Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obyvatelstvo Hospodářství Regiony  II. A frika

2 Obyvatelstvo 2 Počet obyvatel a jeho vývoj  Co hrozí v přelidněných oblastech Afriky? Napiš alespoň tři možné důsledky: Počet obyvatel Afriky:Pořadí mezi kontinenty:  Doplň: (odhad) Doplň počet obyvatel (v milionech) V kterých státech Afriky přibývá nejvíce obyvatelstva? Kolikanásobně se zvýšil počet obyvatel za posledních 30 let? Porovnej tempo růstu počtu obyvatel s ostatními světadíly

3 Obyvatelstvo Hustota zalidnění A Nejhustěji osídlené části kontinentu: Porovnej západní a východní pobřeží jižní části Afriky. Zdůvodni rozdílnou hustotu osídlení.   Které přírodní faktory nejvíce ovlivnily osídlení? zeměpisná šířkanadmořská výškapodnebí přítomnost vodního toku, jezeravzdálenost od mořepůdní typ jiné

4 Obyvatelstvo Kolonizace  Které dva státy měly v Africe nejvíce kolonií?  Doplň období, ve kterém většina afrických států získala svoji nezávislost: Začátkem 19. století měly Afriku rozděleny nejmocnější státy Evropy. A - V průběhu 16. – 19. století kolonizátoři nakupovali místní obyvatele a vyváželi je jako otroky do svých zámořských kolonií. Přečti si první odstavec článku Historie otroctví v Africe I. a doplň údaje k obrázku (kam byli otroci vyváženi, odhad v milionech a období).  Doplňující článek: Obchod s otroky milionů otroků Předpoklad: V období století. - ?

5 Obyvatelstvo Madagaskar Původní obyvatelé:  Z nabídky doplň, co v dané části kontinentu převažuje: A 5 4

6 Obyvatelstvo  text Podle textu doplň: Pygmejové (5 min) Filmy: Masajové (5 min)

7 Potomci původních obyvatel jižní Afriky. Žijí v nejpustších oblastech Namibie a Botswany dosud téměř nezměněným způsobem života. Živí se sběrem a lovem. Mají malý vzrůst. Křováci (Sanové) Etnická skupina ve východní Africe. Žijí východně od Viktoriina jezera v severní Tanzánii a jižní Keni. Typickými fyzickými znaky jsou vysoká štíhlá postava a velmi tmavá pleť. Jsou chovatelé skotu, ovcí a koz, zemědělci a rybáři. Mají pověst dobrých bojovníků a v mnohém si udržují tradiční způsob života. Masajové Obyvatelstvo Pygmejové žijící v pralesích Konžské pánve a Kamerunu jsou pozůstatkem staršího obyvatelstva střední Afriky. Jsou nižšího vzrůstu a živí se z části primitivním lovem zvěře a sběrem lesních plodin. Pygmejové Kočovní pastevci, chovají koně a velbloudy. Bývají oblečení v dlouhých pláštích, tváře mají zakryté indigově modrým šálem. Žijí v pouštních oázách převážně v oblasti pohoří Hoggar a Tibesti. Tuarégové

8 3

9

10 9

11 6 7

12 Na interaktivní mapě internetového portálu Aktuálně.cz klikni na konkrétní státy Afriky a zjisti jejich současné problémy. Do řádků níže napiš 5 nejzávažnějších problémů, které podle tebe nejvíce sužují africké obyvatelstvo. Označ, které z nich jsou zároveň globálními problémy lidstva.  Současné problémy afrického obyvatelstva: Globální problém Další problémy: Obyvatelstvo

13 Gramotnost (schopnost číst a psát) Střední délka života (naděje na dožití) Doplňující úkoly: Prohlédni si mapu gramotnosti ve světě a proveď ústně srovnání Afriky s ostatními světadíly. Přemýšlej o možných příčinách vysoké negramotnosti v Africe. Napiš alespoň tři možné příčiny:  Prohlédni si mapu „odhad střední délky života v jednotlivých zemích světa“. Jakého věku se v průměru dožívají obyvatelé Afriky? Porovnej s ostatními kontinenty. Proč se lidé v Africe dožívají v průměru nižšího věku než v ostatních částech světa? Z nabídky možných příčin vyber ty, které podle tebe tuto skutečnost v Africe nejvíce ovlivňují: kvalita ovzdušíúroveň zdravotní péče nemoci (např. AIDS) hladomorykvalita pitné vodyživotospráva Jiné:  ozbrojené konflikty

