Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
PSYCHOLOGIE UČENÍ VY-32-INOVACE-OSZ-109 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Fáze učení, podmiňování, zpevnění, trest, transfer učení, útlum, efektivní učení

2 Vymezení pojmu učení Širší vymezení: Učení je každé obohacování individuální zkušenosti v průběhu vývoje jednotlivce (vše, co člověk získává po narození ve styku s prostředím, a co vyvolává trvalejší změny v jeho chování) Užší vymezení: Učení je záměrné , cílevědomé a systematické získávání vědomostí, dovedností a návyků, ale i forem chování a osobních vlastností Takové učení je vlastní pouze člověku

3 Úkol: Pokuste se správně seřadit jednotlivé fáze učení a stručně je charakterizujte: Výkonná Motivační Kontrolní Poznávací

4 Fáze učení Motivační fáze – slabá motivace vede k tendenci vyhnout se úkolu Poznávací fáze – pronikání do nějakého úkolu či problému na základě minulých zkušeností (podstatou je tápání a hledání) Výkonná fáze – pochopení a vyřešení dané úlohy nebo úkolu, naučení učebního materiálu Kontrolní fáze – prověření správnosti řešení, reprodukce a aplikace osvojených úkolů a pravidel

5 Teorie učení 1) Klasické podmiňování – koncept podmíněného reflexu (I.P.Pavlov) Je omezeno pouze na: vegetativně řízené vitální funkce – nejsou vrozené (např. polknutí při zmínce o určitém jídle….) emocionální projevy – sympatie, antipatie, důvěra, děs… dochází ke generalizaci podnětu

6 Učení na základě úspěchu
Instrumentální podmiňování (E.L.Thorndike) – princip pokusu a omylu, vybíráme si a pamatujeme si jednání, po kterém následují kýžené cíle ( zákon efektu ) Operační podmiňování (B.F.Skinner) – princip zpětné vazby, zpětná vazba může být spojena s pozitivním nebo negativním zpevněním z prostředí. Jestliže tomu tak není, okamžitě se ztrácí jako nedůležitá.

7 Učení na základě odměny a trestu
dochází k tzv. sekundárnímu zpevnění a) pozitivní zpevnění – (odměna)u každého žádoucího chování posílením zvyšujeme pravděpodobnost dalšího výskytu tohoto chování b) negativní zpevnění – ( trest ) u každého nežádoucího chování vede k tomu, že se v budoucnu určitého chování vyvarujeme nebo jeho průběhu zabráníme

8 Úkol: Charakterizujte správný a špatný trest, uveďte příklady

9 Správný a špatný trest:
Je nasměrován vždy proti určitému chybnému chování (toto opomenutí teď) x Je nasměrován vždy obecně proti nějaké osobě (ty jsi lajdák) Nastává ihned a v každém případě x Nastává kdykoliv a libovolně podle nálady Je věcný a přiměřený chybě x Je afektivně přehnaný a podbarvený Vyplývá ze sociálního kontextu x Je demonstrací moci a je ponižující

10 4) Učení pozorováním a nápodobou
především sociální učení je součástí socializačního procesu jde o záměrné vytváření a osvojování dovedností, vědomostí a návyků člověka ve společnosti ? Uveďte příklady sociálního učení

11 Formy učení osvojování vědomostí senzorimotorické učení – dovednosti intelektové učení – způsoby řešení problémů sociální učení – začlenění do společnosti ? Uveďte příklady u jednotlivých kategorií

12 Úkol: Vysvětlete, jaký vliv má na učení: Motivace Inteligence Únava Úspěšnost Informovanost o výsledcích Metoda učení

13 Transfer učení Negativní transfer – může učení v určitých případech utlumovat, a to tehdy, když něco ovládáme a najednou se máme naučit chování nebo poznatek tomu odporující. ( rušivý vliv dříve naučeného na nové učivo ) Pozitivní transfer – hodnota naučené informace spočívá v tom, že ji lze využít i jinde než jen v jedné odpovídající oblasti. Naučené můžeme použít i v jiných situacích.

14 Interference v učení Interference = rušení 1)Retroaktivní útlum – bezprostředně následující proces učení ovlivňuje proces předchozí. Příklad - všechny zkoušky skládat v co nejbližším termínu s co největším úsilím – vede to k lepší konfuzi (zmatení) Praktické rady - po každé naučené části si udělat pauzu, alespoň pět minut! Termíny zkoušek si pečlivě naplánovat! Obměňovat předměty!

15 2) Ekforický útlum – ( útlum paměti ) doznívající procesy vzrušení utlumují nejen procesy učení, ale i reprodukční schopnosti Příklad – těsně před zkouškou ( hodinu před ní, nebo o pauze ) se ještě co nejusilovněji učit – to může špatně dopadnout! Praktické rady - před zkouškou se učit lehce a povrchně, jen prolistovat nebo osvěžit, ale neučit se nic nového!

16 3) Afektivní útlum – ( způsobený prudkými a intenzivními prožitky ) obecně zvyšuje úroveň aktivace a tím klesá schopnost reprodukce Příklad – učení se ve strachu a v panice, s agresí, v jakémkoliv rozčílení – nemá velký význam. Praktické rady - klid, chladná hlava, rozvaha! ? Popište vlastní zkušenost s některými interferencemi

17 Metoda efektivního učení
Rozpoznat vlastní problém – pochopit to, čemu se učíme Plánovat – co se naučit, do kdy se to naučit, jak si rozdělit práci Pracovat soustředěně Zapojit vědomě motivy učení – zájem, zvědavost, seberozvoj apod. Cílená příprava na zkoušky - „ zažít “ si látku, simulovat situaci zkoušky, nenechávat si trému pro sebe !

18 Techniky a triky: získání přehledu – co, kolik, jak obtížné? seřazení, členění – co k sobě patří využití asociací – hledání souvislostí vštípení jednotlivých úseků – odlišit hlavní teze od okrajových informací mnemotechnické pomůcky - „ šetři se osle “ 6378 – poloměr zeměkoule využívání smyslových kanálů – vizuální typy malují apod. správné opakování - co nejdříve, opakování rozvrhnout, opakovat diferencovaně

19 POUŽITÉ ZDROJE: BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., s. ISBN HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, s. ISBN Obrazová galerie Microsoft Office PowerPoint 2007


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google