Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kruhy uvnitř kruzích Duchovní přístup k vůdcovství a nápomoci …k usnadnění zrození naší Jednoty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kruhy uvnitř kruzích Duchovní přístup k vůdcovství a nápomoci …k usnadnění zrození naší Jednoty."— Transkript prezentace:

1 Kruhy uvnitř kruzích Duchovní přístup k vůdcovství a nápomoci …k usnadnění zrození naší Jednoty

2 HT dneška? Hierarchie?...atd. atd. atd.

3 Neale & mezinárodní týmy Koordinátoři jednotlivých zemí Ostatní národní koordinátoři Dílčí koordinátoři Oficiální členové HT (Nexus atd.) Neoficiální členové HUMANITY'S TEAM DNES - “ODSHORA”?

4 Některá omezení... Málo kreativních a výkonných vůdců? Pomalý růst hnutí? Uniformita a omezený dosah? Poslušnost? Povolení? Dobrovolnost? Odstrašení mnoha lidí modelem organizace a pojmy jako “členové týmu”, “registrace do Nexu”, “koordinátoři” atd.? atd.?

5 Co - skutečně – motivuje hierarchii HT? Potřeba kontroly? Potřeba individuálního potvrzení - “duchovní význam”? Silná vazba na vlastní “smysl života”? Strach ze “selhání záměru”? Strach ze změny?

6 Zřejmý a přirozený mix duality i JEDNOTY, a tedy v praxi: oddělenost a kontrola versus soulad, důvěřa a osobní svoboda HT doposud...

7 Další krok? Hierarchie předpokládá “poslušnost”. ““Poslušnost” není nikdy tvůrčí” říkají HSB. “Čtyři C” a “funkční týmy” jsou obojí přirozenými a logickými kroky směřující k Nové Spiritualitě, ale... Jsou tu také jiné cesty jak podpořit náš záměr?

8 Síla duše Humanity´s Teamu “Síla duše Humanitys Teamu” Všichni tvůrčí lidé, kteří spoluvytváří naši JEDNOTU, kde je každý v souladu se svým vlastním srdcem a zároveň vizí, misí, směřováním a cíli HT Síla duše: Individuální síla – tvořivě vyjádřená Individuální moudrost – tvořivě sdělená Individuální láska – tvořivě žitá...pokud omezíte jednu z nich, omezíte všechny... S ML

9 “Nové” duchovní definice Vůdce : Člověk, který vede Duši – vědomě či nevědomě. Opravdový vůdce inspiruje ostatní k tomu, aby se také stali vůdci. Asistent/Koordinátor : Člověk, jehož funkce je asistovat, sloužit, pomáhat HT Asistent/Koordinátor (Slouží občanskému hnutí za práva Duše) Člověk, který a) vede Duši a b) jehož úkolem je vytvářet místo a prostor, kde budou lidé v souladu se svou Duší a jejím záměrem! Duše přináší Jednotu!

10 Měníme formu......hnutí…posun Vnitřní “hnutí” vytváří “změnu”: Měníme formu od Duality k Jednotě dualit a JEDNOTA

11 Další “nová” definice “hnutí” Jakmile kolektiv vytvoří “vnitřní hnutí” od duality k jednotě; dojde ke změně náhledu Změna nastane, až lidstvo dosáhne “kritického bodu” “Hnutí HT” je tedy o a) vytvoření Prostoru a místa, aby bylo “vnitřního hnutí“ dosaženo tak často, jak jen je možné a b) Bytí “hnutím” – t.j. žít jeho příkladem …jinými slovy; HT je o“vytváření vlastního vnitřního hnutí” (Vůdcovství) a usnadnění ostatním vytvoření “jejich vnitřního hnutí” (Koordinátorství)

12 ...takže co je “Hnutí HT”? HT je o“vytváření mého vlastního vnitřního hnutí” (Vůdcovství) a usnadnění ostatním vytvořit “jejich vlastní vnitřní hnutí” (Koordinátorství)...což budecharakterizovat většinu z nás jako obojí, “Vůdce” i “Koordinátor”

13 Síla spojení HSB vysvětlují, proč mnoho z nás cítí, že došlo na konec „staré cesty“. ”Nová cesta” ještě není společně vytvořena, je neviditelná, ale my – jako JEDEN – ji zviditelníme! TEĎ HNED! Potom si můžeme zvolit aktivitu Vůdců/Koordinátorů, která bude vyjadřovat tu nejkrásnější verzi naší nejkrásnější představy, kterou jsme o lidstvu, Humanity’s Teamu a budoucnosti kdy měli. Pozvěme Duši! Fyzické tělo má ”vzor vedení” který je vhodné také pro Jednotu - ”sebeposilující systém”. Posiluje a ovládá se samo “jím samotným”. Žádná buňka není ”ta, která řídí ostatní”!

