Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy anatomického názvosloví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy anatomického názvosloví"— Transkript prezentace:

1 Základní principy anatomického názvosloví
Rembrandt: Hodina anatomie doktora Tulpa, 1632, galerie Mauritshuis, Haag

2 Základní principy anatomického názvosloví
Základní principy anatomického názvosloví budeme nejprve sledovat na základě češtiny. Pochopíme-li systém v češtině, snadno ho přeneseme do latiny. Varování: Pokud v této fázi, kdy budeme pracovat pouze s češtinou, systém nepochopíme, nemůžeme pochopit další výklad.

3 Základní principy anatomického názvosloví
Základem pojmenování nějaké věci či osoby je podstatné jméno neboli substantivum. Toto substantivum je v 1. pádě neboli nominativu. Pokud označuje jednu věc, je v čísle jednotném neboli singuláru. Označuje-li více věcí, je v čísle množném neboli plurálu. SUBSTANTIVUM

4 Základní principy anatomického názvosloví
Příkladem takového substantiva budiž slovo „krček“: Toto slovo je v nominativu, a protože označuje jen jednu věc, je v singuláru. KRČEK

5 Základní principy anatomického názvosloví
Pouhé substantivum je pro přesné anatomické určení většinou nedostatečné a příliš obecné. Například „krčků“ je v těle několik. Přichází tedy potřeba výchozí substantivum nějak blíže určit (specifikovat).

6 Základní principy anatomického názvosloví
Máme dvě možnosti specifikace: a) Pomocí přídavného jména neboli adjektiva: CHIRURGICKÝ KRČEK Adjektivum odpovídá na otázku „jaký?“ b) Přidáme další substantivum: KRČEK FEMURU Druhé substantivum odpovídá na otázku „koho, čeho?“ Oba dva typy specifikátorů nazýváme přívlastky, protože vyjadřují vlastnosti výchozího substantiva.

7 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem shodným
První situace (a) by schematicky vypadala takto: Substantivum krček je v nominativu singuláru. V jakém pádě, čísle a rodě je adjektivum „chirurgický“? KRČEK CHIRURGICKÝ

8 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem shodným
První situace (a) by schematicky vypadala takto: Substantivum krček je v nominativu singuláru. Adjektivum „chirurgický je ve stejném pádě, čísle a rodě jako řídící substantivum „krček“. Platí tedy následující pravidlo: KRČEK CHIRURGICKÝ Adjektivum se shoduje s řídícím substantivem vždy v pádě, čísle a rodě.

9 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem shodným
Protože se adjektivum shoduje s řídícím substantivem v pádě, čísle a rodě, nazýváme jej přívlastek shodný. Převeďme schéma do latiny: V latině stejně jako v češtině: Adjektivum „chīrūrgicum“ je v nominativu. S řídícím substantivem se shoduje v pádě, čísle a rodě. COLLUM CHIRURGICUM

10 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem neshodným
Druhá situace (b) bude schematicky vypadat takto: Řídící substantivum „krček“ je specifikováno druhým substantivem „femur“. Substantivum „krček“ je v nominativu, v jakém pádě je ale „femur“? KRČEK FEMURU

11 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem neshodným
Druhá situace (b) bude schematicky vypadat takto: Řídící substantivum „krček“ je specifikováno druhým substantivem „femur“. Substantivum femur je v 2. pádě neboli genitivu, odpovídá zde na otázku „koho, čeho?“. Platí tedy následující pravidlo: KRČEK FEMURU Je-li substantivum (I) specifikováno dalším substantivem (II), je toto substantivum (II) vždy v genitivu.

12 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem neshodným
Druhé substantivum (femur) se s řídícím substantivem neshoduje v pádě (a nemusí se shodovat ani v čísle a rodě), nazýváme ho přívlastek neshodný. Opět převeďme probrané schéma (b) do latiny: Latinská verze se řídí stejnými zákonitostmi jako česká: Substantivum „collum“ je v nominativu Substantivum femur je v genitivu (nom. = femur, gen. = femoris) COLLUM FEMORIS

13 Představme si substantivum: „přepážka“.
Základní principy anatomického názvosloví Příklad kombinované konstrukce s přívlastkem shodným i neshodným Výchozí substantivum lze specifikovat zároveň přívlastkem shodným i neshodným. Představme si substantivum: „přepážka“. Toto substantivum budeme specifikovat: adjektivem: „kostěná“, přívlastek shodný substantivem: „nos“, přívlastek neshodný Schematicky bude spojení vypadat takto: PŘEPÁŽKA KOSTĚNÁ NOSU

14 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (I)
Struktura anatomického termínu však může být ještě složitější Přívlastky mohou mít své vlastní přívlastky, takže se struktura anatomického termínu různě „větvit“. Vyjděme z již známého schématu: KRČEK FEMURU

15 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (I)
Substantivum „femur“ budeme dále specifikovat adjektivem „levý“. Toto adjektivum se pak stává přívlastkem shodným ke slovu femur. Schéma pak bude vypadat následovně: Adjektivum „levý“ je přívlastkem shodným k substantivu „femur“, shoduje se s ním v pádě, čísle a rodě. Bude tedy v genitivu singuláru a bude to maskulinum. KRČEK FEMURU LEVÉHO

16 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (II)
Jinou strukturu pozorujeme u výrazu „vnitřní týlní hřeben“. Substantivum „hřeben“ je určeno adjektivy „týlní“ a „vnitřní“. Obě dvě adjektiva jsou shodné přívlastky substantiva „hřeben. Shodují se s ním v pádě, čísle a rodě. TÝLNÍ HŘEBEN VNITŘNÍ

17 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (III)
Poslední příklad: „volná část horní končetiny“. Tento výraz je složený ze dvou substantiv „část“ a „končetina“ a ze dvou adjektiv „volná“ a „horní“. Adjektivum „volná“ blíže určuje substantivum „část“, adjektivum „horní“ specifikuje substantivum končetina. Schéma bude vypadat takto: ČÁST VOLNÁ KONČETINY HORNÍ

18 Základní principy anatomického názvosloví Shrnutí
Anatomické názvosloví pracuje se substantivy, které je možno dále specifikovat: adjektivem, které se s řídícím substantivem shoduje v pádě, čísle a rodě – přívlastek shodný dalším substantivem, které je vždy v genitivu (2. pádě) – přívlastek neshodný Substantivum v genitivu může být dále specifikováno adjektivem v genitivu (shoduje se se svým substantivem) dalším substantivem v genitivu (přívlastek neshodný)

19 Základní principy anatomického názvosloví Shrnutí
Pro účely anatomické terminologie je tedy nutné seznámit se především se substantivy a adjektivy (a s číslovkami) s tvary nominativu a genitivu (1. a 2. pádu) musíme ovšem rozlišovat singulár (jednotné číslo) a plurál (množné číslo)

20 Základní principy anatomického názvosloví Důležité pojmy - shrnutí
český termín odborný termín zkratka podstatné jméno substantivum subst. přídavné jméno adjektivum adj. 1. pád nominativ nom. 2. pád genitiv gen. číslo jednotné singulár sg. číslo množné plurál pl. rod mužský maskulinum m. rod ženský femininum f. rod střední neutrum n.


Stáhnout ppt "Základní principy anatomického názvosloví"

Podobné prezentace


Reklamy Google