14 Sídla Obyvatelstvo Doplň názvy měst:  Tři nejlidnatější africká města: Kolik procent obyvatel Afriky žije ve městech?  Porovnej s ostatními světadíly. 8

15 Hospodářství % světových plantáží leží Zemědělství a)při pobřeží Středozemního moře b)v oblasti Sahelu c)při Guinejském zálivu d)v Etiopské vysočině e)v jižní části kontinentu c b a e A   Chov kterých zvířat převládá v Africe? V oblasti tropického deštného lesa se těží:  Doplň text: Doplň, které plodiny se pěstují:  d 561 9

16 Hospodářství Podle textu a obrázku urči, o jakou plodinu jde. Text získáš kliknutím na obrázek 

17 Hospodářství Těžba, průmysl, doprava 11 Pás území v JV části Afriky je bohaté na nerostné suroviny.  Doplň, které suroviny se zde těží: Toto území se nazývá S využitím hospodářské mapy Afriky doplň:  V kterých částech kontinentu jsou největší naleziště ropy? Stručně popiš nebo vyjádři ústně. Afrika se podílí zhruba 12 % na celosvětové produkci ropy. Které čtyři státy vytěží nejvíce? Kam se v Africe vyváží vytěžená ropa? A A

18 Hospodářství Podle mapy (svět/hospodářství/doprava) doplň charakteristiku dopravy:  v jádrových oblastech:  v pouštních oblastech:   ostatní území:  v povodí řeky Kongo: Jak to ovlivňuje úroveň hospodářství? A Jaká je kvalita silnic a železnic? Který z afrických států je největší vývozce průmyslového zboží? A Které produkty vyváží: a) státy v severní části kontinentu   b) státy kolem Guinejského zálivu c) státy jižní části kontinentu 12 Atlas: hospodářská mapa Afriky.

19 Hospodářství Africká Unie (AU) Porovnej hospodářskou úroveň Afriky a ostatních kontinentů. Uveď možné příčiny toho, že země Subsaharské Afriky patří mezi nejchudší na světě. A Které části kontinentu (státy) mají nejvyšší úroveň hospodářství? Jaký vliv na to má těžba nerostných surovin?  Z prvního odstavce článku o AU zjisti, jaké jsou dva hlavní cíle tohoto sdružení. Kolik zemí je sdruženo v unii? Cíl: 30 13

20 Hospodářství Kvůli mouše tse-tse není v oblasti tropů rozšířen chov dobytka. Proč? Z kterého území se káva rozšířila do celého světa? Doplň současný stát. Maroko má největší zásoby a je také největším vývozcem. Na plantážích Ghany a Pobřeží slonoviny se vypěstuje většina světové produkce plodiny, ze které se vyrábí čokoláda. O jakou plodinu jde? Z které části Země pochází? Jaké je hospodářské využití? Který africký stát je největším producentem diamantů? Jaké je jejich využití? V severní části kontinentu je rozšířen chov Jaké je jejich hospodářské využití? 14

21 Regiony Afriky 11 Vyber region a kliknutím otevřeš zadání úkolů: Arabská severní Afrika Sahel Střední Afrika Východní Afrika Jižní Afrika Rozdělení na regiony podle zdroje: 21 15

22 Arabská severní Afrika Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas): Podle mapy seřaď státy od západu na východ. Dopiš název hlavního města.   rasa náboženství jazyk úroveň hospodářství přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A Na základě znalostí z předchozích kapitol vyber stát tohoto regionu a na další straně vytvoř jeho stručnou charakteristiku. 

