Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné politiky Tutoriál ZS 2013/2014. Zaměření tutoriálu  Organizace kurzu  Zadání jednotlivých POTů, POT č.4  Způsob zakončení předmětu  Diskuse.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné politiky Tutoriál ZS 2013/2014. Zaměření tutoriálu  Organizace kurzu  Zadání jednotlivých POTů, POT č.4  Způsob zakončení předmětu  Diskuse."— Transkript prezentace:

1 Veřejné politiky Tutoriál ZS 2013/2014

2 Zaměření tutoriálu  Organizace kurzu  Zadání jednotlivých POTů, POT č.4  Způsob zakončení předmětu  Diskuse nad problematikou veřejného zájmu a aktuálními výzvami veřejných politik  Nástroje VEP, aktéři VEP  DISKUSE A OTÁZKY

3 Organizace kurzu  Samostudium:  Tematické bloky – 1-8  Modelové příklady  Studium další literatury  Zakončení kurzu:  Poty 1-4, MIN 60 BODŮ, všechny 4 POTY !  Odevzdávárny  poznámkové bloky – možnost revize  Organizace zkoušení:  Zápočet (POTY)  Ústní zkouška

4 1. Zadání a hodnocení POTu 1 a 2  Jaké faktory Vás vedou k výběru tématu? - Vlastní zkušenosti, pracovní pozice - Jiný důvod – zdroj dat? Identifikace veřejného zájmu !!!

5 Aktuální problémy české společnosti: říjen 2012

6 VEŘEJNÁ POLITIKA Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.6  Soubor vládních aktivit, které přímo anebo zprostředkovaně ovlivňují život občanů státu, kraje nebo obce......  Analyzuje co vlády dělají, proč a jaké využívají přístupy k realizaci svých aktivit, kteří aktéři se na rozhodnutích podílejí, jaký dopad to má na občany a soukromý sektor  Identifikace problémů a potřeb jednotlivců a soukromého sektoru – viditelné x skryté problémy: - korupce, nezaměstnanost, kriminalita, zdravotnictví, vzdělání, politická kultura – demokracie, věda a výzkum, kultura, ŽP, bezpečnost, rodina, vymahatelnost práva...  Jak se tyto problémy promítají do aktuálních sektorových politik, jejich cílů a opatření (např. Strategie vzdělávání, protikorupční manuál MV apod.)

7 Veřejný zájem  Obecný zájem společnosti - celoskupinový zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či skupiny  Druh orientace politiky, který podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů  Veřejný zájem je v tomto smyslu v zájmu jednotlivců, kteří jsou členy veřejnosti: VZ chápeme jako to, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a objektivně  Místní VZ x regionální VZ x Národní VZ  Problém: individuální podtext, interpretace zájmů dílčích skupin - populismus (podpora vybraných sportovních klubů nebo kulturních institucí, komerční a obchodní zóny, rezidenční bydlení apod.)  Obsah pojmu místní VZ se v daném konkrétním prostoru a čase musí vždy znovu hledat v procesu komunikace všech, jichž se konkrétní řešený problém dotýká – teritoriálně diferencované  Identifikovat VZ, hodnotit VZ, stanovit priority - naplňovat VZ – na místní úrovni transparentnější, jednodušší x lidské zdroje  Místní VZ: sociální a politické vyjednávání, konflikt

8 Identifikace problému Příčiny problému: - Absence politické shody - Socio-demografické změny - Podfinancování systému - Nepropojení sociálního a zdravotního pojištzění - Nedostatečné informace o službých a jejich poskytovatelích DEFINOVANÝ PROBLÉM: Nedostatečná péče o seniory Důsledky: - Neefektivní systém, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou - Neprovázanost služeb - Neodpovídající kvalita prožití konce života - Reálná hrozba nemožnosti zabezpečení důchodů současně pracujícímui obyvatelstvu Další dopady

