Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy anatomického názvosloví Rembrandt: Hodina anatomie doktora Tulpa, 1632, galerie Mauritshuis, Haag.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy anatomického názvosloví Rembrandt: Hodina anatomie doktora Tulpa, 1632, galerie Mauritshuis, Haag."— Transkript prezentace:

1 Základní principy anatomického názvosloví Rembrandt: Hodina anatomie doktora Tulpa, 1632, galerie Mauritshuis, Haag

2 Základní principy anatomického názvosloví Základní principy anatomického názvosloví budeme nejprve sledovat na základě češtiny. Pochopíme-li systém v češtině, snadno ho přeneseme do latiny. Varování: Pokud v této fázi, kdy budeme pracovat pouze s češtinou, systém nepochopíme, nemůžeme pochopit další výklad.

3 Základní principy anatomického názvosloví Základem pojmenování nějaké věci či osoby je podstatné jméno neboli substantivum. Toto substantivum je v 1. pádě neboli nominativu. Pokud označuje jednu věc, je v čísle jednotném neboli singuláru. Označuje-li více věcí, je v čísle množném neboli plurálu. SUBSTANTIVUM

4 Základní principy anatomického názvosloví Příkladem takového substantiva budiž slovo „krček“: Toto slovo je v nominativu, a protože označuje jen jednu věc, je v singuláru. KRČEK

5 Základní principy anatomického názvosloví Pouhé substantivum je pro přesné anatomické určení většinou nedostatečné a příliš obecné. Například „krčků“ je v těle několik. Přichází tedy potřeba výchozí substantivum nějak blíže určit (specifikovat).

6 Základní principy anatomického názvosloví Máme dvě možnosti specifikace: a) Pomocí přídavného jména neboli adjektiva: CHIRURGICKÝ KRČEK Adjektivum odpovídá na otázku „jaký?“ b) Přidáme další substantivum: KRČEK FEMURU Druhé substantivum odpovídá na otázku „koho, čeho?“ Oba dva typy specifikátorů nazýváme přívlastky, protože vyjadřují vlastnosti výchozího substantiva.

7 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem shodným První situace (a) by schematicky vypadala takto: Substantivum krček je v nominativu singuláru. V jakém pádě, čísle a rodě je adjektivum „chirurgický“? KRČEK CHIRURGICKÝ

8 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem shodným První situace (a) by schematicky vypadala takto: Substantivum krček je v nominativu singuláru. Adjektivum „chirurgický je ve stejném pádě, čísle a rodě jako řídící substantivum „krček“. Platí tedy následující pravidlo: KRČEK CHIRURGICKÝ Adjektivum se shoduje s řídícím substantivem vždy v pádě, čísle a rodě.

9 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem shodným Protože se adjektivum shoduje s řídícím substantivem v pádě, čísle a rodě, nazýváme jej přívlastek shodný. Převeďme schéma do latiny: V latině stejně jako v češtině: Adjektivum „chīrūrgicum“ je v nominativu. S řídícím substantivem se shoduje v pádě, čísle a rodě. COLLUM CHIRURGICUM

10 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem neshodným Druhá situace (b) bude schematicky vypadat takto: Řídící substantivum „krček“ je specifikováno druhým substantivem „femur“. Substantivum „krček“ je v nominativu, v jakém pádě je ale „femur“? KRČEK FEMURU

11 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem neshodným Druhá situace (b) bude schematicky vypadat takto: Řídící substantivum „krček“ je specifikováno druhým substantivem „femur“. Substantivum femur je v 2. pádě neboli genitivu, odpovídá zde na otázku „koho, čeho?“. Platí tedy následující pravidlo: KRČEK FEMURU Je-li substantivum (I) specifikováno dalším substantivem (II), je toto substantivum (II) vždy v genitivu.