14 Organizace jako Jeden Aktivismus Kontaktní skupiny Tvořivost Skupiny chránící život Studijní skupiny Vzdělání Dialog mezi vírami Debatní skupiny Skupiny emocionální podpory Kruhy bytí Růstové skupiny Světové semináře Světové meditace Komuni- kace Rozhovory Psaní knih Tvořivost Rada Důvěry Světová rada Web pověřených HT Bytí JEDNÍM Vědomý obchod Setkání J E D N OTA H U M A N I T Y S T E A M U Webové Týmy Duchovní TV / rádio “Live Aid” Jednota žít v SRDCI ZEM Ě

15 Kruhy uvnitř kruzích - KUK Model Vůdcovství-Koordinátorství Diferenciance, kterou přináší funkce Pověřeného (Trustee person) Další krok k “modelu partnerství” oblasti, které jsou zajímavé pro všechny Protínající se kruhy – zaměřené na... Vytváření místa a prostoru Propojení skrz HT intranet/web/portál Neomezený prostor pro realizaci Duše Nechat se inspirovat Jednotou

16 HSB v akci: koordinace a huntí bok po boku založené na svobodné vůli žádné žádání o povolení žádný řád a poslušnost Aaaanooooooooo!!!! Jeeeednoooootaaaa!!!!

17 HSB v akci; stále rozšiřující se koordinace a hnutí

18

19 Měníme náhled......hnutí…změna Vnitřní hnutí vytváří změnu: měníme náhled od duality k jednotě du a lit y ONENESS

20 Detaily hnutí Nové Staré Koordinátoři, kteří vytváří místo a prostor Jednotlivci, kteří vytváří změnu Jako magnetická síla, HT bude vést kolektivní vědomí k uvědomění si své JEDNOTY

21 Proč zrovna kruhy uvnitř kruhů? Podporují kreativitu – každý se stává vůdcem Podporují iniciativu – každý je vůdcem Podporují změnu – každý je vůdcem Podporují odpovědnost – každý je vůdcem Podporuje jednotný přístup – každý je vůdcem Podporuje “obojí/a” místo “bud a nebo” - každý je... Podporuje úkol pověřeného - každý...

22 Kruhy uvnitř kruhů Funkce Pověřeného (Trustee) Národní koordinátoři: Rovnocenná část národního koordinačního týmu “Pověřený č.1” v každé zemi – tzn. odřáží všechny koordinátorské aktivity HT Na sektáních Světové Rady zastupuje národní HT společně s libovolným počtem dílčích koordinátorů - “Princip Jednoho Hlasu“ Může dočasně zastupovat svou zemi v Radě Pověřených na setkání Světové Rady

23 Kruhy uvnitř kruhů Funkce Pověřeného (Trustee) Národní koordinátoři dobrovolný tým koordinátorů vytváří dobrovolné kruhy koordinátorů uvnitř kruhů sdílí funkci Pověřeného s hlavním národním koordinátorem (Pověřeným č.1) odpovědní za webové stránky země, které jsou napojeny na HT World Internet Portal, tedy dobrovolný registr studijních skupin, skupin emocionální podpory, fór, chatů, sítí, aktivistů, stovky odkazů, informace o aktivitách, přednáškách, seminářích, kurzech Nové Spirituality atd.

24 Kruhy uvnitř kruhů Funkce Pověřeného (Trustee) Světová Rada/Kongres: Multifunkční celosvětové setkání Znovuvytváření a vylepšování mezinárodních plánů Shrnuje aktivity, závěry a rozhodnutí Vytváří a znovuvytváří koordinační kruhy Je inspirací větších projektů v souladu s misí Hlavní oslava naší JEDNOTY Zastřešuje Radu Pověřených jako součást Kongresu Je odpovědná za HT World Internet Portal

25 Kruhy uvnitř kruhů Funkce Pověřeného (Trustee) Rada Pověřených, Centrální orgán integrované “Funkce pověřeného“: Neustále odráží aktivity hnutí - vždy.

26 Všeobjímající strategie Členové týmu – na co jsou? Je vůbec třeba pojmu/označení „člen týmu“? Je to omezující myšlenka, že máme „členy“ nebo „účastníky“ Když se rozhodneme žádná označení lidí aktivních v HT nemít, vytvoříme tak maximum prostoru! Vize je taková, že chceme aby šest miliard lidí provedlo „vnitřní změnu“ a vytvořilo tak celosvětovou změnu vědomí, přičemž můžeme jen sotva spoléhat na každého člověka, jako na člena HT? Alternativa: Můžeme z každého udělat člena HT už předtím než si to vůbec uvědomí!

27 Všeobjímající strategie “Samokoordinace”: HT Internetový Portál? Humanity’s Team chce, aby se stal tím nejpřitažlivějším, fungujícím, milujícím, soucitným, jednotným internetovým portálem jaký existuje! Portál – okno do budoucnosti! Dveře míru! Nabídkou, které nelze odolat! Vytvořme „duchovní yahoo”, které probudí lidstvo

28 Jakékoliv “já” je nepřítelem Vždy si buď vědom toho, že jsme všichni JEDNO

29 Humanity’s Team …pro ty, kteří milují život......prot ty, kteří přináší světlo …pro ty, kteří bojují za svobodu Humanity’s Team...pro ty, kteří jsou soucitní, kreativní, silní, mající empatii i logiku, rostoucí a vyvíjející se, všemilující LIDSKÉ BYTOSTI


Stáhnout ppt "Kruhy uvnitř kruzích Duchovní přístup k vůdcovství a nápomoci …k usnadnění zrození naší Jednoty."

Podobné prezentace


Reklamy Google