23 Stát:Hlavní město: Státy Afriky (Wikipedie)Informace o státech Afriky I.Články portálu Lidé a ZeměInformace o státech Afriky II. Obyvatelstvo Hospodářství Turisticky zajímavá místa Přírodní podmínky vodstvo: povrch: podnebí:pouště: A zemědělství, těžba, průmysl: HDP na obyvatele (přibližně): Národní parky počet obyvatel: Vyváží: A A

24 Arabská severní Afrika Asuánská přehrada 1.Velbloud jednohrbý 2.Nejvyšší vrchol pohoří Atlas (první ze dvou slov) 3.Stát, kterému patří Sinajský poloostrov 4.Hlavní město Maroka 5.Původní obyvatelé severní části kontinentu 6.Obyvatelé severní části kontinentu 2341 Na řece Nilu města Asuán jsou vybudovány dvě přehrady. Ta novější a větší se nazýváAsuánská přehrada. Vytvořená vodní plocha se jmenuje:jezero. Za jakým účelem byla postavena? proti záplavám voda pro zavlažování výroba el. energie zdroj pitné vody  Doplňovačka (doplňuj shora dolů): Největším africkým ostrovem ve Středozemním moři je: Ke kterému státu patří?Najdi na mapě. Najdi na satelitním snímku:

25 Arabská severní Afrika 2341  Podle textu doplň, o které město se jedná. Využij atlas.  hlavní město  nejlidnatější město regionu  leží na řece Nil  na předměstí v Gíze historické památky  významný turistický ruch (fotografie)  významné historické město  přístav na břehu Středozemního moře  druhé nejlidnatější město státu  město založil Alexandr Veliký v roce 331 př. n. l.  hlavní město největšího státu regionu  přístav  centrum vývozu ropy  město ležící na pobřeží Atlant. oceánu  hlavní město  významný turistický ruch  leží na pobřeží Středozemního moře  založeno Féničany v 7. stol. př. n. l.  politické, ekonomické a kulturní centrum země Fotografie 19

26 Arabská severní Afrika Klikni pro zvětšení 20

27 Sahel Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas):  rasa náboženství jazykúroveň hospodářství přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A Doplň názvy států:  Nejlidnatějším městem regionu je hlavní město Súdánu: 21

28 Sahel Rozhodni o pravdivosti vět (pravdivé označ kliknutím):  A A A A A A Oblast Sahelu je velmi suchá. Obživou místních lidí je hlavně zemědělství, a to převážně pastevectví. Státy Sahelu patři mezi hospodářsky nejméně vyspělé země na světě. V oblasti je rozšířen je chov velbloudů. Využívají se k dopravě zboží i osob, pro mléko a maso. Jejich trus se využívá jako palivo. Více jak 80 % obyvatel je gramotných. Oblast trpí nedostatkem půdy a vody. V polopouštích žijí příslušníci kočovných kmenů Tuarégové. Čadské jezero na hranici mezi Čadem a Súdánem postupně vysychá. Nejlidnatějším městem regionu je Chartúm. V západní části Sahelu se pěstuje bavlník, kukuřice, pšenice

29 Střední Afrika  Doplň názvy států: Skupina ostrovů v Guinejském zálivu:

30 Střední Afrika  Doplň název státu, popř. hlavní město: Rozlohou i počtem obyvatel patří mezi největší africké státy. Velká část jeho území leží v Konžské pánvi. Územím státu protéká nejvodnatější řeka Afriky a druhá nejvodnatější řeka světa. Na větší části území se nachází tropický deštný les. Země je bohatá na nerostné suroviny (měď, diamanty, uran, kobalt, ropa). I přes bohaté naleziště surovin má země velké ekonomické problémy a patří mezi nejchudší. Jednou z příčin jsou dlouholeté ozbrojené konflikty a války. Hlavní město:Stát: Obyvatelé severní části státu jsou převážně muslimové, v jižní části žijí křesťané. Úředním jazykem je angličtina. Patří mezi země s největší hustotou obyvatelstva a také s největším růstem počtu obyvatel. Je nejlidnatější ze všech afrických států. Jsou zde bohatá naleziště ropy, stát patří mezi její největší vývozce na světě. Hlavní město:Stát: Díky nalezištím ropy, kterou tento stát těží, zpracovává i vyváží, patří mezi nejbohatší země Afriky. Přesto většina obyvatel žije v chudobě a je negramotná. Státem prochází rovník. Stát: Převážně zemědělská země. Je největším vývozce kakaa na světě. Vyváží také kávu, kokosové ořechy a další zemědělské produkty. V názvu země najdeš savce. Stát:

