Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z RVVI (stručný přehled pro P RVŠ 17. 3. 2011) Tomáš Opatrný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z RVVI (stručný přehled pro P RVŠ 17. 3. 2011) Tomáš Opatrný."— Transkript prezentace:

1 Informace z RVVI (stručný přehled pro P RVŠ 17. 3. 2011) Tomáš Opatrný

2 Sestavování SR na VVI 2012 (návrh rozeslaný poskytovatelům, +aktualizace) Návrh ve stejné výši jako 2011, tj. 25 917 mil. (tj. o 0,5 mld. více než střednědobý výhled) Návrh pro MŠMT: 9 346 mil. Inst. podpora RVO - MŠMT 4 526 mil. (vzoreček započítávající skladbu výzkumných záměrů v roce 2011 - ??? zákon ???) Promítnutí penalizací za nesprávné údaje v RIVu (něco podle „korigovaných“ bodů, něco podle „nekorigovaných“). MŠMT -145 mil.

3 Sestavování SR na VVI 2012, MŠMT Výzkumné záměry 284 mil. RVO 4 526 mil. OP VaVpI 1 168 mil. programy mezinár. spolupráce 167 mil. poplatky mezinár. org. 218 mil. Specifický VŠ výzkum 1050 mil. velké infrastruktury 820 mil.

4 Penalizace: za nesprávné údaje v RIV §14 odst. 5 zák. 130/2002:....v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal. Celkem 128 mil. za patenty, 53 mil. ost., tj. 183 mil. sankce. Za patenty podle „nekorigovaných“ bodů, ost. podle „korigovaných“. 40-bodový patent: 110 tis. podpora, 132 tis. sankce 500-bodový patent: 1,39 mil. podpora, 1,65 mil. sankce ???

5 Finance RVO 2012 Návrh RVVI (tis. Kč) Body H2010 %Podle úměry (tis. Kč) rozdíl (tis. Kč) AVČR2,559,607778,38228.64%2,285,308274,299 MK71,28021,3160.78%62,5838,697 MO76,86523,0120.85%67,5639,302 MPO147,18144,1371.62%129,58517,596 MŠMT4,525,6701,629,09159.94%4,782,966-257,296 MV54,29516,2520.60%47,7156,580 MZ396,064119,7524.41%351,58944,475 MZe148,55385,9023.16%252,206-103,653 CELKEM7,979,5152,717,844100.00%7,979,5150

6 Finance RVO+VZ 2012 Návrh RVVIBody H2010 %Podle úměry rozdíl AVČR2,863,784778,38228.64%2,521,952341,832 MK71,28021,3160.78%69,0642,216 MO76,86523,0120.85%74,5592,306 MPO147,18144,1371.62%143,0044,177 MŠMT4,809,6811,629,09159.94%5,278,243-468,562 MV54,29516,2520.60%52,6561,639 MZ396,064119,7524.41%387,9968,068 MZe386,64585,9023.16%278,322108,323 CELKEM8,805,7952,717,844100.00%8,805,7950

7 Předsednictvo ČKR 2. března 2011: Zásadní nesouhlas s usnesením RVVI z 25.2., upozorňuje na zkrácení inst. výdajů MŠMT o 466 mil. oproti skutečnému vědeckému výkonu, půl miliardy ve prospěch ostatních resortů, má za to, že je to v rozporu s programovými prioritami vlády a odporuje to zákonu 130/2002, žádá RVVI, aby své usnesení revokovala, obrací se s žádostí na premiéra a na ministra školství, aby tomuto znevýhodnění VŠ zabránili.

