Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Novotná 2008 ©. POHYBY HLAVY FLEXE - PŘEDKLON EXTENZE - ZÁKLON LATEROFLEXE - ÚKLON ROTACE - OTÁČENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Novotná 2008 ©. POHYBY HLAVY FLEXE - PŘEDKLON EXTENZE - ZÁKLON LATEROFLEXE - ÚKLON ROTACE - OTÁČENÍ."— Transkript prezentace:

1 Martina Novotná 2008 ©

2 POHYBY HLAVY FLEXE - PŘEDKLON EXTENZE - ZÁKLON LATEROFLEXE - ÚKLON ROTACE - OTÁČENÍ

3

4 mm. scaleni m. sternocleidomastoideus m. longus colli m. longus capitis FLEXE - PŘEDKLON

5

6 EXTENZE - ZÁKLON m. trapezius m. erector spinae hluboké svaly šíjové

7

8 FLEXE HLAVY mm. scaleni – svaly kloněné mm. praevertebrales – dlouhé svaly hlavy a krku m. sternocleidomastoideus – zdvihač hlavy EXTENZE HLAVY m. trapezius-pars superior – sval trapézový-horní část m. erector spinae – vzpřimovače hlavy a trupu

9 LATEROFLEXE - ÚKLON m. sternocleidomastoideus m. levator scapule mm. scaleni m. longus colli m. longus capitis m. trapezius m. erector spinae

10 m. sternocleidomastoideus m. erector spinae ROTACE - OTÁČENÍ

11

12

13 LATEROFLEXE HLAVY a KRKU mm. scaleni – svaly kloněné m. sternocleidomastoideus – zdvihač hlavy m. levator scapulae – zdvihač lopatky m. trapezius-pars superior – svaly trapézový-horní část ROTACE HLAVY a KRKU m. sternocleidomastoideus – zdvihač hlavy m. erector spinae – transverzospinální sýstém m. erector spinae – spinotransverzální sýstém

14 POHYBY TRUPU VENTRÁLNÍFLEXE - PŘEDKLON DORZÁLNÍ FLEXE - ZÁKLON LATEROFLEXE - ÚKLON ROTACE - OTÁČENÍ

15

16 m. rectus abdominis VENTRÁLNÍFLEXE - PŘEDKLON

17

18

19

20 m. erector spinae m. quadratus lumborum DORZÁLNÍ FLEXE - ZÁKLON

21

22

23

24 VENTRÁLNÍ FLEXE m. rectus abdominis – přímý sval břišní DORZÁLNÍ FLEXE m. erector spinae – hluboké svaly zádové m. quadratus lumborum – čtyřhranný sval bederní

25 m. obliquus externus abdominis m. obliquus internus abdominis m. erector spinae LATEROFLEXE - ÚKLON

26

27 LATEROFLEXE m. obliquus externus abdominis – vnější šikmý sval břišní m. quadratus lumborum – čtyřhranný sval bederní m. obliquus internus abdominis – vnitřní šikmý sval břišní m. erector spinae – hluboké svaly zádové

28 m. obliquus externus abdominis m. obliquus internus abdominis ROTACE - OTÁČENÍ

29

30

31

32 ROTACE m. obliquus externus abdominis – vnější šikmý sval břišní m. obliquus internus abdominis – vnitřní šikmý sval břišní

33 POHYBY PÁNVE ELEVACE - ZDVIHNUTÍ INKLINACE/ANTEVERZE - VYSAZENÍ REKLINACE/RETROVERZE - PODSAZENÍ

34 ELEVACE m. quadratus lumborum – čtyřhranný sval bederní

35 INKLINACEREKLINACE

36 INKLINACE - ANTEVERZE m.iliopsoas – sval bedrokyčlostehenní m.glutaeus minimus – malý sval hýžďový m.sartorius – sval krejčovský m.tensor fasciae latae – napínač stehenní povázky

37 REKLINACE - RETROVERZE m.semitendinosus – sval pološlašitý m.glutaeus maximus – velký sval hýžďový m.semimembranosus – sval poloblanitý m.biceps femoris – dvojhlavý sval stehenní

38 POHYBY LOPATKY ELEVACE - ZDVIHNUTÍ DEPRESE - POKLES PROTRAKCE - ODTAŽENÍ RETRAKCE - PŘITAŽENÍ ANTEVERZE – ZEVNÍ ROTACE RETROVERZE – VNITŘNÍ ROTACE

39

40 ELEVACE DEPRESE RETRAKCE PROTRAKCE ANTEVERZE RETROVERZE

41 m. trapezius m. levator scapule ELEVACE - ZDVIHNUTÍ

42 m. trapezius DEPRESE - POKLES

43 ELEVACE LOPATKY m.trapezius-pars superior – sval trapezový-vrchní část m.levator scapule – zdvihač lopatky DEPRESE LOPATKY m.trapezius-pars inferior – sval trapezový-spodní část

44 m. serratus anterior PROTRAKCE - ODTAŽENÍ

45 m. trapezius m. rhomboideus minor m. rhomboideus major RETRAKCE - PŘITAŽENÍ

46 PROTRAKCE LOPATKY m.serratus anterior – přední sval pilovitý RETRAKCE LOPATKY m. trapezius – sval trapézová-střední část mm. rhomboidei – svaly rombické

47 m. serratus anterior ANTEVERZE – ZEVNÍ ROTACE

48 m. levator scapule m. rhomboideus minor m. rhomboideus major RETROVERZE – VNITŘNÍ ROTACE

49 ANTEVERZE LOPATKY m.serratus anterior – přední sval pilovitý RETROVERZE LOPATKY m. levator scapulae – zdvihač lopatky mm. rhomboidei – svaly rombické

50


Stáhnout ppt "Martina Novotná 2008 ©. POHYBY HLAVY FLEXE - PŘEDKLON EXTENZE - ZÁKLON LATEROFLEXE - ÚKLON ROTACE - OTÁČENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google