Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ProCop 3.1 Networks Jak propojovat zařízení systému ProCop do sítí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ProCop 3.1 Networks Jak propojovat zařízení systému ProCop do sítí."— Transkript prezentace:

1 ProCop 3.1 Networks Jak propojovat zařízení systému ProCop do sítí

2 Co to je ProCop síť ? Propojení dvou a více dispečinků, Alfa485 nebo AlfaBoxů a zároveň Propojení různými médii (GPRS-RS485) a/nebo Připojení dvou shodných médií do složitějších topologií (linie nebo strom RS485-RS485) Propojení sítí pomocí směrovačů - routerů

3 Obecná síť Síť A Síť B Síť C Směrovač Síť D Možná topologie s více cestami do cíle (Internet)

4 Příklad sítě ProCop Topologie vždy strom Topologie a adresní prostory na různých rozhraních jsou zcela odděleny GSM GPRS Síť A Síť C Síť D Síť B

5 Síť 0.x Síť 1.x Síť 2.x Síť 3.x Síť 4.x Ethernet-UDP RS485 RS232 RS485 Síť 0.x COM4: RS485 Adresy na různých rozhraních se mohou opakovat

6 Parametry a topologie sítě Název Adresa např.: 7.x Vzdálenost od směrovače Rozhraní na němž je síť ke směrovači připojena Adresa sítě unikátní v jednom stromu (na dalším COMu mohu znova) Vždy linie nebo strom (ne kruh) Adresa se zvyšuje od dispečinku Opakovače neoddělují sítě – neznají adresy Statické směrování

7 Jednoduchá síť I. Nakreslíme si topologii sítě Přiřadíme síťové adresy a názvy sítí Přidělíme typy a adresy rozhraní Na každém rozhraní směrovače jiná adresa 0.0 COM1:GPRS 0.130 Síť 0.x Síť PS62: 1.x COM4:RS485 1.0 Master PS62

8 Jednoduchá síť II. Vložíme AlfaBox Vložíme na stejnou úroveň síť a přidělíme adresu např.: 1 Vložíme zařízení do této sítě a přidělíme adresy z rozsahu 1.1 až 1.254

9 Jednoduchá síť III. Mezi rozhraní připojené k PC (vstupní) a Export vložíme protokol Router Přidělíme adresu AlfaBoxu z rozsahu vstupního rozhraní třeba 0.130 (WayBox a Export do kříže k AlfaBox a WayPC) Nastavíme síť připojenou k rozhraní routeru Zadáme navázání spojení do této sítě (IP, tel. číslo) !!!

10 Jednoduchá síť IV. Analogicky přidáme výstupní rozhraní RS485, protokol mac485 a router Přidělíme adresu ze strany sítě 485 1.0 nebo 1.1 Vybereme přímo připojenou síť Parametr spojení pro RS485 zůstává prázdný

11 Jednoduchá sí‘t V. Moduly, kde je to možné přeunout do koncentrátoru

12 Přístup k RS485 – Mac485 Deterministický přístup řízený jedním Masterem Master může být ProCop nebo AlfaBox Staré Alfa485.x jen jako slave nebo repeater (výměna SW u opakovače) Přenos dat mezi libovolnými zařízeními verze 3.1 a vyšší libovolně (slave-master, slave-slave, master-slave) Společně může komunikovat až 64 zařízení Zaručený přenos rámců, velké zpoždění až 1 sekundu na 1 slave Počet spojů lze nastavit Na jedné síti RS485 shodné síťové adresy všech zařízení !!!! (neplatí pro Alfa485)

13 Alfa485.x na síti RS485 Do opakovačů Alfa485.1 nutný nový SW Až po další směrovač se jedná o jedinou síť Aby uměly telefonovat poruchy, nutno vyjmenovat ať se jich master může vyptávat Tlačítkem Podřízení podle sítě – Aktualizuj je systém vyhledá Pro díru na RS485 zkrátit rámce tak, ať je to čistý dotaz odpověď (EESA)

14 Zařízení mimo adresy sítě Problém: staré měřiče tepla nerespektují síťové adresování Typicky stanice v hnízdě 1.14 – 1.19 a měřiče 14.1, 15.1 až 19.1 Síťové adresy je nutno vyjmenovat u každého routeru po trase, jinak rámce nikdo nebude schopen nasměrovat

15 Chyby směrování Vzdálená chyba: XXXX – hlásí modul, pokud je problém se směrováním na některém routeru po cestě Nenakonfigurovaná cesta do cíle – na žádném rozhraní routeru není řečeno, že má připojenu síť s cílovou adresou rámce Nelze navázat spojení – po cestě mezi dvěma routery je modem nebo zařízení s parametrem spojení (IP adresa) a tato není zadána nebo: Počet paralelních spojení je na výstupním rozhraní nižší než na vstupním Vypršení času při navazování spojení – modem nestihnul navázat

16 Směrování rámců ProCop 2.1 U rámců systému ProCop 2.1 je třeba řešit celou cestu rámce Spolehlivost celého trasy je součinem spolehlivosti částečných linek takže např.: 0.7x0.8x0.85=0.476 (nutno zvýšit počet pokusů) Dopravní zpoždění je rovna součtu maxim dopravních zpoždění např.: GPRS + RS485(10 slave) + UDP = 8 + 10 + 1 sekund Síť 0.xSíť 1.xSíť 2.x Router ARouter B Rámec B1Rámec B2Rámec B3 Rámec A1 Rámec A2 ztráta !

17 Směrování streamů 3.0 U zaručených spojů ProCop + AlfaBox 3.0 a vyšší je spoj vždy mezi dvěma routery nebo sousedními zařízeními – zpoždění a počet pokusů na každé lince řešíme odděleně Síť 0.xSíť 1.xSíť 2.x Router ARouter B Spoj ASpoj B Spoj C

18 Složitá topologie I. 0.0Eth0: 0.130 Síť 0.x Síť 1.xSíť 2.x Síť 10.x COM3:RS485 1.0 1.2542.0 COM4:RS485 10.0 Master COM2: LON Nakreslíme si topologii sítě Přiřadíme síťové adresy a názvy sítí Přidělíme typy a adresy rozhraní

19 Sítě přímo připojené k rozhraní směrovače definujeme ve stromu na úrovni směrovače Podřízenou síť vložíme do nadřízené Druhý směrovač vložit mezi zařízení sítě Složitá topologie II.

20 Složitá topologie III. Na jednotlivá rozhraní nastavíme potřebné sítě Nastavíme adresy na všech rohraních Někudy se do routeru budeme chtít dostat (Export+Servis) Nezapomeneme parametry pro navázání spojení Přidáme adresy pro staré měřiče


Stáhnout ppt "ProCop 3.1 Networks Jak propojovat zařízení systému ProCop do sítí."

Podobné prezentace


Reklamy Google