9 Základní normativní modely  Jaké hodnoty, normy a cíle orientují veřejné politiky a jejich aktéry  Etika (hodnoty) – doktríny (ideologie) – veřejný zájem – programy – veřejná politika  Vztah ke svobodě a odpovědnosti, vztah ke smyslu vlastního života, vztah k přírodě, vztah jednotlivce ke společnosti, vztah k budoucím generacím, vztah k cizincům, vztah k řízení věcí veřejných ….  Diferenciace aktérů vzhledem k odlišným postojům – obec, stát, církev …  Konservativismus – zachování institucionálních hodnot  Udržitelný rozvoj  Neoliberalismus  Zmenšení nerovností (Cíle nového milénia)  Ekonomický růst, utilitarismus, úplné rovnostářství …

10 Vymezení problému: časté problémy Velice obecné a povrchní Jak vím, že dokument ministerstva odráží skutečný VZ?, zpráva v médiích… Identifikace VZ : Formulace negativních výroků k dané oblasti (problematice) Seskupení podobných nebo příbuzných tvrzení a jejich převedení na přibližně podobnou úroveň obecnosti-Identifikace klíčového problému Rešerše zdrojů ! – média, výzkumy veřejného mínění, odborné studie a analýzy (Eurobarometr) Lokální VZ: ankety, petice, web, média, formální i neformální setkání Wikipedia ! Data – statistiky, výzkumy Strom problémů: definovaný problém – příčiny – důsledky, příklady

11 Aktuální problémy české společnosti Zdravotnictví (40% celk. populace) Nezaměstnanost, dostupnost základního životního standardu, ceny zboží a služeb, energie (40%) Sociální otázky – ekonomická situace Kriminalita Korupce Veřejný sektor, finance, dluh - důchody Vztah k cizincům a vybraným národnostním menšinám Politická kultura, komunální volby, spokojenost s politickou kulturou Veřejná správa a její efektivita ŽP, úroveň vzdělávání

12 Místní veřejný zájem  Architektura veřejného prostoru (park, hřiště, hospoda, urbanita obcí a měst...)  Kriminalita  Technická, dopravní a občanská infrastruktura  VČ aktivity  Demografický růst  Finanční zdroje  …

13 POT č.1  Uvědomit si, co je problém a proč  Politická volba – určuje skryté problémy  Přístupy politických leaderů  Neřešit vše – jen se pokusit vymezit co je problém a proč

14 POT č. 2: Typy nástrojů VEP 14  Právní – legislativa, ne koncepce, studie apod.  Ekonomické - nejen dotace - daně a poplatky- jako nástroj regulace (zpoplatnění parkování, vjezdu do center mest apod.)  Administrativní  Informativní – srovnávání produktů, soutěže, certifikace apod.  Kombinace a zhodnocení vhodnosti nástrojů  Spolupráce VS se soukromým a občanským sektorem  Dopady nástrojů x nástroje: snížení znečištění, podpora regionálního rozvoje...

15 POT č. 3: Identifikace aktérů VZ Analýza aktérů – nejedná se o jednu skupinu, identifikace VZ – složitý proces Aktéři jsou jednotlivci, skupiny či organizace, kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravovanépolitiky, projekty, nebo jejich realizaci vedle aktérů, kteří„jsou vidět“, jsou institucionalizovaní, mají čitelné postoje, existujíi aktéři, kteří se nesdružují a nevyjadřují veřejně své postoje Vytyčení klíčových aktérů, jejich pozic, zájmů a moci: vlastní úvaha na základě znalosti problému Veřejný sektor, mezinárodní instituce, občanský sektor, sdružení rodičů, firmy, asociace firem, odbory, politické instituce, rodiny

16 POTč. 3  Aktéři na nadnárodní úrovni (EU, OECD, WHO …)  Komplexnost vztahů  Ministerstva – vztahy mezi sebou, ale i s jinými subjekty  Neformální instituce  Soukromý sektor  Neziskový sektor  jednotlivci

17 Pot. Č. 4: Občanská společnost, NO  Pozitivní, negativní příklad  Vazba na poty 1-3  Vliv na rozhodování  Šumava, dálnice D8


Stáhnout ppt "Veřejné politiky Tutoriál ZS 2013/2014. Zaměření tutoriálu  Organizace kurzu  Zadání jednotlivých POTů, POT č.4  Způsob zakončení předmětu  Diskuse."

Podobné prezentace


Reklamy Google