Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Faltýnek 1 Elektronický podpis v daňové správě Ing. Michal Faltýnek Ministerstvo financí ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Faltýnek 1 Elektronický podpis v daňové správě Ing. Michal Faltýnek Ministerstvo financí ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních."— Transkript prezentace:

1 Ing. Faltýnek 1 Elektronický podpis v daňové správě Ing. Michal Faltýnek Ministerstvo financí ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních technologií Hradec Králové 27. 3. 2001

2 Ing. Faltýnek2 ADIS v roce 2001 ä ADIS automatizuje zpracování všech daní ä Zatím se minimálně se využívají elektronická media pro styk s poplatníkem ä Zákon o elektronickém podpisu umožní existenci elektronických písemností ä Internet se stal důležitým komunikačním mediem (včetně bezpečných technologií)

3 Ing. Faltýnek3 Koncepce postupného rozvoje Internetových služeb ä Služby pro poplatníka na Internetu ä Informační servis pro poplatníka ä Průvodce povinnostmi poplatníka (daňový ‚wizard‘) ä Vyplnění a kontrola DAP ä Zpřístupnění veřejných informací daňové správy ä Příjem souborů s podání poplatníka ä Pokud poplatník vyplní podání, umožníme tisk tak, aby zároveň datový soubor byl přístupný správci daně ä Elektronický podpis ä Legislativní a metodický výklad používání elektronických písemností

4 Ing. Faltýnek4 Elektronizace daňového řízení ä 1) Současný stav dle zák. č. 337/1992 Sb. ä Podání na stanovených tiskopisech ä 2) Elektronická komunikace bez elektronického podpisu ä Papírová forma má právní závaznost ä Navíc možnost předání dat v souboru pro zpracování v IS ä 3) Zavedení elektronických písemností s elektronickým podpisem

5 Fin. úřad Česká pošta Správce daně Daň. přiznání Podací lístek Daň. přiznání Podatelna Potvrzená kopie DaP Poplatník (daň. poradce) Daňové přiznání Přímý styk Dnešní podoba daňového řízení (1) Podávání písemností poplatníkem

6 Dnešní podoba daňového řízení (2) Zasílání písemností poplatníkovi finančním úřadem, nahlédnutí do spisu Fin. úřad Česká pošta Správce daně Oznámení Písemnosti od fin. úřadu Podatelna Poplatník (daň. poradce) Písemnosti od fin. úřadu Doručenka Nahlédnutí do spisu Ověření totožnosti Podpis poplatníka

7 Ing. Faltýnek7 Dočasné řešení - daňové přiznání na médiu ä Upraveno pouze v dani silniční ä Kontrolní program je na Internetu (nicméně Internet jinou roli neplní) ä Celé podání je tvořeno zkráceným přiznáním a souborem předaným fyzicky na mediu ä Medium (disketa) se de facto stává součástí spisu

8

9 Ing. Faltýnek9 Dočasné řešení - daňové přiznání na médiu ä Výhody ä Úspora pracnosti na FÚ pro velká daňová přiznání (DAP) ä Kontrola přiznání při vyplňování poplatníkem (menší počet vytýkacích řízení) ä Nevýhody ä Manipulace s mediem (disketou) na ÚFO ä Není velká motivace pro poplatníka

10 Ing. Faltýnek10 Soubor přiznání z Internetu ä Poplatník bude mít možnost vyplnit a nechat si zkontrolovat daňové přiznání na Internetu ä Internet program MF ČR umožní tisk vyplněného tiskopisu ä Poplatník za to bude souhlasit s tím, že údaje z přiznání se přenesou ke správci daně jako pomůcka pro pořízení do ADISu ä Není nutná změna legislativy

11

12 Ing. Faltýnek12 Soubor přiznání z Internetu ä Výhody: ä Možnost použití pro všechna daňová přiznání a podání (registrace, hlášenky, účetní výkazy apod.) ä Wizard provede poplatníka vyplněním formuláře a provede kontroly ä Úspora pracnosti na ÚFO ä Nevýhody ä Není odbourán papír ä Nepoužívá se elektronický podpis ä MF ČR ani nikdo jiný nemůže potvrdit (ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb.) přijetí souboru na Internetu

13 Ing. Faltýnek13 ZEP a daňová správa ä ZEP vymezuje jen samotný elektronický podpis a základní nutnou změnu zákona č. 337/1992 Sb. (nešťastná formulace) - implementace pro styk občana se státní správou není dořešena ä Vzniknou elektronické písemnosti rovnoprávné s papírovými (nutnost výkladu daňových zákonů pro elektronické písemnosti, nárok poplatníka na nahlížení do spisů …) ä ZEP nevymezuje prokázání totožnosti ve smyslu daňového řízení

