Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je metoda císařského řezu Misgav Ladach přínosem ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je metoda císařského řezu Misgav Ladach přínosem ?"— Transkript prezentace:

1 Je metoda císařského řezu Misgav Ladach přínosem ?
Halaška,MJ.1, Kulovaný,E.1, Rob,L.1, Halaška,M.2, Otčenášek,M.2, Krčmář,M.2 1Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka

2 Vývoj Misgav-Ladach Stark,M. Technique of Caesarean section: the Misgav Ladach method. Womens Health Today 10:81-85, 1994. Joel-Cohenův řez Joel-Cohen,S. Abdominal and vaginal hysterectomy. New techniques based on time and motion studies., London:William Heinemann Medical Books, 1972. Pfannenstielův řez Pfannenstiel,HJ. Uber die vortheile des suprasymphysaren Fascienquerschnitts fur Gynakologischen Koliotomein zugleich ein Beitrag zu der indikationsstellung der Operationswerge. Samml Klein Vortr Leipzig 268: , 1900.

3 2. Misgav-Ladach literatura
M. Stark, Y. Chavkin, C. Kupfersztain, P. Guedj, A. R. Finkel. Evaluation of combinations of procedures in cesarean section. International Journal of Gynaecology & Obstetrics 48 (3): , 1995. - 39(ML)x96(Pf), akutní i plánované SC Ferbrilní komplik. (%) Rozdíl v Hb - před a po op. (g/dl) Analgézie (dávky) Hospitalizace (dny) Adheze u reop (%) Misgav-Ladach 7,7 -1,2 3,2 5,9 6,3 Pfannenstiel 19,8 -1,0 3,4 6,2 28,8

4 2. Misgav-Ladach literatura
E. Darj, M. L. Nordstrom. The Misgav Ladach method for cesarean section compared to the Pfannenstiel method. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 78 (1):37-41, 1999. - 50 pacientek, randomizovaná studie 25x25, plánované SC - metoda ML, pokračovací steh na děloze 0-Vicryl Délka op. (min) Krevní ztráta (ml) Analgézie (dávky) 1.stolice (hodiny) Hospitalizace (dny) Misgav Ladach 12,5 448 10,8 71,7 3,8 Pfannenstiel 25,9 608 14,8 50,3 4,1

5 2. Misgav-Ladach literatura
W Heidenreich, U Bormann. Ergebnisse der Misgav-Ladach-Sectio. Zentralblatt für Gynäkologie 72: , 2001. - 224 (mML)x125 (Pf) retrospektivní nerandomizovaná studie - operatér vlevo, řez jako Pf, děloha jednotlivé st., podkoží 3 stehy, kůže intradermál Délka op. (min) Rozdíl v Hb - před a po op.(g/dl) Komplikace hojení (%) IMC (%) Ferbrilní komplikace (%) Misgav-Ladach 35 -1,6 15,6 4,9 8,9 Pfannenstiel 55 30,4 4,0 12,2

6 2. Misgav-Ladach literatura
A. G. Ferrari, L. G. Frigerio, G. Candotti, M. Buscaglia, M. Petrone, A. Taglioretti, G. Calori. Can Joel-Cohen incision and single layer reconstruction reduce cesarean section morbidity? International Journal of Gynaecology & Obstetrics 72 (2): , 2001. - randomizovaná studie, akutní i plánované SC 83(ML)x75(Pf) - primipary - rychlejší mobilizace Délka op. (min) Rozdíl v Hb-před a po op. (g/dl) Ztráta krve (ml) Bolest 1.den(%) Bolest 2.den(%) Ferbrilní komplik (%) Misgav-Ladach 31,6 -1,03 348,3 44,5 31,1 13,1 Pfannenstiel 44,4 -1,2 370,9 64,7 41,2 17,3

7 2. Misgav-Ladach literatura
S Lurie, M Feinstein, Y Mamet. Assesment of a newer technique for cesarean section. Arch Gynecol Obstet 266: , 2002. - retrospektivní studie 51x51 pacientek, primi i multipary, plánované i akutní - sutura dělohy pokračovacím stehem ve 2 vrstvách - pravděpodobně ne pro iterativní sekce Délka op. (min) Hb 2. den (g/dl) Infekce rány (%) IMC (%) Paralytický ileus(%) Ferbrilní komplikace(%) Misgav-Ladach 14,5 11,0 15,6 11,7 Pfannenstiel 31,4 10,3 13,7 1,9 15,7