31 Střední Afrika Doplňující úkoly: 123 Kapverdy Co znamená překlad? Samostatný stát od roku Pod který stát ostrovy patřily před tímto rokem? Matně černá ruda, ze které se získávají prvky niob a tantal. V Demokratické republice Kongo se nachází většina světových zásob. Používá se při výrobě kondenzátorů (pro malé součástky např. mobilních telefonů a notebooků). O jakou rudu jde? (Doplňovačka) 1.Surovina pro výrobu čokolády 2.Strategická energetická surovina, jejímž největším Africkým producentem je Nigérie 3.Půdní typ (půda načervenalé barvy, typická pro tropické oblasti, obsahuje železo) 4.Podnebí Střední Afriky 5.Nemoc, kterou přenášejí komáři rodu Anopheles 6.Druhá nejvodnatější řeka regionu

32 Východní Afrika Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas):  rasa náboženství jazyk úroveň hospodářství přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A  Doplň názvy států:

33 Východní Afrika Doplň text: Státy tohoto regionu leží na litosférické desce. Její západní okraj tvoří Velkou příkopovou propadlinu s mnoha jezery. Největším je, z něhož vytéká řeka. Nejhlubším jezerem je s hloubkou m. Většina území jsou s průměrnou nadmořskou výšku přes m n. m. Leží zde vulkán s nejvyšším vrcholem Afriky (5 895 m n. m.) a nejvyšší vrchol Keni (druhá nejvyšší hora Afriky). Nejrozšířenějším biomem regionu jsou s vysokou travou, roztroušeným výskytem stromů (typický je baobab) a volně pohybujícími se stády zvířat. Mnoho národních parků je cílem turistů z celého světa, kteří představují příjem pro místní obyvatelstvo. A A Mezi nejznámější národní parky patří: A 

34 Východní Afrika  Podle textu urči název státu: Díky Národním parkům (např. NP Serengeti, NP Ngorongoro) patří mezi nejnavštěvovanější africké státy. Na území státu leží nejvyšší vrchol Afriky. V severní části země žijí Masajové. Stát vznikl sloučením dvou původně nezávislých států Tanganiky a Zanzibaru. Stát pojmenovaný ponejvyšší hoře (5 199 m n. m.). Hlavním městem je Nairobi. Dříve znám pod názvem Habeš. Většina území leží na stejnojmenné vysočině. Stát se nachází na stejnojmenném poloostrově. Obyvateli jsou Somálci. Převažujícím náboženstvím je islám

35 Východní Afrika Správné odpovědi 1234 Plantáže agáve sisalové v Tanzánii, z jejíchž listů se získává textilní vlákno: Endemické rostliny a živočichové. Např.: m n. m. V suchých savanách východní Afriky a na Madagaskaru: Významná produkce hřebíčku na ostrově: Luxusní turistický ruch na ostrovech: Tanzánie je jeho významný světový vývozce

36 Jižní Afrika   Urči společné znaky regionu (využij informace nebo atlas): rasa náboženství jazyk úroveň hospodářství přírodní podmínky (podnebí, vegetace) A Doplň názvy států:  Doplň názvy měst:

37 Jižní Afrika  Vytvoř stručnou charakteristiku regionu: Přírodní podmínky vodstvo: povrch: podnebí: pouště: Obyvatelstvonáboženství: jazyky: většina (přes 75 %):menšiny: Jihoafrická republika: Hospodářství zemědělství: nerostné suroviny: hospodářsky nejvyspělejší stát: A