14 Ing. Faltýnek14 Elektronický dokument ä Primárně existují dokumenty jen v elektronické podobě - zásadní změna! ä Nutno řešit i doručování, potvrzení přijetí a další oběh dokumentů, nahlížení do dokumentů ä Elektronický podpis „nefunguje“ pro papírovou podobu dokumentů el. důkazní řízení u soudu ä Elektronický podpis „nefunguje“ pro papírovou podobu dokumentů  el. důkazní řízení u soudu ä Bezpečné uložení elektronických dokumentů elektronický archiv ä Bezpečné uložení elektronických dokumentů  elektronický archiv

15 Ing. Faltýnek15 Prokazování totožnosti poplatníka (DS) ä Nutno svázat elektronickou autentizaci poplatníka s prokazováním jeho totožnosti ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb. ä certifikát DS musí obsahovat jednoznačné identifikační údaje DS - vedle jména nejlépe DIČ (adresa není dostačující) - nutno definovat jako zvláštní znaky podepisující osoby dle § 12 odst. 1 písm. d) ä Možnost prokázání totožnosti pomocí elektronického podpisu při vzdáleném přístupu ä Otázka, zda by daňová správa neměla mít vlastní specializovanou Certifikační autoritu (CA)

16 Ing. Faltýnek16 Komunikace poplatník => FÚ ä Příjem písemností (iniciován poplatníkem) „elektronická podatelna“ ä Online: poplatník spouští autorizovanou WWW aplikaci, kterou si stahuje ze serveru na MF ä Lze realizovat dnešními prostředky ä Offline: poplatník zasílá údaje elektronickou poštou, na nosiči dat, či jiným elektronickým dávkovým způsobem (tj. existuje nedefinovaná prodleva mezi odesláním a doručením příjemci) ä Velmi problematické až nemožné řešení

17 Elektronické daňové řízení (1) Podávání písemností poplatníkem MF ČR (?) Elektronická podatelna Internet Poplatník (daň. poradce) Certifikát Privátní klíč Daň. přiznání Certifikát Dig. podpis Potvrzení FÚ o přijetí písemnosti Certifikát Dig. podpis E-mail (??) Browser

18 Ing. Faltýnek18 Komunikace FÚ => poplatník ä Odeslání písemnosti (iniciováno finančním úřadem) ä Online: ze strany FÚ obecně nerealizovatelná, ale lze jednoduše zaslat upozornění el. poštou, na které bude poplatník reagovat Online komunikací (běžný způsob komunikace dnešních certifikačních autorit s žadateli o certifikaci) ä Offline: zasílání písemností poplatníkovi elektronickou poštou - značné problémy s prokazatelnou doručitelností

19 Fin. úřad Elektronická podatelna Poplatník (daň. poradce) Písemnost od FÚ Žádost o písemnost Potvrzení přijetí písemnosti Elektronické daňové řízení (2) Zasílání písemností poplatníkovi finančním úřadem Internet Výzva k převzetí písemnosti Ověření totožnosti

20 Ing. Faltýnek20 Archivace a zpřístupnění písemností ä Písemnosti včetně elektronického podpisu se stanou součástí spisu!!! ä Je nutné implementovat bezpečné a zálohované uložení elektronicky podepsaných dokumentů ä Nutno řešit nárok poplatníka na nahlížení do spisu ä zpřístupnění místní ä zpřístupnění dálkové (?) ä Nahlédnutí poplatníka do elektronického spisu neznamená otevření celé databáze ADIS

21 Ing. Faltýnek21 Elektronizace daňového řízení ä technologická centralizace - elektronická podatelna MF ČR - nutno umožnit automatické potvrzování doručení ä archivační služba ä přenos písemností na FÚ ä elektronické placení nemusí ÚFO řešit - je řešeno ve vztahu DS a banky, tedy třetího subjektu

22 Ing. Faltýnek22 Elektronizace daňového řízení ä standardizace příjmu písemností ä Je třeba stanovit obecné principy pro strukturu podávaných DAP a použité technické prostředky ä Je vhodné dát na Internetu k dispozici jak pořizovací program pro DAP, tak rozhraní pro vstup hotového souboru DAP z účetního program poplatníka (software třetí strany) ä Vhodný prostředek je XML

23 Ing. Faltýnek23 Závěr ä Mnoho lze udělat i bez elektronického podpisu ä Služby poplatníkovi na Internetu ä Příjem souborů DAP jako doplněk papírových tiskopisů ä Zákon o elektronickém podpisu nechává ještě mnoho otevřených otázek k řešení ä Je třeba začít praktické práce ä Lze již nyní doporučit konkrétní technické řešení

24 Ing. Faltýnek24 Otázky a odpovědi


Stáhnout ppt "Ing. Faltýnek 1 Elektronický podpis v daňové správě Ing. Michal Faltýnek Ministerstvo financí ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google