Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 17. ročník semináře Celoživotní učení Kroměříž 12. 5. 2010 Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru politiky zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 17. ročník semináře Celoživotní učení Kroměříž 12. 5. 2010 Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru politiky zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 1 17. ročník semináře Celoživotní učení Kroměříž 12. 5. 2010 Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru politiky zaměstnanosti

2 2 Obsah - MPSV a oblast dalšího vzdělávání - Konkrétní projekt(y)

3 3 MPSV a oblast dalšího vzdělávání - Spolupráce MPSV - MŠMT. historická nutnost. projekty ESF a „ad hoc“ spolupráce – nedorozumění (duplicitní projekty, různá stanoviska k některým nástrojům, …). XII/08 – mezirezortní prac. sk. (sdílení info a záměrů, určení kompetencí, překryvy, rozdělení oblastí dalšího vzdělávání)

4 4 MPSV a oblast dalšího vzdělávání - Kompetence MPSV. sledování a vyhodnocování kvalifikačních potřeb (dopad do školství – přizpůsobování vzdělávacích programů, oborů, … potřebám trhu práce). tvorba a aktualizace popisu povolání – NSP (základ pro tvorbu NSK). stanovení požadavků na další vzdělávání ve shodě s potřebami trhu práce k dosažení maximálního možného souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil (další vzdělávání poskytované školami)

5 5 MPSV a oblast dalšího vzdělávání. rekvalifikace v souladu s potřebami trhu práce, včetně jejich financování a vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání s cílem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce (rekvalifikace poskytované školami, akreditace rekvalifikačních programů, příprava na dílčí kvalifikace dle Zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). podpora vzdělávání dospělých, kteří mají ztížený přístup na trh práce. podpora rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zavádění systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích se zvláštním zřetelem na podporu malých a středních podniků (SME)

6 6 MPSV a oblast dalšího vzdělávání. systémové zajištění kariérového poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a osoby vstupující na trh práce (úzká spolupráce se školami v oblasti poradenství pro volbu povolání – Informačně poradenská střediska úřadů práce, spolupráce v Národním poradenském fóru)

7 7 MPSV a oblast dalšího vzdělávání - Projekt na podporu zavedení strategického nástroje předvídání kvalifikačních potřeb. cíl: systém slaďování poptávky a nabídky na TP. spolupráce zaměstnavatelů (při zpracování analýz a projekcí), objektivnost informací. potřebnost a využitelnost (příprava koncepcí a politik, komunikace VSS - subjekty, zaměření poradenské činnosti, zacílení rekvalifikací, příprava NPR a podobných dokumentů, …)

8 8 MPSV a oblast dalšího vzdělávání - Projekt zaměřený na podporu SME v účasti na dalším profesním vzdělávání. využití pilotu – ROZAM – na celé území ČR. příležitost i pro SME s nedostatkem financí, ale s vlastním podílem (motivace). zařazení dalších aktivit. firma ví, co učit. využití internetu - Kariérové poradenství. Národní poradenské fórum. počáteční vzdělávání s provázaností na kariérové poradenství na trhu práce

9 9 „Vzdělávejte se!“ (1) Jedná se o ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Na projekt „Vzdělávejte se!“ bylo celkem vyčleněno 3,0 mld. Kč, z toho 500 milionů na první fázi projektu a 2,5 mld. na druhou fázi projektu. Zaměstnavatelé podávají žádost o zapojení do projektu na místně příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí. Rozpočet první fáze projektu „Vzdělávejte se!“ je cca 500 milionů Kč, z nichž bylo vynaloženo 336 milionů Kč. Bylo podpořeno celkem 3 247 žádostí od 933 firem. Školení, které podniky díky subvenci z ESF uspořádaly, se týkaly 56 676 zaměstnanců.

10 10 „Vzdělávejte se!“ (2) Komu je projekt určen a)zaměstnavatelům, kteří z důvodu celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli přistoupit k omezení podnikatelské aktivity ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, (ZP), a to buď na základě dohody zaměstnavatele s odborovou organizací, nebo na základě rozhodnutí úřadu práce, b)zaměstnavatelům, kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem celosvětové finanční krize klesat, nechtějí však ještě aplikovat ustanovení § 209 ZP (tuto skutečnost doloží např. snížením počtu zakázek, snížením počtu zaměstnanců, organizačními změnami, poklesem tržeb aj.) a zároveň c)chtějí využít tuto dobu pro vzdělávání svých zaměstnanců a zvyšování jejich odbornosti, znalostí, dovedností a kompetencí k výkonu jejich pracovních činností.