38 Jižní Afrika Řeka pramenící do bezodtokové oblasti pouště Kalahari: 11 Diamanty Největší, nejstarší a nejnavštěvovanější národní park JAR. Jaká významná sportovní událost proběhla v roce 2010 v Republice Jižní Afrika? V kterých městech? 24 Turisticky hojně navštěvované, zařazované často mezi nejkrásnější města světa. Pohled ze Stolové Hory V oblasti pouště Kalahari žijí původní obyvatelé: Africký národ žijící na jihu Afriky. Má svůj jazyk a království (Zuzuland). V Jihoafrické republice tvoří asi 1/5 obyvatelstva

39

40 31

41 33

42 křesťanství islám tradiční náboženství hinduismus Náboženství 18

43 Francouzština Arabština Angličtina Svahilština Portugalština Španělština Afrikánština Africké tradiční Jazyky 19

44 Hrubý domácí produkt HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2008 (odhad v amerických dolarech) USD Hrubý domácí produkt (celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území) je ukazatelem výkonnosti ekonomiky státu. 20

45 Mld. dolarů Hrubý domácí produkt 2 Hrubý domácí produkt (celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území) je ukazatelem výkonnosti ekonomiky státu. HDP států Afriky v roce 2008

46 Gramotnost 23

47 Střední délka života pod 40 nezjištěno nad

48 Počet obyvatel Tab.: Počet obyvatel ve světě a v jednotlivých světadílech (v tisících) RokSvětAfrikaAsieEvropaStř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie Prognóza vývoje počtu obyvatel Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online] [cit ]. Dostupný z www:.http://esa.un.org/wup2009/unup/

49 Produkce ropy v roce Afrika státmiliony tunpodíl na světové produkci (%) Alžírsko85,62,2 Angola92,22,3 Kamerun4,30,1 Čad6,70,2 Kongo12,90,3 Egypt34,60,9 Rovníková Guinea17,90,5 Gabon11,80,3 Lybie86,22,2 Nigérie105,32,7 Súdán23,70,6 Tunisko4,20,1 Afrika celkem48812,4 Zdroj: bp.com: BP Statistical Review of World Energy June Dostupné na www : G/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdfhttp://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGIN G/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf.

50 Největší města počet obyvatel (město) počet obyvatel (aglomerace) 1Lagos Káhira Kinshasa Alexandria Casablanca Abidjan Kano Ibadan Kapské město Addis Abeba Zdroj: Mongabay.com. Largest Cities in Africa. Dostupné z www:

51 Velká (Cheopsova) pyramida a Velká sfinga

52 Rachefova pyramida a Velká sfinga

53

54

55

56

57

58 Řeka Nil

59

60 17

61 1

62 Původem pochází z Ameriky. Pěstuje se v tropických oblastech a je základní potravinovou složkou pro miliony lidí. Sklízí se jeho podzemní hlízy. Ty sice obsahující jedovaté šťávy, lisováním se však tyto šťávy odstraní. Po vylisování se zpracovávají na mouku, z níž se peče chléb. 1 Zpět

63 Pěstují se v tropických oblastech. Sklízejí se načervenalé hlízy, přezdívané sladké brambory. Obsahují cukr a škrob. 2 Zpět

64 Z plodů se získává olej, který se využívá v potravinářství.V Africe se pěstuje na plantážích na území při Guinejském zálivu. 3 Zpět

65 Strom dorůstá až 20 metrů. Pěstuje se v tropických oblastech. Jeho plody se opékají, smaží nebo vaří. Obsahují škrob a zpracované připomínají čerstvě upečený chléb. 4 Zpět

66 Z plodu této rostliny se vyrábí textilní vlákno. Mezi největší producenty v Africe patří státy Burkina Faso a Egypt. 5 Zpět