12 Základní principy anatomického názvosloví Konstrukce s přívlastkem neshodným Druhé substantivum (femur) se s řídícím substantivem neshoduje v pádě (a nemusí se shodovat ani v čísle a rodě), nazýváme ho přívlastek neshodný. Opět převeďme probrané schéma (b) do latiny: Latinská verze se řídí stejnými zákonitostmi jako česká:  Substantivum „collum“ je v nominativu  Substantivum femur je v genitivu (nom. = femur, gen. = femoris) COLLUM FEMORIS

13 Základní principy anatomického názvosloví Příklad kombinované konstrukce s přívlastkem shodným i neshodným Výchozí substantivum lze specifikovat zároveň přívlastkem shodným i neshodným. Představme si substantivum: „přepážka“. Toto substantivum budeme specifikovat: a)adjektivem: „kostěná“, přívlastek shodný b)substantivem: „nos“, přívlastek neshodný Schematicky bude spojení vypadat takto: PŘEPÁŽKA NOSU KOSTĚNÁ

14 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (I) Struktura anatomického termínu však může být ještě složitější Přívlastky mohou mít své vlastní přívlastky, takže se struktura anatomického termínu různě „větvit“. Vyjděme z již známého schématu: KRČEK FEMURU

15 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (I) Substantivum „femur“ budeme dále specifikovat adjektivem „levý“. Toto adjektivum se pak stává přívlastkem shodným ke slovu femur. Schéma pak bude vypadat následovně: Adjektivum „levý“ je přívlastkem shodným k substantivu „femur“, shoduje se s ním v pádě, čísle a rodě. Bude tedy v genitivu singuláru a bude to maskulinum.   KRČEK FEMURULEVÉHO

16 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (II) Jinou strukturu pozorujeme u výrazu „vnitřní týlní hřeben“. Substantivum „hřeben“ je určeno adjektivy „týlní“ a „vnitřní“. Obě dvě adjektiva jsou shodné přívlastky substantiva „hřeben. Shodují se s ním v pádě, čísle a rodě. TÝLNÍ VNITŘNÍ HŘEBEN

17 Základní principy anatomického názvosloví Příklady složitějších struktur (III) Poslední příklad: „volná část horní končetiny“. Tento výraz je složený ze dvou substantiv „část“ a „končetina“ a ze dvou adjektiv „volná“ a „horní“. Adjektivum „volná“ blíže určuje substantivum „část“, adjektivum „horní“ specifikuje substantivum končetina. Schéma bude vypadat takto: VOLNÁ ČÁST KONČETINY HORNÍ

18 Základní principy anatomického názvosloví Shrnutí Anatomické názvosloví pracuje se substantivy, které je možno dále specifikovat: a)adjektivem, které se s řídícím substantivem shoduje v pádě, čísle a rodě – přívlastek shodný a)dalším substantivem, které je vždy v genitivu (2. pádě) – přívlastek neshodný  Substantivum v genitivu může být dále specifikováno a) adjektivem v genitivu (shoduje se se svým substantivem) a) dalším substantivem v genitivu (přívlastek neshodný)

19 Základní principy anatomického názvosloví Shrnutí Pro účely anatomické terminologie je tedy nutné seznámit se především se substantivy a adjektivy (a s číslovkami) s tvary nominativu a genitivu (1. a 2. pádu) musíme ovšem rozlišovat singulár (jednotné číslo) a plurál (množné číslo)

20 Základní principy anatomického názvosloví Důležité pojmy - shrnutí český termínodborný termínzkratka podstatné jméno substantivum subst. přídavné jménoadjektivum adj. 1. pádnominativnom. 2. pádgenitivgen. číslo jednotnésingulársg. číslo množnéplurálpl. rod mužskýmaskulinumm. rod ženskýfemininumf. rod středníneutrum n.


Stáhnout ppt "Základní principy anatomického názvosloví Rembrandt: Hodina anatomie doktora Tulpa, 1632, galerie Mauritshuis, Haag."

Podobné prezentace


Reklamy Google