8 Jak to bude vypadat v roce 2013 ???

9 Finance RVO 2013 Návrh RVVI (podle stejné logiky) Body H2010 %Podle úměryrozdíl AVČR2,788,516778,38228.64%2,377,429411,087 MK77,79121,3160.78%65,10612,685 MO83,98023,0120.85%70,28613,694 MPO161,07444,1371.62%134,80926,265 MŠMT4,457,6181,629,09159.94%4,975,767-518,149 MV59,31016,2520.60%49,6399,671 MZ437,023119,7524.41%365,76171,262 MZe235,85785,9023.16%262,372-26,515 CELKEM8,301,1692,717,844100.00%8,301,1690

10 Finance RVO+VZ 2013 Návrh RVVI (podle stejné logiky) Body H2010%Podle úměryrozdíl AVČR2,954,329778,38228.64%2,538,944415,385 MK77,79121,3160.78%69,5298,262 MO83,98023,0120.85%75,0618,919 MPO161,07444,1371.62%143,96717,107 MŠMT4,572,3391,629,09159.94%5,313,805-741,466 MV59,31016,2520.60%53,0116,299 MZ437,023119,7524.41%390,61046,413 MZe519,27885,9023.16%280,197239,081 CELKEM8,865,1242,717,844100.00%8,865,1240

11 Co s tím? Pro dotčené VŠ může být výhodnější urychleně ukončit své výzkumné záměry (týká se ČVUT, MU, UK, UP, VŠB-TUO, VŠCHT, VŠE, VUT). Každopádně by to bylo výhodnější pro školství jako celek. Závisí na postoji MŠMT (které se zatím striktně drží zákona).

12 Zvážit usnesení: Rada VŠ podporuje stanovisko Předsednictva České konference rektorů z 2. března 2011 vyslovující nesouhlas s návrhem Rady pro výzkum, vývoj a inovace na výdaje státního rozpočtu na výzkum pro rok 2012. Za nesprávný považuje způsob výpočtu institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací, který výrazně znevýhodňuje resort školství.

13 Příprava Národních priorit VVI prof. Haňka (zpravodaj) + TC AVČR (realizace) základní vs. aplikovaný -> orientovaný vs. neorientovaný výzkum (orientovaný zahrnuje i základní) vyjde se z potřeb společnosti (horizont 15-20 let) koordinační rada + expertní panely, v květnu najmenovat panely, v prosinci vládě na stůl hotové Priority podle Priorit alokovat finance na orientovaný výzkum (zahrnout i do hodnocení výsledků)

14 Metodika hodnocení výsledků Paradoxy, nutná oprava (co to je?) KHV - návrh oprav (fixace alokací, omezení vlivu na rozpočet, specifikace kontrol, domácí autoři, atd.) -> RVVI vrátila (moc velké úpravy) Práce na M2012 (alokace na obory a oborově specifická hodnocení) Návrh dlouhodobých principů hodnocení, návaznost na IPN oborových metodik Vládou schválená na 2010-2011

15 OP VaVpI V listopadu - usnesení RVVI: ušetřené prostředky z vysoutěžených zakázek projektů použít v rámci OP VaVpI jako celku. V lednu - snaha o revokaci (nestandardní postup - obvykle řídicí orgán flexibilně schvaluje změny; nemá opěrný bod v legislativě; nejistota na straně příjemce; nulová motivace šetřit - podpora betonové lobby), pouze dílčí revokace. Březen: MŠMT „Společný metodický pokyn“: projekt může disponovat s max. 30% úspor ze stavební zakázky. Březen: Dopis rektora MU ministru školství, rizika pro příjemce.

16 Zvážit usnesení: Rada vysokých škol se znepokojením sleduje situaci s odebíráním úspor v projektech OP VaVpI, které s ohledem na problémy spojené s realizací projektů představují významné a nepředvídatelné riziko pro příjemce. Připojuje se k výzvě rektora MU prof. Fialy ministru školství z 9. března 2011 k jednání s příjemci o úpravě či zrušení metodiky upravující toto odebírání úspor.

17 Zákon 130/2002: §5a (2) b: Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice.

18 Zákon 130/2002: §6 (2) c: Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dalšími závaznými ukazateli, pokud přicházejí v úvahu, institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků,

19 Zákon 130/2002: §7 (6): Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

20 Zákon 110/2009: čl. II, 2: Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory přede dnem 31. prosince 2006, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2011. V roce 2010 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.

21 Zákon 110/2009: čl. II, 3: Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory v období od 1. ledna 2007 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2013. V roce 2012 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.


Stáhnout ppt "Informace z RVVI (stručný přehled pro P RVŠ 17. 3. 2011) Tomáš Opatrný."

Podobné prezentace


Reklamy Google