67 Semena plodů této plodiny se praží a drtí na prášek, následně využívají i jako surovina k výrobě čokolády. 6 Zpět

68 Kilimandžáro, sisal, Seychely, lemuři, Zanzibar, baobab Zpět

69 Zdroje 1.Autor © Jan Zicha 2.Jklamo. Commons.wikimedia.org: Africa-GDP.svg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Africa- GDP.svg 3.Devouard, Florence. Commons.wikimedia.org: Targui.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Targui.jpg 4.Taberlet, Jacques. Commons.wikimedia.org: Kobli1.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kobli1.jpg 5.Donjos83. Commons.wikimedia.org: Abbas Suan.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abbas_Suan.JPG 6.Gray, Lisa. Commons.wikimedia.org: San lady botswana.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_lady_botswana.jpg 7.Beatty, Ian. Commons.wikimedia.org: San tribesman.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_tribesman.jpg 8.Misiorowski, Mariusz. Commons.wikimedia.org: PigmejeBaka.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PigmejeBaka.JPG 9.Helga76. Commons.wikimedia.org: Maasai tribe.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maasai_tribe.jpg 10.Quadell. Commons.wikimedia.org: Kenyan man 2.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kenyan_man_2.jpg 11.Pro úpravu použito: Lokal Profil. Commons.wikimedia.org: BlankMap-Africa.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa.svg 12.Monniaux, David. Commons.wikimedia.org: Manihot esculenta dsc07325.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Manihot_esculenta_dsc07325.jpg 13.Miya. Commons.wikimedia.org: Ipomoea batatasL ja01.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatasL_ja01.jpg 14.Tomasole. Commons.wikimedia.org: Fruit oil palm.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fruit_oil_palm.JPG 15.Cahalan, Albert. Commons.wikimedia.org: ARS breadfruit49.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ARS_breadfruit49.jpg 16.Nance, David. Commons.wikimedia.org: Feld mit reifer Baumwolle.jpeg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Feld_mit_reifer_Baumwolle.jpeg 17.Medicaster. Commons.wikimedia.org: [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cocoa_Pods.JPG 18.Miles. Commons.wikimedia.org: Religion distribution Africa crop.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Religion_distribution_Africa_crop.png 19.Ant 75. Commons.wikimedia.org: Official LanguagesMap-Africa.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_LanguagesMap-Africa.png 20.Sbw01f. Commons.wikimedia.org: GDP nominal per capita world map IMF 2008.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_2008.png

70 Zdroje 21.Svatoňová H., Kolejka J., Chalupa P., Hübelová D.: Putování po světadílech, učebnice 1. díl. Vydalo nakladatelství Nová škola s.r. o, 2008, s Panos84. Commons.wikimedia.org: Life Expectancy 2008 Estimates CIA World Factbook.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Life_Expectancy_2008_Estimates_CIA_World_Factbook.png 23.Sbw01f. Commons.wikimedia.org: World literacy map UNHD png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: 24.Rob Hooft. Commons.wikimedia.org: Elephant Kruger 2003.jpg [online ]. [cit ]. Dostupný licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elephant_Kruger_2003.jpg 25.Patrick-br. Commons.wikimedia.org: Plantsisal.jpg [online ]. [cit ]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantsisal.jpg 26.Les. Commons.wikimedia.org: ClovesDried.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ClovesDried.jpg 27.Gris,G. Commons.wikimedia.org: Lemur catta 01.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lemur_catta_01.jpg 28.Reus, F. Commons.wikimedia.org: Baobab and elephant, Tanzania.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baobab_and_elephant,_Tanzania_.jpg 29.Tobias, A. Commons.wikimedia.org: Anse Source d'Argent 2-La Digue retouched.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anse_Source_d'Argent_2-La_Digue_retouched.jpg 30.Rasteletti. Commons.wikimedia.org: Emblem of the African Union.PNG[online] [cit ]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_African_Union.PNG 31.Hall, Justin. Commons.wikimedia.org: A View of the Delta.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_View_of_the_Delta.jpg 32.Tusche, Andreas. Commons.wikimedia.org: Cape Town and Robben Island seen from Table Mountain.jpg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_Town_and_Robben_Island_seen_from_Table_Mountain.jpg 33.Svdmolen. Commons.wikimedia.org: Zulu dance. JPG[online] [cit ]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zulu_dance.JPG 34.Jklamo. Commons.wikimedia.org: Africa-GDP.svg [online] [cit ]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Africa-GDP.svg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google