Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy z hlediska Obchodního práva Semestrální práce z předmětu Bezpečnost informací Vypracoval: Karin Plincnerová Obor:Veřejná správa Forma:kombinovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy z hlediska Obchodního práva Semestrální práce z předmětu Bezpečnost informací Vypracoval: Karin Plincnerová Obor:Veřejná správa Forma:kombinovaná."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy z hlediska Obchodního práva Semestrální práce z předmětu Bezpečnost informací Vypracoval: Karin Plincnerová Obor:Veřejná správa Forma:kombinovaná Ročník:I. Datum:26.3.2007 E-mail:plincnerova.karin@student.polac.czplincnerova.karin@student.polac.cz

2 Úvod práce Co je informační systém Účetnictví podnikatelů Elektronická podání Zákon o elektronickém podpisu Zneužití informací v obchodním styku Obchodní tajemství, nekalá soutěž Ochranná známka Právní ochrana obsahu databáze Podklady - legislativa 563/1991 Sb., o účetnictví Pokyn č. D-252 (D-244), podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 121/2000 Sb., autorský zákon 441/2003 Sb., o ochranných známkách

3 Co to je informační systém? systém sloužící ke shromažďování, zpracování a poskytování dat Účetnictví podnikatelů Software –Daňová evidence –Podvojné účetnictví –Zpracování mezd –Výkaznictví –Daňová přiznání 563/1991 Sb. o účetnictví –Zachovávat účetnictví jako celek po zákonem stanovenou dobu –Vést účetnictví průkazným způsobem –Zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin

4 Elektronická podání Z.č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Pokyn MF ČR D-244, resp. D-252 –Stanovení podmínek pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy Systém EPO (stránky MF ČR) –On-line podání a možnost sledování stavu podaného materiálu –Růst oblíbenosti a využívanosti tohoto systému –Zveřejňování formulářů MFČR s možností jejich tisku a předložení daňovému úřadu Zákon o elektronickém podpisu Pojmy –Osoba podepisující, označující, držitel certifikátu, poskytovatel certifikačních služeb Jednoznačná identifikace podepisovaného subjektu –Pokud se neprokáže opak, má se za to, že podepsaná osoba je s obsahem seznámena Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb –1. certifikační autorita a.s. –Česká pošta s.p. –eIdentity a.s.

5 Rejstříky ekonom. subjetků Obchodní rejstřík –www.justice.czwww.justice.cz –Veřejně přístupná databáze –Sbírka listin –Obligatorní zápisy Obchodní věstník –Tištěná i internetová podoba Administrativní registr ekonomických subjektů –Částečně veřejně přístupná databáze živnostenského podnikání Zneužití informací v obchodním styku Obecné zásady obchodního práva –Poctivý obchodní styk –Ochrana třetích osob Bona fide –Ochrana občanským právem Zneužití údajů –Podvod – s trestněprávní odpovědností

6 Obchodní tajemství, nekalá soutěž Obchodní tajemství je vše, co má pro podnikatele materiální i nemateriální hodnotu a není v příslušných kruzích dostupné –Technická a programová dokumentace, databáze, know- how –Nejlepší ochrana – prevence a opatrnost Neoprávněné sdělení obchodního tajemství –Dochází k nekalé soutěži Nekalá soutěž – klamavá nebo srovnávací –Reklama –Označování zboží a služeb –Vyvolávání nebezpeční záměny Ochranná známka Preventivní opatření před nekalou soutěží Zákon 441/2003 Sb. o ochranných známkách –Zkoumá se zda není registrovaná známka shodná nebo zaměnitelná s jinou –®, (R) Rejstřík ochranných známek –Veřejný seznam s možností pořízení opisů, výpisů či kopií

7 Právní ochrana obsahu databáze Sui generis právní ochrana včleněná do autorského zákona –Software = literární dílo –Koncepty chráněny nejsou Databáze = –Organizovaný soubor informací, údajů a dat uložených na paměťovém médiu –Pořizovatelem databáze – PO i FO, která si ji pořídí nebo nechá pořídit –Zvláštní práva k databázi přísluší podnikateli, pokud databáze představuje podstatný vklad Závěr Co ještě nebylo zmíněno Například: –Informační systém jako zboží –Smlouva o dílo –Dodací podmínky –Internetový obchod


Stáhnout ppt "Informační systémy z hlediska Obchodního práva Semestrální práce z předmětu Bezpečnost informací Vypracoval: Karin Plincnerová Obor:Veřejná správa Forma:kombinovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google