8 transversálně 2-3cm nad symfýzou transversálně 5-6 cm nad symfýzou
Pfannenstiel Misgav-Ladach operatér vlevo vpravo kůže transversálně 2-3cm nad symfýzou transversálně 5-6 cm nad symfýzou podkoží ostře ostře uprostřed, tupě zbytek fascie transversálně ostře, separace od svalů ostře 3 cm, dále tupě parietální p ostře vertikálně tupě horizontálně viscerální p ostře, sesunutí měchýře ostře, tupě otevřeno uterotomie ostře povrchové vrstvy , dále tupě placenta manuální lýza spontánní vybavení děloha sutura - 2 vrstvy jednotlivými stehy jednotlivé stehy v 1 vrstvě pokračovací, odsává se amnion z d.b. nešito, neodsává se amnion z dutiny b. pokračovací nešito jednotlivé stehy pokračovací bez prohazování jednotlivé stehy+svorky G. Wallin, BJOG, 1999

9

10 Sutura peritonea C. S. Wilkinson. Peritoneal non-closure at caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 3, 2001. žen sectio caesarea - stejná pooperační morbidita, méně analgetik ve skupině bez sutury peritonea H. S. Grundsell. Randomized study of non-closure of peritoneum in lower segment cesarean section. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 77 (1): , 1998. - 179x182 pacientek prospektivní randomizovaná studie - pooperační morbidita signifikantně nižší u pac. bez sutury, kratší hospitalizace o 1 den - pozdní komplikace (2-5 let) stejné

11 3.Sutura peritonea - dlouhodobé kompl.
A. Nather. Non-closure of peritoneum at cesarean section. Results from repeat cesarean sections. Wiener Klinische Wochenschrift 113 (11-12): , 2001. - 30x30 pacientek s opakovaným císařským řezem - méně adhezí ve skupině bez sutury peritonea H. Ellis. Internal overhealing: the problem of intraperitoneal adhesions. World Journal of Surgery 4 (3): , 1980. - hojení peritonea přerůstáním mezotelových buněk a ne srůstem sešitých okrajů peritonea

12 Sutura dělohy v 1 nebo 2 vrstvách
J. C. Hauth. Transverse uterine incision closure: one versus two layers. American Journal of Obstetrics & Gynecology 167 (4): , 1992. - 906 pacientek, randomizováná studie - není signifikantní rozdíl v počtu komplikací J. M. Tucker. Trial of labor after a one- or two-layer closure of a low transverse uterine incision. American Journal of Obstetrics & Gynecology 168 (2): , 1993. - 292 pacientek se spontánním porodem po předchozí SC - 149 v 1 vrstvě, 143 ve 2 vrstvách

13 5. Závěr cévy a nervy mající určitou elasticitu, u Misgav Ladach metody jsou jednoduše odsunuty čímž dochází ke zmenšení pohmoždění těchto struktur, redukci pooperační bolesti a menší krevní ztrátě sutura dělohy má spíše hemostatický účinek, protože myometrium podléhá rychlé retrakci, během které se většina stehů povolí peritoneum se hojí přerůstáním mezotelových buněk a ne srůstem sešitých konců peritonea, proto vede sutura peritonea k reakci na cizí materiál, ischemii a k vyššímu výskytu adhezí aniž by bylo pozorováno vyšší riziko výskytu pooperačních komplikací

14 Závěr porovnávání jednotlivých studií je obtížné, protože jednotlivé týmy mají četné modifikace od původně navržené techniky operace (nižší kožní incize, sutura kůže pokračovacím stehem, sutura dělohy jednotlivými stehy) a i současně používaná Pfannenstielova metoda je jednotlivými školami různě modifikována podle dostupné literatury je bezpečnou metodou vedoucí ke zkrácení operační doby, rychlejšímu vybavení plodu, nižší krevní ztrátě a lepšímu komfortu pacientek aniž by byl pozorován vyšší výskyt pooperačních komplikací


Stáhnout ppt "Je metoda císařského řezu Misgav Ladach přínosem ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google