.wikimedia.org: Fruit oil palm.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fruit_oil_palm.JPG>. Cahalan, Albert. Commons.wikimedia.org: ARS breadfruit49.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ARS_breadfruit49.jpg>. Nance, David. Commons.wikimedia.org: Feld mit reifer Baumwolle.jpeg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Feld_mit_reifer_Baumwolle.jpeg>. Medicaster. Commons.wikimedia.org: [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cocoa_Pods.JPG>. Miles. Commons.wikimedia.org: Religion distribution Africa crop.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Religion_distribution_Africa_crop.png>. Ant 75. Commons.wikimedia.org: Official LanguagesMap-Africa.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_LanguagesMap-Africa.png>. Sbw01f. Commons.wikimedia.org: GDP nominal per capita world map IMF 2008.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_2008.png>.

70 Zdroje Svatoňová H., Kolejka J., Chalupa P., Hübelová D.: Putování po světadílech, učebnice 1. díl. Vydalo nakladatelství Nová škola s.r. o, 2008, s 71. Panos84. Commons.wikimedia.org: Life Expectancy 2008 Estimates CIA World Factbook.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Life_Expectancy_2008_Estimates_CIA_World_Factbook.png>. Sbw01f. Commons.wikimedia.org: World literacy map UNHD png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_literacy_map_UNHD_2007_2008.png> Rob Hooft. Commons.wikimedia.org: Elephant Kruger 2003.jpg [online ]. [cit ]. Dostupný licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elephant_Kruger_2003.jpg>. Patrick-br. Commons.wikimedia.org: Plantsisal.jpg [online ]. [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantsisal.jpg>. Les. Commons.wikimedia.org: ClovesDried.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ClovesDried.jpg>. Gris,G. Commons.wikimedia.org: Lemur catta 01.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lemur_catta_01.jpg>. Reus, F. Commons.wikimedia.org: Baobab and elephant, Tanzania .jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baobab_and_elephant,_Tanzania_.jpg>. Tobias, A. Commons.wikimedia.org: Anse Source d'Argent 2-La Digue retouched.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anse_Source_d'Argent_2-La_Digue_retouched.jpg>. Rasteletti. Commons.wikimedia.org: Emblem of the African Union.PNG[online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_African_Union.PNG>. Hall, Justin. Commons.wikimedia.org: A View of the Delta.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_View_of_the_Delta.jpg>. Tusche, Andreas. Commons.wikimedia.org: Cape Town and Robben Island seen from Table Mountain.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_Town_and_Robben_Island_seen_from_Table_Mountain.jpg>. Svdmolen. Commons.wikimedia.org: Zulu dance. JPG[online] [cit ]. Dostupný na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zulu_dance.JPG >. Jklamo. Commons.wikimedia.org: Africa-GDP.svg [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Africa-GDP.svg>.


Stáhnout ppt "Afrika  II. Zeměpis Obyvatelstvo Hospodářství Regiony"

Podobné prezentace


Reklamy Google