11 11 „Vzdělávejte se!“ (3) „Projekt považuji za smysluplný nástroj zmírňování následků současné ekonomické krize“ (průzkum mezi účastníky 1.fáze, 2009)

12 12 „Vzdělávejte se!“ (4) 2. fáze Alokace: 2,5 miliardy Kč ( původní 1 mld. navýšena v říjnu 2009 o 1,5 mld.) Firmy mohou žádat od středy 23. 7. 2009 na místně příslušném úřadu práce Limity Maximální refundovaná mzda: 24 000 Kč měsíc (dle podílu odučených hodin/na sjednané pracovní době) Maximální příspěvek od jednoho úřadu práce může být pro jednoho zaměstnavatele 500 000 Kč/měsíc Dohoda může být sjednána s dobou platnosti na období maximálně 6 měsíců. Limity na hodinu vzdělávání (podle počtu účastníků). Poskytnutí příspěvku podléhá pravidlům poskytování veřejné podpory v zemích EU. Do konce roku 2009 bylo podpořeno v rámci tohoto projektu celkem 1780 podniků a 89970 jejich zaměstnanců se zúčastnilo vzdělávacích aktivit. K 31.12.2009 bylo vyčerpáno 279 295 759,- Kč (smluvně zazávazkováno 750 859 256,- Kč).

13 13 „Vzdělávejte se!“ (5) 2. fáze Změny oproti 1. fázi Realizované  Limity na vzdělávací aktivity (podle počtu účastníků)  Limity na platby v daném měsíci  Maximální příspěvek od jednoho úřadu práce může být pro jednoho zaměstnavatele 500 000 Kč/měsíc  Doba trvání max. 6 měsíců Uvažované:  „Finanční ukazatel“ zdraví firmy  Hlubší analýza vzdělávacích potřeb

14 14 Restart (1) Projekt s pracovním názvem RESTART je určen zaměstnancům, kterým reálně hrozí ztráta zaměstnání, nebo jsou již ve výpovědní době. Uvedeným zaměstnancům mají pomoci individuální projekty úřadů práce, které jsou žadateli. Hlavním cílem je podchycení zaměstnanců před tím, než s nimi zaměstnavatel rozváže pracovní poměr pro jejich nadbytečnost. Specifickým cílem projektu je zabezpečit, aby propouštění zaměstnanci získali požadovaný kvalifikační profil a mohli snadněji najít nové pracovní uplatnění.

15 15 Restart (2) Na projekt je alokováno do roku 2011 698.223.375 Kč. Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OP LZZ, oblast podpory 1.2 : Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků. Vyhlašovatel výzvy: odbor implementace programů ESF, MPSV Aktuální stav realizace Prozatím bylo předloženo celkem 7 projektů typu RESTART úřadů práce Louny, Most, Chomutov, Česká Lípa, Jihlava, Olomouc, Liberec, z toho k výše uvedenému datu bylo schváleno celkem 6 projektů v celkové výši 247.149.107,- Kč.

16 16 Restart (3) Aktivity ve schválených projektech Aktivity v rámci projektů mají zaměstnancům napomoci k jejich dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji prostřednictvím širokého spektra vzdělávacích a školících aktivit a zvýšit možnost, aby nalezli nové uplatnění na trhu práce, případně sami zahájili podnikatelskou činnost. Příklady aktivit: vstupní rozhovory pro zájemce účasti v projektu, poradenské aktivity, individuální projektový plán a pracovní diagnostiku, školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti, klíčových kompetencí (zahrnujících i soft skills) včetně IT dovedností, rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání. V rámci projektu je možné poskytnout i příspěvek na mzdové náklady pro zaměstnavatele, kteří přijmou do pracovního poměru propouštěné zaměstnance.

17 17 ? Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 tel: 221 923 502 stefan.duhan@mpsv.cz www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 17. ročník semináře Celoživotní učení Kroměříž 12. 5. 2010 Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru politiky zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google