Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teratogenní faktory - vliv na vývoj plodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teratogenní faktory - vliv na vývoj plodu"— Transkript prezentace:

1 Teratogenní faktory - vliv na vývoj plodu
Teratogen je možno definovat jako látku nebo zevní faktor (záření) vedoucí k narušení vývoje orgánu nebo postižení jeho funkce O možném teratogenním vlivu svědčí: spontánní potracení plodu růstová retardace Faktory, ovlivňující účinek teratogenu: velikost dávky období embryonálního vývoje interakce s dalšími faktory náchylnost mateřského a fetálního organismu :

2 Infekční faktory jako potenciální teratogen
Virus rubeoly Cytomegalovirus Herpes simplex Toxoplasmosa Syphilis HIV

3 Teratogenní vliv viru rubeoly -fetální rubeolový syndrom
Klinické projevy: mikrocephalie katarakta vrozené srdeční vady hluchota psychomotorická retardace

4 Fetální rubeolový syndrom

5 Symptomy, charakterizující proběhlou prenatální
infekci Microcephalie, cerebrální kalcifikace Psychomotorická retardace, epilepsie Ztráta sluchu Microophtalmie, chorioretinitida Příznaky proběhlé sepse - hepatosplenomegalie, icterus, krvácivé stavy

6 Léky s možností teratogenního efektu
Antagonisté kyseliny listové Antikoagulancia - kumarinové deriváty Antikonvulsiva hydantoináty, valproáty, carbamazepin Antidepresiva benzodiazepiny tricyklická antidepresiva Opiáty Thalidomid Některá ATB ( Streptomycin, Kanamycin, Tetracyklin)

7 odumření plodu abnormality skeletu
Teratogenní efekt antagonistů kys.listové Klinické projevy: mentální retardace defekty CNS odumření plodu abnormality skeletu

8 Fetální aminoterinový syndrom

9 Antikonvulsiva jako potenciální teratogen
Hydantoináty - fetální hydantoinový syndrom Klinické projevy: mentální retardace hypoplasie střední části obličeje rozštěpové vady dutiny ústní končetinové vady

10 Fetální hydantoinový syndrom

11 Klinické projevy: Fetální valproátový syndrom kraniofaciální anomalie
vrozené srdeční vady rozštěpové vady dutiny ústní poruchy ve vývoji neurální trubice

12 Fetální valproátový syndrom

13 Teratogenní efekt některých antikoagulancií
Fetální warfarinový syndrom Klinické projevy růstová a mentální retardace hypoplasie nosu porucha kalcifikace epifys anomalie CNS

14 Fetální warfarinový syndrom

15 Chemické látky s potenciálním teratogenním efektem
klinické projevy Deriváty rtuti mikrocephalie, ment. retardace epilepsie Polyhalogenové bifenyly růstová retardace exophtalmus “cola collor baby“ Dioxin, xylen syndrom kaudální regrese Pesticidy, těžké kovy mentální retardace ? Málo klinických údajů

16 Fetální alkoholový syndrom
Vliv chronického abusu alkoholu na plod Fetální alkoholový syndrom Klinické projevy růstová retardace mentální retardace mikrocephalie dlouhé filtrum úzké palpebrální štěrbiny ptosa víček

17 Fetální alkoholový syndrom

18 Fyzikální vlivy jako potencionální teratogen
Radiace obvyklá diagnostická vyšetření nepřesahují 50mGy, nadprahové dávky mGy mohou způsobit poškození plodu - především CNS. Rizikové období den po koncepci Mutagenní vliv radiace - při ozáření pohlavních buněk dávkou 1 Rad je riziko mutagenního vlivu 1:1 000

19 Spektrum defektů, způsobených teratogenním vlivem
hypertermie Fetální hyperpyretický syndrom CNS - defekty strukturální: neuronální heterotopie microcephalie microophtalmie defekty funkční: mentální retardace křečové stavy poruchy svalového tonu Defekty faciální: rozštěpy micrognathie

20 Fetální hyperpyretický syndrom

21 Onemocnění matky s možností teratogenního vlivu
na vývoj plodu Mateřská fenylketonurie - psychomotorická retardace Neléčená hypothyreosa z nedostatku jodu - kretenismus Dekompensovaný diabetes mellitus typ I - 3 x vyšší riziko vrozených vývojových vad - VVV srdce syndrom kaudální regrese


Stáhnout ppt "Teratogenní faktory - vliv na vývoj plodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google